پورتال جامع فایلهای آموزشی تحقیق پروژه کتاب

لطفا دست خالی از وبلاگ ما خارج نشوید. نام وبلاگ " سل فایل 2015 " رو در ذهنتون بسپارید. با بیش از 150 هزار فایل دسته بندی شده

پورتال جامع فایلهای آموزشی تحقیق پروژه کتاب

لطفا دست خالی از وبلاگ ما خارج نشوید. نام وبلاگ " سل فایل 2015 " رو در ذهنتون بسپارید. با بیش از 150 هزار فایل دسته بندی شده

بایگانی

لیست عناوین فایلهای موجود در زیر آمده است.

به راحتی می توانید با کلیک روی هر مطلب وارد صفحه توضیحات آن شوید و فایل را دانلود کنید.


751 امتحان نهایی ادبیات اختصاصی چهارم دبیرستان رشته انسانی به همراه پاسخنامه تیر 91
752 امتحان نهایی ادبیات اختصاصی چهارم دبیرستان رشته انسانی به همراه پاسخنامه خرداد 92
753 امتحان نهایی ادبیات اختصاصی چهارم دبیرستان رشته انسانی به همراه پاسخنامه خرداد 93
754 امتحان نهایی ادبیات اختصاصی چهارم دبیرستان رشته انسانی به همراه پاسخنامه شهریور 92
755 امتحان نهایی ادبیات اختصاصی چهارم دبیرستان رشته انسانی به همراه پاسخنامه شهریور 91
756 امتحان نهایی ادبیات اختصاصی چهارم دبیرستان رشته انسانی به همراه پاسخنامه شهریور 93
757 امتحان نهایی ادبیات اختصاصی چهارم دبیرستان رشته انسانی به همراه پاسخنامه دی 93
758 امتحان نهایی ادبیات و زبان فارسی چهارم دبیرستان رشته انسانی به همراه پاسخنامه تیر 91
759 امتحان نهایی ادبیات و زبان فارسی چهارم دبیرستان رشته تجربی به همراه پاسخنامه خرداد 91
760 امتحان نهایی ادبیات و زبان فارسی چهارم دبیرستان رشته تجربی به همراه پاسخنامه خرداد 92
761 امتحان نهایی ادبیات و زبان فارسی چهارم دبیرستان رشته تجربی به همراه پاسخنامه شهریور 91
762 امتحان نهایی آشنایی با بناهای تاریخی سوم هنرستان رشته تجربی به همراه پاسخنامه خرداد 91
763 امتحان نهایی آشنایی با بناهای تاریخی سوم هنرستان رشته تجربی به همراه پاسخنامه خرداد 92
764 امتحان نهایی آشنایی با بناهای تاریخی سوم هنرستان رشته تجربی به همراه پاسخنامه خرداد 93
765 امتحان نهایی آشنایی با بناهای تاریخی سوم هنرستان رشته تجربی به همراه پاسخنامه دی 93
766 امتحان نهایی آشنایی با بناهای تاریخی سوم هنرستان رشته تجربی به همراه پاسخنامه شهریور 92
767 امتحان نهایی آشنایی با بناهای تاریخی سوم هنرستان رشته تجربی به همراه پاسخنامه شهریور 93
768 امتحان نهایی آشنایی با میراث فرهنگی چهارم دبیرستان رشته هنر به همراه پاسخنامه اردیبهشت 91
769 امتحان نهایی آشنایی با میراث فرهنگی چهارم دبیرستان رشته هنر به همراه پاسخنامه خرداد 91
770 امتحان نهایی آشنایی با میراث فرهنگی چهارم دبیرستان رشته هنر به همراه پاسخنامه خرداد 92
771 امتحان نهایی آشنایی با میراث فرهنگی چهارم دبیرستان رشته هنر به همراه پاسخنامه خرداد 93
772 امتحان نهایی آشنایی با میراث فرهنگی چهارم دبیرستان رشته هنر به همراه پاسخنامه دی 90
773 امتحان نهایی آشنایی با میراث فرهنگی چهارم دبیرستان رشته هنر به همراه پاسخنامه شهریور 91
774 حقوق اداری 2 - شامل 10 دوره نمونه سوال تا نیمسال تابستان 93-94+پاسخنامه
775 دانلود پاورپوینت درس هفتم تاریخ ایران و جهان 1 دوم انسانی
776 امتحان نهایی اصول تغذیه سوم هنرستان به همراه پاسخنامه خرداد 91
777 امتحان نهایی اصول تغذیه سوم هنرستان به همراه پاسخنامه خرداد 93
778 امتحان نهایی اصول تغذیه سوم هنرستان به همراه پاسخنامه دی 93
779 امتحان نهایی اصول تغذیه سوم هنرستان به همراه پاسخنامه شهریور 92
780 دیتابیس شماره های ایرانسل و همراه اول به تفکیک استان و شهرستان
781 امتحان نهایی اصول تغذیه سوم هنرستان به همراه پاسخنامه شهریور 93
782 امتحان نهایی اصول حسابداری 2 سوم هنرستان به همراه پاسخنامه خرداد 91
783 امتحان نهایی اصول حسابداری 2 سوم هنرستان به همراه پاسخنامه خرداد 92
784 امتحان نهایی اصول حسابداری 2 سوم هنرستان به همراه پاسخنامه خرداد 93
785 امتحان نهایی اصول حسابداری 2 سوم هنرستان به همراه پاسخنامه دی 93
786 امتحان نهایی اصول حسابداری 2 سوم هنرستان به همراه پاسخنامه شهریور 92
787 امتحان نهایی اصول حسابداری 2 سوم هنرستان به همراه پاسخنامه شهریور 93
788 دانلود نمونه سوالات آیین نامه رانندگی (1000سوال)
789 امتحان نهایی اصول کنترل کیفیت سوم هنرستان به همراه پاسخنامه خرداد 91
790 امتحان نهایی اصول کنترل کیفیت سوم هنرستان به همراه پاسخنامه خرداد 93
791 امتحان نهایی اصول کنترل کیفیت سوم هنرستان به همراه پاسخنامه دی 93
792 امتحان نهایی اصول کنترل کیفیت سوم هنرستان به همراه پاسخنامه شهریور 92
793 امتحان نهایی اصول کنترل کیفیت سوم هنرستان به همراه پاسخنامه شهریور 93
794 امتحان نهایی اصول متالورژیکی ریخته گری سوم هنرستان به همراه پاسخنامه خرداد 93
795 امتحان نهایی اصول متالورژیکی ریخته گری سوم هنرستان به همراه پاسخنامه دی 93
796 امتحان نهایی اصول متالورژیکی ریخته گری سوم هنرستان به همراه پاسخنامه شهریور 93
797 امتحان نهایی الکترونیک عمومی 2 سوم هنرستان به همراه پاسخنامه خرداد 93
798 امتحان نهایی الکترونیک عمومی 2 سوم هنرستان به همراه پاسخنامه دی 93
799 امتحان نهایی الکترونیک عمومی 2 سوم هنرستان به همراه پاسخنامه شهریور 93
800 امتحان نهایی الگوی 2 سوم هنرستان به همراه پاسخنامه خرداد 93
801 امتحان نهایی الگوی 2 سوم هنرستان به همراه پاسخنامه دی 93
802 امتحان نهایی الگوی 2 سوم هنرستان به همراه پاسخنامه شهریور 93
803 امتحان نهایی الیاف نساجی سوم هنرستان به همراه پاسخنامه خرداد 93
804 امتحان نهایی الیاف نساجی سوم هنرستان به همراه پاسخنامه دی 93
805 امتحان نهایی الیاف نساجی سوم هنرستان به همراه پاسخنامه شهریور 93
806 امتحان نهایی ایستایی ساختمان سوم هنرستان به همراه پاسخنامه خرداد 91
807 امتحان نهایی ایستایی ساختمان سوم هنرستان به همراه پاسخنامه خرداد 92
808 امتحان نهایی ایستایی ساختمان سوم هنرستان به همراه پاسخنامه خرداد 93
809 امتحان نهایی ایستایی ساختمان سوم هنرستان به همراه پاسخنامه دی 93
810 امتحان نهایی ایستایی ساختمان سوم هنرستان به همراه پاسخنامه شهریور 92
811 امتحان نهایی ایستایی ساختمان سوم هنرستان به همراه پاسخنامه شهریور 93
812 امتحان نهایی بانک اطلاعاتی سوم هنرستان به همراه پاسخنامه خرداد 91
813 امتحان نهایی بانک اطلاعاتی سوم هنرستان به همراه پاسخنامه خرداد 92
814 امتحان نهایی بانک اطلاعاتی سوم هنرستان به همراه پاسخنامه خرداد 93
815 امتحان نهایی بانک اطلاعاتی سوم هنرستان به همراه پاسخنامه دی 90
816 امتحان نهایی بانک اطلاعاتی سوم هنرستان به همراه پاسخنامه دی 93
817 امتحان نهایی بانک اطلاعاتی سوم هنرستان به همراه پاسخنامه شهریور 93
818 امتحان نهایی بهداشت خانواده سوم هنرستان به همراه پاسخنامه دی 93
819 امتحان نهایی بهداشت خانواده سوم هنرستان به همراه پاسخنامه شهریور 93
820 امتحان نهایی بهداشت خانواده سوم هنرستان به همراه پاسخنامه خرداد 93
821 امتحان نهایی بهداشت و ایمنی کار سوم هنرستان به همراه پاسخنامه خرداد 91
822 امتحان نهایی بهداشت و ایمنی کار سوم هنرستان به همراه پاسخنامه خرداد 93
823 امتحان نهایی بهداشت و ایمنی کار سوم هنرستان به همراه پاسخنامه دی 93
824 امتحان نهایی بهداشت و ایمنی کار سوم هنرستان به همراه پاسخنامه شهریور 92
825 امتحان نهایی بهداشت و ایمنی کار سوم هنرستان به همراه پاسخنامه شهریور 93
826 امتحان نهایی بیماری های شایع کودکان سوم هنرستان به همراه پاسخنامه دی 93
827 امتحان نهایی بیماری های شایع کودکان سوم هنرستان به همراه پاسخنامه شهریور 93
828 امتحان نهایی تاریخ هنر جهان، سوم هنرستان به همراه پاسخنامه خرداد 91
829 امتحان نهایی تاریخ هنر جهان، سوم هنرستان به همراه پاسخنامه خرداد 92
830 امتحان نهایی تاریخ هنر جهان، سوم هنرستان به همراه پاسخنامه خرداد 93
831 امتحان نهایی تاریخ هنر جهان، سوم هنرستان به همراه پاسخنامه دی 93
832 امتحان نهایی تاریخ هنر جهان، سوم هنرستان به همراه پاسخنامه شهریور 92
833 امتحان نهایی تاریخ هنر جهان، سوم هنرستان به همراه پاسخنامه شهریور 93
834 امتحان نهایی تأسیسات برودتی سوم هنرستان به همراه پاسخنامه خرداد 91
835 امتحان نهایی تأسیسات برودتی سوم هنرستان به همراه پاسخنامه خرداد 92
836 امتحان نهایی تأسیسات برودتی سوم هنرستان به همراه پاسخنامه خرداد 93
837 امتحان نهایی تأسیسات برودتی سوم هنرستان به همراه پاسخنامه دی 93
838 امتحان نهایی تأسیسات برودتی سوم هنرستان به همراه پاسخنامه شهریور 92
839 امتحان نهایی تأسیسات برودتی سوم هنرستان به همراه پاسخنامه شهریور 93
840 امتحان نهایی تأسیسات حرارتی سوم هنرستان به همراه پاسخنامه خرداد 91
841 امتحان نهایی تأسیسات حرارتی سوم هنرستان به همراه پاسخنامه خرداد 92
842 امتحان نهایی تأسیسات حرارتی سوم هنرستان به همراه پاسخنامه خرداد 93
843 امتحان نهایی تأسیسات حرارتی سوم هنرستان به همراه پاسخنامه دی 93
844 امتحان نهایی تأسیسات حرارتی سوم هنرستان به همراه پاسخنامه شهریور 92
845 امتحان نهایی تأسیسات ساختمان سوم هنرستان به همراه پاسخنامه خرداد 91
846 امتحان نهایی تأسیسات ساختمان سوم هنرستان به همراه پاسخنامه خرداد 92
847 امتحان نهایی تأسیسات ساختمان سوم هنرستان به همراه پاسخنامه خرداد 93
848 امتحان نهایی تأسیسات ساختمان سوم هنرستان به همراه پاسخنامه شهریور 92
849 امتحان نهایی تأسیسات ساختمان سوم هنرستان به همراه پاسخنامه شهریور 93
850 امتحان نهایی تغذیه و بهداشت مواد غذایی سوم هنرستان به همراه پاسخنامه خرداد 93
851 امتحان نهایی تغذیه و بهداشت مواد غذایی سوم هنرستان به همراه پاسخنامه دی 93
852 امتحان نهایی تغذیه و بهداشت مواد غذایی سوم هنرستان به همراه پاسخنامه شهریور 93
853 امتحان نهایی تکنولوژی سازه های چوبی سوم هنرستان به همراه پاسخنامه خرداد 93
854 امتحان نهایی تکنولوژی سازه های چوبی سوم هنرستان به همراه پاسخنامه دی 93
855 امتحان نهایی تکنولوژی سازه های چوبی سوم هنرستان به همراه پاسخنامه شهریور 93
856 امتحان نهایی جدول مسابقات ورزشی سوم هنرستان به همراه پاسخنامه دی 93
857 امتحان نهایی جدول مسابقات ورزشی سوم هنرستان به همراه پاسخنامه شهریور 93
858 امتحان نهایی حسابداری شرکت ها سوم هنرستان به همراه پاسخنامه خرداد 91
859 امتحان نهایی حسابداری شرکت ها سوم هنرستان به همراه پاسخنامه خرداد 92
860 امتحان نهایی حسابداری شرکت ها سوم هنرستان به همراه پاسخنامه خرداد 93
861 امتحان نهایی حسابداری شرکت ها سوم هنرستان به همراه پاسخنامه دی 93
862 امتحان نهایی حسابداری شرکت ها سوم هنرستان به همراه پاسخنامه شهریور 92
863 امتحان نهایی حسابداری شرکت ها سوم هنرستان به همراه پاسخنامه شهریور 93
864 امتحان نهایی حسابداری صنعتی سوم هنرستان به همراه پاسخنامه خرداد 91
865 امتحان نهایی حسابداری صنعتی سوم هنرستان به همراه پاسخنامه خرداد 92
866 امتحان نهایی حسابداری صنعتی سوم هنرستان به همراه پاسخنامه خرداد 93
867 امتحان نهایی حسابداری صنعتی سوم هنرستان به همراه پاسخنامه دی 90
868 امتحان نهایی حسابداری صنعتی سوم هنرستان به همراه پاسخنامه دی 93
869 امتحان نهایی حسابداری صنعتی سوم هنرستان به همراه پاسخنامه شهریور 92
870 امتحان نهایی حسابداری صنعتی سوم هنرستان به همراه پاسخنامه شهریور 93
871 امتحان نهایی حقوق خانواده در اسلام سوم هنرستان به همراه پاسخنامه خرداد 93
872 امتحان نهایی حقوق خانواده در اسلام سوم هنرستان به همراه پاسخنامه دی 93
873 امتحان نهایی حقوق خانواده در اسلام سوم هنرستان به همراه پاسخنامه شهریور 93
874 امتحان نهایی خانواده در اسلام سوم هنرستان به همراه پاسخنامه خرداد 93
875 امتحانات ریاضی 3 فنی در ده سال اخیر
876 امتحان نهایی خانواده در اسلام سوم هنرستان به همراه پاسخنامه دی 93
877 امتحان نهایی خانواده در اسلام سوم هنرستان به همراه پاسخنامه شهریور 93
878 امتحان نهایی خواص فیزیکی و مکانیکی چوب سوم هنرستان به همراه پاسخنامه خرداد 91
879 امتحان نهایی خواص فیزیکی و مکانیکی چوب سوم هنرستان به همراه پاسخنامه خرداد 92
880 امتحان نهایی خواص فیزیکی و مکانیکی چوب سوم هنرستان به همراه پاسخنامه خرداد 93
881 امتحان نهایی خواص فیزیکی و مکانیکی چوب سوم هنرستان به همراه پاسخنامه دی 93
882 امتحان نهایی خواص فیزیکی و مکانیکی چوب سوم هنرستان به همراه پاسخنامه شهریور 92
883 امتحان نهایی خواص فیزیکی و مکانیکی چوب سوم هنرستان به همراه پاسخنامه شهریور 93
884 دانلود بسته سوالات آزمون نظام مهندسی - معماری (سال های 82-83-84-86)
885 امتحان نهایی دیفرانسیل 1 چهارم دبیرستان رشته ریاضی به همراه پاسخنامه اسفند 90
886 امتحان نهایی دیفرانسیل 2 چهارم دبیرستان رشته ریاضی به همراه پاسخنامه اسفند 90
887 امتحان نهایی دیفرانسیل چهارم دبیرستان رشته ریاضی به همراه پاسخنامه اردیبهشت 91
888 امتحان نهایی دیفرانسیل چهارم دبیرستان رشته ریاضی به همراه پاسخنامه خرداد 91
889 دانلود سوالات آزمون نظام مهندسی - معماری (جزئیات اجرایی ساختمان) سال 90
890 دانلود سوالات آزمون نظام مهندسی - معماری ( طراحی و نظارت) اسفند91
891 دانلود سوالات آزمون نظام مهندسی - معماری ( طراحی و نظارت) شهریور91
892 امتحان نهایی دیفرانسیل چهارم دبیرستان رشته ریاضی به همراه پاسخنامه خرداد 92
893 امتحان نهایی دیفرانسیل چهارم دبیرستان رشته ریاضی به همراه پاسخنامه خرداد 93
894 امتحان نهایی دیفرانسیل چهارم دبیرستان رشته ریاضی به همراه پاسخنامه دی 93
895 امتحان نهایی دیفرانسیل چهارم دبیرستان رشته ریاضی به همراه پاسخنامه شهریور 91
896 امتحان نهایی دیفرانسیل چهارم دبیرستان رشته ریاضی به همراه پاسخنامه شهریور 93
897 دانلودجزوه فیزیک چهارم متوسطه , مسائل , پاسخ تشریحی 
898 دانلود فیزیک اول دوم وسوم سوالات بطور کامل تمام رشته ها 
899 امتحان نهایی دیفرانسیل چهارم دبیرستان رشته ریاضی به همراه پاسخنامه مرداد 91
900 امتحان نهایی دین و زندگی 2 چهارم دبیرستان رشته انسانی به همراه پاسخنامه خرداد 91
901 امتحان نهایی دین و زندگی 2 چهارم دبیرستان رشته انسانی به همراه پاسخنامه خرداد 91
902 امتحان نهایی دین و زندگی 2 چهارم دبیرستان رشته انسانی به همراه پاسخنامه شهریور 90
903 امتحان نهایی دین و زندگی 2 چهارم دبیرستان رشته ریاضی به همراه پاسخنامه خرداد 91
904 امتحان نهایی دین و زندگی چهارم دبیرستان رشته انسانی به همراه پاسخنامه اردیبهشت 91
905 امتحان نهایی دین و زندگی چهارم دبیرستان رشته انسانی به همراه پاسخنامه تیر 89
906 امتحان نهایی دین و زندگی چهارم دبیرستان رشته انسانی به همراه پاسخنامه تیر 90
907 امتحان نهایی دین و زندگی چهارم دبیرستان رشته انسانی به همراه پاسخنامه خرداد 91
908 دانلود 14 نمونه سوال ریاضی سوم دبستان
909 نمونه سوالات ریاضی اول ابتدایی سوالات استاندارد وجدید
910 پایان نامه درباره فاضلاب
911 نمونه سوالات ریاضی اول ابتدایی 94 جدید
912 امتحان نهایی دین و زندگی چهارم دبیرستان رشته انسانی به همراه پاسخنامه خرداد 92
913 امتحان نهایی دین و زندگی چهارم دبیرستان رشته انسانی به همراه پاسخنامه خرداد 93
914 امتحان نهایی دین و زندگی چهارم دبیرستان رشته انسانی به همراه پاسخنامه شهریور 90
915 امتحان نهایی دین و زندگی چهارم دبیرستان رشته انسانی به همراه پاسخنامه شهریور 93
916 امتحان نهایی دین و زندگی چهارم دبیرستان رشته انسانی به همراه پاسخنامه مرداد 91
917 امتحان نهایی دین و زندگی چهارم دبیرستان رشته تجربی به همراه پاسخنامه اردیبهشت 91
918 امتحان نهایی دین و زندگی چهارم دبیرستان رشته تجربی به همراه پاسخنامه تیر 89
919 امتحان نهایی دین و زندگی چهارم دبیرستان رشته تجربی به همراه پاسخنامه خرداد 91
920 امتحان نهایی دین و زندگی چهارم دبیرستان رشته تجربی به همراه پاسخنامه خرداد 92
921 سوالات روانشناسی کارشناسی ارشد سال 94 ویژه دانشجویان علوم تربیتی
922 سوالات تستی کتاب وصیت نامه امام (تالیف شفیعی مازندرانی)همراه با پاسخ نامه 
923 ازمون ایین نامه رانندگی اندروید مجموعه ای کامل و جامع از کلیه سوالات ازمون(بدون استرس وبرای بار اول قبول شوید)
924 امتحان نهایی دین و زندگی چهارم دبیرستان رشته تجربی به همراه پاسخنامه خرداد 93
925 امتحان نهایی دین و زندگی چهارم دبیرستان رشته تجربی به همراه پاسخنامه دی 91
926 امتحان نهایی دین و زندگی چهارم دبیرستان رشته تجربی به همراه پاسخنامه شهریور 90
927 امتحان نهایی دین و زندگی چهارم دبیرستان رشته تجربی به همراه پاسخنامه شهریور 93
928 مجموعه خلاصه مباحث ریاضی پنجم ابتدایی جدید به همراه نمونه سوالات 
929 نمونه سوالات فارسی کلاس اول دبستان سوالات جدید واستاندارد آذر 94
930 نمونه سوالات ادبیات فارسی پیش دانشگاهی رشته های تجربی وریاضی آذر94جدید واستاندارد
931 پایان نامه ارشد بررسی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان 
932 تغییر ساختار سازمان ملل متحد
933 نمونه سوال جدید فارسی بنویسیم پایه ششم ابتدایی سوالات جدید واستاندارد
934 جزوات رتبه های برتر روانشناسی - نمونه جزوه روانشناسی عمومی
935 لینک دانلود مجموعه کامل سوالات امتحانی رشته های مختلف دانشگاه پیام نور
936 10 دوره نمونه سوال درس بخوانیم و بنویسیم دوم دبستان
937 10 دوره نمونه سوالات امتحان نهایی دیفرانسیل
938 نمونه انشا با موضوع اهمییت احترام به پدر ومادر
939 10 دوره نمونه سوال شیمی چهارم دبیرستان(مشترک ریاضی و تجربی)
940 الگوی بهینه کشت شهر مشهد در شرایط ریسک و عدم حتمیت
941 10 دوره نمونه سوال گسسته چهارم ریاضی
942 10 دوره نمونه سوال ریاضی عمومی چهارم تجربی
943 طرح درس سالانه تربیت بدنی رشته والیبال
944 سوالات امتحانات نهایی درس حسابان سال سوم رشته ریاضی فیزیک
  • ۹۴/۱۰/۰۲
  • علیرضا نامدار

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی