پورتال جامع فایلهای آموزشی تحقیق پروژه کتاب

لطفا دست خالی از وبلاگ ما خارج نشوید. نام وبلاگ " سل فایل 2015 " رو در ذهنتون بسپارید. با بیش از 150 هزار فایل دسته بندی شده

پورتال جامع فایلهای آموزشی تحقیق پروژه کتاب

لطفا دست خالی از وبلاگ ما خارج نشوید. نام وبلاگ " سل فایل 2015 " رو در ذهنتون بسپارید. با بیش از 150 هزار فایل دسته بندی شده

بایگانی

لیست عناوین فایلهای موجود در زیر آمده است.

به راحتی می توانید با کلیک روی هر مطلب وارد صفحه توضیحات آن شوید و فایل را دانلود کنید.1 شبیه سازی کنترل آبیاری قطره ای با منطق فازی در متلب
2 شبیه سازی کنترل سطح آب در ماشین لباسشوئی با منطق فازی در متلب
3 آمزش برنامه Matlab v.7
4 آموزش متلب به زبان فارسی
5 حل معادله پاره ای لاپلاس با مت لب
6 دانلود کتاب آموزش قدم به قدم و تصویری نرم افزار Matlab
7 ّحل سودوکو با مت لب 
8 تولید شبکه محاسباتی حول ایرفویل با استفاده از کد مت لب +گزارش کار
9 کد متلب درونیابی لاگرانژ
10 کد متلب درونیابی هرمیت
11 کد متلب درونیابی نیوتن
12 الگوریتم ژنتیک در متلب
13 شبیه سازی تابع سینوس با استفاده از الگوریتم KNN با نرم افزار متلب
14 دسته بندی داده ها به روش FCM + کد متلب
15 کد متلب پینگ رابینسون
16 حل عددی مسئله انتقال حرارت ناپایای یک بعدی با سه روش مختلف در فرترن 90 (همراه با گزارش کار)
17 تبدیل ماتریس مربعی دلخواه به ماتریس های بالا مثلثی و پایین مثلثی(MATLAB)
18 حل معادله هدایت حرارتی یک بعدی با روش های گوس سایدل و multigrid با کد matlab
19 حل معادله پواسون یک بعدی ناهمگن با استفاده از روش گوس سایدل (با matlab)
20 محاسبات هندسی، و Delaunay andVoronoi Diagram
21 برنامه هیستوگرام، بارز سازی، Log, Inverse و sharp برای تصاویر دلخواه در محیط GUI matlab
22 کد تعیین Convex hull برای مجموعه نقاط به روشهای Extreme edge, Graham scan, Incremental و non extreme point
23 Filtering تصاویر بر اساس روشهای Median , Neighbourhood averaging و انجام عملیات Binarization و Skeletonization
24 انواع روشهای درونیابی شامل Kriging , Bicubic, Second-Exact, bilinear, inverse distance, nearest neighbour
25 برنامه هاشور زدن Hatching بر اساس زاویه و فاصله دلخواه در محیط GUI matlab
26 ساده سازی خط Line Generalization در محیط GUI matlab
27 برنامه تشخیص point in polygon
28 برنامه Walking delaunay در محیط GUI matlab
29 برنامه تقاطع خطوط با چند ضلعی Line Intersect by rectangle
30 برنامه های فتوگرامتری M43, M7, conformal, Affine و ترفیع
31 برنامه های تمرینی ژئودزی شامل XYZ2PLH, Datum Transformation, Isometric latitude
32 برنامه درونیابی به روش Trend Surface Analysis در محیط GUI matlab
33 کد متلب کرانک نیکلسون همراه با توضیحات
34 Matlab
35 شبیه سازی کنترل هوشمند چراغ راهنمایی با منطق فازی در متلب
36 شبیه سازی تشخیص رنگ با منطق فازی در متلب
37 تشخیص و ترمیم ترک خوردگی دیوار با استفاده از پردازش تصویر در متلب (Matlab)
38 تخمین عمر خورشید با تصادفی در نظر گرفتن حرکت فوتون ها و شبیه سازی در متلب
39 دانلود کد نوشته شده در متلب برای تحلیل 3 بعدی خرپا
40 برنامه استخراج ویژگی های تصویر نوشته شده با متلب (فیلتر گابور)
41 دانلود کد متلب مونت کارلو
42 کنترل دور موتور القایی با کمک شبکه عصبی 
43 پروژه المان محدود صفحه دارای سوراخ نیم دایره ای در متلب
44 پروژه محاسبه جابه جایی در یک کامپوزیت چند لایه به روش المان محدود در متلب
45 دانلود کد متلب توزیع دما(بدست آوردن توزیع دما همراه با رسم شکل)
46 دانلود کد متلب شار حرارتی(بدست آوردن شار حرارتی به همراه رسم شکل)
47 تحلیل خرپا
48 برنامه آدابوستینگ وفقی در متلب adaptive adaboosting
49 دانلود کد رسم گراف در متلب 
50 دانلود کد sim در متلب همراه با خروجی
51 دانلود کد متلب newff همراه با خروجی
52 دانلود کد متلب train همراه با خروجی
53 دانلود کد متلب استوانه
54 آموزش آسان نرم افزار متلب
55 دانلود کدمتلب چند هدفه برای الگوریتم ژنتیک(MOPSO)
56 پروژه کامل المان محدود صفحه تحت خمش در متلب با المان مثلثی cst
57 پروژه اجزا محدود استوانه متقارن محوری تحت کشش در نرم افزار متلب با المان مثلثی
58 محاسبه جابه جایی و تنش در استوانه تحت بارگذاری داخلی با المان ایزوپارامتریک
59 شبیه سازی کنترل آبیاری قطره ای با منطق فازی در متلب
60 شبیه سازی کنترل سطح آب در ماشین لباسشوئی با منطق فازی در متلب
61 شبیه سازی کنترل هوشمند چراغ راهنمایی با منطق فازی در متلب
62 شبیه سازی تشخیص رنگ با منطق فازی در متلب
63 شبیه سازی کنترل برش اره برقی با منطق فازی در متلب
64 شبیه سازی سرویس دهی قطار حمل و نقل شهری با منطق فازی در متلب
65 دانلود کد متلب RBF (توابع شعاعی پایه) همراه با توضیحات و درونیابی و محاسبه خطا(مبحث شبکه های عصبی)
66 تشخیص تومور مغزی با استفاده از پردازش تصویر
67 تشخیص چهره در تصاویر سیاه و سفید
68 تشخیص اشکال هندسی با استفاده از پردازش تصویر
69 تشحیص پلاک خودرو با استفاده از پردازش تصویر
70 شبیه سازی سیستم تهویه دامداری ها با منطق فازی در متلب
71 تبدیل یک ماتریس مربعی دلخواه به ماتریس های بالا و پایین مثلثی با روش LU decomposition(کد مت لب)
72 حل دستگاه معادلات خطی با روش تکرار ژاکوبی( نوشته شده با مت لب)
73 حل دستگاه معادلات خطی با روش تکرار گوس( نوشته شده با مت لب)
74 دانلود کد متلب روش ژاکوبی(جیکوبی) با توضیحات
75 دانلود کد متلب روش گاوس-سایدل (گاوس-سیدل) و گاوس با توضیحات 
76 دانلود کد متلب معادلات فیزیکی غیر خطی با توضیحات 
77 حل معادله دیفرانسیل خطی مرتبه اول با روش اویلر با مت لب
78 شبیه سازی سیستم تهویه دامداری ها با منطق فازی در متلب
79 شبیه سازی کنترل برش اره برقی با منطق فازی در متلب
80 شبیه سازی سرویس دهی قطار حمل و نقل شهری با منطق فازی در متلب
81 برنامه متلب به روش نیومارک، نیوتن رافسون و...(دینامیک سازه)
82 دانلود کد متلب برنامه دانش آموز
83 پروژه کامل تشخیص پلاک خودرو نوشته شده با متلب برای پلاک های فارسی و انگلیسی تست شده
84 پروژه درس محاسبات عددی پیشرفته - محاسبه دمای صفحه فلزی با روش adi و شرایط مرزی در متلب
85 برنامه نویسی مسئله مقاومت مصالح در متلب
86 برنامه نویسی مسئله دینامیک در نرم افزار متلب
87 روش های Taylor , Euler, Modified Euler, Runge Kutta, Modified Euler 2-order, Midpoint, Heun
88 کد مورد استفاده در برنامه متلب برای محاسبه تعیین زمان موثر شتاب نگاشتها 
89 کد در برنامه متلب برای محاسبه تعیین تابع خود همبستگی و چگالی طیفی میانگین شتاب نگاشتها 
90 کد برنامه متلب برای تحلیل طیفی و تاریخچه زمانی سازه 
91 برنامه نویسی مسئله مکانیک سیالات سنجل در نرم افزار متلب
92 محاسبات عددی lagrange method, newton divided difference, newton forward difference newton backward difference newton central difference forward central ad backward central, curve fitting by least square method
93 خوانش پلاک خودرو از تصاویر جاده‌ای با استفاده از برنامه متلب
94 معرفی pmu و کاربردهای آن در سیستم قدرت به همراه کد متلب MATLAB
95 شبیه سازی عملکرد فیبر نوری (Optical Fiber) با ضریب شکست غیرخطی (Graded Index)در محیط متلب
96 شبیه سازی عملکرد Slab Wave Guide با مد های مختلف در محیط متلب
97 پروژه آماده مدولاسیون dqpsk به همراه توضیح فارسی تایپ شده و فایل سیمولینک متلب matlab
98 دانلود پروژه شبیه سازی سلول خورشیدی در متلب سیمولینک Matlab
99 شبیه سازی چاه کوانتومی(Quantum-Well) با استفاده از معادلات شرودینگر-پواسون(Schrodinger_Poisson) در محیط متلب
100 شبیه سازی دو چاه کوانتومی با فاصله Barrier قابل تنظیم(Quantum-Well) با استفاده از معادلات شرودینگر(Schrodinger) در محیط متلب
101 ۱۳۲برنامه MATLAB برای پردازش سیگنال های دیجیتال
102 پارک دوبل با کمک کنترلر فازی (شبیه سازی مقاله )
103 دانلود ام فایل تشخیص لبه SAR - برنامه کامل نوشته شده در متلب - MATLAB
104 دانلود ام فایل تشخیص لبه با ویولت Wavelet- برنامه کامل نوشته شده در متلب - MATLAB
105 دانلود ام فایل تشخیص لبه سوبل Sobel- برنامه کامل نوشته شده در متلب - MATLAB
106 دانلود برنامه کویین مک لاسکی - دو برنامه کامل مجزا نوشته شده با زبان C و جاوا - Quine-McCluskey algorithm
107 دانلود ام فایل پیش بینی سری های زمانی با شبکه عصبی - برنامه کامل نوشته شده در متلب - MATLAB
108 کد متلب ارزیابی رفتار دینامیکی سد با درنظر گرفتن اندرکنش بین سد و مخزن با استفاده از روش المان محدود
109 دانلود پروژه هوش مصنوعی ماشین لباس شویی به زبان مطلب 
110 دانلود مقاله بهبود تصویر با استفاده از بهینه سازی هوشمند یازده صفحه
111 پروژه آماده پیاده سازی رتبه بندی معیارهای بانک ها جهت اعطای تسهیلات به مشتریان با استفاده از نرم افزار متلب
112 پروژه حل معادله برگزر غیر لزج با مت لب
113 مجموعه اسکریپت فایل های مربوط محاسبات ایرودینامیک نرم افزار مت لب
114 دانلود کد کامل متلب شبیه سازی مقاله A novel method for maintenance scheduling of generating units considering the demand side
115 تغییر اندازه تصویر با روش نزدیکترین همسایگان توسط نرم افزار متلب (Matlab)
116 تغییر اندازه تصویر با روش دوخطی (bilinear) توسط نرم افزار متلب (Matlab)
117 دانلود کد برنامه انتشار صوت-حرارت-نور قطار در متلب
118 کاهش حجم تصاویر با استفاده از روش جی پگ (JPEG)
119 تشخیص اتوماتیک گفتار
120 دانلود کد متلب پردازش تصویر watermark به همراه noise و بدون noise
121 مجموعه ی فایل های آموزشی نرم افزار مطلب
122 پیاده سازی فیلتر چگالی فرضی احتمال ترکیب گوسی (GM-PHD)
123 پیاده سازی فیلتر چگالی فرضی احتمال ترکیب گوسی (GM-PHD) 
124 کد متلب درخت در مهندسی مالی(اختیار اروپایی و امریکایی)
125 ِکتاب بسیار عالی در زمینه روش های عددی با نرم افزار MATLAB (مناسب برای تمامی رشته های فنی و علوم پایه)
126 برنامه متلب (Matlab) لبه یابی با استفاده از فیلتر سوبل (sobel)
127 اجرای روش اتسو (Otsu) به کمک نرم افزار متلب (Matlab)
128 تشخیص تومور مغزی با استفاده از پردازش تصویر
129 سورس کد برنامه ایجاد سری فیبوناچی به زبان QBasic همراه با توضیحات کامل(فلوچارت، الگوریتم و ....)
130 شبیه سازی دو چاه کوانتومی با فاصله Barrier قابل تنظیم(Quantum-Well) با استفاده از معادلات شرودینگر(Schrodinger) در محیط متلب
131 حل عددی معادله پواسون سه بعدی با روش SOR با MATLAB
132 برنامه چرخش تصاویر با GUI مت لب
133 برنامه متلب مربوط به بحث Analytical Photogrammetry 
134 تغییر اندازه تصویر دلخواه با روش درون یابی bilinear با MATLAB
135 درون یابی لاگرانژی تابع با مت لب
136 تقریب تابع درخت کریسمس با سری فوریه(درجه های مختلف سری) با مت لب
137 پروژه شناسایی چهره با استفاده از الگوریتم کلونی مورچگان - متلب 
138 حل تمرین دوم فصل ششم کتاب دینامیک سیالات محاسباتی هافمن با matlab
139 درون یابی توابع به روش Cubic spline در یک بازه مشخص با استفاده از برنامه نوشته شده با maltab
140 دانلود کد برنامه انتشار صوت-حرارت-نور قطار در متلب
141 پروژه کامل المان محدود صفحه تحت خمش در متلب با المان مثلثی cst
142 دانلود کد پیش بینی سری های زمانی با شبکه عصبی با متلب - MATLAB
143 کد درون یابی به روش bicubic به منظور smooth کردن یک تصویر با استفاده از MATLAB
144 حل دستگاه معادلات خطی با روش حذفی گوس جردن با کد مت لب
145 محاسبه معکوس ماتریس دلخواه با کد نوشته شده با matlab
146 حل تمرین اول فصل ششم کتاب دینامیک سیالات محاسباتی هافمن با matlab
147 کد آماده المان فنر - اجزا محدود Matlab
148 کد آماده المان خرپا دو بعدی- اجزا محدود Matlab
149 کد آماده المان خرپا سه بعدی (خرپا فضایی) - اجزا محدود Matlab
150 کد المانCST (سه نقطه ای - مثلثی) - اجزا محدود Matlab 
151 دانلود کد شبیه سازی حرکت پاندولی با MATLAB
152 دانلود کد شبیه سازی حرکت نوسانی دستگاه جرم و فنر با MATLAB
153 حل دستگاه معادلات خطی با روش( Conjugate Gradients(CG با کد matlab
154 برازش منحنی(curve fitting) بوسیله توابع چند جمله ای با GUI مت لب
155 برازش منحنی(curve fitting) بوسیله توابع چند جمله ای با GUI مت لب 
156 همزمان کردن دو فایل ویدویی با فریم یکسان با استفاده از GUI مت لب
157 دانلود کد matlab مربوط به حل مسئله cavity به کمک الگوریتم simple
158 ساعت آنالوگ+نوشته شده با کد matlab
159 ماشین حساب با استفاده از GUI مت لب
160 کِد مت لب یافتن ریشه تابع در یک بازه با روش نصف کردن( bisection)
161 یافتن ریشه تابع به کمک روش نقطه ثابت(fixed point) با کد مت لب
162 دانلود پروژه رسم میدان مغناطیسی استاتور، روتور، سیم پیچ و شکاف هوایی در متلب به همراه توضیح کامل فارسی
163 دانلود شبیه سازی یک مقاله مرتبط با game theory (تئوری بازی) در متلب به همراه توضیح کامل فارسی
164 محاسبه انتگرال تابع دلخواه با روش ذوزنقه توسط کد نوشته شده با matlab
165 محاسبه انتگرال تابع دلخواه با روش simpson توسط کد نوشته شده با matlab
166 حل معادله دیفرانسیلی قانون سرمایش نیوتن با روش ضمنی کرنک نیکلسون
167 حل معادله دیفرانسیلی دستگاه جرم و فنر با روش های اویلر صریح و اویلر ضمنی با کد matlab
168 حل دستگاه معادلات لورنز(Lorenz model) با کد matlab
169 حل عددی معادله دیفرانسیل پاره ای لاپلاس سه بعدی با روش ADI توسط کد Matlab 
170 دانلود کد شبیه سازی حرکت آونگ ساده با MATLAB
171 حل عددی معادله دیفرانسیلی نوسانگر van der pol با روش رانگ کوتا مرتبه 4 در matlab
172 محاسبه جابه جایی و تنش در استوانه تحت بارگذاری داخلی با المان ایزوپارامتریک
173 پروژه کنترل فازی سطح آب در ماشین لباسشوئی - شبیه سازی کامپیوتری با متلب 
174 پروژه کنترل هوشمند چراغ راهنمایی به کمک منطق فازی
175 حذف نویز در تصویر با استفاده از شبکه عصبی
176 حل عددی معادله حرارت یک بعدی با روش های ضمنی و FTCS با کد مت لب
177 استخراج ویژگی های تصویر با استفاده از الگوریتم Moravec 
178 کد متلب درونیابی هرمیت hermit matlab code
179 حل تمرین اول فصل پنجم کتاب دینامیک سیالات محاسباتی هافمن با روش ADI در مت لب
180 پروژه فیلترهای Daubechies 9/7 بوسیله کد مت لب
181 شبیه سازی پایداری گذرا سیستم های dg و میکرو گرید با طراحی رله اضافه جریان در شبکه (عالی برای ارشد قدرت)
182 کنترل فازی بر روی روبات موقعیت یاب(امدادگر)(پروژه مکاترونیک و کنترلی های عزیز)
183 ocr رله اضافه جریان overcurrent relay 
184 تشخیص سرطان سینه در متلب (مهندسی پزشکی)
185 کنترل فازی بر روی مدل توپ و میله (پروژه برق کنترلی های عزیز)
186 پردازش صوت در متلب شبیه سازی مقاله ieee
187 پروژه مربوط به فیلتر بالاگذر و پایین گذر با کد مت لب(پردازش سیگنال)
188 تشخیص هوشمند حالت افراد از روی تصاویر با استفاده از تکنیک های پردازش تصویر
189 بخش بندی تصاویر چند آستانه ای با استفاده از الگوریتم حرکت جمعی ماهی ه(سگمن کردن تصویر با الگوریتم fishswarm)
190 تشخیص لبه با استفاده از فازی 
191 شناسایی ارقام دست نویس با استفاده از شبکه عصبی RBF
192 حل عددی معادله موج درجه دوم دو بعدی با روش صریح با کد MATLAB
193 جزوه جامع و کامل در مورد تئوری معادله ترابرد نوترون و روش های حل آن 
194 حل معادله برگرز غیر لزج با مت لب
195 حل عددی معادله پخش دو بعدی با MATLAB
196 حل عددی معادله پواسون سه بعدی با روش SOR با مت لب
197 دانلود کد matlab مربوط به حل مسئله cavity به کمک الگوریتم simple
198 پروژه سایت شخصی همراه با مستند سازی با زبان php 
199 نمونه سوالات MATLAB SIMULINK و MATLAB عمومی(برنامه نویسی) به همراه پاسخنامه به همراه چند فیلم جالب در مورد قابلیت های نرم افزار
200 دانلود کد مت لب محاسبه شار نوترون در یک slab با روش مونت کارلو
201 پیاده سازی و شبیه سازی سیستم ‏‎14 Bus ‎‏ باس با استاندارد ‏IEEE با نرم افزار متلب‎ matlab 
202 DFIG با ژنراتور القایی دوگانه
203 مبدل باک DC- DC کاهنده
204 شبیه سازی STATCOM‏ با استفاده از شاخص مدولاسیون ‏ ثابت MI و ولتاژ باس ‏DC‏ متغیر با نرم افزار متلب‎matlab 
205 شبیه سازی سیستم تولید برق از انرژی باد بر اساس PMSG با نرم افزار متلب‎ matlab 
206 پیاده سازی و شبیه سازی فیلتر پایین گذر ساده ‏RC‏ ‏با نرم افزار متلب‎ matlab 
207 • شبیه سازی کنترل سرعت موتور براشلس BLDC
208 شبیه سازی یک کنترل کننده ی ساده برای شارژ باطری در سیستم فتوولتاییک در متلب
209 شبیه سازی Stacom‏ سه فاز ‏با نرم افزار متلب‎ matlab 
210 شبیه سازی مبدل(کانورتر) تکفاز DC به AC
211 شبیه سازی اینورترسه فاز ‎ SPWM‏ + فیلتر ‏LC با نرم افزار متلب‎ matlab 
212 کد مت لب معادله لاپلاس دو بعدی با روش های گوس سایدل و multigrid 
213 کد مت لب معادله پواسون دو بعدی با روش های گوس سایدل و multigrid 
214 شبیه سازی تحلیل عملکرد هیدرو ژنراتور حین خطا،پس از رفع خطا و خطای حالت دائم
215 پیاده سازی و شبیه سازی خط انتقال کوتاه ‏‎ ‎220KV، ‏‎40KM با نرم افزار متلب‎ matlab 
216 پیاده سازی و شبیه سازی آمپلی فایر با آپ امپ با نرم افزار متلب
217 برنامه ارسال پیامک با شماره ناشناس
218 کتاب ساده و پایه ای آموزش نرم افزار MATLAB
219 شبیه سازی تریستور در متلب
220 پروژه کنترل مدرن 
221 شبیه سازی اینورتر تک فاز پل کامل با استفاده از مدولاسیون PWM دو قطبی 
222 مبدل بوست 
223 شبیه سازی کنترل موتور DC با یکسوساز پل
224 شبیه سازی اینورتر کنترل جریان با کنترل باند هیسترزیس
225 شبیه سازی کنترل مستقیم گشتاور موتور القایی(DTC)
226 شبیه سازی کنترل برداری موتور سنکرون مغناطیس دائم(PMSM) در متلب
227 شبیه سازی مبدل زتا (zeta)در متلب
228 شبیه سازی کنترل سرعت موتور القایی بدون سنسور و با روش شبکه عصبی پیشخور
229 شبیه سازی کنترل سرعت موتور القایی به روش کنترل ولتاژ
230 چند مقاله آموزشی نرم افزار MATLAB
231 شبیه سازی PWM دو قطبی برای اینورتر پل H در متلب
232 شبیه سازی یکسوساز تک فاز نیم موج کنترل شده با زوایه آتش 120
233 شبیه سازی یکسوساز سه فاز نیم موج کنترل شده 
234 برنامه حل معادله درجه سوم در متلب 
235 شبیه سازی کنترل سیستم تعلیق خودرو
236 شبیه سازی اینورتر سه سطحی NPC با کنترل جریان پسماند(هیسترزیس)
237 شبیه سازی رزونانس زیر سنکرون(SSR )
238 مدل سیمولینک از اینورتر تک فاز SPWM
239 شبیه سازی شبکه هوشمند (SMART GRID)
240 شبیه سازی مبدل مستقیم سه سطحی آبشاری AC / AC 
241 شبیه سازی موتور dc مغنطیس دائم با اتصال مستقیم به ماژول های خورشیدی 
242 پیاده سازی و شبیه سازی شمارنده 7 بیتی با فلیپ فلاپ نوع D در نرم افزار متلب
243 پیاده سازی و شبیه سازی روش طراحی مدل برای کنترل پرواز هواپیما ( صعود و فرود ) با نرم افزار متلب‎ matlab 
244 شبیه سازی مبدل کاک
245 پیاده سازی و شبیه سازی مبدل پوش پول PUSH PULL CONVERTERبا نرم افزار متلب‎ matlab 
246 پروژه شبیه سازی فیلتر کالمن استاندارد با نرم افزار MATLAB
247 کد آماده تحلیل قاب دو بعدی (بسیار روان و کامل)
248 پروژه سیمولینک کنترل دیجیتالی مبدل باک( buck converter) با MATLAB
249 پروژه سیمولینک فتوولتاییک PV متصل به شبکه مسکونی بوسیله MPPT با MATLAB
250 پروژه شبیه سازی چراغ راهنمایی چهار طرفه با MATLAB
251 شبیه سازی حل مسئله پخش بار اقتصادی
252 شبیه سازی ژنراتور القایی خود تحریک (منفصل از شبکه)
253 شبیه سازی STATCOM
254 شبیه سازی سوئیچ زنی نرم مبدل DC/DC ایزوله شده
255 پروژه سیمولینک فتوولتاییک PV متصل به شبکه مسکونی بوسیله MPPT با MATLAB
256 پروژه سیمولینک کنترل دیجیتالی مبدل باک( buck converter) با MATLAB
257 پروژه شبیه سازی فیلتر کالمن استاندارد با نرم افزار MATLAB
258 دانلود پروژه بهینه سازی شارژ خودروهای برقی با منابع انرژی تجدید پذیر در متلب (کد کامل متلب)
259 سیستم حقوق ودستمزد شهرداری از نگاهی دیگر
260 پروژه مالی سییستم حقوق و دستمزد شهرداری
261 پروژه هلال احمر
262 دانلود پایان نامه کامل استفاده از شبکه های عصبی ویولت جهت حذف نویز سیگنال ECG به همراه کد کامل متلب و پاورپوینت
263 دانلود کد متلب صدا و موسیقی رمزگذاری شده(Audio/music coder)
264 دانلود کد متلب پردازش تکاملی همراه با مقاله ی پیاده سازی شده ISI و توضیحات(Evolutionary Processing)
265 دانلود کد متلب پردازش تکاملی همراه با مقاله ی پیاده سازی شده ISI و توضیحات(Evolutionary Processing)
266 دانلود پایان نامه کامل استفاده از شبکه های عصبی ویولت جهت حذف نویز سیگنال ECG به همراه کد کامل متلب و پاورپوینت
267 دانلود پروژه بهینه سازی شارژ خودروهای برقی با منابع انرژی تجدید پذیر در متلب (کد کامل متلب)
268 چند مقاله آموزشی نرم افزار MATLAB
269 شبیه سازی کنترل سرعت موتور القایی به روش کنترل ولتاژ
270 شبیه سازی کنترل سرعت موتور القایی بدون سنسور و با روش شبکه عصبی پیشخور
271 شبیه سازی مبدل زتا (zeta)در متلب
272 پیاده سازی و شبیه سازی مبدل پوش پول PUSH PULL CONVERTERبا نرم افزار متلب‎ matlab
273 شبیه سازی مبدل کاک
274 پیاده سازی و شبیه سازی روش طراحی مدل برای کنترل پرواز هواپیما ( صعود و فرود ) با نرم افزار متلب‎ matlab 
275 پیاده سازی و شبیه سازی شمارنده 7 بیتی با فلیپ فلاپ نوع D در نرم افزار متلب
276 پروژه مالی سیستم حقوق و دستمزد شهرداری ها
277 مبدل DC به DC غیرایزوله تحت شرایط جریان و ولتاژ صفر (ZVZCS)
278 پروژه رابط شبکه WECS با PMSG و اینورتر چندسطحی NPC با نرم افزار MATLAB
279 کنترل فازی موتور یونیورسال
280 مثالی از شبیه سازی کنترل منطق فازی
281 شبیه سازی کنترل سرعت موتور DC با کنترل کننده ی فازی در MATLAB
282 شبیه سازی مدل ساده کنترل هواپیما در متلب
283 شبیه سازی مبدل پشت به پشت(AC/DC/AC) در متلب
284 پیاده سازی و شبیه سازی تامین انرژی خودروی هیبریدی برقی به وسیله ی باتری در متلب
285 شبیه سازی مدار سه فاز اتصال ستاره متعادل در شبکه
286 شبیه سازی مدار سه فاز با اتصال ستاره نامتعادل برای شبکه در متلب
287 پیاده سازی و شبیه سازی استاتکام(Statcom) به همراه کنترلر جریان هیسترزیس در نرم افزار متلب
288 پیاده سازی و شبیه سازی استاتکام Statcom همراه با بار غیرخطی
289 شبیه سازی و پیاده سازی کنترلر برای اتصال اینورتر به ریزشبکه در متلب
290 شبیه سازی مدولاسیون دیجیتال PSK در متلب
291 پیاده سازی و شبیه سازی اینورتر سه سطحی با کلیدزنی بهینه و PWM در متلب
292 آموزش جامع نرم افزار Matlab
293 کد مت لب حل معادله پواسون دو بعدی با روش بدون شبکه مالتی کوادریک(MQ) 
294 آموزش جامع نرم افزار Matlab
295 شبیه سازی پایداری گذرا سیستم های dg و میکرو گرید با طراحی رله اضافه جریان در شبکه (عالی برای ارشد قدرت)
296 کنترل فازی بر روی روبات موقعیت یاب(امدادگر)(پروژه مکاترونیک و کنترلی های عزیز)
297 شبیه سازی اینورتر سه سطحی با سوئیچینگ بهینه و PWM
298 شبیه سازی مدولاسیون دیجیتال PSK در متلب
299 شبیه سازی کنترلر برای اتصال اینورتر به شبکه ‏گرید
300 شبیه سازی استاتکام Statcom با بار غیرخطی
301 آموزش جامع برنامه متلب
302 کد مت لب حل عددی معادله پخش یک بعدی با روش ترکیبی b
303 شبیه سازی ساعت دیجیتال با نرم افزار متلب‎ matlab 
304 شبیه سازی ماشین سنکرون مغناطیس دایم در متلب
305 پیاده سازی و شبیه سازی موتور سه فاز با تکرار توالی گشتاور در متلب
306 پیاده سازی و شبیه سازی موتور القایی در مرجع شار روتور با تحریک سینوسی در متلب
307 شبیه سازی سلول سوختی همراه با STATCOM
308 برنامه حل معادله یک بعدی حرارت با روش های مختلف در متلب
309 شبیه سازی یک مزرعه بادی 9 مگاواتی در متلب
310 پروژه شبیه سازی ترانسفورماتور جریان غیر خطی اشباع شونده و بررسی پدیده اشباع در ترانسفورماتور ها با matlab
311 دانلود کد متلب برنامه دانش آموز
312 دانلود کد متلب پردازش تکاملی همراه با مقاله ی پیاده سازی شده ISI و توضیحات(Evolutionary Processing)
313 کد مت لب معادله پواسون دو بعدی با روش های گوس سایدل و multigrid
314 پایان نامه رله حفاظت ( رله های دیجیتال و کاربرد آن در حفاظت الکتریکی )
315 برنامه حل معادله یک بعدی حرارت با روش های مختلف در متلب
316 دانلود فایل پروژه پایان نامه رشته نساجی/تاثیر خواص فیزیکی و مکانیکی الیاف پلی استر روی پرزدهی پارچه های فاستونی 151صفحه
317 دانلود فایل پروژه پایان نامه رشته نساجی/تاثیر نمره نخ مونوفیلامنت و میزان کشیدگی نخ در خواص پارچه های فضادار 158صفحه
318 دانلود فایل پروژه پایان نامه رشته نساجی/تاثیر سرعت ،درجه حرارت و میزان کششماشین تکسچرایزینگروی خواص نخ 259صفحه
319 دانلود فایل پروژه پایان نامه رشته نساجی/پایدار سازی خصوصیات ضد باکتری نانوذرات نفره بر روی کالای پنبه ای در برابر شستشو 128ص
320 دانلود فایل پروژه پایان نامه رشته نساجی/نقش کیتوزان در رنگرزی کالای پشمی با رنگزای طبیعی104صفحه
321 دانلود فایل پروژه پایان نامه رشته نساجی/بررسی خواص آنتی باکتریال کالای پشمی رنگرزی شده با رنگزاهای حنا و پوست گردو 174صفحه
322 دانلود فایل پروژه پایان نامه رشته نساجی/بررسی تاثیر ترکیبات زیرکونیوم روی مقاومت در برابر شعله خامه قالی پشمی 96صفحه
323 دانلود فایل پروژه پایان نامه رشته نساجی/بررسی اثر لیپوزوم در رنگرزی کالای پشمی با رنگزاهای طبیعی اسپرک و روناس 155صفحه
324 دانلود فایل پروژه پایان نامه رشته نساجی/بررسی تکمیل ضد میکروبی منسوجات بی بافت 82صفحه
325 دانلود فایل پروژه پایان نامه رشته نساجی/بررسی اثرلیپوزوم در رنگرزی کالای پلی استر با رنگرزیدیسپرس واسپرگ 116صفحه
326 دانلود فایل پروژه پایان نامه رشته نساجی /تاثیر فیلتراسیون برروی راندمان خواص فیزیکی نخ های نواری پلی پروپیلن 89صفحه
327 دانلود فایل پروژه پایان نامه رشته نساجی /بررسی رنگ همانندی کالای پنبه ای از طریق روش پردازش تصویر 96صفحه
328 دانلود فایل پروژه پایان نامه رشته نساجی/مقایسه فرایند خواص پارچه های حلقوی تولیدی ازنخ های پنبه ای کاردشده شانه شده و متراکم 133صفحه
329 انلود فایل پروژه پایان نامه رشته نساجی/بهینه سازی فرآیند بافندگی حلقوی پودی از طریق به کارگیری129صفحه
330 دانلود فایل پروژه پایان نامه رشته نساجی/استفاده از نانو هیدروکسید آلومینیوم در تکمیل ضد آتشکالای پنبه ای103صفحه
331 دانلود فایل پروژه پایان نامه رشته نساجی/تکمیل ضد چرک کالای پنبه ای با استفاده از فلوئور کربن 90صفحه
332 دانلود فایل پروژه پایان نامه رشته نساجی/و رنگزاهای روناس و متال کمپلکس 96ص TiO بررسی تکمیل و رنگرزی کالای پشمی با نانو 2
333 دانلود فایل پروژه پایان نامه رشته نساجی/بررسی تاثیر نانو ذرات اکسید روی ZNO بر محافظت پارچه ابریشمی در برابر اشعه ماورای بنفش 135صفحه
334 دانلود فایل پروژه پایان نامه رشته نساجی/تاثیر استفاده از الیاف پلی پروپیلن و پارچه فضادار در بتن و بررسی97صفحه
335 دانلود فایل پروژه پایان نامه رشته نساجی/تأثیر نوع بافت و تراکم بر پرزدهی پارچه های فاستونی75صفحه
336 شبیه سازی تشخیص هوشمند رنگ پیکسل در متلب
337 دانلود فایل سمینار کارشناسی عمران/بررسی عوامل موثر بر پایداری شیب های سد خاکی 147صفحه
338 دانلود فایل سمینار کارشناسی عمران/بررسی نرم افزار AUTO DESK CIVIL 3D و مفایسه آن با نرم افزارهای موجود 259صفحه
339 دانلود فایل سمینار کارشناسی عمران/بررسی تاثیر نصب تجهیزات هوشمند روی ناوگان جاده ای و پارامتر های طراحی هندسی 257صفحه
340 دانلود فایل سمینار کارشناسی عمران/بررسی تراوش درسدهای خالی با استفاده از انواع هوش محاسباتی 34صفحه
341 پروزه کارشناسی عمران/بر رسی اندرکنش میان قاب و قاب در قاب های فولادی 91صفحه
342 دانلودپایان نامه پروزه کارشناسی عمران/رفتار پیچشی سازه با تاثیر P دلتا 79صفحه
343 دانلودپایان نامه پروزه کارشناسی عمران/تحلیل غیر خطی سازه ها 172صفحه
344 دانلود فایل سمینار کارشناسی عمران/کنترل پیچشدر ساختمانهای نامتقارن به کمک میراگردهای جرم تنظیمی 69صفحه
345 دانلودپایان نامه پروزه کارشناسی عمران/مدیریت بحران در حمل ونقل شهری 98صفحه
346 برنامه متلب به روش نیومارک، نیوتن رافسون و...(دینامیک سازه)
347 پروزه کارشناسی عمران/ارزیابی بکارگیری اتوبوس سریع السیر بر شاخصهای عملکردی اتوبوسرانی(مطالعه موردی شهر قم)139صفحه
348 دانلود فایل پروژه پایان نامه رشته عمران/ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻣﺘﺪﺍﻟﻮﮊﯼ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﯼ ﺗﺼﺎﺩﻓﺎﺕ ﺟﺎﺩﻩ ﺍﯼ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ240صفحه
349 دانلود فایل پروژه پایان نامه رشته عمران/ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺍﻟﮕﻮﺋﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﻃﺮﺍﺣﯽ ﻭ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﻨﺪﯼ ﺗﻘﺎﻃﻌﺎﺕ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﺰﺭﮔﺮﺍﻫﻬﺎﯼ ﻣﺠﺎﻭﺭ166صفحه
350 خریدپروزه کارشناسی عمران/ﻣﮑﺎﻧﯿﺎﺑﯽ ﻧﻘﺎط ﺣﺎدﺛﻪ ﺧﯿﺰ راﻫﻬﺎی اﺳﺘﺎن ﮐﻬﮕﯿﻠﻮﯾﻪ و ﺑﻮﯾﺮاﺣﻤﺪ و ار اﺋﻪ راﻫﮑﺎر128صفحه
351 خریدپروزه کارشناسی عمران/توسعه خطوط ریلی با استفاده از مهندسی ارزش156صفحه
352 دانلود فایل سمینار کارشناسی عمران/مطالعه اثر انعطاف پذیری خاک بر توزیع آسیب پذیری لرزه ای در ساختمان209صفحه
353 دانلودپروژه جزاعمومی 
354 دانلود پروژه رشته حقوق/ قاچاق وعناصر آن
355 سه برنامه نوشته شده در MATLAB برای بهینه سازی با استفاده از PSO
356 دانلود مطالب مهم ومرتبط با رشته حقوق
357 دانلود فایل تحقیق پروژه پایان نامه/بررسی میزان عزت نفس کارمندان مجرد و متاهل 38صفحه
358 دانلود فایل تحقیق پروژه پایان نامه/بررسی نحوه گذراندن اوقات فراغت 24صفحه
359 تحقیق پروژه پایان نامه/الگوریتم های مسیر یابی 140 صفحه
360 دانلود فایل تحقیق پروژه پایان نامه/شیوه های ساخت و تزئین قلمدان
361 دانلود فایل پروژه پایان نامه رشته گرافیک/نور در گرافیک
362 پروژه پایان نامه بررسی علل فرار دختران 
363 دانلود فایل پروژه پایان نامه رشته تربیت معلم,خانواده و نقش آن در ابراز محبت و مهرورزی
364 دانلود فایل تحقیق پروژه پایان نامه/نیشابورتحقیق آماری اعتیاد در زندان 
365 دانلود فایل تحقیق پروژه پایان نامه/بررسی الگوی سنی ازدواج در ایران
366 دانلود فایل تحقیق پروژه پایان نامه/پژوهشی در اعتیاد 50 صفحه
367 تحقیق در مورد جوانان
368 دانلود پروژه پایان نامه ,مدلسازی و شبیه سازی سوئیچ MPLS و بررسی مقایسه ای نرم افزارهای موجود
369 دانلود فایل تحقیق پروژه آنتن
370 پایان نامه شرح دستگاه آنالایزر
371 پایان نامه کارشناسی ارشد مخابرات سیستم ( پیاده سازی بلادرنگ کدک صحبت )
372 دانلود فایل پروژه پایان نامه رشته برق/کنترل کننده های دور موتورهای الکتریکی و تاثیر آنها بر روی بهینه سازی مصرف انرژی
373 دانلود پروژه پایان نامه مدیریت و محافظت ازشبکه های کامپیوتری 180 ص
374 پروژه دوره کارشناسی رشته مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار/پروژه مرکز داده ( پایان نامه )
375 دانلود فایل پروژه پایان نامه رشته کامپیوتر/ویندوز 2003 سرور
376 پایان نامه جاوا اسکریپت 55 صفحه
377 دانلودپایان نامه پروزه رشته نرم افزار/پایان نامه WI FI 130 ص
378 پایان نامه شبکه های کامپیوتری 270 صفحه
379 دانلود فایل تحقیق پروژه پایان نامه/بلوتوث 100 ص
380 دانلودپایان نامه پروزه رشته نرم افزار/پا یان نامه امنیت شبکه 65 صفحه
381 دانلود فایل پروژه و مقاله جدید پزشکی/هوش مصنوعی48صفحه
382 دانلود فایل پروژه و مقاله جدید پزشکی/انتخاب داروهای ماکز بهداشتی درمانی 336صفحه
383 چکیده ای از موضوعات پزشکی 
384 دانلود کد متلب هیلبرت ترانسفورم(hilbert transform)
385 دانلود فایل پروژه سمینار ارشد مکانیکﻳﺎﻓﺘﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ و ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺼﻮرت هﻤﺰﻣﺎن 63صفحه به زبان انگلیسیSimultaneously Localization And Mapping (SLAM) 
386 دانلود فایل پروژه سمینار ارشد مکانیک/بررسی انواع سیستم تعلیق خودرو 81صفحه
387 دانلود فایل پروژه سمینار ارشد مکانیک/بررسی نظریه های مربوط به مکانیک 40صفحه
388 دانلود فایل پروژه سمینار ارشد مکانیک/روش خوشه بندی ﻏﻴﺮ ﻧﻈﺎرﺗﻲ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ 61صفحه
389 رهاسازی تنش قطعات جوشکاری شده بر اثر بارگذاری دینامیکی بااﺳﺘﻔﺎده از روش ﻣﻮﺟﻮد 81صفحه
390 دانلود فایل پروژه سمینار ارشد مکانیک/بررسی پروسه اتوفرتاژ در مخازن تحت فشار91صفحه
391 دانلود فایل پروژه سمینار ارشد مکانیک/بررسی تحقیقات انجام شده برروی مواد FG صفحه125
392 دانلود فایل پروژه سمینار ارشد مکانیک/لایه مرزی و نیروی پسا و برآ در جریان سیال اطراف جسم و روش های کاهش145صفحه
393 دانلود فایل پروژه سمینار ارشد مکانیک/لایه مرزی و نیروی پسا و برآ در جریان سیال اطراف جسم و روش های کاهش145صفحه
394 دانلود فایل پروژه سمینار ارشد مکانیک/بررسی پدیده سرج و استال در کمپرسور82صفحه
395 دانلود فایل پروژه سمینار ارشد مکانیک/میکرومکاترونیک 192صفحه
396 دانلود پایان نامه و سمینار مهندسی مکانیک تعیین فاکتورهای موثر در اتلافات برودتی سقف و برآورد میزان کاهش بار برودتی113ص
397 دانلود پایان نامه و سمینار مهندسی مکانیک بررسی کمانش حرارتی در تیر کامپوزیت لایه متقاطع 67صفحه
398 دانلود پایان نامه و سمینار مهندسی مکانیک پیزو الکتریک وتقویت پویای سفتی تیر کامپوزیتی با محرک پیزوالکتریک 62صفحه
399 دانلود پایان نامه و سمینار مهندسی مکانیک شناخت مواد کامپوزیت و بررسی روابط حاکم بر آنها 167ص
400 دانلود پایان نامه و سمینار مهندسی مکانیک ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺍﺭﺗﻌﺎﺷﺎﺕ ﻏﻴﺮﺧﻄﻲ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻫﺎﻱ ﻫﺎﻭﭘﺎﻧﻞ ﺍﺳﺘﻮﺍﻧﻪ ﺍﻱ ﺑﺎ ﻋﻴﻮﺏ ﻫﻨﺪﺳﻲ 50صفحه
  • ۹۴/۰۹/۲۹
  • علیرضا نامدار

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی