پورتال جامع فایلهای آموزشی تحقیق پروژه کتاب

لطفا دست خالی از وبلاگ ما خارج نشوید. نام وبلاگ " سل فایل 2015 " رو در ذهنتون بسپارید. با بیش از 150 هزار فایل دسته بندی شده

پورتال جامع فایلهای آموزشی تحقیق پروژه کتاب

لطفا دست خالی از وبلاگ ما خارج نشوید. نام وبلاگ " سل فایل 2015 " رو در ذهنتون بسپارید. با بیش از 150 هزار فایل دسته بندی شده

بایگانی

لیست عناوین فایلهای موجود در زیر آمده است.

به راحتی می توانید با کلیک روی هر مطلب وارد صفحه توضیحات آن شوید و فایل را دانلود کنید.

 


401 دانلود پایان نامه و سمینار مهندسی مکانیک مواد تابعی هوشمند 83صفحه
402 دانلود پایان نامه و سمینار مهندسی مکانیک انبساط حرارتی در سیستم خطوط لوله57صفحه
403 دانلود پایان نامه و سمینار مهندسی مکانیک پیش بینی شکست و خستگی چرخ دنده ها67صفحه
404 دانلود پایان نامه و سمینار مهندسی مکانیک بررسی انواع واماندگی در پانل های ساندویچی تحت بارگذاری استاتیکی53صفحه
405 دانلود پایان نامه و سمینار مهندسی مکانیک رفتار دینامیکی پیزوالکتریک و پیزومگنت ها 144صفحه
406 دانلود فایل پروژه سمینار ارشد مکانیک انتقال حرارت ترکیبی جابجایی و هدایت در یک کانال مربعی افقی همراه با تاثیرات تشعشعی 69صفحه
407 دانلود پایان نامه و سمینار مهندسی مکانیک بررسی شاخص های سرمایش مغناطیسی55صفحه
408 دانلود پایان نامه و سمینار مهندسی مکانیک بررسی انتقال حرارت جابجایی اجسام شناور در محیط های بزرگ 70صفحه
409 دانلود پایان نامه و سمینار مهندسی مکانیک برسی انتقال حرارت از طریق تشعشع و جابجایی آزاد در یک محیط متخلخل محدود 50صفحه
410 دانلود پایان نامه و سمینار مهندسی مکانیک کاربردها و روشهای تولید موادFunctionally graded piezoelectric.صفحه70
411 دانلود پایان نامه و سمینار مهندسی مکانیک بررسی کامپوزیت پایه پلیمری تقویت شده با الیاف کربن
412 دانلود پایان نامه و سمینار مهندسی مکانیک نحوه ساخت مواد FGM و نمونه های این مواد د ر طبیعت 76صفحه
413 دانلود پایان نامه و سمینار مهندسی مکانیک بررسی مکانیزم تخریب لایه های کامپوزیتی در اثر بارهای ضربه ای 50صفحه
414 دانلود پایان نامه و سمینار مهندسی مکانیک اصول طراحی گیج و ابزار دقیق 49صفحه
415 دانلود کد کامل پردازش گفتار نوشته شده در متلب
416 دانلود برنامه رسم پاسخ پله و پاسخ ضربه سیستم نوشته شده در متلب
417 دانلود پروژه متلب شبیه سازی بررسی اثرات تغییرات دمایی تاخیر در اینترکانکتهای مسی مبتنی بر تکرار کننده ها
418 دانلود فایل تحقیق پروژه جزوه رشته حسابداری امید به تملک مسکن در ایران14صفحه
419 دانلود فایل تحقیق پروژه جزوه رشته حسابداری انواع مقیاس های عملکرد21صفحه
420 دانلود فایل تحقیق پروژه جزوه رشته حسابداری بررسی موانع صادرات مرکبات کشور69صفحه
421 دانلود فایل تحقیق پروژه جزوه رشته حسابداری مالیات34صفحه
422 دانلود فایل تحقیق پروژه جزوه رشته حسابداری محاسبات توری 163صفحه
423 دانلود فایل تحقیق پروژه جزوه رشته حسابداری مدیریت تحول 41صفحه
424 دانلود فایل تحقیق رشته حسابداری مروری بر اقتصاد دبی 20 صفحه
425 دانلود فایل تحقیق رشته حسابداری مروری بر تحولات نظام بودجه ریزی15صفحه
426 دانلود فایل تحقیق رشته حسابداری مروری بر حسابداری منابع انسانی 15صفحه
427 دانلود فایل تحقیق رشته حسابداری مسائل مربوط به بازار کار در هند8صفحه
428 دانلود فایل تحقیق پروژه رشته حسابداری مشارکت و آزادی 30 صفحه
429 دانلود فایل تحقیق رشته حسابداری مفاهیم ومعیار های توسعه بخش 4 توسعه اقتصاد 12 اسلاید
430 دانلود فایل تحقیق رشته حسابداری مقایسه بودجه ریزی برخی ازکشورهای خارجی31صفحه
431 دانلود فایل تحقیق رشته حسابداری نارسایی و موانع استقرار25صفحه
432 دانلود فایل تحقیق رشته حسابداری نحوه تفکیک اراضی دولتی از اراضی اصلاحات ارضی 16 صفحه
433 دانلود فایل تحقیق رشته حسابداری نسبتهای مالی تعهدی ونسبت های مالی نقدی 24 صفحه
434 دانلود کد متلب پروژه یادگیری ماشین و استخراج ویژگی با داده کاوی (data mining) در شبکه بیزی (شبکه باور یا bayesian) 
435 دانلود فایل تحقیق رشته حسابداری نقش بودجه جامع در نظام جدید مدیریتی 28صفحه
436 دانلود فایل تحقیق رشته حسابداری هزینه یابی کیفیت در پروژه ها 17 صفحه
437 دانلود فایل تحقیق رشته حسابداری واردات غیر ضروری و اثرات منفی آن بر اشتغال 27 صفحه
438 دانلود فایل پروژه پایان نامه رشته حسابداری رابطة متغیرهای کنترل راهبردی با اثربخشی شرکتهای فعال در بازار سهام 
439 دانلود فایل تحقیق رشته حسابداری آمار 35صفحه
440 دانلود فایل پروژه پایان نامه رشته حسابداری اهمیت سیستم حقوق و دستمزد در حسابداری 106صفحه
441 دانلود فایل تحقیق رشته حسابداری بررسی طرح پیشنهادی دولت انگلستان برای حسابداری و گزارشگری مالی وابسته به بخش‌ها19صفحه
442 دانلود فایل تحقیق رشته حسابداری تاریخچه سیستمهای حسابداری 26صفحه
443 دانلود فایل تحقیق رشته حسابداری تشخیص سهم متعارفی تغییرات اجباری حسابداری 66صفحه
444 دانلود فایل تحقیق رشته حسابداری توزیع پوآسون و نرمال 48صفحه
445 دانلود فایل تحقیق رشته حسابداری تئـوری حسابـداری مدیریت‌گردش‌وجوه‌نقد 27صفحه
446 دانلود فایل تحقیق رشته حسابداری تئوری حسابداری 45صفحه
447 دانلود فایل تحقیق رشته حسابداری جدول های مربوط به اصول حسابداری یک 33صفحه
448 دانلود فایل تحقیق رشته حسابداری حرفه حسابرسی 17صفحه
449 دانلود فایل تحقیق رشته حسابداری حسابداری از دیروز تا امروز 22صفحه
450 دانلود فایل تحقیق رشته حسابداری /حسابداری بین الملل 38صفحه
451 دانلود فایل تحقیق رشته حسابداری/ حسابداری دولتی 94صفحه
452 دانلود فایل تحقیق رشته حسابداری /حسابداری 19صفحه
453 دانلود فایل تحقیق رشته حسابداری دیدگاه های مختلف حسابداری 35صفحه
454 دانلود فایل تحقیق رشته حسابداری کنترل داخلی -حسابرسی94صفحه
455 دانلود فایل تحقیق رشته حسابداری مدل سازی ارزیابی ریسک حسابرسی 50صفحه
456 دانلود فایل تحقیق رشته حسابداری بررسی امکان پیاده سازی سیستم حسابداری و مدل های ارزش گذاری منابع انسانی در سیستم بانکی 15صفحه
457 دانلود فایل تحقیق گزارش کارآموزی شرکت صنعتی هنکل 29صفحه
458 دانلود فایل تحقیق گزارش کارآموزی شرکت فرش باستان یزد 28صفحه
459 دانلود فایل تحقیق گزارش کارآموزی شرکت آب و فاضلاب غرب استان تهران 75صفحه
460 دانلود فایل تحقیق گزارش کارآموزی شرکت تولید اجاق گاز 23صفحه
461 دانلود فایل تحقیق گزارش کارآموزی شرکت تولیدی رضا نخ مشهد 134صفحه
462 دانلود فایل تحقیق گزارش کارآموزی شرکت داده پردازی ایران 21صفحه
463 دانلود فایل تحقیق گزارش کارآموزی شرکت صنایع پلی اتیلن آب اج 123ص
464 دانلود فایل تحقیق گزارش کارآموزی سیستم تولید باهمکاری شرکت گرجی 36صفحه
465 دانلود فایل تحقیق گزارش کارآموزی کامپیوتری کارخانه 7صفحه
466 دانلود فایل تحقیق گزارش کارآموزی در تعاون روستایی 40صفحه
467 دانلود فایل تحقیق گزارش کارآموزی کارگاه ساختمان 52صفحه
468 دانلود فایل تحقیق گزارش کارآموزی بررسی نیروگاه سیکل ترکیبی 95صفحه
469 دانلود فایل تحقیق گزارش کارآموزی بیمه 51صفحه
470 دانلود فایل تحقیق گزارش کارآموزی در تراکت طراحان دشت سبز 55صفحه
471 دانلود فایل تحقیق گزارش کارآموزی در شرکت زامیاد 151صفحه
472 دانلود فایل تحقیق گزارش کارآموزی در هواپیمایی 46صفحه
473 دانلود فایل تحقیق گزارش کارآموزی تخریب وساخت ساختمان 54صفحه
474 دانلود فایل تحقیق گزارش کارآموزی اجرا وساخت ساختمان 40 صفحه
475 دانلود فایل تحقیق گزارش کارآموزی شرکت کنسرو کرج 45صفحه
476 دانلود فایل تحقیق گزارش کارآموزی کارخانه فرش 27صفحه
477 دانلود فایل تحقیق گزارش کارآموزی کارخانه رادیاتورشرکت تکنو کار 38صفحه
478 دانلود فایل تحقیق گزارش کارآموزی گزارش از پالایشگاه بندر عباس 21صفحه
479 دانلود فایل تحقیق گزارش کارآموزی دادگاه عمومی شامل رسیدگی به98 پرونده متفاوت 225صفحه
480 دانلود فایل تحقیق گزارش کارآموزی /گزارش کارورزی در محل احداث پارک ناز 18صفحه
481 دانلود برنامه متلب مساله فروشنده دوره گرد با شبکه عصبی هاپفیلد
482 دانلود کد پیاده سازی شناسایی چهره (face recognition) تصاویر مادون قرمز (IR) با متلب
483 دانلود فایل تحقیق گزارش کارآموزی درنیروگاه گازی شهرستان دورود 42صفحه 
484 دانلود فایل تحقیق گزارش کارآموزی درنیروگاه شهید سلیمی نکا 52صفحه
485 دانلود فایل تحقیق گزارش کارآموزی ICDL صفحه 106
486 دانلود فایل تحقیق گزارش کارآموزی آشنایی با انواع قطعات کامپیوتر و کاربرد آن ( سخت افزار کامپیوتر ) 55صفحه
487 دانلود فایل تحقیق گزارش کارآموزی تعمیرات موتور پراید 48صفحه
488 دانلود فایل تحقیق گزارش کارآموزی تعمیرگاه خودرو 37صفحه
489 دانلود فایل تحقیق گزارش کارآموزی چگونگی تهیه کامیونهای مازیران 28صفحه
490 دانلود فایل تحقیق گزارش کارآموزی شهرداری شیروان 10صفحه
491 دانلود فایل تحقیق گزارش کارآموزی-شرکت مهندسی بانی ساز -پشتیبانی شبکه و سخت افزار و نرم افزار 62 صفحه
492 دانلود فایل تحقیق گزارش کارآموزی کارخانة نقشینه - صنایع چوب 83 صفحه
493 دانلود فایل تحقیق گزارش کارآموزی کارخانه سیمان شیراز 26صفحه
494 دانلود فایل تحقیق گزارش کارآموزی کارخانه کاشی صبا 89صفحه
495 دانلود فایل تحقیق گزارش کارآموزی /کارورزی شرکت همراه سیستم درگز 26 صفحه
496 دانلود فایل تحقیق گزارش کارآموزی درنمایندگی مجاز تعمیرتلویزیون رنگی 68صفحه
497 دانلود فایل تحقیق گزارش کارآموزی کارخانه چینی ایران ( کاشی ایرانا ) 108صفحه
498 دانلود فایل تحقیق گزارش کارآموزی گاو داری 66 صفحه
499 دانلود فایل تحقیق گزارش کارآموزی گزارش کار آزمایشگاه تکنولوژی بتن 68صفحه
500 دانلود فایل تحقیق گزارش کارآموزی (عمران) مدیریت کارهای ساختمانی 48 صفحه
501 دانلود فایل تحقیق گزارش کارآموزی آزمایشگاه کنترل کیفیت - شرکت دارو سازی تهران دارو 63 صفحه
502 دانلود فایل تحقیق گزارش کارآموزی حسابداری سرمایه‌گذاری‌ها در شرکت های سرمایه‌گذاری 100 صفحه
503 دانلود فایل تحقیق گزارش کار آموزی عمران 44 صفحه
504 دانلود فایل تحقیق گزارش کار آموزی نحوه پرداخت انواع وام به پرسنل نیروی انتظامی و چگونگی اعمال حساب آنها 49 صفحه
505 دانلود فایل تحقیق گزارش کار آموزی شرکت کامپیوتری 65 صفحه
506 دانلود فایل تحقیق گزارش کار آموزی /گزارش مقایسه‌ای یافته‌های علمی دوره کاردانی با کار عملی در بیمارستان 248 صفحه
507 دانلود فایل تحقیق گزارش کار آموزی سیستم تعلیق خودرو- کار آموزی سایپا 60 صفحه
508 دانلود فایل تحقیق گزارش کار آموزی سیستم ثبت نمرات - مدرسه غیرانتفاعی مرضیه 108 صفحه
509 دانلود فایل تحقیق گزارش کار آموزی شرکت آرمان‌ساز پویان - ساختمان های بتنی 78 صفحه
510 دانلود فایل تحقیق گزارش کار آموزی رشته تحصیلی کامپیوتر رشته سخت افزار اتوماسیون صنعتی (PLC) صفحه45
511 دانلود فایل تحقیق گزارش کار آموزی احداث ساختمان مسکونی 86صفحه
512 دانلود فایل تحقیق گزارش کار آموزی احداث ساختمان مسکونی 65 صفحه
513 دانلود فایل تحقیق گزارش کار آموزی اشنایی با امور گرافیک و امور چاپ - دفتر تبلیغاتی توفه 56 صفحه
514 دانلود فایل تحقیق گزارش کار آموزی پروژه ساختمانی رشته معماری 48صفحه
515 دانلود فایل تحقیق گزارش کار آموزی آفات گیاهان شهرداری منطقه 1 تحت پوشش ناحیه 4 پارک جمشیدیه - 53 صفحه
516 دانلود فایل تحقیق گزارش کار آموزی طراحی داخل رستوران - شرکت عمران عرصه مهر - معماری 78 صفحه
517 دانلود فایل تحقیق گزارش کار آموزی طرز دوخت و برش لباس عروس و نامزدی 16صفحه
518 دانلود فایل تحقیق گزارش کار آموزی کارخانه سولفات سدیم واقع در شرکت صنعتی 37صفحه
519 دانلود فایل تحقیق گزارش کارآموزی عمران 65صفحه
520 دانلود فایل تحقیق گزارش کارآموزی گاوداری 47صفحه
521 دانلود فایل تحقیق گزارش کارآموزی مانیتور 49 صفحه
522 دانلود فایل تحقیق گزارش کارآموزی محصولات لبنی می ماس 70 صفحه
523 دانلود فایل تحقیق گزارش کارآموزی مواد شیمیایی مورد استفاده در ساخت قطعات فلزی در صنعت خودروسازی 51صفحه
524 دانلود فایل تحقیق گزارش کارآموزی نرم‌افزار تلفن‌همراه 163صفحه
525 دانلود فایل تحقیق گزارش کارآموزی نصب‌ و راه‌ اندازی‌ آسانسور - آسانسور سازی 124 صفحه
526 دانلود فایل تحقیق گزارش کارآموزی نصب، راه اندازی و طراحی آسانسور 27صفحه
527 آموزش matlab به زبان فارسی
528 دانلود فایل پروژه پایان نامه عمران پاورپوینت/معماری سبز 20 اسلاید
529 دانلود فایل پروژه پایان نامه عمران پاورپوینت/معماری قرون وسطی 43 اسلاید
530 دانلود فایل پروژه پایان نامه عمران پاورپوینت/معماری مسجد جامع کبود تبریز 26 اسلاید
531 دانلود فایل پروژه پایان نامه عمران پاورپوینت/مقایسه معبد پارتنون و معبد بوروبودور 14 اسلاید
532 دانلود فایل پروژه پایان نامه عمران پاورپوینت/مقدمات طراحی معماری 2 - 24 اسلاید
533 دانلود فایل پروژه پایان نامه عمران پاورپوینت/مقدمات طراحی معماری 2 - 13 اسلاید
534 دانلود فایل پروژه پایان نامه عمران پاورپوینت/مقدمات طراحی معماری 2- 34 اسلاید
535 دانلود فایل پروژه پایان نامه عمران پاورپوینت/مکانیابی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی- مطالعه موردی اسکله بندر عباس 19 اسلاید
536 دانلود فایل پروژه پایان نامه عمران پاورپوینت/مکانیابی بندر جدید در سواحل جنوب کشور 13 اسلاید
537 دانلود فایل پروژه پایان نامه عمران پاورپوینت/ملات های سیمانی 13 اسلاید
538 دانلود فایل پروژه پایان نامه عمران پاورپوینت/مهندسی پی 13 اسلاید
539 دانلود فایل پروژه پایان نامه عمران پاورپوینت/موج شکن های شناور 26 اسلاید
540 دانلود فایل پروژه پایان نامه عمران پاورپوینت/موج شکن‌های انزلی 20 اسلاید
541 دانلود فایل پروژه پایان نامه عمران پاورپوینت/موقعیت رستوان در مکان‌های عمومی 23 اسلاید
542 دانلود فایل پروژه پایان نامه عمران پاورپوینت/اتو واگنر 16 اسلاید
543 دانلود فایل پروژه پایان نامه عمران پاورپوینت/آثار معماری شیوه آذری 31 اسلاید
544 دانلود فایل پروژه پایان نامه عمران پاورپوینت/آجر 28 اسلاید
545 دانلود فایل پروژه پایان نامه عمران پاورپوینت/آزمایشهای بتن 21 اسلاید
546 دانلود فایل پروژه پایان نامه عمران پاورپوینت/آسیب پذیری خط آهن حین وقوع زلزله و ارائه راهکارهای اساسی کاهش خسارات 16 اسلاید
547 دانلود فایل پروژه پایان نامه عمران پاورپوینت/آشنای با معماری جهان معماری مدرن اولیه 16 اسلاید
548 دانلود فایل پروژه پایان نامه عمران پاورپوینت/آشنایی با مراحل ساخت «Davinci Tower » اسلاید 18
549 دانلود فایل پروژه پایان نامه عمران پاورپوینت/آشنایی با معماری اسلامی 34 اسلاید
550 دانلود فایل پروژه پایان نامه عمران پاورپوینت/آشنایی با معماری جهان کشوریونان 15 اسلاید
551 دانلود فایل پروژه پایان نامه عمران پاورپوینت/آمفی تئاتر کلوسوم 15 اسلاید
552 دانلود فایل پروژه پایان نامه عمران پاورپوینت/آنالیز و طراحی پی های سطحی 19 اسلاید
553 دانلود فایل پروژه پایان نامه عمران پاورپوینت/انسان طبیعت معماری 39 اسلاید
554 دانلود فایل پروژه پایان نامه عمران پاورپوینت/انواع بیمه های ساختمانی 33 اسلاید
555 دانلود فایل پروژه پایان نامه عمران پاورپوینت/اهداف علم ارگونومی 28 اسلاید
556 دانلود فایل پروژه پایان نامه عمران پاورپوینت/آیین نامه حفاظت ساختمان 37 اسلاید
557 دانلود فایل پروژه پایان نامه عمران پاورپوینت/باروک 22 اسلاید
558 دانلود فایل پروژه پایان نامه عمران پاورپوینت/باغ های ایرانی-معماری 34 اسلاید
559 دانلود فایل پروژه پایان نامه عمران پاورپوینت/باهاوس؛ مدرسه ای که یک سبک معماری شد 31 اسلاید
560 دانلود فایل پروژه پایان نامه عمران پاورپوینت/بررسی شیوه آذری 68 اسلاید
561 پایان نامه کارشناسی ارشد الکترونیک یا مخابرات آماده: نهان نگاری کور و مقاوم تصاویر مبتنی بر کلیدآشوب
562 پایان نامه کارشناسی ارشد الکترونیک یا مخابرات آماده: نهان نگاری کور و مقاوم تصاویر مبتنی بر کلیدآشوب
563 پردازش صوت در متلب شبیه سازی مقاله ieee
564 پارک دوبل با کمک کنترلر فازی (شبیه سازی مقاله )
565 تشخیص هوشمند حالت افراد از روی تصاویر با استفاده از تکنیک های پردازش تصویر
566 ocr رله اضافه جریان overcurrent relay
567 تشخیص سرطان سینه در متلب (مهندسی پزشکی)
568 تشخیص اشکال هندسی با استفاده از پردازش تصویر
569 کنترل دور موتور القایی با کمک شبکه عصبی
570 دانلود پایان نامه کامل استفاده از شبکه های عصبی ویولت جهت حذف نویز سیگنال ECG به همراه کد کامل متلب و پاورپوینت
571 دانلود فایل تحقیق پایان نامه کشاورزی /کاربردهای دانش هسته ای در کشاورزی در ایران 24صفحه
572 دانلود فایل تحقیق پایان نامه کشاورزی /زراعت گیاهان صنعتی گلرنگ 11 صفحه
573 دانلود فایل تحقیق پایان نامه کشاورزی /سهم بیوتکنولوژی در اصلاح گیاهان زراعی 8صفحه
574 دانلود فایل تحقیق پایان نامه کشاورزی /سیمای کشاورزی شهرستان 15صفحه
575 دانلود فایل تحقیق پایان نامه کشاورزی /شپشه برنج سیتوافلوپلوس لوریزا 17صفحه
576 دانلود فایل تحقیق پایان نامه کشاورزی /کشت بافت 118صفحه
577 دانلود فایل تحقیق پایان نامه کشاورزی /کودهای بیولوژیک ازته و فسفاته 59 صفحه
578 دانلود فایل تحقیق پایان نامه کشاورزی /گیاهان آپارتمانی 60 صفحه
579 دانلود فایل تحقیق پایان نامه کشاورزی /گیاهان تیره نعناعیان 55 صفحه
580 دانلود فایل تحقیق پایان نامه کشاورزی /مواد آلی خاک 99 صفحه
581 دانلود فایل تحقیق پایان نامه کشاورزی /نقش فن آوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه روستایی 67 صفحه
582 دانلود فایل تحقیق پایان نامه کشاورزی /علوفه و یونجه 213صفحه
583 دانلود فایل تحقیق پایان نامه کشاورزی/آب و خاک و گیاه 94ص
584 دانلود فایل تحقیق پایان نامه کشاورزی/آفات کشاورزی 114صفحه
585 دانلود فایل تحقیق پایان نامه کشاورزی/آماده سازی محیط کشت 114صفحه
586 دانلود فایل تحقیق پایان نامه کشاورزی/آماده نمودن گیاهان داوریی قبل از خشک کردن 45 صفحه
587 دانلود فایل تحقیق پایان نامه کشاورزی/گیاه آویشن 55 صفحه
588 دانلود فایل تحقیق پرندگان مهاجر به ایران 30 صفحه
589 دانلود فایل تحقیق پایان نامه کشاورزی/تحلیل وضعیت آب و هوای سال جاری و تأثیر آن بر کشاورزی کشور 24 صفحه
590 دانلود فایل تحقیق پایان نامه کشاورزی/رشد اقتصادی در کشاورزی 88صفحه
591 دانلود فایل تحقیق پایان نامه کشاورزی/شتر مرغ 61صفحه
592 دانلود فایل تحقیق پایان نامه کشاورزی/عسلک برگ پنبه 27صفحه
593 دانلود فایل تحقیق پایان نامه کشاورزی/قارچهای خوراکی 47صفحه
594 دانلود فایل تحقیق پایان نامه کشاورزی/گیاه شناسی زیتون 78صفحه
595 دانلود فایل تحقیق پایان نامه کشاورزی/گیاهشناسی هلو 89صفحه
596 دانلود فایل تحقیق پایان نامه کشاورزی/منابع ژنتیکی یا ژرم پلاسم گیاهی 40صفحه
597 دانلودفایل پایان نامه رشته مکانیک ﻃﺮاﺣﯽ دﯾﻔﺮاﻧﺴﯿﻞ ﯾﮏ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺳﻮاری ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ 205صفحه
598 دانلودفایل تحقیق رشته مکانیک اندازه‌گیری مزیت نسبی در صنعت قطعه‌سازی خودرو کشور از طریق DRC صفحه 30
599 دانلودفایل تحقیق رشته مکانیک توربو شارژ 43صفحه
600 دانلودفایل تحقیق رشته مکانیک اصول سیستم ترمزهای هیدرولیکی 56صفحه
601 دانلودفایل پایان نامه رشته مکانیک پروژه بررسی میزان کاهش آلایندهای خروجی اگزوز دراثرسرویس و تنظیم موتور خودرو 48صفحه
602 دانلودفایل پایان نامه نیروگاه حرارتی و اجزاء مختلف آن 182صفحه
603 دانلود کد متلب هیلبرت ترانسفورم(hilbert transform)
604 دانلود کد متلب صدا و موسیقی رمزگذاری شده(Audio/music coder)
605 دانلود کد متلب پردازش تصویر watermark به همراه noise و بدون noise
606 دانلود کد متلب معادلات فیزیکی غیر خطی با توضیحات
607 دانلود کد متلب روش گاوس-سایدل (گاوس-سیدل) و گاوس با توضیحات
608 دانلود کد متلب روش ژاکوبی(جیکوبی) با توضیحات
609 کد متلب درخت در مهندسی مالی(اختیار اروپایی و امریکایی)
610 کد متلب ارزیابی رفتار دینامیکی سد با درنظر گرفتن اندرکنش بین سد و مخزن با استفاده از روش المان محدود
611 دانلودفایل پروژه پایان نامه پزشکی آناتومی کاربردی گوش 14صفحه
612 دانلودفایل پروژه پایان نامه پزشکی سفلیس 11صفحه
613 دانلودفایل پروژه پایان نامه پزشکی شبکه‌های عصبی مصنوعی 16صفحه
614 دانلودفایل پروژه پایان نامه پزشکی عوامل شیمیایی مورد استفاده در صنعت و بیماریها 29صفحه
615 دانلودفایل پروژه پایان نامه پزشکی کمر درد
616 دانلود فایل پروژه پایان نامه پزشکی انواع سرطان
617 حل عددی معادله حرارت یک بعدی با روش های ضمنی و FTCS با کد مت لب 
618 دانلود کد متلب تشخیص اشیا رنگی و تخمین مساحت، محیط و مرکز شی در ویدیو
619 دانلود فایل سیمولینک کنترل توان اکتیو و راکتیو در مزرعه بادی به همراه دیتاست متلب - MATLAB SIMULINK
620 دانلود کد متلب محاسبه پیکسل های رنگی در یک تصویر - پروژه ارشذ
621 دانلود پروژه تشخیص علائم راهنمایی رانندگی نوشته شده با متلب Matlab
622 دانلود مقاله بهبود تصویر با استفاده از بهینه سازی هوشمند یازده صفحه
623 دانلود پروژه بهینه سازی شارژ خودروهای برقی با منابع انرژی تجدید پذیر در متلب (کد کامل متلب)
624 دانلود پروژه تشخیص علائم راهنمایی رانندگی نوشته شده با متلب Matlab
625 برنامه استخراج ویژگی های تصویر نوشته شده با متلب (فیلتر گابور)
626 برنامه آدابوستینگ وفقی در متلب adaptive adaboosting
627 پروژه کامل تشخیص پلاک خودرو نوشته شده با متلب برای پلاک های فارسی و انگلیسی تست شده
628 پروژه درس محاسبات عددی پیشرفته - محاسبه دمای صفحه فلزی با روش adi و شرایط مرزی در متلب
629 دانلود برنامه متلب Matlab خوشه بندی شبکه حسگر بی سیم WSN با توضیحات دقیق و کامل
630 دانلود برنامه متلب Matlab خوشه بندی شبکه حسگر بی سیم WSN با توضیحات دقیق و کامل
631 حل عددی معادله لاپلاس دو بعدی با روش های مختلف با فرترن 90 به همراه گزارش کار
632 کدهای مت لب رسم یک شبکه مربعی و نمایش گره مورد نظر در آن
633 دانلودپروژه پایان نامه مهندسی عمران/پروژه سازه های بتن آرمه
634 دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻃﺮاﺣﯽ ﭘﻞ ﻓﻮﻻدی
635 آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ طراحی ﭘﻠﻬﺎی راه و راه آهن دربرابر زﻟﺰﻟﻪ
636 دانلود کتاب فناوری های نوین ساختمان
637 نشریه راهنمای طراحی دیوارهای حائل
638 نشریه آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻃﺮح و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﭘﻞ ﻫﺎیﺑﺘﻦ آرﻣﻪ
639 پروژه راه سازی 48ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﺎﻛﺒﺮداری ﻫﺎ و ﻓﺎﻳﻞ اﻛﺴﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺣﺠﻢ - ﺧﺎﻛﺮﻳﺰی
640 دانلود پروژه پایان نامه رشته عمران /روش اجرای ستون 35اسلاید
641 دانلود پروژه پایان نامه رشته پزشکی /دستگاه عصبی
642 دانلود فایل تحقیق رشته پزشکی /بهداشت مو 21صفحه
643 دانلود فایل تحقیق رشته پزشکی /تصحیح شیوه زندگی برای پیشگیری از بیماری های قلبی 31صفحه
644 دانلود فایل تحقیق رشته پزشکی /سازمان بهداشت جهانی 24صفحه
645 دانلود فایل تحقیق رشته پزشکی /سالمونا 15صفحه
646 دانلود فایل تحقیق رشته پزشکی /فیزیولوژی کلیه 42صفحه
647 دانلود فایل تحقیق رشته پزشکی /واکسیناسیون 19صفحه
648 دانلود فایل تحقیق رشته پزشکی /نقش ورزش در سلامتی قلب 21صفحه
649 دانلود فایل تحقیق رشته پزشکی /مسمومیت غذایی
650 دانلود فایل تحقیق رشته پزشکی /گوش
651 دانلود فایل تحقیق رشته کامپیوتر/ آشنایی با شبکه خصوصی مجازی VPN
652 دانلود فایل پروژه پایان نامه رشته کشاورزی /بررسی انواع کودهای شیمیایی و طبقه بندی و خواص 39 صفحه
653 دانلود فایل پروژه پایان نامه رشته کشاورزی /آفات و بیماری گیاهان – نگهداری فضای سبز 48صفحه
654 دانلود فایل پروژه پایان نامه رشته کشاورزی /آنتوریم شرزریا نوم(گل فلامینگو) 18صفحه
655 دانلود فایل پروژه پایان نامه رشته کشاورزی /اهمیت فسفر 60صفحه
656 دانلود فایل پروژه پایان نامه رشته کشاورزی /انواع گل و گیاه 45صفحه
657 دانلود فایل پروژه پایان نامه رشته کشاورزی /انواع گل و گیاه 45صفحه
658 دانلود فایل پروژه پایان نامه پرورش شترمرغ 60صفحه
659 دانلود فایل پروژه پایان نامه رشته کشاورزی /تاریخچه نوغانداری کرم ابریشم 32صفحه
660 دانلود فایل پروژه پایان نامه رشته کشاورزی /جذب فسفر توسط گیاهان 15صفحه
661 دانلود فایل پروژه پایان نامه رشته کشاورزی /چرخه آب در طبیعت 43صفحه
662 دانلود فایل پروژه پایان نامه رشته کشاورزی /سیکل پرورش ماهی قزل آلا 31صفحه
663 دانلود فایل پروژه پایان نامه رشته کشاورزی /کشت توتون 22صفحه
664 دانلود فایل پروژه پایان نامه رشته کشاورزی /گیاهشناسی زیرة سبز 46صفحه
665 دانلود فایل تحقیق رشته کشاورزی /آفات و بیماریهای زیتون 12 صفحه
666 دانلود فایل پروژه پایان نامه رشته کشاورزی /گیاه شناسی یونجه 25 صفحه
667 دانلود فایل تحقیق رشته کشاورزی /آنزیم‌های بتاگلوکاناز و گزیلاناز در تغذیة طیور 25صفحه
668 دانلود فایل تحقیق رشته کشاورزی /برنج 25صفحه
669 دانلود فایل تحقیق رشته کشاورزی /بیماری لکه سیاه سیب 15 صفحه
670 دانلود فایل تحقیق رشته کشاورزی /پرورش شتر مرغ 20صفحه
671 دانلود فایل تحقیق رشته کشاورزی /ویژگی های گیاهشناسی جنس انجیر 27صفحه
672 دانلود کد متلب پردازش تصویر جهت تجزیه ویولت، اضافه و حذف نویز، اسموتینگ، شارپنینگ، تشخیص لبه، سگمنت بندی
673 دانلود کد متلب HOG و LBP. با استفاده از SVM جهت طبقه بندی
674 دانلود شبیه سازی STATCOM در سیمولینک متلب با روش کنترل هیسترزیس
675 دانلود پروژه متلب اصلاح ضریب توان با استفاده از STATCOM
676 دانلود پروژه متلب تصحیح sag و swell ولتاژ با استفاده از d-STATCOM
677 دانلود پروژه متلب جبرانسازی توان راکتیو تکفاز با STATCOM
678 دانلود پروژه متلب تشخیص چهره با روش های PCA ، LDA و LPP
679 دانلود پروژه متلب پیش بینی ترافیک شبکه با استفاده از پیش بینی سری های زمانی در شبکه عصبی ویولت
680 دانلود پروژه متلب پیش بینی ترافیک شبکه با استفاده از پیش بینی سری های زمانی در شبکه عصبی ویولت
681 دانلود پروژه متلب تشخیص چهره با روش های PCA ، LDA و LPP
682 دانلود پروژه متلب جبرانسازی توان راکتیو تکفاز با STATCOM
683 دانلود پروژه متلب تصحیح sag و swell ولتاژ با استفاده از d-STATCOM
684 دانلود پروژه متلب اصلاح ضریب توان با استفاده از STATCOM
685 دانلود شبیه سازی STATCOM در سیمولینک متلب با روش کنترل هیسترزیس
686 دانلود کد متلب HOG و LBP. با استفاده از SVM جهت طبقه بندی
687 دانلود کد متلب پردازش تصویر جهت تجزیه ویولت، اضافه و حذف نویز، اسموتینگ، شارپنینگ، تشخیص لبه، سگمنت بندی
688 شبیه سازی مقاله ی مدل سازی و شبیه سازی درایو موتور القایی باکنترل فضای برداری 
689 دانلود پروژه متلب تجزیه سیگنال EEG به باندهای فرکانسی با استفاده از تبدیل ویولت و رسم نمودار آن
690 دانلود کد متلب تحلیل سیگنال EEG، تشخیص چگالی طیف توان، تحلیل سنکرونیزاسیون و دسنکرونیزاسیون، مپینگ مغز
691 دانلود کد متلب الگوریتم ICA جهت استخراج ویژگی سیگنال EEG، به همراه تحلیل داده های ICA
692 دانلود کد متلب حذف نویز سیگنال EEG به همراه توضیحات کامل
693 دانلود کد متلب الگوریتم ممتیک سلولار memetic algorithm matlab
694 دانلود کد متلب بهینه سازی multi-objective بر اساس الگوریتم NNIA و الگوریتم NSGA2 ، و الگوریتم ممتیک 
695 دانلود کد متلب بهینه سازی چند هدفه در محیط محاسبات ابری PSO
696 دانلود پروژه متلب فیلترهای IIR و FIR - نوشته شده در MATLAB
697 دانلود پروژه متلب ترمیم تصاویر (image inpainting) - نوشته شده در MATLAB
698 دانلود پروژه کامل ترمیم تصویر inpainting با ویولت نوشته شده در متلب
699 شبیه سازی مقاله مدل دو سلول فتوولتائیک در متلب
700 دانلود پروژه کامل ترمیم تصویر inpainting با ویولت نوشته شده در متلب
701 دانلود پروژه متلب ترمیم تصاویر (image inpainting) - نوشته شده در MATLAB
702 دانلود پروژه متلب فیلترهای IIR و FIR - نوشته شده در MATLAB
703 دانلود کد متلب بهینه سازی چند هدفه در محیط محاسبات ابری PSO
704 شبیه سازی جرم، فنر و دمپر در نرم افزار سیمولینک SIMUILINK (به همراه فایل)
705 حل معادلات غیر خطی به کمک روش نیوتون رافسون در نرم افزار متلب (به همراه کد MATLAB)
706 کد مت لب حل عددی معادله دو بعدی پخش(گرما) با روش و ترکیبی B 
707 شبیه سازی مقاله ارزیابی عملکرد درایو موتور AC با مبدل ماتریسی - یک مدولاسیون بردار فضایی غیرمستقیم
708 حل معادلات غیر خطی به کمک روش رانگ کوتا در نرم افزار متلب (به همراه کد)
709 دانلود برنامه متلب(MATLAB) بهینه سازی در موبایل اد هاک (mobile ad-hoc) با الگوریتم لیچ (leach)
710 دانلود برنامه کامل شبیه سازی خودروی هوشمند زیرآبی (AUV) در سیمولینک متلب
711 دانلود برنامه متلب یافتن مسیر سه بعدی خودروی زیر آب با الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچگان
712 دانلود برنامه متلب شبکه سنسور (حسگر) بیسیم زیر آب (UWSAN) 
713 دانلود برنامه متلب بهینه سازی با الگوریتم DE یا Differential evolution algorithm 
714 شبیه سازی مقاله Dynamic Modeling of Microgrid for Grid Connected and Intentional Islanding Operation
715 دانلود برنامه متلب بهینه سازی با الگوریتم DE یا Differential evolution algorithm
716 دانلود برنامه متلب شبکه سنسور (حسگر) بیسیم زیر آب (UWSAN)
717 دانلود کد برنامه متلب zooming shrinking تصاویر - Matlab
718 دانلود برنامه متلب تشخیص چهره با LDA ، ICA ، PCA و SVM - نوشته شده در Matlab
719 دانلود برنامه متلب حل مساله فروشنده دوره گرد (TSP) با الگوریتم جستجوی تابو
720 دانلودفایل تحقیق رشته کشاورزی /محور ارزیابی فنی اقتصادی - ضایعات و پسماندهای 7 محصول کشاورزی 23 صفحه
721 دانلود برنامه حل مساله CVRP یا مسیریابی وسایل نقلیه با PSO - نوشته شده با Matlab
722 دانلود برنامه حل مساله CVRP یا مسیریابی وسایل نقلیه با الگوریتم کلونی مورچگان(ant colony)- نوشته شده با Matlab
723 دانلودفایل تحقیق رشته کشاورزی /ماشین های برداشت سیب زمینی 11صفحه
724 دانلودفایل تحقیق رشته کشاورزی /مدل رقومی زمین و آنالیز جریان های سطحی آب 30 صفحه
725 دانلودفایل تحقیق رشته کشاورزی /نقش ترویج در توسعة کشاورزی ایران 1400 13صفحه
726 دانلودفایل تحقیق رشته مکانیک /آزمونهای غیرمخرب 54صفحه
727 دانلودفایل تحقیق رشته مکانیک /استارت موتورهای جت وتوربینی 30صفحه
728 دانلودفایل تحقیق رشته مکانیک /اندازه‌گیری مزیت نسبی در صنعت قطعه‌سازی خودرو کشور 28صفحه
729 دانلودفایل تحقیق رشته مکانیک /ایران خودرو 48صفحه
730 دانلودفایل تحقیق رشته مکانیک /باطری 32صفحه
731 دانلودفایل تحقیق رشته مکانیک /بویلر ‎Heat recovery steam Generatary HRSG صفحه50
732 دانلودفایل تحقیق رشته مکانیک /پروژه استاتیک 19صفحه
733 دانلودفایل تحقیق رشته مکانیک /تکنولوژی چدن 18صفحه
734 دانلودفایل تحقیق رشته مکانیک /توربوماشین ها 17صفحه
735 دانلودفایل تحقیق رشته مکانیک /حسگرهای نیمه هادی در خودرو 21صفحه
736 دانلودفایل تحقیق رشته مکانیک /دینام 18صفحه
737 دانلودفایل تحقیق رشته مکانیک /فرمان اتومبیل 15صفحه
738 دانلودفایل تحقیق رشته مکانیک /کنترل ترمز گیری 33صفحه
739 پروژه رباتیک پیشرفته
740 دانلود برنامه متلب استخراج دیتا و پنهان نگاری یا استگانوگرافی (SteganoGraphy) از تصویر - Matlab
741 دانلود برنامه متلب واترمارکینگ (watermarking) با استفاده از تبدیل ویولت
742 دانلود برنامه متلب رمزنگاری بصری یا کریپتوگرافی (Visual cryptography) با روش سایه ها- نوشته شده با Matlab
743 دانلود برنامه متلب الگوریتم مبتنی بر چگالی DBSCAN
744 دانلود برنامه متلب سگمنت بندی (segmentation) تصویر با الگوریتم خوشه بندی فازی Fuzzy C-Means 
745 دانلود برنامه متلب شبکه حسگر بیسیم (WSN) با الگوریتم خوشه بندی فازی Fuzzy C-Means 
746 دانلود برنامه متلب سگمنت بندی (segmentation) تصویر با الگوریتم خوشه بندی KMEANS
747 دانلود کد متلب کلاس بندی داده های چند کلاسه با svm ماشین بردار پشتیبانی (Support vector machines)
748 شبیه سازی مقاله راه حل مبتنی بر پاسخ به تقاضا برای مدیریت LMP در بازار برق
749 دانلود برنامه حل مساله VRP یا مسیریابی وسایل نقلیه با الگوریتم ژنتیک - نوشته شده با Matlab
750 دانلود برنامه متلب سگمنت بندی (segmentation) تصویر با الگوریتم ژنتیک
751 برنامه متلب حل مساله کوله پشتی با pso چندهدفه
752 برنامه متلب حل مساله کوله پشتی با استفاده از الگوریتم کلونی مورچگان (ant colony)
753 برنامه متلب حل مساله کوله پشتی با استفاده از الگوریتم ژنتیک
754 کنترل فازی پارک کردن کامیون
755 دانلود برنامه متلب الگوریتم تکاملی زنبور عسل - Artificial Bee Colony Algorithm
756 دانلود برنامه حل پخش بار اقتصادی با استفاده از الگوریتم زنبور عسل - Bee Algorithm
757 دانلود برنامه متلب الگوریتم بهینه سازی خوشه بندی با استفاده از الگوریتم تکاملی زنبور عسل
758 دانلود کد متلب الگوریتم سیستم ایمنی مصنوعی (AIS) جهت کلاسه کردن، خوشه بندی و جستجو
759 دانلود کد متلب حل مساله فروشنده دوره گرد (TSP) با الگوریتم سیستم ایمنی (AIS) و الگوریتم جستجوی ممنوعه (tabu search)
760 دانلود برنامه متلب معمای 8 وزیر با الگوریتم ژنتیک
761 دانلود برنامه متلب معمای 8 وزیر با الگوریتم جستجوی ممنوعه یا تابو (tabu search)
762 دانلود کد متلب الگوریتم تکاملی خفاش چند هدفه (Bat Algorithm)
763 دانلود کد متلب الگوریتم خفاش باینری (BBA یا Binary Bat Algorithm)
764 دانلود کد متلب خوشه بندی دیتاست iris بر اساس الگوریتم جهش قورباغه (SFLA)
765 دانلود کد متلب آستانه بندی (thresholding) تصاویر پزشکی با الگوریتم جهش قورباغه (SFLA)
766 شبیه سازی مقاله ی Distributed Scheduling of Wireless Communications for Voltage Control in Micro Smart Grid
767 پروژه درس کنترل دیجیتال کارشناسی ارشد
768 دانلود کد متلب خوشه بندی (clustering) دیتاست iris با الگوریتم غذایابی باکتری (BFO)
769 دانلود کد متلب facial reconstruction یا بازسازی صورت
770 دانلودفایل تحقیق وپروژه آسانسور 40صفحه
771 دانلودفایل تحقیق وپروژه آلیاژ‌های حافظه دار 68صفحه
772 دانلودفایل تحقیق وپروژه پاورپویت ایمنی جرثقیل 17اسلاید
773 دانلودفایل تحقیق رشته مکانیک /تحلیل استاتیکی یک مخزن ضربه گیر 41صفحه
774 دانلودفایل تحقیق وپروژه تحلیل فرآیندهای قالبسازی 37صفحه
775 دانلودفایل تحقیق رشته مکانیک /ترمزخودرو 25صفحه
776 دانلودفایل تحقیق رشته مکانیک /ترمزهای ABS صفحه44
777 دانلودفایل تحقیق رشته مکانیک /ترمزهای غلتکی 30صفحه
778 دانلودفایل تحقیق رشته مکانیک /سیستم سوخت رسانی انژکتوری دیزلی 12صفحه
779 دانلودفایل تحقیق وپروژه صنعت آسانسور 24صفحه
780 دانلودفایل تحقیق رشته مکانیک /طراحی صنعتی 9صفحه
781 دانلودفایل پروژه کارآموزی رشته مهندسی عمران همراه باعکس ازمحل اجرای پروژه ساختمان 29صفحه
782 دانلودفایل پروژه فولاد همراه با فایلهای اتوکدDWG,EDB,EBK
783 دانلودفایل پروژه پزشکی /سکته قلبی 31صفحه
784 دانلودفایل تحقیق رشته پزشکی /نقش آب در انتقال بیماریها 17صفحه
785 شبیه سازی مقاله یک روش کنترلی جدید برای سیستم ذخیره انرژی باتری توربین ژنراتورهای بادی
786 دانلود فایل پروژه تحقیق پایان نامه رشته کشاورزی /گیاه آفتابگردان 14صفحه
787 دانلود فایل مقاله وتحقیق رشته کشاورزی /بیمه‌ کردن‌ محصولات‌ کشاورزی‌ 15صفحه
788 دانلود فایل مقاله وتحقیق رشته کشاورزی /بافت شناسی در گیاهان 17 صفحه
789 دانلود فایل پروژه پایان نامه رشته کشاورزی /اهمیت و ضرورت بخش کشاورزی ونقش آن در رشد و توسعه جوامع بشری 41 صفحه
790 دانلود فایل مقاله وتحقیق رشته کشاورزی /اهمیت ماشین در کشاورزی 16 صفحه
791 دانلود فایل مقاله وتحقیق رشته کشاورزی /آب و آبیاری در کشاورزی 20صفحه
792 برنامه متلب حل معادله به روش dofurt frankel
793 شبیه سازی مقاله ی مدل سازی و کنترل ژنراتور القایی دوتحریکه برای انرژی باد
794 شبیه سازی مقاله ی یک روش طراحی کنترل کننده خطی MIMO برای بهینه سازی مقاوم و درجه دوم
795 شبیه سازی مقاله ی Low-Cost Semi-Z-source Inverter for Single-Phase Photovoltaic Systems
796 کد متلب( تشخیص اثر انگشت)
797 دانلود پروژه استخراج ویژگی با استفاده از نرم افزار متلب
798 دانلود کد متلب اندازه گیری دما و طول موج از تصویر 
799 شبیه سازی مقاله ی بررسی کنترل فازی نیرو و موقعیت سیستم پرس هیدرولیک
800 شبیه سازی مقاله ی Parametric convergence and control of chaotic system using adaptive feedback linearization
  • ۹۴/۰۹/۲۹
  • علیرضا نامدار

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی