پورتال جامع فایلهای آموزشی تحقیق پروژه کتاب

لطفا دست خالی از وبلاگ ما خارج نشوید. نام وبلاگ " سل فایل 2015 " رو در ذهنتون بسپارید. با بیش از 150 هزار فایل دسته بندی شده

پورتال جامع فایلهای آموزشی تحقیق پروژه کتاب

لطفا دست خالی از وبلاگ ما خارج نشوید. نام وبلاگ " سل فایل 2015 " رو در ذهنتون بسپارید. با بیش از 150 هزار فایل دسته بندی شده

بایگانی

لیست عناوین فایلهای موجود در زیر آمده است.

به راحتی می توانید با کلیک روی هر مطلب وارد صفحه توضیحات آن شوید و فایل را دانلود کنید.


2001 مقاله بررسی علل شکست جبهه دوم خرداد ( اصلاح طلبان ) در انتخاب ریاست جمهوری دوره نهم
2002 پروژه آماده: عقد اجاره در اصطلاح فقه و حقوق اسلامی (31 صفحه فایل ورد - Word)
2003 پروژه آماده: نگرشهای فلسفی و اجتماعی به کار و مسائل آن (39 صفحه فایل ورد - Word)
2004 پروژه آماده: بررسی حقوقی و قوانین مربوط به اسناد تجاری (47 صفحه فایل ورد - Word)
2005 دانلود مقاله بررسی طلاق از نظر اصطلاحی و شرعی 
2006 پروژه آماده: بررسی جامع مسائل و جنبه های مختلف ازدواج دائم و موقت (68 صفحه فایل ورد - word)
2007 پروژه کارشناسی رشته حقوق با عنوان قانون مجازات عمومی قتل در ایران 
2008 ابراء در حقوق ایران و انگلیس
2009 پروژه کارشناسی رشته حقوق با عنوان قانون مجازات عمومی قتل در ایران
2010 اتحاد و اختلاف افقها در ثبوت رؤیت هلال
2011 پروژه آماده: فرآیند تدوین، نوآوری‌ها و چارچوب کلی - لایحه اصلاح قانون تجارت (69 صفحه فایل ورد - word)
2012 اثبات جرائم منافی عفت از نگاهی دیگر
2013 پروژه آماده: ‌بررسی فقهی نفی سبیل کفار بر مسلمین (32 صفحه فایل ورد - word)
2014 اجراى احکام و اصول سیاسى اسلام
2015 پروژه کارشناسی رشته حقوق با عنوان قانون مجازات عمومی قتل در ایران
2016 پروژه کارشناسی رشته حقوق با عنوان قانون مجازات عمومی قتل در ایران
2017 پروژه آماده: بررسی تاریخچه تحولات قانون کار و چگونگی تصویب (36 صفحه فایل ورد - word)
2018 ادله اثبات دعوی
2019 پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی با موضوع مسئولیت اعضای J.V قراردادی در قبال کارفرما
2020 پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی با موضوع مسئولیت اعضای J.V قراردادی در قبال کارفرما
2021 پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی با موضوع مسئولیت اعضای J.V قراردادی در قبال کارفرما
2022 پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی با موضوع مسئولیت اعضای J.V قراردادی در قبال کارفرما
2023 از مشروعیت حقوق بشر تا اطاعت و الزام‌ آوری جهانی
2024 ازآستین طبیبان ، قولی درمسئوولیت مدنی پزشکان
2025 اسناد بین‌ المللی حقوق بشر از دیدگاه اسلام
2026 اصل برائت و آثار آن در امور کیفری
2027 اقدامات تامینی در حقوق تطبیقی
2028 اقدامات تامینی و تربیتی در لبنان
2029 اهمیت‌پژوهشهای‌حقوقی‌ تطبیقی‌ درتوسعه‌ وتکامل‌ علوم جزایی
2030 پایان نامه رشته حقوق با عنوان تحلیل آراء با موضوع مشارکت در سرقت و آدم ربایی 
2031 پایان نامه رشته حقوق با عنوان تحلیل آراء با موضوع مشارکت در سرقت و آدم ربایی
2032 پایان نامه رشته حقوق با عنوان تحلیل آراء با موضوع مشارکت در سرقت و آدم ربایی
2033 پایان نامه رشته حقوق با عنوان تحلیل آراء با موضوع مشارکت در سرقت و آدم ربایی
2034 تحقیق ضمانت اجرا، تخلف، شرط فعل، شرط ترک فعل حقوقی
2035 تحقیق شورای امنیت و امنیت جهانی
2036 دانلود مقاله روشهای پرداخت ثمن در تجارت بین المللی
2037 دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با موضوع نسل کشی چیست؟ 
2038 دانلود مقاله نسبی بودن قراردادها در حقوق ایران و انگلیس 
2039 تست و نکات درسی آیین دادرسی کیفری
2040 دانلود مقاله حق برخورداری از حریم خصوصی 
2041 بررسی احکام فقهی و حقوقی مهر 
2042 آیین دادرسی مدنی دکتر شمس
2043 دانلود مقاله مبانی حقوق اسلامی مبحث تعارض ادله
2044 آیین دادرسی مدنی 
2045 تحقیق مقدمه و تاریخچه طبقه‌بندی مشاغل در جهان
2046 دانلود مقاله دفاع مشروع در عرصه حقوق بین الملل 
2047 دانلود مقاله مقایسه تخلف اداری و جرم در حقوق ایران 
2048 تحقیق مفهوم و قلمرو ضمان معاوضی در کنوانسیون و حقوق ایران
2049 مقاله امنیت و جرایم علیه امنیت
2050 تحقیق معزل حقوق بشر
2051 پروژه آماده: مطالعه تطییقی روش گزینش و ترکیب شورای نگهبان ایران و شورای قانون اساسی فرانسه (23 صفحه فایل ورد - Word)
2052 دانلود مقاله معاونت در جرم
2053 مطالعه تطییقی روش گزینش و ترکیب شورای نگهبان ایران و شورای فرانسه 
2054 مقاله تعهدات مستأجر در اماکن تجاری و مسکونی
2055 مطالعه تطیبقی تبانی وکیل در حقوق ایران و انگلستان 
2056 مطالعه تطبیقی ارث زن در ادیان مختلف
2057 پایان نامه جامع کارشناسی ارشد رشته حقوق با موضوع مبانی اعتراض به آراء دادگاهها و مراجع قضایی
2058 دالنود مقاله ماهیت شناسی ( در اعمال حقوقی )
2059 کنوانسیون ( معاهده ) 1969 وین در خصوص حقوق معاهدات
2060 دانلود مقاله مسئله سن مسئولیت کیفری کودک در جمهوری اسلامی ایران
2061 دانلود مقاله در ارتباط با مسئولیت مدنی ناشی از فعل غیر
2062 مقاله حقوق بشر دراسلام
2063 رساله دکتری رشته حقوق خصوصی با موضوع قابلیت پیش‌بینی ضرر در مسوولیت مدنی
2064 تحقیق مسئولیت ظهر نویس در قانون چک
2065 مقاله مسئولیت جزایی اطفال
2066 دانلود مقاله مسئولیت جزایی در امور پزشکی در حقوق کیفری ایران
2067 پروژه آماده: طلا‌ق (رجعی) مطلقه رجعیه، زوجیه حقیقی یا زوجه حکمی (12 صفحه فایل ورد - Word)
2068 پروژه آماده: بررسی کلاهبرداری در قانون ثبت و اسناد (26 صفحه فایل ورد - Word)
2069 دانلود مقاله مسیر ترانزیت سیگارت به جمهوری اسلامی ایران و عراق -تجارت غیر قانونی در خاورمیانه
2070 پروژه آماده: بررسی کنوانسیون ( معاهده ) 1969 وین در خصوص حقوق معاهدات (79 صفحه فایل ورد - Word)
2071 پروژه آماده: بررسی قوانین و مقررات ضمانت اجرایی (22 صفحه فایل ورد - Word)
2072 رساله جامع دکتری رشته حقوق خصوصی (Ph.D) با موضوع مسوولیت قراردادی پزشک در برابر بیمار
2073 دانلود تحقیق با موضوع طلاق
2074 دانلود مقاله نقش ارث در بزهکاری
2075 دانلود تحقیق رشته حقوق با موضوع مجمع تشخیص مصلحت نظام
2076 دانلود مقاله در ارتباط با مجازات اعدام
2077 تحقیق مجازات از نوع معلق‌ یا تعلیق و عف
2078 تحقیق مبنای مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوایی درحقوق حمل و نقل هوایی بین المللی
2079 تحقیق درس حقوق بین الملل عمومی با موضوع مبانی نظری استقلال موافقت نامه داوری از قرارداد اصلی در حقوق تطبیقی
2080 مقاله احکام روزه ٰٰٰانفاق ازدواج و طلاق
2081 مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق با موضوع حقوق مدیریت محیط زیست
2082 دانلود تحقیق (استصحاب ) حکومت یقین بر شک 
2083 دانلود تحقیق حقوق و قوانین شهری- مواد 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک
2084 تحقیق ماهیت حقوقی وصیت
2085 دانلود مقاله ماهیت‏ حقوقى طلاق خلع 
2086 تحقیق کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی با موضوع ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد
2087 دانلود مقاله نقد و تحلیل حقوقى ماده 558 قانون مدنى پیرامون شرط ضمان مضارب 
2088 پایان نامه جامع کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم‌شناسی با موضوع لایحه قضازدایی و حذف عنوان‌های مجرمانه از قانون
2089 مقاله گزارشی از نگرانیهای اروپا در زمینه ناتو تکنولوژیکی 
2090 دانلود مقاله شورای فناوری اطلاعات
2091 دانلود تحقیق کارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل با موضوع کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد ( آنکتاد )
2092 دانلود کار تحقیقی شرایط‌ اساسی‌ صحت‌ معاملات‌
2093 کار تحقیقی اتانازی
2094 دانلود کار تحقیقی افتراء و نشر اکاذیب و تفاوت آنها
2095 پروژه آماده: بررسی کلاهبرداری از طریق اینترنت و شبکه در فضای مجازی (19 صفحه فایل ورد - Word)
2096 دانلود مقاله بررسی قانون جزایی اطفال 
2097 دانلود تحقیق کاربری فضای تفریحی و باز
2098 پروژه آماده: بررسی دیدگاه های فاصله طبقاتی و قشربندی اجتماعی و انواع آنها (25 صفحه فایل ورد - word)
2099 کار تحقیقی کارآموزی وکالت با موضوع معاملات کالی به کالی در تجارت بین الملل
2100 پروژه آماده: بررسی مفاهیم مختلف حاکمیت و مصونیت پارلمانی در ایران (140 صفحه فایل ورد - Word)
2101 دانلود مقاله قوه مقننه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران
2102 دانلود مقاله قوه مجریه و قضاییه جمهوری اسلامی ایران 
2103 دانلود مقاله در مورد قوه قضاییه در یک نگاه
2104 دانلود مقاله قولنامه و مبایعه نامه در حقوق ایران
2105 پروژه آماده: مطالعه تطبیقى ارث زن و مرد در حقوق اسلام و ایران و مقایسه‏ آن در ادیان الهى و غیر الهى (41 صفحه فایل ورد - Word)
2106 تحقیق قوانین مرتبط با مقوله حمل و نقل شهری
2107 پروژه کارشناسی ارشد حقوق: بررسی قطعیت آراء در نظام کیفری ایران با توجه به اختیارات رئیس قوه قضائیه (184 صفحه فایل ورد - Word)
2108 مقاله مهریه
2109 دانلود مقاله جایگاه هیات منصفه در حقوق
2110 دانلود تحقیق قواعد حل تعارض در مورد ازدواج و طلاق در ایران
2111 دانلود تحقیق قواعد حاکم بر حراج در حقوق ایران
2112 دانلود مقاله قضاوت در مورد اصل ۱۶۷ قانون اساسی 
2113 دانلود مقاله انواع قرارداد در عرصه بین‌المللی
2114 دانلود مقاله قتل غیرعمد در قوانین حقوقی ایران 
2115 دانلود مقاله قتل عمد در ایران و فرانسه
2116 مقاله قتل در حکم شبه عمد در قانون مجازات اسلامی
2117 مقاله رشته حقوق پیرامون قانون برگزاری مناقصات 
2118 مقاله رشته حقوق در ارتباط با قانون مربوط به حق حضانت
2119 دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع قانون تجارت
2120 تحقیق قانون تاسیس مدارس غیر انتفاعی
2121 دانلود پایان نامه فلسفه وجودی حقوق جزای اسلامی و تطبیق با حقوق اروپائی
2122 دانلود مقاله در ارتباط با قانون اساسی ایالات متحده امریکا
2123 دانلود مقاله فلسفه مجازات و کرامت انسان 
2124 دانلود تحقیق فقه زنان و مسئله برابری 
2125 پایان نامه جامع کارشناسی ارشد حقوق بین ­الملل با موضوع اشغال در حقوق بین الملل با تأکید بر وقوع آن در دو دهه اخیر 
2126 دانلود مقاله عقد حواله
2127 آیین دادرسی مدنی 
2128 دانلود مقاله طلاق و سهم زن از زندگی مشترک
2129 رساله جامع دکتری رشته حقوق خصوصی (Ph.D) با موضوع مسوولیت قراردادی پزشک در برابر بیمار 
2130 مقاله بررسی عملکرد بانکداری بدون ربا در ایران
2131 دانلود مقاله ربا در حقوق اجرایی ایران 
2132 دانلود مقاله در ارتباط با خدمات اجتماعی در ایران
2133 پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع صلح ابتدایى
2134 دانلود کار تحقیقی صلاحیت دادگاه نظامی ایران
2135 دانلود مقاله صدور بیمه های درمان
2136 دانلود مقاله شیوه‌نامه اجرایی پرونده‌های مطالبه مهریه و اعسار
2137 دانلود مقاله شهادت در امور معنوی و کیفری
2138 تحقیق شناخت حقوق بین المل
2139 رساله جامع دکتری رشته حقوق خصوصی (Ph.D) با موضوع مسوولیت قراردادی پزشک در برابر بیمار 
2140 آیین دادرسی مدنی 
2141 پایان نامه جامع کارشناسی ارشد حقوق بین ­الملل با موضوع اشغال در حقوق بین الملل با تأکید بر وقوع آن در دو دهه اخیر 
2142 دانلود مقاله شکاف طبقاتی وبی توجهی به مقوله عدالت انقلاب اسلامی
2143 دانلود مقاله شروط ثبات در معاملات نفتی بین‌المللی
2144 پایان نامه جامع کارشناسی ارشد حقوق بین ­الملل با موضوع اشغال در حقوق بین الملل با تأکید بر وقوع آن در دو دهه اخیر 
2145 آیین دادرسی مدنی 
2146 رساله جامع دکتری رشته حقوق خصوصی (Ph.D) با موضوع مسوولیت قراردادی پزشک در برابر بیمار 
2147 دانلود مقاله شرط عدم مسولیت در حقوق ایران 
2148 پایان نامه رشته حقوق با عنوان سیاست خارجی با دید حقوقی
2149 سیاست جنایی اسلام
2150 دانلود تحقیق سیا و جعل اسناد 
2151 مقاله سن مسئولیت کیفری درحقوق ایران،پاکستان و عربستان 
2152 ایقان وجدان قاضی - مقایسه اجمالی سیستم‌های حقوق اسلام، حقوق ایران و فرانسه
2153 دانلود پایان نامه دیوان عدالت اداری و تشکیلات آن-رشته حقوق
2154 آمد و شد با جهانگرد غیر مسلمان
2155 آیا ارتداد کیفر «حدّ» دارد؟
2156 آیین دادرسی افتراقی ناظر بر جرائم علیه امنیت
2157 آیین دادرسی کیفری
2158 بازداشت موقت و حقوق شهروندی در اروپا
2159 بحران سیاستهای جنائی کشورهای غربی
2160 برابری یا عدم برابری دیه زن و مرد
2161 بررسی احکام فقهی و حقوقی اسقاط جنین
2162 تاثیر جهل یا اشتباه بر مسئولیت کیفری در حقوق آمریکا
2163 تدلیس - مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه, انگلیس اسلام و ایران
2164 تعریف سازمان قضائی
2165 بررسی جرم از دیدگاه حقوق و قانون مجازات اسلامی
2166 دانلود مقاله با موضوع دیوان بین‎ المللی دادگستری
2167 تحقیق دیه
2168 حق توسعه وجهانشمولی حقوق بشر
2169 دگماتیک اداری، عوامل و راهکارهای مقابله با آن 
2170 دانلود تحقیق کارشناسی ارشد حقوق عمومی با موضوع پسماندها (پسماندهای بیمارستانی)
2171 دانلود مقاله دختران؛ سن رشد و مسئولیت کیفری 
2172 دانلود مقاله داد و ستد خردسالان درنگاه محقق اردبیلى
2173 دانلود مقاله خیار تفلیس و حقوق طلبکاران در ورشکستگی 
2174 حقوق بشر در دعاوی کیفری براساس اسناد بین المللی و منطقه ای
2175 حقوق جزاء و جرم شناسى
2176 حقوق جزای عمومی اسلام
2177 تحقیق نفقه
2178 درآمدی بر درک جرم سازمان یافته و مظاهر فرا ملی آن
2179 دانلود مقاله قاچاق انسان
2180 دانلود مقاله نفقه در قانون مدنی 
2181 دفاع اجتماعی یا نظری کوتاه درباره حقوق کیفری
2182 دانلود مقاله فلسفه مجازات در اسلام
2183 مقاله مشکلات فقر ، بیکاری و طلاق
2184 تحقیق فقر با تاکید بر فقر در روستا
2185 سوء استفاده از اختیارات یا مشاغل در حقوق تجارت
2186 دانلود مقاله فقر
2187 دانلود تحقیق وقف بر نفس از دیدگاه فقه و قانون مدنی
2188 ظهر نویسی مقررات و انواع آن
2189 دانلود مقاله تعهدات اصلی وکیل در برابر موکل
2190 قانون اساسی افغانستان
2191 مقاله وظایف و اختیارات رهبری «در مقایسه با وظایف و اختیارات عالیترین مقامات در سه کشور امریکا، فرانسه و انگلستان»
2192 نقدی بر سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376
2193 قسامه , تعدد افراد یا تکرار قسم؟
2194 دانلود مقاله وضع حقوقى فرزندخواندگى در ایران 
2195 قواعد حاکم بر قراردادهای الکترونیکی
2196 دانلود مقاله وصیت و انواع آن
2197 قوانین مجازات اسلامی، قانون حدود و قصاص
2198 کارگران خارجی
2199 مقاله نقش دیوان عدالت اداری در صیانت از قانون اساسی 
2200 ماهیت رشوه در فقه و حقوق موضوعه
2201 حقوق مجلس شورا حقوق و تکالیف آن
2202 مقررات حقوق فرانسه راجع به چک بدون محل
2203 دانلود مقاله پیرامون نقش خانواده در ایجاد جامعه مدنی 
2204 تحقیق نظریه نهاد گرایی نئولیبرال وهمکاری های بین المللی
2205 دانلود مقاله پیرامون لایحه قانون مجازات اسلامی 
2206 مقاله نگرشهای فلسفی و اجتماعی به کار و مسائل آن 
2207 دانلود مقاله پیرامون تحولات قانون کار و چگونگی تصویب آن 
2208 مقاله قانون ضمانت تعهدات
2209 دانلود مقاله در مورد قانون اساسی
2210 دانلود تحقیق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
2211 دانلود تحقیق در ارتباط با قاعده ((مایضمن ))
2212 تحقیق قاعده غرور
2213 دانلود مقاله قاچاق و عوامل موثر در آن
2214 مقاله فساد اداری و شیوه های کنترل آن
2215 دانلود مقاله و تحقیق حقوق - فرق میان ازدواج دائم و موقت
2216 دانلود تحقیق فرزند کشی و همسر کشی
2217 دانلود مقاله عوامل بروز جرایم جنسی به عنف و راههای پیشگیری از آن
2218 رساله جامع دکتری رشته حقوق خصوصی (Ph.D) با موضوع مسوولیت قراردادی پزشک در برابر بیمار 
2219 مقاله عملکرد خانواده 
2220 آیین دادرسی مدنی 
2221 پایان نامه جامع کارشناسی ارشد حقوق بین ­الملل با موضوع اشغال در حقوق بین الملل با تأکید بر وقوع آن در دو دهه اخیر 
2222 دانلود مقاله پیرامون قاعده نفی سبیل
2223 پروژه آماده: بررسی قاعده مایضمن از قواعد فقهى درباره ضمان قهرى (لزوم جبران خسارت) (110 صفحه فایل ورد - Word)
2224 مقاله کلاهبرداری 
2225 دانلود نمونه آماده گزارش کارآموزی عملی پرونده های حقوقی با فرمت word-ورد 315 صفحه
2226 دانلود نمونه آماده گزارش کارآموزی عملی پرونده های حقوقی با فرمت word-ورد 315 صفحه
2227 دانلود نمونه آماده پایان نامه/مقاله درباره ارتکاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات با فرمت word-ورد 94 صفحه
2228 دانلود نمونه آماده پایان نامه/مقاله درباره ارتکاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات با فرمت word-ورد 94 صفحه
2229 دانلود نمونه آماده پایان نامه/مقاله درباره ارتکاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات با فرمت word-ورد 94 صفحه
2230 پروژه آماده: بررسی پدیده قاچاق و عوامل موثر در آن (23 صفحه فایل ورد - word)
2231 سمینار قاعده انصاف در قراردادهای تجاری بین المللی و تطبیق آن با حقوق ایران به صورت کامل سال 1394
2232 شرایط اساسی صحت قرارداد کار، بررسی مواد 190 قانون مدنی و 9 قانون کار کامل سال 1394
2233 مقاله مبارزه علیه جرایم ساماندهی شده
2234 مقاله رضایت شغلی و آثار آن بر جامعه 
2235 راهنما و قوانین شرکت در مناقصه
2236 حقوق بین الملل خصوصی
2237 مالکیت معنوی، ویژگیها و کاربردها
2238 دفتر قوانین و مقررات مجلس
2239 قوانین حقوقی ازدواج
2240 پروژه آماده: کلاهبرداری و صدور چک بلامحل و رابطه آنها با یکدیگر (63 صفحه فایل ورد - Word)
2241 راهنمای قوانین دریافت معافیت پزشکی سربازی
2242 مهریه و مراحل قانونی و قضایی آن
2243 عجیب ترین قوانین کشورهای دنیا
2244 پروژه آماده: بررسی تأثیر سیاست‌های ناسیونالیستی افراطی به عنوان عامل اصلی فروپاشی رژیم پهلوی (279 صفحه فایل ورد - Word)
2245 دانلود مقاله درباره ازدواج غیر ریشه، مجانین و بیمار جسمی یا روحی خطرناک با فرمت word-ورد 18 صفحه
2246 پروژه آماده: بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلیس (241 صفحه فایل ورد - word)
2247 دانلود مقاله درباره استرداد مجرمین با فرمت word-ورد 18 صفحه
2248 دانلود مقاله درباره استرداد مجرمین با فرمت word-ورد 18 صفحه
2249 دانلود نمونه آماده پایان نامه/مقاله درباره اشغال در حقوق بین الملل با فرمت word-ورد 155 صفحه
2250 دانلود نمونه آماده پایان نامه/مقاله درباره اشغال در حقوق بین الملل با فرمت word-ورد 155 صفحه
2251 20 مقاله ی فارسی پیرامون فرسودگی شغلی(رایگان)
2252 نقدی تحلیلی بر قانون روابط موجر و مستاجر
2253 پاسخ به سوالات قضایی مربوط به دادسرا
2254 مبانی حقوق حیوانات
2255 آیین نامه قانون جدید امور گمرکی
2256 قانون و دادگستری در شاهنشاهی ایران باستان
2257 فرهنگ لغات حقوقی
2258 پروژه / پایان نامه آماده: بررسی جامع جنبه ها و مبانی حقوقی وقف (94 صفحه فایل ورد - Word)
2259 پروژه آماده: مقایسه وظایف و اختیارات رهبری با وظایف و اختیارات عالیترین مقامات در سه کشور امریکا، فرانسه و انگلستان
2260 پرسشنامه ی بررسی ویژگی های شخصیتی مجرمان براساس نوع جرم
2261 پایان نامه بررسی ویژگی های شخصیتی مجرمان براساس نوع جرم 
2262 دانلود متن کامل پروژه تحقیقاتی رشته حقوق با موضوع جنایت بر میت
2263 دزدی دریایی وجایگاه آن درحقوق جزای بین الملل
2264 دانلود پایان نامه رشته حقوق درباره اشتباه و ابطال قراردادها
2265 پایان نامه حقوق - آزادی اطلاعات و تزاحم آن با حریم خصوصی
2266 پایان نامه حقوق : جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرائم علیه اموال
2267 پایان نامه حقوق - طلاق
2268 بررسی وضعیت حقوقی کشتی ها در آبهای داخلی پایان نامه کارشناسی حقوق
2269 پایان نامه ارشد حقوق - بررسی ماده 128 و تبصره آن از ق.آ.د.ک - جزا و جرم شناسی
2270 پایان نامه - مطالعه مقایسه ای و تطبیقی مسئولیت مدنی مدیران شرکت های تجاری و مدنی - پایان نامه ارشد حقوق خصوصی
2271 پایان نامه حقوق - ضوابط قانونی حفظ میراث فرهنگی در ایران با نگاهی بر تمهیدات جهانی
2272 پایان نامه - کاربرد سلاح هسته ای از دیدگاه حقوق بین الملل
2273 پایان نامه مفهوم و مبانی تئوریک خسارت معنوی
2274 پایان نامه حقوق - طلاق
2275 پایان نامه حقوق - تعدیل کیفر حبس در حقوق کیفری ایران
2276 بررسی تطبیقی تجدید نظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلیس - پایان نامه ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
2277 بررسی حقوقی زیست محیطی پارکهای ملی ایران و ارائه روشی حقوقی برای مدیریت آنها - پایان نامه ارشد حقوق
2278 دانلود کارتحقیقی اثبات عسر و حرج زوجه با استناد به عرف
2279 مهریه و قانون
2280 اشتباه از نظر حقوقی
2281 قوانین حقوقی ازدواج
2282 مالکیت معنوی، ویژگیها و کاربردها
2283 آیین دادرسی مدنی
2284 جرم شناسی کمی
2285 آیین دادرسی مدنی دکتر شمس
2286 تست و نکات درسی آیین دادرسی کیفری
2287 بررسی قاعده عسر و حرج و نفی حرج
2288 بررسی ماهیت مجازت اعدام در جرم قاچاق مواد مخدر60 صفحه
2289 قصاص و تفاوت قانون قصاص با فرانسه
2290 اخلاق همسایه داری و آپارتمان نشینی
2291 فرهنگ لغات حقوقی
2292 قانون و دادگستری در شاهنشاهی ایران باستان
2293 نقدی تحلیلی بر قانون روابط موجر و مستاجر
2294 عجیب ترین قوانین کشورهای دنیا
2295 بررسی مسأله حضانت کودک در فقه و قانون
2296 بررسی تاریخى، اقتصادى و فقهى دیات ششگانه
2297 بررسی مسأله حق از منظر فقهی و حقوقی
2298 بررسی ابعاد گوناگون نکاح از منظر فقهی و حقوقی
2299 توبه و آثار فقهی و حقوقی مترتب بر توبه
2300 تحقیقى در بارۀ سن بلوغ
2301 ارث زن
2302 بایسته های حقوق جزای عمومی دکتر گلدوزیان
2303 بررسی حقوقی شرب خمر و اکراه در آن
2304 دانلود نمونه سوالات استخدامی کارشناس حقوقی
2305 نمونه سوال پیام نور اصول فقه 2 (4 دوره ) + پاسخنامه
2306 تحقیق آماری در خصوص تأثیر سطح اقتصاد خانواده بر گرایش به مواد مخدر در بین زندانیان
2307 دانلود سوالات آزمون کارشناسی دادگستری (راه و ساختمان، نقشه برداری، معماری و شهرسازی)
2308 دانلود سوالات آزمون وکالت به همراه پاسخنامه
2309 نمونه سوال پیام نور مبانی جامعه شناسی (5 دوره) + پاسخنامه
2310 نمونه سوال پیام نور حقوق مدنی 4 الزامات خارج از قراردادها (5دوره ) + پاسخنامه
2311 جزوه رشته حقوق-حقوق مدنی 1 اشخاص و محجورین
2312 جزوه رشته حقوق-حقوق مدنی 3 اموال و مالکیت
2313 جزوه رشته حقوق-حقوق مدنی 3 قراردادها و تعهدات
2314 جزوه رشته حقوق-حقوق مدنی 4 الزامات خارج از قرارداد
2315 جزوه رشته حقوق-حقوق اداری 2
2316 جزوه رشته حقوق-قواعد فقه 2
2317 جزوه رشته حقوق-حقوق تطبیقی
2318 جزوه رشته حقوق-حقوق کار1
2319 جزوه رشته حقوق-جرم شناسی
2320 جزوه رشته حقوق-ح بین المللی عمومی2
2321 جزوه رشته حقوق-قواعد فقه 1
2322 جزوه رشته حقوق-حقوق اداری 1
2323 جزوه رشته حقوق-ح بین المللی خصوصی1
2324 جزوه رشته حقوق-ح بین المللی خصوصی2
2325 جزوه رشته حقوق-ح بین المللی عمومی1
2326 جزوه رشته حقوق-آئین دادرسی مدنی1
2327 جزوه رشته حقوق-آئین دادرسی مدنی2
2328 جزوه رشته حقوق-آئین دادرسی مدنی3
2329 جزوه رشته حقوق-حقوق اساسی2
2330 جزوه رشته حقوق-ادله اثبات دعوی
2331 جزوه رشته حقوق-آئین دادرسی کیفری 1
2332 جزوه رشته حقوق-آئین دادرسی کیفری 2
2333 رشته حقوق- جزوه حقوق مدنی 8
2334 رشته حقوق- جزوه حقوق مدنی 5 خانواده
2335 رشته حقوق- جزوه حقوق مدنی 6 عقود معین
2336 رشته حقوق- جزوه حقوق مدنی 7 عقود معین قسمت دوم
2337 دانلود پایان نامه آماده درباره مفهوم رهبری در جامعه در آثار رومی با تاکید بر مثنوی معنوی با فرمت word-ورد 47 صفحه
2338 عنوان مقاله : جرم شناسی در آیات قرآن کریم‎
2339 عنوان پایان نامه : جرایم رایانه ای و مقایسه ایران با سایر کشور ها
2340 عنوان مقاله : حقوق مدنی و خشونت علیه زن
2341 تحقیق آماده درس سازمانهای بین الملل با عنوان شخصیت‏حقوقى 34 صفحه word
2342 مقاله ای در خصوص بررسی حقوق زن در اسلام فایل ورد
2343 گزارشی درباره مطالعه در زمینه حقوق بشر در مراجع کیفری فرانسه و سویس فایل ورد 25 ص
2344 تحقیق آماده درس حقوق بین الملل با عنوان نظم عمومی وحقوق قابل اجرا درماهیت دعوی در داوری بین المللی 27 صفحه word
2345 تحقیق اماده درس حقوق جزای عمومی با عنوان تعلیق اجرای مجازات اهداف و آثار 18 صفحه word
2346 پایان نامه کودک آزاری
2347 قوانین چک در ایران
2348 پروژه آماده: عوامل بروز جرایم جنسی به عنف و راههای پیشگیری از آن (46 صفحه فایل ورد - Word)
2349 دانلود پایان نامه در ارتباط با ازدواج موقت 
2350 قوانین و مقررات خدمت وظیفه عمومی
2351 حقوق بازرگانی و داد و ستد
2352 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
2353 پروژه آماده: بررسی وظایف سردفتران اسناد رسمی در ارتباط با نحوه دریافت و پرداخت مال‌الاجاره و اماکن (45 صفحه فایل ورد - Word)
2354 پروژه آماده: بررسی حقوق و قوانین حاکم بر نفقه از دیدگاه مدنی (30 صفحه فایل ورد - Word)
2355 پروژه آماده: تعیین مفهوم عدم النفع و بررسی دیدگاه فقها و حقوقدانان (29 صفحه فایل ورد - Word)
2356 مقاله قسامه و نقش کاربردی آن در دادسرا
2357 مقاله ساختار و تشکیلات کمیسیون ماده صد قانون شهرداری
2358 پروژه آماده: بررسی مبانی اعتراض به آراء دادگاه ها و مراجع قضائی (359 صفحه فایل ورد - Word)
2359 پروژه آماده: مطالعه تطیبقی تبانی وکیل در حقوق ایران و انگلستان (68 صفحه فایل ورد - Word)
2360 پروژه آماده: مطالعه تطبیقی دو سیستم حقوقی ایران و انگلیس (مبانی، شرایط و موانع شناسایی و اجرای احکام خارجی در قلمرو آنها) 
2361 قوانین و مقررات حفاظت محیط زیست 
2362 تست های آزمون دکتری حقوق خصوصی
2363 حقوق تجارت 1 دکتر فخاری
2364 حقوق تجارت 2 دکتر فخاری
2365 مجموعه تست های اصول فقه
2366 جزوه عنصر معنوی جرایم
2367 کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان متعذر شدن اجرای قرارداد ها
2368 دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق گرایش بین الملل با عنوان نیروی دریایی ایران و حقوق بین الملل دریاها 
2369 سوالات حقوق ثبت اسناد
2370 دانلود نمونه آماده پایان نامه/مقاله درباره روابط بین الملل و تطبیق آن با حقوق اسلام با فرمت word-ورد 35 صفحه
2371 دانلود نمونه آماده پایان نامه/مقاله درباره روابط بین الملل و تطبیق آن با حقوق اسلام با فرمت word-ورد 35 صفحه
2372 دانلود نمونه آماده پایان نامه/مقاله درباره روابط بین الملل و تطبیق آن با حقوق اسلام با فرمت word-ورد 35 صفحه
2373 دانلود نمونه آماده پایان نامه/مقاله درباره اعسار از محکوم به، با فرمت word-ورد 48 صفحه
2374 دانلود نمونه آماده پایان نامه/مقاله درباره اعسار از محکوم به، با فرمت word-ورد 48 صفحه
2375 دانلود نمونه آماده پایان نامه/مقاله درباره اعسار از محکوم به، با فرمت word-ورد 48 صفحه
2376 مقاله نظام قضایی درایران باستان
2377 دانلود نمونه آماده پایان نامه/مقاله درباره امنیت ملی بین الملل و ایران با فرمت word-ورد 160 صفحه
2378 دانلود نمونه آماده پایان نامه/مقاله درباره امنیت ملی بین الملل و ایران با فرمت word-ورد 160 صفحه
2379 پایان نامه اشتباه از نظر حقوقی
2380 دانلود نمونه آماده پایان نامه/مقاله درباره امنیت ملی بین الملل و ایران با فرمت word-ورد 160 صفحه
2381 پایان نامه بررسی حقوق شهروندی در دادرسی‌های کیفری 
2382 کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان تعیین قانون حاکم بر قراردادها
2383 کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان رژیم حقوقی اموال در حقوق بین الملل خصوصی
2384 کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان درخواست حکم ورشکستگی از طرف دادستان
2385 کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان مسؤولیت مدنی والدین در برابر اعمال زیانبار فرزند
2386 کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان اهلیت طرفین در معامله
2387 کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان مسئولیت کیفری تدریجی دختران
2388 دانلود پایان نامه تلقیح مصنوعی و اجاره رحم
2389 دانلود نمونه آماده پایان نامه/مقاله درباره تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران با فرمت word-ورد 95 صفحه
2390 دانلود نمونه آماده پایان نامه/مقاله درباره تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران با فرمت word-ورد 95 صفحه
2391 دانلود نمونه آماده پایان نامه/مقاله درباره تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران با فرمت word-ورد 95 صفحه
2392 دانلود نمونه آماده پایان نامه/مقاله درباره انواع اشاعه با فرمت word-ورد 54 صفحه
2393 دانلود نمونه آماده پایان نامه/مقاله درباره انواع اشاعه با فرمت word-ورد 54 صفحه
2394 دانلود نمونه آماده پایان نامه/مقاله درباره انواع اشاعه با فرمت word-ورد 54 صفحه
2395 دانلود مقاله درباره اهمیت تثبیت رسمی دیون و تعهدات در سیاست قضائی با فرمت word-ورد 40 صفحه
2396 دانلود مقاله درباره اهمیت تثبیت رسمی دیون و تعهدات در سیاست قضائی با فرمت word-ورد 40 صفحه
2397 دانلود مقاله درباره اهمیت تثبیت رسمی دیون و تعهدات در سیاست قضائی با فرمت word-ورد 40 صفحه
2398 کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان" سقط قانونی و غیر قانونی جنین در حقوق ایران و سایر کشورها "
2399 کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان" بررسی ماهیت فقهی و حقوقی اوراق مشارکت و مقایسه آن با اوراق قرضه
2400 کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان" اصل شخصی بودن مجازات و مسئولیت کیفری

  • ۹۴/۰۹/۳۰
  • علیرضا نامدار

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی