پورتال جامع فایلهای آموزشی تحقیق پروژه کتاب

لطفا دست خالی از وبلاگ ما خارج نشوید. نام وبلاگ " سل فایل 2015 " رو در ذهنتون بسپارید. با بیش از 150 هزار فایل دسته بندی شده

پورتال جامع فایلهای آموزشی تحقیق پروژه کتاب

لطفا دست خالی از وبلاگ ما خارج نشوید. نام وبلاگ " سل فایل 2015 " رو در ذهنتون بسپارید. با بیش از 150 هزار فایل دسته بندی شده

بایگانی

۱۰۰ مطلب در بهمن ۱۳۹۴ ثبت شده است

۰۲
بهمن
۹۴


فایل فلش فارسی تبلت چینی

F761G-MAINBOARD-V3.0.0

cpu A13

تست شده و بدون مشکل

 • علیرضا نامدار
۰۲
بهمن
۹۴


فایل فلش فارسی تبلت چینی

F761J-MAINBOARD-V3.0.0.zip

cpu; Allwiner A13

تست شده و بدون مشکل

 • علیرضا نامدار
۰۲
بهمن
۹۴
 • علیرضا نامدار
۰۲
بهمن
۹۴


فایل فلش فارسی تبلت چینی

F761K-MAINBOARD-V3.0.0

cpu Alwiner A13

تست شده و بدون مشکل

 • علیرضا نامدار
۰۲
بهمن
۹۴


فایل فلش فارسی نایاب تبلت چینی

F761L-MAINBOARD-V3.0.0.zip

تست شده و بدون مشکل

آماده دانلود

 • علیرضا نامدار
۰۲
بهمن
۹۴
 • علیرضا نامدار
۰۲
بهمن
۹۴
 • علیرضا نامدار
۰۲
بهمن
۹۴


شامل:

300_RM_781_7.57_farsi

303_RM_763_14.87_farsi

Asha_302_RM_813_15.09_farsi

Asha_302_RM_884_15.09

 • علیرضا نامدار
۰۲
بهمن
۹۴
 • علیرضا نامدار
۰۲
بهمن
۹۴
 • علیرضا نامدار
۰۲
بهمن
۹۴


فایل فلش فارسی G920f

حل مشکل گیر کردن روی آرم و فلش نشدن

اندروید 5.1.1

فلش با اودین

 • علیرضا نامدار
۰۲
بهمن
۹۴


فایل فلش فارسی y300-0151

Android_4.1

 • علیرضا نامدار
۰۲
بهمن
۹۴


دانلود فایل فلش a23-Q8H-gc0309 کاملا سالم و تست شده

تمامی فایل های فلش بدون مشکل و کاملا سالم هستند

 • علیرضا نامدار
۰۲
بهمن
۹۴


دانلود فایل فلش PH_Q80h_v2.0 کاملا سالم و تست شده

تمامی فایل های فلش بدون مشکل و کاملا سالم هستند

 • علیرضا نامدار
۰۲
بهمن
۹۴


دانلود فایل فلش T900_a23 processor کاملا سالم و تست شده

تمامی فایل های فلش بدون مشکل و کاملا سالم هستند

 • علیرضا نامدار
۰۲
بهمن
۹۴


دانلود فایل فلش polaris_a70h-eng 4.2.2 کاملا سالم و تست شده

تمامی فایل های فلش بدون مشکل و کاملا سالم هستند

 • علیرضا نامدار
۰۲
بهمن
۹۴


دانلود فایل فلش q88 a23 tw_a0721_v31 کاملا سالم و تست شده

تمامی فایل های فلش بدون مشکل و کاملا سالم هس ...

 • علیرضا نامدار
۰۲
بهمن
۹۴


دانلود فایل فلش Board : TZX-723Q کاملا سالم و تست شده

تمامی فایل های فلش بدون مشکل و کاملا سالم هستند

 • علیرضا نامدار
۰۲
بهمن
۹۴


دانلود فایل فلش INET-D70-REV02 کاملا سالم و تست شده

تمامی فایل های فلش بدون مشکل و کاملا سالم هستند

 • علیرضا نامدار
۰۲
بهمن
۹۴


دانلود فایل فلش Board : GT90H_V1.5 کاملا سالم و تست شده

تمامی فایل های فلش بدون مشکل و کاملا سالم هستند

 • علیرضا نامدار