پورتال جامع فایلهای آموزشی تحقیق پروژه کتاب

لطفا دست خالی از وبلاگ ما خارج نشوید. نام وبلاگ " سل فایل 2015 " رو در ذهنتون بسپارید. با بیش از 150 هزار فایل دسته بندی شده

پورتال جامع فایلهای آموزشی تحقیق پروژه کتاب

لطفا دست خالی از وبلاگ ما خارج نشوید. نام وبلاگ " سل فایل 2015 " رو در ذهنتون بسپارید. با بیش از 150 هزار فایل دسته بندی شده

بایگانی

لیست عناوین فایلهای موجود در زیر آمده است.

به راحتی می توانید با کلیک روی هر مطلب وارد صفحه توضیحات آن شوید و فایل را دانلود کنید.


1 پرسشنامه ظرفیت جذب دانش
2 پرسشنامه هوش هیجانی
3 پرسشنامه سرمایه فکری و نوآوری
4 تعادل کار زندگی: شما آن را چگونه معنی می کنید؟ 
5 پرسشنامه استرس شغلی و رفتار شهروندی سازمانی
6 پروپوزال بررسی و تدوین شاخص های بهره وری نیروی انسانی
7 پروپوزال تاثیر فرهنگ سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان
8 بررسی تاثیرپذیری میزان انتقال دانش از عوامل سازمانی (ساختار و فرهنگ)
9 عقلانیت و راهبرد در بخش دولتی
10 حکمرانی خوب در سطح خرد
11 استراتژی دولت الکترونیکی
12 پاورپوینت مطالعه ای پیرامون رابطه معنویت در کار و توانمندسازی کارکنان
13 پرسشنامه بکارگیری مدیریت دانش
14 استراتژی شما برای مدیریت دانش چیست؟
15 سازمان به عنوان یک حوزه یادگیری میان رشته ای
16 پرسشنامه هویت سازمانی مایل و اسفورش
17 پرسشنامه استرس شغلی اویانگ
18 پرسشنامه رفتار مدنی سازمانی اورگان و کانوسکی
19 پرسشنامه گرایش به بوروکراسی
20 پرسشنامه فرسودگی شغلی مزلاچ
21 پرسشنامه مدیریت سایبرنتیک
22 پرسشنامه سنجش سیستم مدیریت استعداد
23 پرسشنامه جو سازمانی
24 پرسشنامه سکوت سازمانی
25 پرسشنامه یادگیری سازمانی
26 پرسشنامه بومی ظرفیت جذب دانش
27 پرسشنامه خودشکوفایی
28 پرسشنامه چابکی سازمانی
29 پرسشنامه انگیزش سازمانی
30 پرسشنامه مدیریت دانش
31 پرسشنامه ویژگیهای شخصیتی کارآفرینان
32 پرسشنامه هوش معنوی
33 پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی
34 پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پادساکف و همکارانش
35 پروپوزال بررسی رابطه بین مدیریت منابع انسانی تعهد بالا و رفتار تسهیم دانش با نقش های میانجی مشارکت کارکنان
36 اخلاق و مسئولیت اجتماعی مدیران
37 پرسشنامه فاصله قدرت
38 سیستم های مدیریت کارمند و بافتهای سازمانی : رویکرد اکولوژی جمعیت
39 شیوه های عملیاتی سنجش خلق دانش
40 ریسک‌ های تشخیص داده شده و انتخاب‌ ها در تصمیم‌ های کارآفرینانه بنگاه های جدید
41 اندازه گیری ارتباط بین مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی
42 اثرات رفتار فروش اخلاقی از طریق تئوری هزینه مبادله : مشتری به چه کسی وفادار است؟
43 پروپوزال بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اثربخشی منابع انسانی
44 پروپوزال بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و تعهد مدیران 
45 پروپوزال بررسی ارتباط بین سرمایه اجتماعی و بهبود مدیریت استعداد
46 پرسشنامه هوش اجتماعی
47 پرسشنامه کارگریزی شغلی
48 پرسشنامه رفتار اخلاقی در سازمان
49 تاثیر رفتارهای شهروندی سازمانی و تعهدات سازمانی اعضا بر یادگیری سازمانی
50 اثرات متعادل کننده‌ی فرهنگ سازمانی بر روابط میان رفتار رهبری و تعهد سازمانی 
51 چهارچوب مدیریت کیفیت برای تصمیم گیری مدیریت دولتی
52 اهمیت مدیریت دانش و سازمانهای یادگیرنده در پویایی دانش سازمانها 
53 چگونه رهبران بر رفتار ابتکاری کارکنان تأثیر می گذارند؟
54 بهبود خروجی های کارمند؛ تأثیرات وابسته (متقابل) هوش عاطفی مدیران و سبک رهبری
55 عوامل موفقیت مدیریت دانش در سازمانهای موقتی
56 توانمندسازی سازمانی و روانی (روان شناختی) در ارتباط بین مدیریت منابع انسانی و عملکرد
57 رویکردهای مکمل برای فرصت‌های بازارهای خارجی اولیه
58 پروپوزال بررسی تأثیر بکارگیری سیستم تشویق و تنبیه بر بهره وری نیروی انسانی 
59 پروپوزال بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با بکارگیری مدیریت دانش 
60 پروپوزال تاثیر عوامل فردی بر تمایل به کارگریزی کارکنان 
61 پروپوزال بررسی رابطه بین تعارض و ابهام نقش با فرسودگی شغلی با تاکید بر تیپ شخصیتی
62 پاورپوینت کارگاه آموزشی اصول مقاله نویسی و نگارش مقالات
63 پاورپوینت بررسی کاربرد مدیریت تفاوتهای فردی در جذب، بکارگیری و ارتقای منابع انسانی صنعت نفت
64 پاورپوینت استراتژی منعطف راز موفقیت در محیط های ناپایدار
65 پاورپوینت مدیریت استراتژیک
66 پاورپوینت امکان سنجی پیاده سازی سیستم های شناسایی به وسیله امواج رادیویی در شرکتهای بازرگانی زنجیره تامین ایرانی
67 پاورپوینت بررسی اهمیت نسبی سازه های فرهنگ سازمانی در بروز اعتماد و عدالت سازمانی 
68 پاورپوینت طراحی الگوی نحوه همسویی، پیوند و هماهنگی استراتژیهای منابع انسانی با استراتژیهای سازمانی
69 پاورپوینت بررسی رابطه میزان سرمایه اجتماعی با عملکرد منابع انسانی سازمانهای رفاهی: سازمان تامین اجتماعی 
70 پاورپوینت بررسی تأثیرات کاربرد فن آوری اطلاعات بر توانمد سازی شغلی کارکنان 
71 پرسشنامه سبک تفکر استنبرگ
72 پرسشنامه تعهد عاطفی
73 پرسشنامه جو اخلاقی کاری بر اساس مدل ویکتور و کولن
74 پرسشنامه رضایت شغلی
75 پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون
76 پرسشنامه سرمایه اجتماعی
77 پرسشنامه نظام تشویق و تنبیه
78 پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر
79 پرسشنامه تعهد سازمانی پورتر
80 پرسشنامه سرمایه فکری
81 پرسشنامه عدالت سازمانی (نیهوف و مورمن، 1993)
82 پرسشنامه سلامت سازمانی
83 پرسشنامه اعتماد سازمانی
84 پرسش نامه مدیریت کیفیت فراگیر 
85 پرسشنامه غنی سازی شغل
86 پرسشنامه انعطاف پذیری فردی
87 پرسشنامه خودانضباطی 
88 پرسشنامه عدالت رویه ای
89 پرسشنامه سنجش خلاقیت تورنس
90 پرسشنامه شادی آکسفورد
91 پاورپوینت مدیریت استراتژیک منابع انسانی
92 پاورپوینت ارتباطات سازمانی
93 پاورپوینت کارگاه فرهنگ و ارتباطات سازمانی
94 پاورپوینت مدیریت فرهنگ سازمان
95 پاورپوینت آشنائی با مبانی و اصول اولیه روش تحقیق 
96 کارگاه آموزشی تیم و گروه
97 پاورپوینت کارگاه آموزشی اصول و روش تحقیق
98 پاورپوینت مسئولیت اجتماعی شرکت
99 پاورپوینت شخصیت
100 پاورپوینت تغییر و بهبود سازمانی
101 پاورپوینت توانمند سازی منابع انسانی
102 پرسشنامه نوآوری سازمانی
103 پروپوزال مطالعه و بررسی وضعیت مدیریت دانش در دانشگاه
104 پروپوزال رابطه بین شادی و عملکرد شغلی
105 پروپوزال بررسی رابطه بین ادراک از بستر سازمانی با نگرش های شغلی با تاثیر نقش متغیر واسطه هویت سازمانی
106 پاورپوینت بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و بکارگیری مدیریت دانش
107 سوالات استخدامی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
108 سوالات استخدامی معارف اسلامی
109 سؤالات استخدام مالیه عمومی و بودجه
110 سؤالات استخدام ادبیات
111 سؤالات استخدام اطلاعات سیاسی، اجتماعی و مبانی قانونی
112 تست کارشناسی ارشد کتاب تست های مدیریت رفتار سازمانی
113 تست های کارشناسی ارشد کتاب اصول و مبانی مدیریت دکتر رضائیان
114 تست های کارشناسی ارشد کتاب مدیریت منابع انسانی دکتر سعادت
115 تست های کارشناسی ارشد کتاب مبانی سازمان دکتر رضاییان
116 سؤالات استخدام بانک اقتصاد نوین
117 سؤالات استخدام دانش کامپیوتر
118 تست های کارشناسی ارشد کتاب مدیریت عمومی دکتر الوانی
119 پاورپوینت بررسی رابطه بین تعارض و ابهام نقش و فرسودگی شغلی با تاکید بر تیپ شخصیتی
120 پاورپوینت بررسی رابطه بین نوآوری سازمانی و چابکی سازمانی 
121 پاورپوینت رابطه بین سرمایه اجتماعی و سیستم مدیریت استعداد
122 پاورپوینت بررسی رابطه بین عوامل فردی و کارگریزی شغلی کارکنان 
123 پروژه بررسی نحوه تاثیر تشویق در افزایش یادگیری
124 پروژه تعیین میزان سلامت روان در بین پرستاران شاغل در بیمارستانهای تهران‎
125 پروژه رابطه معنویت در کار و توانمندسازی کارکنان
126 بررسی نقش تعدیل کنندگی عدالت سازمانی بر رابطه بین ادراک از فضای سیاسی سازمان و ارتباط گریزی افراد
127 پرسشنامه تمایل به ترک خدمت
128 پایان نامه بررسی عوامل اقتصادی موثر بر تصادفات جاده ای در ایران
129 پرسشنامه استرس شغلی
130 پرسشنامه فرهنگ سازمانی
131 پرسشنامه خشنودی شغلی اسمیت، کندال و هیولین
132 پرسشنامه استرس شغلی استاینمتز
133 پرسشنامه عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش 
134 پرسشنامه یادگیری سازمانی
135 پرسشنامه چابکی سازمانی در بخش دولتی
136 پرسشنامه حکمرانی خوب سازمانی
137 مدیریت عملکرد در کمیته ملی المپیک با رویکرد کارت امتیازی متوازن
138 نگرشی نوین به گسترش عملکرد کیفیت به عنوان ابزاری جهت بهینه سازی فرایند نظام مدیریت کیفیت جامع
139 استقرار نظام مدیریت عملکرد کسب و کار اثربخش در شرکت های هولدینگ با بهره گیری از کارت امتیازی متوازن
140 مدیریت عملکرد با استفاده از کارت امتیازی متوازن در شرکت گلرنگ
141 نوآوری در ارزیابی و مدیریت عملکرد مبتنی بر فناوری اطلاعات با تاکید بر بکارگیری سیستم های پشتیبان تصمیم گیری بانک کشاورزی
142 داشبورد عملکرد: سنجش، نظارت و مدیریت کسب و کار
143 مدیریت عملکرد در نظام اداری/دولتی
144 آسیب شناسی ارزیابی چند وجهی (360 درجه ای) و ارائه راهکارهای بهبود
145 کارگاه آموزشی روش ارزیابی متوازن
146 کارگاه آموزشی مدل تعالی سازمانی
147 ارزیابی جامع سیستم اطلاعات مدیریت با تکیه بر کارت امتیازی و ای اچ پی فازی
148 بررسی مطلوبیت شیوه ارزیابی عملکرد کارکنان (شرکت مخابرات کاشان)
149 طراحی پرسشنامه اندازه گیری اثربخشی نظام پیشنهادها و ارائه راهکارهایی جهت بهبود آن
150 پرسشنامه ارزیابی عملکرد با استفاده از رویکرد کارت امتیازی متوازن
151 پرسشنامه فرهنگ سازمانی و نظام پشنهادات
152 پارادایم دولت الکترونیک ضرورتی اساسی در استقرار شهرداری الکترونیک
153 دولت الکترونیکی در ایران (وضعیت موجود، چشم انداز آینده)
154 فرآیند طراحی مدل بومی دولت الکترونیکی یکپارچه و متوازن با دیدگاه آینده نگاری 
155 پرسشنامه دولت الکترونیکی
156 پروپوزال بررسی رابطه بین گرایش به دولت الکترونیکی و چابکی سازمانی
157 پرسشنامه تفاوتهای فردی در منابع انسانی 
158 پاورپوینت تعهد سازمانی و رابطه آن با بهره وری در مراکز صنعتی شهر قم
159 سمینار بررسی روند اجرایی سهام عدالت
160 پاورپوینت بررسی و تعیین شاخصهای ارزیابی عملکرد 
161 پرسشنامه تاثیر پذیری میران کارایی انتقال دانش از عوامل سازمانی، فرهنگ و ساختار سازمانی
162 پرسشنامه ارزیابی مدیریت دانش
163 پاورپوینت بررسی رابطه بین هوش هیجانی مدیران شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی و سبک تصمیم گیری آنها
164 پرسشنامه تعادل کار-زندگی
165 پرسشنامه خلاقیت سازمانی
166 پرسشنامه هویت سازمانی چنی 
167 پرسشنامه هوش فرهنگی
168 پرسشنامه تمایل به کارآفرینی سازمانی
169 سؤالات استخدام بانکداری
170 استراتژی امواج رادیویی RFID به عنوان ابزاری موثر در بهبود عملکرد سازمان
171 ارزیابی و رتبه بندی عوامل موثر بر عملکرد شعب بانک ملی استان مازندران با تکنیک AHP
172 طراحی و به کارگیری نرم افزار سیستم جامع مدیریت دانش 
173 توسعه مدل تحلیل پوششی داده ها جهت بهبود عملکرد واحدهای ناکارا با رویکرد ترکیبی ورودی-خروجی محور
174 بررسی مطلوبیت شیوه رایج ارزیابی عملکرد از نظر کارکنان
175 ارزیابی عملکرد سازمان های چابک با استفاده از مدل DEFQM
176 سمینار بررسی روند اجرایی سهام عدالت
177 تفکر سیستمی پیشرفته از زاویه ای نو
178 تجارت الکترونیکی
179 پاورپوینت تجارت الکترونیکی
180 ماتریس TOWS
181 پروپوزال ارتباط بین گرایش به دولت الکترونیک و حکمرانی خوب سازمانی 
182 پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان
183 مبانی نظری چابکی سازمانی
184 مبانی نظری نوآوری سازمانی
185 مبانی نظری سرمایه اجتماعی
186 مبانی نظری مدیریت استعداد
187 مبانی نظری فرهنگ سازمانی
188 مبانی نظری اعتماد و عدالت سازمانی
189 مبانی نظری فناوری اطلاعات و ارتباطات
190 مبانی نظری بهره وری نیروی انسانی
191 سمینار بررسی و بهبود روش تشویقات و تنبیهات کارکنان دولت در یک اداره دولتی
192 صنعت ماکارونی
193 مقاله مطالعه موردی مسائل سازمانی
194 پروژه تدوین الگوی انتقال تجاری دانش و الزامات کارآفرینی دانشگاهی
195 پرسشنامه گرایش به کارآفرینی 
196 پرسشنامه عملکرد شرکتهای بیمه ای
197 پرسشنامه برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی و اثربخشی سازمانی
198 پرسشنامه رضایت شغلی
199 بررسی منشأ تنوع در مسائل مربوط به اتخاذ نوآوری سازمانی
200 اثر ارتباطات سازمانی روی رضایت شغلی و تعهد سازمانی
201 تصمیم گیری به منظور واکنش به بحران
202 زمان واقعی استفاده شده در تحول استراتژی برای اجرای استراتژی
203 دورکاری در سازمانهای دولتی
204 دانلود پایان نامه رشته مدیریت دولتی
205 پرسشنامه سنجش نگرش شغلی کارکنان
206 پرسشنامه عوامل موثر بر توسعه زیرساخت های دولت الکترونیک
207 پرسشنامه تعارض و ابهام نقش
208 طراحی مدل مفهومی ارزیابی عملکرد خوشه های صنعتی
209 مبانی نظری تصمیم گیری و اتوماسیون اداری 
210 مبانی نظری ارزیابی عملکرد کارکنان
211 مبانی نظری رفتار شهروندی سازمانی 
212 ارتباط مدل تصمیم گیری مدیران و منابع دریافت اطلاعات
213 پرسشنامه فناوری اطلاعات و توانمندسازی نیروی انسانی
214 رابطه بین ویژگیهای شغلی و عملکرد کاری
215 پرسشنامه مدیریت مشارکتی
216 پرسشنامه عوامل موثر بر نوآوری سازمانی
217 پرسشنامه سنجش خودآگاهی شخصی
218 پرسشنامه الگوی رفتاری نوع A
219 پرسشنامه هدف محوری
220 پرسشنامه ویژگیهای شخصیتی
221 پرسشنامه هوش عاطفی
222 پرسشنامه مهارت سیاسی فرد در سازمان
223 پرسشنامه الگوی رفتار رهبر
224 گزارش کارآموزی گروه شرکت های دیجیتال 
225 پروپوزال بررسی اثرات استراتژی های تامین مالی بر سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس ..
226 تحلیل مرتبط بودن یا غیر مرتبط بودن رشته تحصیلی نیروهای آموزشی در روند تدریس
227 نقش فرهنگ سازمانی در اجرای موثر سیستم‌های اطلاعاتی مدیریتی(MIS)
228 مقاله پژوهشی بررسی عوامل پدیدآورنده ورشکستگی و ارزیابی آن
229 مقاله کشاورزی شهری
230 نقش مدیریت کیفیت فراگیر در بحران های سازمان
231 پرسشنامه طراحی شده نگرش کشاورزان به کاربرد فناوری اطلاعات در ترویج و آموزش
232 تاثیر مدیریت و رهبری بر توانمند سازی نیروی انسانی سازمان ها
233 پروپوزال بررسی تاثیر مالیات برارزش افزوده در روند درآمدهای مالیاتی دولت 
234 پرسشنامه عوامل موثر بر افزایش بهره وری نیروی انسانی
235 پرسشنامه اندازه گیری نگرش کارکنان نسبت به سازمان
236 استراتژی برون سپاری
237 ارزیابی مهارتهای ارتباطی مدیران بر اساس رویکرد سیستمی
238 رابطه فرهنگ سازمانی با چابکی سازمانی
239 رابطه و پیش بینی غنی سازی شغلی و خودکارامدی عمومی با رضایت شغلی
240 رابطه ساختار بوروکراسی دانشگاه و بیگانگی از کار کارکنان
241 پرسشنامه معنویت در محیط کار
242 مبانی نظری سلامت اداری
243 پرسشنامه سایبرنتیک
244 پرسشنامه ارزیابی رضایت مشتری
245 رابطه مدیریت استعداد با رضایت شغلی
246 چالشهای مدیریت منابع انسانی در مواجه با صنعت نرم افزاری شرکت های کوچک و متوسط استان یزد
247 عوامل موثر بر حفظ و نگهداشت نیروی انسانی متخصص در دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام
248 بررسی رابطه بین نوع دوستی و وظیفه شناسی رفتار شهروندی سازمانی کارکنان با ابعاد کیفیت خدمات 
249 تاثیر هوش فرهنگی بر مهارتهای ارتباطی
250 پرسشنامه سنجش شایسته گزینی مدیران
251 برنامه استراتژیک سازمان: تشکیل جدول SWOT
252 تاثیر عوامل بازاریابی درونی بر چابکی سازمانی
253 رابطه فرهنگ سازمانی و پاسخگویی اجتماعی سازمان
254 رابطه بین اخلاق کاری و تعهد کارکنان
255 عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی
256 کناره گیری از کار: علل و پیامدها
257 استراتژی مسیر شغلی شخصی
258 مفاهیم و مدل های ارزیابی عملکرد
259 پرسشنامه عملکرد شغلی هرسی و گلداسمیت
260 پرسشنامه سنجش اثربخشی کارکنان
261 پرسشنامه عملکرد سازمانی
262 پایان نامه کارشناسی: بررسی رابطه منبع کنترل (درونی- برونی) با عزت نفس
263 پایان نامه کارشناسی: سیستم مدیریت محتوا (CMS) 
264 پایان نامه کارشناسی ارشد: ایجاد تغییرات در AHP با سلسله مراتب غیر خطی و وجود روابط ریاضی مابین معیارها و زیر معیارها
265 پایان نامه کارشناسی ارشد: بررسی رابطه بین اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران
266 پایان نامه کارشناسی ارشد: بررسی رابطه بین تیپ‌های شخصیتی مدیران و اثربخشی آنان 
267 پایان نامه کارشناسی: شناسایی عوامل موثر بر کاهش انگیزه کارکنان
268 پایان نامه کارشناسی: بررسی میزان رضایت دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی از اساتید دانشگاه
269 پایان نامه کارشناسی: بررسی نظام ارزیابی عملکرد کارکنان در شرکت الکتریک خودرو شرق
270 پایان نامه کاردانی: نقش و تاثیر توسعه کشاورزی بر پیشرفت صنعتی 
271 پروژه کارشناسی: بررسی مشکلات تولید و توزیع داخلی و خارجی پسته ایران و ارائه راهکارهای توسعه صادرات 
272 رابطه هوش عاطفی و مهارت های ارتباطی با راهبردهای مدیریت تعارض
273 پروژه کارشناسی: بررسی وضعیت فعلی مدیریت بازار فیروزه صادراتی استان خراسان و ارائه راهکارههای مناسب جهت افزایش صادرات مصنوعات فیروزه ای
274 پروپوزال: بررسی میزان مسئولیت پذیری در حیطه خانواده و جامعه، بین دانش آموزان دختر مقطع پیش دانشگاهی مدارس عادی و غیر انتفاعی
275 پایان نامه کارشناسی ارشد: بررسی رابطه بین مهارت مذاکره مدیران بازرگانی با فروش شرکت
276 مقاله ترجمه شده: اعتماد مصرف کننده به تجارت الکترونیک در آمریکا ، سنگاپور و چین
277 مقاله انگلیسی+ترجمه: مفاهیم قواعد جدید کفایت سرمایه برای مدیریت پورتفولیوی دارائیهای اعتباری 
278 پرسشنامه اثربخشی ارتباطات در سازمان
279 پروپوزال رابطه فرهنگ سازمانی و اثربخشی منابع انسانی
280 پروپوزال بررسی تاثیر پذیرش دورکاری توسط کارکنان بر اثربخشی سازمانی 
281 پروپوزال بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و عملکرد شغلی کارکنان
282 پروپوزال رابطه بین فرهنگ سازمانی و تعهد سازمانی
283 دانلود پایان نامه بررسی مهارت مذاکره مدیران بازرگانی با فروش شرکت , دانلود پایان نامه کامل مدیریت پایان نامه حسابداری , پایان نامه مدیریت , پ
284 تأثیر مدیریت دانش بر یادگیری سازمانی
285 پروپوزال رابطه بین سلامت سازمانی و عملکرد شغلی
286 مقاله ارزیابی خط مشی سازمانی
287 پاورپوینت چارچوب یک پارچه برای تغییر مدیریتی در دورنمای رقابتی جدید 
288 پرسشنامه موانع رعایت اخلاق حرفه ای
289 پروپوزال ارتباط هوش فرهنگی با عملکرد فردی کارکنان 
290 بررسی میکرومورفولوژی(گرده شناسی و آناتومی برگ) جمعیت هایی از گونه های Capsella bursa-pastoris(L.)Medicus Pflanzengatt. وL. Cheiranthus cheiri و Eruca sativa MILLER, Gard. از تیره شب بو Brassicaceae Burnett در ایران
291 بررسی ترکیبات اسانس و فعالیت آنتی اکسیدانی در گلهای اول و آخر فصل رویش و تکوین گل درAchilleawilhelmsiiC.Koch
292 پروپوزال تحلیل مقایسه ای شبکه های عصبی مصنوعی و تجزیه و تحلیل رگرسیون در مدل سازی ساختار سرمایه شرکتها
293 اثر میدان‌های الکترومغناطیس ناشی از دکل‌های فشار قوی بر خواص ضد میکروبی اسانس گل‌ها و برگ‌های گیاه Achillea wilhelmsii C.Koch
294 فنون برخورد مناسب با مشتری در بازاریابی
295 چگونگی ایجاد و گسترش بخش کارآفرینی در سازمان‎
296 مدیریت استراتژیک
297 پرسشنامه خشنودی شغلی
298 دانلود تحقیق در مورد مبانی مدیریت مالی
299 دانلود پایان نامه مدیریت پروژه
300 پرسشنامه تاثیر استراتژی مدیریت منابع انسانی و استراتژی رقابتی بر عملکرد سازمان
301 بررسی تأثیر بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهره وری نیروی انسانی با رویکردی طولی
302 پاورپوینت استراتژِی
303 پروپوزال بررسی رابطه بین استرس، رضایت شغلی، انگیزش، اعتماد و عدالت مراوده ای با تمایل به کارگریزی
304 تئوری های مدیریت
305 پاورپوینت برنامه ریزی و کنترل پروژه- تالیف نجفی
306 مقاله تحقیق بررسی رابطه بین مهارت مذاکره مدیران بازرگانی با فروش شرکت
307 پروپوزال نقش پذیرش دورکاری توسط کارکنان بر بهره وری سازمانی
308 منظور از آراستگی در مذاکره چیست؟
309 چالشها و مشکلات پیاده سازی دورکاری در ایران
310 پروپوزال رابطه استرس شغلی و رفتار مدنی سازمانی 
311 پروپوزال نقش آموزش پیش از دبستان بر رشد زبان و مهارت اجتماعی و کاهش مشکالات رفتاری 
312 پروپوزال بررسی اثرات استراتژی تامین مالی بر سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
313 پروپوزال تاثیر تعهد و هزینه برمدیریت دانش سازمانی
314 پاورپوینت دفاع -چارچوبی یک پارچه برای تغییر مدیریتی در دورنمای رقابتی جدید 
315 پروپوزال رابطه آموزش های ضمن خدمت با یادگیری مادام العمر معلمان
316 پرسشنامه مسئولیت اجتماعی شرکت
317 پروپوزال بررسی جایگاه آموزش محیط زیست در قوانین برنامه ای جمهوری اسلامی ایران
318 پرسشنامه تعلق شغلی
319 Management 11ed Stephen P. Robbins ---- مدیریت ویرایش 11 (2012) استفان رابینز و ماری کولتر 
320 پروپوزال مقایسه نگرش مدیران و کارکنان روابط عمومی های ادارات دولتی استان ..در خصوص وظایف روابط عمومی
321 بررسی رابطه بین مدیریت دانش و استرس شغلی (فشار روانی) 
322 استانداردهای ایزو ISO ، TQM و EFQM ، معرفی و ساختار
323 پایان نامه امکان سنجی استفاده از فناوری‌های نوین با تاکید بر اینترنت در بازاریابی محصول زعفران در استان خراسان جنوبی
324 مقاله پژوهشی اماده پذیرش-تأثیر کارآفرینی و قابلیت بازاریابی بر مزیت رقابتی پایدار 
325 رفتار سازمانی شرمرهورن ویرایش 11 (2010) John R. Schermerhorn Organizational Behavior
326 مدیریت بازاریابی کاتلر و کلر ویرایش 14 (2012) Marketing Management Kotler & Keller
327 پایان نامه بررسی رابطه قابلیت بازاریابی، قابلیت نوآوری و مزیت رقابتی پایدار
328 راهنمای مدیریت منابع انسانی مایکل آرمسترانگ ویرایش 10 (2006) A Handbook of HUMAN RESOURCE MANAGEMENT PRACTICE
329 پاورپوینت مدیریت دانش
330 پاورپوینت برنامه ریزی منابع سازمانی
331 پاورپوینت مدیریت توسعه تکنولوژی با تاکید بر (مدل های انتقال تکنولوژی)
332 پاورپوینت آینده نگاری
333 پاورپوینت فلسفه سیستم تولید ناب
334 پاورپوینت مدیریت مهندسی
335 پاورپوینت توسعه منابع انسانی در نظام ملی نوآوری ایران
336 پاورپوینت تئوریهای نوآوری
337 پاورپوینت مدیریت استراتژیک
338 کتاب سرمایه گذاری مستقیم خارجی
339 کتاب استراتژی و سازماندهی R&D تالیف کیه زا
340 کتاب ارزیابی و پیش بینی تکنولوژی تالیف ارنست براون
341 کتاب انتقال تکنولوژی تالیف کاووس محنک
342 کتاب مدیریت تکنولوژی تالیف بوشهری
343 کتاب مدیریت نوآوری صنعتی
344 کتاب کارآفرینی فناورانه
345 فرهنگ مرجع دانشواژه های مدیریت تکنولوژی
346 کتاب ظرفیت ها و توانمندی های علم و فناوری سنگاپور
347 کتاب تغییرات تکنولوژی و توسعه اقتصادی
348 کارآموزی مدریت اجرایی
349 پاورپوینت ‌تئوری سازمان رابینز
350 پاورپوینت کتاب تئوری و طراحی سازمان تالیف ریچارد ال دفت
351 سازمانهای یادگیرنده 
352 پرسشنامه رهبری خدمتگزار سندجایا 
353 طراحی پرسشنامه 
354 پرسشنامه رهبری چند عامله (MLQ)
355 پرسشنامه طراحی شده رابطه بین استقرار مدیریت دانش در خدمات درمانی با رضایت بیماران
356 مقاله با عنوان شرکت ایران خودرو
357 پرسشنامه مقایسه نگرش مدیران ارشد و کارکنان روابط عمومی های ادارات در خصوص وظایف روابط عمومی 
358 Explaining the Magnitude of Liquidity Premia: The Roles of Return Predictability, Wealth Shocks, and State-Dependent Transaction Costs
359 بررسی رابطه بین مهارت مذاکره مدیران بازرگانی با فروش شرکت های کاشی و سرامیک
360 ریسک کارآفرینی، سرمایه گذاری و نوآوری
361 ریسک کارآفرینی، سرمایه گذاری و نوآوری
362 آخرین ورژن کتاب «مدیریت استراتژیک» فرد دیوید (زبان اصلی)
363 پروژه آشنایی با تجارت الکترونیک و زیر ساخت ها آن 
364 دایره‌المعارف مدیریت
365 پروپوزال رابطه بین اخلاق حرفه ای اسلامی و خشنودی شغلی کارکنان
366 تعیین تاثیر مدیریت دانش بر تعالی سازمانی کارکنان
367 جایگاه ارتباطات موثر درون سازمانی و برون سازمانی روابط عمومی
368 بررسی رابطه بین مهندسی مجدد و رضایت شغلی کارکنان از طریق بهبود فرایندهای سازمانی
369 ارزیابی گردشگران از ارزش ویژه برند مقصد گردشگری
370 بررسی اثر تبلیغات و ترفیع قیمت بر ارزش ویژه برند
371 بررسی عوامل تاثیرگذار در رویگردانی مشتریان یکی از اپراتورهای تلفن همراه با رویکرد داده کاوی
372 بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر عملکرد مالی شرکتها
373 رابطه اخلاق کار اسلامی با تعلق خاطر کاری
374 ضرورت ایجاد نوآوری استراتژی در سازمانهای پیچیده
375 مبانی نظری و ادبیات تحقیق ارزیابی عملکرد با استفاده از روش کارت امتیازی متوازن
376 مقاله انگلیسی همراه با ترجمه ((تاثیر مالکیت بر برند تجاری)) اثر جان وم ریکوم، پیتر و.ج. ورلی، رابرت اسلاکرز
377 سوالات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت دولتی
378 پاورپوینت ارتباطات سازمانی
379 ریسک های سیستم های یکپارچه سازمانی ERP
380 پاورپوینت کسب‌ و‌ کار هوشمند
381 مقاله بررسی تطبیقی قوانین مالکیت فکری 
382 پاورپوینت رفتار و فرهنگ سازمانی
383 تحقیق کلی درمورد مفاهیم تخصصی حسابداری صنعتی
384 پایان نامه کارشناسی با موضوع بررسی رابطه عزت نفس مدیران بر رضایت شغلی کارکنان جمعیت هلال احمر تهران
385 گزارش کارآموزی شرکت بسته بندی مواد غذایی
386 بررسی عوامل مؤثر بر میزان بهره وری مجـریان طـرحهای خـودکفـایی کمیته امـداد امـام خمینی (ره
387 بررسی رابطه فرهنگ سازمانی بر اثربخشی منابع انسانی 
388 بررسی عوامل موثر بر توانمندی اعضاء تعاونی های کشاورزی استان 
389 پایان نامه کارشناسی با موضوع بررسی تاثیر اتوماسیون اداری
390 مبانی نظری ارزیابی عملکرد و کارآیی شرکت با مدل ترکیبی شبکه های عصبی و تحلیل پوششی داده ها (Neuro-DEA)
391 جاری سازی استراتژی مدیریت کیفیت رویکردی نوین در جهت تحول اداری سازمان های هزاره سوم
392 مبانی نظری تعهد سازمانی
393 مبانی نظری رابطه دولت الکترونیکی و چابکی سازمان
394 بکار گیری تکنیک مناسب چند شاخصه جهت رتبه بندی شرکت ها
395 جاری سازی استراتژی مدیریت کیفیت رویکردی نوین در جهت تحول اداری سازمان های هزاره سوم
396 نقش چرخش شغلی در عملکرد کارکنان
397 بررسی نقش مدیریت کیفیت جامع در تعالی سازمانی
398 بررسی ارتباط بین ابعاد سازمانی و عوامل محیطی در بهبود کار آفرینی در سازمان های دولتی
399 فیلم
400 فیلم
  • ۹۴/۱۰/۰۱
  • علیرضا نامدار

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی