پورتال جامع فایلهای آموزشی تحقیق پروژه کتاب

لطفا دست خالی از وبلاگ ما خارج نشوید. نام وبلاگ " سل فایل 2015 " رو در ذهنتون بسپارید. با بیش از 150 هزار فایل دسته بندی شده

پورتال جامع فایلهای آموزشی تحقیق پروژه کتاب

لطفا دست خالی از وبلاگ ما خارج نشوید. نام وبلاگ " سل فایل 2015 " رو در ذهنتون بسپارید. با بیش از 150 هزار فایل دسته بندی شده

بایگانی

لیست عناوین فایلهای موجود در زیر آمده است.

به راحتی می توانید با کلیک روی هر مطلب وارد صفحه توضیحات آن شوید و فایل را دانلود کنید.


801 به سازی خاک با استفاده از ریز شمع ها
802 ارزیابی هزینه ای تأثیرات استفاده از سیستم های جداگر لرزه ای در ساختمان ها ،مطالعه موردی برج مسکونی گلستان واقع در شهر تهران
803 معرفی انواع مین های دریایی و راهکارهای پدافند غیر عامل در مقابله با آن ها
804 بررسی آزمایشگاهی اثر الیاف شیشه برخزش و جمع شدگی بتن الیافی
805 بهبود خواص آسترهای رسی ژئوسنتتیکی GCL با استفاده از بنتونیت پلیمری نانوکامپوزیت
806 بهبود مدیریت راه ماهی و دلایل عدم عملکرد مناسب سازه
807 پهنه بندی خطر زمین لرزه در گستره کرج
808 بررسی مدل ریاضی SKM در تخمین های توزیع عرضی سرعت با استفاده از ضریب جریان ثانویه
809 بررسی اثرات اجرای فازهای زود قطع کننده دیرآزاد کننده در تقاطعها با استفاده از شبیه سازی در AIMSUN
810 بررسی تطبیقی توزیع سرعت به دست آمده از داده های تجربی با مدل دو بعدی SKM در کانال مرکب
811 رفتار مواد ویسکوالاستیسیته و تاثیر مواد اصلاح کننده ها
812 بررسی استهلاک انرژی در سرریز پلکانی با ترکیب حوضچه آرامش پلکان با استفاده از مدل عددی Fluent
813 بررسی مصالح نوین سیستم دیوار و مقایسه آن با مصالح مرسوم کشور
814 پیش بینی بیشنه پاسخ تغییر مکان ، سرعت و شتاب ناشی از رکورد زلزله های طبس ومنجیل با استفاده مدلسازی شبکه های عصبی مصنوعی
815 مدلسازی دینامیکی خطوط راه آهن جهت تردد قطارهای سریع السیر
816 ارزیابی قابلیت اطمینان نتایج نرم افزار پلکسیس دربرآورد تغییرشکل زمین دراثرحفرتونل متروبه روش TBM درشهر اصفهان
817 ارزیابی قابلیت اطمینان نتایج نرم افزار پلکسیس دربرآورد نشست زمین دراثرحفرتونل متروبه روش natm درشهراصفهان
818 بررسی تحلیلی و عددی توزیع فشار خاک ماسه ای وارد بر پشت دیوار های حائل نیمه وزنی
819 بررسی رفتار استاتیکی قاب های دارای بادبند زیپی با اتصالاتAW-RBS
820 بررسی رفتار و پتانسیل روانگرایی سازه های مجاورآب سدهای خاکی،آبگیرها
821 پیش بینی ارتفاع سطح ایستابی با استفاده از سری های زمانی و مدل رگرسیونی پیشنهادی مطالعه ی موردی: آبخوان دشت عجب شیر
822 مقایسه ی روش های مختلف مدل های ریاضی در تخمین جریان رودخانه و انتخاب مدل برتر
823 بتن متخلخل تراوا، اسفنجی Porous Concrete
824 بررسی مشخصات مکانیکی بتن ساخته شده ازخاکسترپسماندطبیعی به جای درصدی ازسیمان
825 تاثیر الیاف طبیعی بر مشخصات مکانیکی بتن ساخته شده از خاکستر پسماند طبیعی
826 ساخت پناهگاه در منازل ویلایی و بررسی عملکرد تهویه هوای آن
827 معرفی یک المان نوین مستهلک کننده انرژی درمهاربندهای سازه های فولادی
828 اثر عمق آب در کانال و عمق آب زیر زمینی روی دبی نشتی با شبیه سازی عددی
829 اثر شیب دیواره کانال و ضریب هدایت هیدرولیکی روی دبی نشتی با شبیه سازی عددی
830 ارزیابی اثرات خواص مصالح توپوگرافی بر تفرق امواج لرزه ای
831 مقاوم سازی قاب های خمشی فولادی برای جلوگیری از خسارت ستون ها در برابر زلزله با مصرف کمتر فولاد
832 بررسی آزمایشگاهی تأثیر آبشکن بر الگوی جریان در آستانه آبگیر کشت وصنعت دهخدا با استفاده از میکرومدل
833 بررسی ضعف آزمایش دینامیکی شمع PDA در برآورد سلامت و یک پارچگی شمع به عنوان عضو سازه ای
834 مروری بر روابط ارائه شده فاکتور اصطکاک لوله در حالت جریان ماندگارآشفته
835 بررسی آزمایشگاهی تأثیر ارتفاع و فاصله بین زبری های ممتد مثلثی شکل بر طول پرش هیدرولیکی، طول غلطاب و تنش برشی بستر
836 ارزیابی تفاوت طراحی سازه فولادی قاب خمشی بین روش تنش مجاز با حالت حدی
837 بررسی تأثیر انتخاب شاخصهای جغرافیایی، فیزیوگرافیک و هواشناسی در تشکیل مناطق همگن به منظور منطقه بندی حوضه ی آبریز ارس
838 بررسی عددی رفتار لرزه ای قابهای مهاربندی شده فولادی با سیستم کنترل دوسطحی ترکیب زانویی و پیوند قائم
839 عملکردسیستم های هوشمنددرتخمین باررسوب معلق رودخانه صوفی چای
840 راهکارهای کاهش آسیب پذیری محیطی در فضاهای باز شهری از منظر پدافندغیرعامل مطالعه موردی پارک ملت تهران
841 پیش بینی بارمعلق رودخانه ها برمبنای دبی جریان با استفاده ازبرنامه ریزی ژنتیک
842 ارزیابی قابلیت مدلهای هوشمند درتخمین جریان رودخانه سقز چای دربالادست مخزن سدشهیدکاظمی بوکان
843 ارائه روش در برآورد هزینه احداث راه با قیمت مقطوع
844 ارزیابی قابلیت مدلهای هوشمنددرتخمین جریان رودخانه با استفاده ازبرنامه های شبکه های عصبی ـ مصنوعی و برنامه ریزی ژنتیک
845 نمونه سوالات ارشد بتن پیش تنبیده دکتر رحمت مدندوست (دانشگاه گیلان)
846 تاثیر مصالح نوین ساختمانی در صرفه جویی انرژی اقلیم گرم و خشک
847 بررسی و ارزیابی عوامل تاثیرگذار بر کیفیت روشنایی راه ها
848 توسعه ای پایدار در منابع آب و محیط زیست حوضه اترک
849 نمونه سوالات اجزاء محدود دکتر رزاقی (دانشگاه گیلان) همراه با پاسخ تشریحی- 3 سال
850 تحلیل عددی ستونهای بتن مسلح مقاوم سازی شده با استفاده از پلیمرهای الیافی مسلح (FRP) تحت اثر بار محوری فشاری
851 بهبود رفتارپی های نواری با استفاده از ترانشه دانه ای مسلح در حالت بارگذاری سیکلی
852 نمونه سوالات طراحی سازه در برابر زلزله دکتر پور زینالی (دانشگاه گیلان) 
853 تأثیر درصد سرباره فولاد در مخلوط های آمیخته با آهک به عنوان مصالح بکار رفته درلایه زیراساس روسازی انعطاف پذیر
854 نمونه سوالات دینامیک سازه دکتر پور زینالی (دانشگاه گیلان) همراه با پاسخ تشریحی- 3 سال
855 نمونه سؤالات تکنولوژی بتن دکتر رحمت مدندوست- دکتر صدر- دکتر مدارایی (دانشگاه گیلان)
856 نمونه سؤالات سازه های بتن آرمه پیشرفته دکتر رنجبر (دانشگاه گیلان)
857 نمونه سؤالات سازه های فولادی پیشرفته دکتر رزاقی (دانشگاه گیلان)- 3 سال
858 نمونه سؤالات تئوری الاسیته (ارتجاعی) دکتر رنجبر (دانشگاه گیلان) همراه با پاسخ تشریحی
859 نمونه سؤالات اندرکنش خاک و سازه دکتر صالح جلیلی (دانشگاه گیلان)
860 نمونه سؤالات اصول مهندسی زلزله دکتر پور زینالی (دانشگاه گیلان) همراه با پاسخ تشریحی
861 پایدارسازی گود به روش میخ کوبی و بررسی تأثیر پارامترهای خاک بر میزان ایمنی گودها با استفاده از مدلسازی دوبعدی
862 خواص مکانیکی ملاتها تحت تأثیر واکنش قلیایی سیلیسی
863 ارزیابی فنی و اقتصادی سدهای سنگریزه ای با رویه بتنی CFRD با دورنمایی از سد مخزنی نسا اولین تجربه ملی
864 محاسبه میزان رسوبات در حال حمل حاصل از فرسایش کل با استفاده از روش فلمینگ
865 ارزیابی ضریب رفتارقابهای فولادی مجهز به میراگرهای ورق مثلثی افزاینده میرایی و سختی TADAS
866 ارزیابی آزمایشگاهی تأثیر الیاف بر افزایش انرژی شکست بتنهای خودتراکم
867 بررسی عملکرد ابزارگذاری در سد دوستی مطالعه موردی فشار آب حفره ای
868 سیستم نوین طبقه بندی سنگ برای پایداری شیب های سنگی
869 بکارگیری روش ژئوالکتریک در شناسائی گسل های قائم مطالعه موردی گسل بزرگراه همت
870 بررسی شکست هیدرولیکی در هسته سدهای خاکی
871 نوین سازی ایستگاه های هیدرومتری و راه اندازی سامانه انتقال اطلاعات مطالعه موردی : استان گلستان
872 بررسی نقش و تأثیر مدیران برعملکرد عوامل اجرایی در پروژه های مسکونی
873 بررسی راندمان نانوفیلتراسیون در کاهش بار آلودگی منابع آب های زیرزمینی ازکروم
874 بررسی اثر تغییرات سختی خاک بر پی گسترده
875 بررسی رفتار الیاف پلی پروپیلن و تأثیر آن در کنترل ترک های بتن
876 تیرهای مرکب دلتا فن آوری نوین در مقاطع فولادی بسته، پر شده با بتن
877 ارزیابی رفتار غیرخطی میراگرهای ویسکوالاستیک در سازه های بلندفولادی دربرابر زلزله های نزدیک گسل
878 تاثیرضخامت لایه های GFRP برروی رفتارستونهای کامپوزیتی تحت اثربارترکیبی
879 بررسی انتشار ارتعاش امواج زلزله در لایه های خاک با خواص خطی الاستیک
880 اثر طبقه نرم بر رفتار ساختمان ها و بررسی روش های موثر مقاوم سازی
881 تعیین تابع بار بستر با روش اینشتین برای یک بازه از رودخانه مطالعه موردی رودخانه شور در استان کردستان
882 طراحی اجزای سازه های بتنی با استفاده از برنامه ویژوال بیسیک نمونه موردی فولاد گذاری برشی تیر بتنی دو سرساده
883 بهینه سازی شبکه توزیع آب شهر چترود با استفاده از الگوریتم ژنتیک
884 بررسی استفاده از نانو کامپوزیت ها و کاربرد آن ها در سیستم های سازه ای مقاوم در برابر انفجار
885 مدیریت تقاضا در شبکه های توزیع آب با استفاده از تابع PDD مطالعه موردی شهر چترود استان کرمان
886 بررسی پدافندغیرعامل در جمع آوری آبهای سطحی دانشگاه شهرکرد
887 بررسی رفتار مخازن بتنی آب بند شده در برابر فرآورده های نفتی
888 بررسی اثر شیب سنگ بستر بر ظرفیت باربری پی های سطحی توسط مدلسازی در محیط نرم افزار PLAXIS 
889 بررسی روند تغییرات کیفی آب رودخانه تجن در بازه زمانی 1352-1388
890 بررسی طرح کنترل سیلاب دررودخانه سیمینه رودبااستفاده ازمدل HEC-RAS
891 ارزیابی قابلیت مدلهای هوشمند درتخمین جریان رودخانه قوره چای
892 بررسی شرایط و الزامات روسازی راه های کشور به کمک بتن غلتکی یا بتن غلطکی ترکیبی در کشور بر اساس شرایط اقلیمی و اقتصاد طرح
893 تاثیر افزایش درجه نامعینی استاتیکی قاب های خمشی فولادی بر شاخص قابلیت اعتماد
894 تعیین شیب پایدار دیواره های جانبی کانال های آبیاری در حالت نشت معکوس وبررسی رفتار پوشش بتنی بکار رفته در آنها
895 بررسی میزان انتقال رسوب با استفاده از روابط بار معلق و بار بستر
896 تحلیل پارامتری تونل انتقال آب تحت تأثیر متغیرهای ژئومکانیکی خاک های مسیرتونل در اثر حفاری با دستگاه TBM-EPB توسط نرم افزار FLAC3D
897 جزوه کنکوری کارشناسی ارشد عمران (دینامیک سازه ها) دکتر مقدم- دکتر امینی
898 طراحی معماری ساختمان با حداقل مصرف انرژی
899 چگونگی ایجاد بسترهای مناسب برای همگانی ساختن سیستم دوچرخه سواری شهری
900 جزوه کنکوری ارشد عمران (مهندسی زلزله) دانشگاه شیراز
901 مقایسه روش های مدل سازی زهکش های پیش ساخته وآنالیز برگشتی پارامترهای ژئوتکنیکی با استفاده از روش عددی مطالعه موردی
902 مقایسه سرعت همگرایی الگوریتم ژنتیک در تعیین ضرایب زبری شبکه آبرسانی با دو فرمول هیزن ویلیامز و دارسی ویسباخ
903 جزوه کنکوری کارشناسی ارشد عمران (استاتیک)
904 جزوه کنکوری ارشد عمران (تأسیسات) 
905 طراحی سایت گره های آزمون شبکه آبرسانی با استفاده از الگوریتم ژنتیک
906 تاثیرات پوزولان طبیعی تفتان بر ناتراوایی بتن
907 پیش بینی عمق آبشستگی پایه های پل با استفاده از فرمول های تجربی
908 بررسی اثر ضخامت شاتکریت بر جا به جایی و ضریب اطمینان دیواره گود مهار شده با سیستم میخ کوبی
909 بررسی اثر المان های سطح مشترک بر روی جابه جایی های دیواره گود مهار شده توسط سیستم نیلینگ
910 تأثیر فاصله افقی میخ ها بر جا به جایی و ضریب اطمینان دیواره گود پایدارشده با سیستم میخ کوبی
911 محاسبه پارامترهای هیدرولیکی سرعت و عمق جریان بر روی سرریز اوجی با استفاده از نرم افزار FLOW-3D مطالعه موردی، سرریز سد جره
912 مقایسه رفتار اتصالات میانی تقویت شده با ماهیچه بتنی ، دستک فولادی وکامپوزیت های FRP مطالعه موردی ورزشگاه 5 مهر آبادان
913 بررسی آزمایشگاهی تأثیر دبی جریان بر حداکثر ابعاد حفره آبشستگی ناشی از جت مستغرق زاویه دار با حفاظت ریپ رپ لایه ای
914 معرفی بتن خودتراکم و بررسی لزوم استفاده آن در صنعت ساختمان
915 استفاده از پلیمرها برای جلوگیری از کاویتاسیون در سازه های هیدرولیکی وبررسی همگرایی بین آنها
916 بررسی عددی خطوط لوله مدفون در ناحیه عبور از گسل
917 تحلیل و بررسی جنس مصالح سدهای خاکی در پایداری دینامیکی با استفاده ازنرم افزار flac 7.0
918 برنامه های واکنشی مؤثر به ریسک های کلیدی در پروژه های خطوط انتقال آب
919 بررسی روشهای تحلیل پایداری دینامیکی سد ها
920 بررسی مناسبترین مسیر حفر تونل انتقال آب از سد دز با توجه به مشخصات زمین شناسی و ژئوتکنیک منطقه
921 طبقه بندی انواع مدل های ترافیکی و مقایسه نرم افزارهای شبیه ساز
922 بررسی نقش کارفرما در ایمنی پروژههای ساخت وساز در ایران
923 بررسی ملزومات طراحی میدان مدرن و امکان سنجی اصلاح طرح هندسی میادین موجود مطالعه موردی میدان محلاتی
924 طرح اختلاط بتن خود تراکم بدون استفاده از مواد اصلاح کننده ویسکوزیته
925 بتن خود تراکم حاوی الیاف فلزی با سیمان کم
926 برتری میدان بر تقاطع چراغدار در احجام ترافیکی کم تا متوسط مطالعه موردی تقاطعات استاد معین دامپزشکی و پاسداران لواسانی
927 راهکارهایی برای بهبود وضعیت فرهنگ ترافیک شهروندان
928 تکنیک نوین اعمال ناپیوستگی درروش بدون المان حداقل مربعات گسسته
929 مستند سازی پروژهای عمرانی مطالعه موردی: پروژه پل استقلال
930 مقایسه آنالیز پایداری گنبد خانه های مسجد جامع سوریان بوانات و امامزاده جعفراصفهان
931 الگوریتم مورچه و طراحی شبکه لوله های فاضلاب آب و باران بکمک آن
932 هزینه ی کیفیت و بررسی نقش آن در زیرساخت های کیفی ساخت و ساز ایران
933 مقایسه عملکرد هیدرولیکی روزنه های دایره ای و مثلثی در جریان متغیرمکانی با کاهش دبی
934 مطالعه و بررسی بخشنامه سر جمع در پروژه های ساختمانی و طرح پیشنهادی به جهت تعمیم آن برای سایر تکنولوژی های ساخت
935 استفاده از تکنیک طراحی آزمایشها در صنعت کاشی
936 بررسی مکانیابی پارکینگ درمناطق شهری بااستفاده از نرم افزار ARC GIS ومدلهای آماری، ریاضی شهرکرمان
937 بررسی اثر اندازه قطر سنگ چین برعمق ناپایداری در اطراف تکیه گاه پل قائم مستطیلی در قوس رودخانه
938 محاسبه ضریب شکل پذیری در سازههای فولادی با سیستم مختلط تحت زمین لرزههای دور از گسل
939 بررسی اثر عدد فرود برعمق پایداری سنگ چین در محل تکیه گاه پل با دیواره قائم مستطیلی در قوس 180 رودخانه
940 بررسی و مقایسه مدل های ظرفیت میدان تک خطه و امکان سنجی استفاده از آنها در ایران
941 بررسی مقایسه ای نتایج مدل های ظرفیت میذان تک خطه و انتخاب مناسب ترین مدل برای ایران تا استفاده از شبیه سازی میکروسکوپیک
942 اثر محصور شدگی با صفحات CFRP در افزایش ظرفیت تحمل بار فشاری محوری با خروج از مرکزیت در ستون های بتن آرمه استوانه ای شکل
943 مقایسه ی روشهای وارون سازی گراویتی برای تعییه ضخامت پوسته در شمالغرب ایران
944 مدل سازی میدان جابه جایی، استرین هم لرزه و توزیع استرس دو زلزله ی اهر ورزقان مربوط به زمین لرزه های 2012/08/11
945 بررسی روشهای کنترل و اندازه گیری پایداری شیب معدن روباز انگوران
946 آنالیز غیرخطی و بررسی رفتار تیرهای I شکل فولادی خمیده در پلان
947 بررسی و مقایسه پتانسیل خوردگی آرماتورهای مدفون در بتن های خود تراکم (scc) حاوی پودر سنگ آهک، خاکستر پوسته شلتوک برنج و دوده سیلیس
948 تحلیل غیرخطی سکوهای دریایی از نوع جاکت در دوسطح لرزهای با درنظرگرفتن اندرکنش شمع ـ خاک ـ سازه
949 بررسی تاثیر تغییر جرم سازه بر میرایی بحرانی
950 ترسیم لایه رقومی حوضه های آبریز سدهای کشور و نقش آن در مدیریت یکپارچه مخازن سدها
951 بررسی پارامتریک سازه های بتن مسلح در آنالیز دینامیکی غیر خطی در برابرخرابی پیشرونده
952 بررسی تاثیر آهنگ تغییر جرم بر میرایی اصلاح شده در ارتعاش سازه ی جرم متغیر
953 بررسی عددی تأثیر دیوار حائل در نشست پی های سطحی با عمق های مختلف
954 آنالیز پتانسیل لغزش در گسل های شمال غرب ایران
955 بررسی عملی مورفولوژی بستر رودخانه در پایین دست سد تنظیمی دز وارائه پیشنهادات نوین کاربردی
956 مدیریت ریسک در ساخت پالایشگاه های گازی
957 مقایسه میخکوبی و ریزشمع در اجرای گودبرداری ایمن وقابلیت اعتماد آنها توسط نرم افزار FLAC 3D
958 تأثیر تکرارهای لرزهای بر رفتار غیرخطی سازه تک درجه آزادی
959 توسعه مدل بهینه سازی جهت کاهش زمان تخلیه و بارگیری در محل پهلوگیراسکله در بنادر کانتینری
960 بکارگیری المان مستهلک کننده انرژی در مقاوم سازی قابهای مهاربندی هم محور
961 بررسی فضای سبز معابر بافت مرکزی شهر ایلام
962 بررسی بکارگیری دال مجوف بادکنکی و ارزیابی آن نسبت به دال توپر
963 نمونه پروپوزال رشته عمران 
964 Reliability Analysis of Steel Structures under Buckling Load in Second-order Theory
965 اثرات ورق های CFRP بر خواص کمانش پیچشی جانبی تیرهای فولادی در طول تیرهای مختلف
966 ساماندهی و استقرار بهینه صنایع و کارگاههای مزاحم ناسازگار شهری مطالعه موردی: بافت مرکزی شهر ایلام
967 ارزیابی پاسخ لرزه ای دره های آبرفتی نیم سینوسی باتوجه به خصوصیات مصالح آبرفتی
968 کمانش مخازن استوانه ای جدار نازک با سخت کننده های طولی تحت بار محوری
969 بتن با دوام بالا
970 مقایسه مدیریتی و اقتصادی سازه سرد نورد شده L.S.F با اسکلت فلزی رایج
971 تاثیر مهارت های مدیر پروژه در پیاده سازی ایمنی و ایجاد محیطی ایمن
972 مکان یابی بهینه بادبندها در سازه های فولادی و اثرات آن در کاهش وزن سازه ها
973 ارزیابی واجرای بتن شفاف بتن عبوردهنده نور و مقایسه آن با بتن معمولی
974 شبیه سازی جریان در رودخانه قلجق توسط مدل ریاضی
975 ارزیابی تاثیر طول و میزان پیش تنیدگی اعضای فشاری در رفتار گنبدهای کابلی
976 راهکاری نوین برای تعیین مدل خرپایی بهین کربل
977 ارزیابی رفتار لرزه ای قاب های خمشی فولادی به روش پوش آور تطبیقی
978 آنالیز پاسخ دینامیکی مخزن هوایی انعطاف پذیر مجهز به تیغه میراگربه روش المان محدود
979 بررسی آماری سرعت در ورودی شهرهای خطی
980 بررسی اثر مشخصات خاک روی بیشینه شتاب زمین بااستفاده از شبکه عصبی
981 آنالیز ارتعاش در مخزن هوایی صلب ذخیره سیال با تیغه میراگربه روش المان محدود
982 بررسی عوامل موثر بر ژئوتکنیک و تخریب کانالهای آبیاری مطالعه موردی : کانال آنتقال آب طرح شبکه شهید رجایی و شبکه رامشیر
983 مدل ترکیبی متشکل از شبکه های عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک به منظورمدیریت تعمیر و نگهداری شبکه
984 بررسی اثرات زیست محیطی سدها
985 ارزیابی ظرفیت مقاومت در برابر ریزش تدریجی در قاب خمشی فولادی با استفاده از تحلیل های استاتیکی و دینامیکی غیر خطی
986 ارزیابی دقت روش همپیچی منفرد گسسته در حوزه مودهای نوسانی بالا
987 مدلسازی عددی جریان اطراف پایه دایره ای به کمک نرم افزار OpenFOAM
988 ارائه معیار طراحی برای پایداری ریپ رپ در محافظت از آبشکن در قوسها
989 ارزیابی عملکرد زمین آماری تابع مفصل در توصیف داده های کیفی آب زیرزمینی
990 ارائه یک طرح مناسب برای حوضچههای آرامش با تکیه بر معیارهای فنی واقتصادی
991 بررسی شیوه بهره برداری و نگهداری شبکه آبیاری و زهکشی جنوب کرخه نور و راهکارهایی جهت افزایش کارایی پروژه
992 بررسی اصلاح حجم اولیه و میزان و نحوه توزیع رسوب در مخزن سد مهاباد به سه روش و برآورد عمر مفید آن
993 عملکرد ابنیه ایستگاههای T.B.S صنعت گاز تحت اثرانفجار
994 Water resources management to demand management
995 تعیین پهنه سیل گیر در رودخانه ها با استفاده از مدل هیدرولیکی HEC-RAS
996 افزایش بازدهی مدل های مختلف مدیریتی اجرا شده در پروژه های عمرانی براساس سطح بلوغ مدل مدیریتی اعمال شده AM3 Level آن سازمان
997 ارزیابی ساخت تونل در مناطق شهری و تأثیرات آن روی نشست و تغییر شکل زمین
998 تعیین مناطق مناسب برداشت مصالح رودخانه ای با استفاده از نرمافزار 3 Gstars
999 تحلیل هیدرولیک جریان در رودخانه کهنک با استفاده از نرم افزار HEC-RAS
1000 بررسی و مقایسه سیستم دیوارباربربتنی باقالبهای عایق ماندگاروسیستم اسکلت بتنی قاب خمشی و قالب بندی فلزی
1001 بررسی مقاوم سازی تیرهای I شکل توسط ورق های فولادی در پل های بتنی
1002 توسعه الگوی مستندسازی پروژه های پل سازی
1003 بهینه سازی حمل و نقل و فضاهای شهری برای معلولان؛ نمونه موردی شهر ساری
1004 بررسی حرکت نانوذرات اکسید آهن تثبیت شده در محیط متخلخل یک بعدی
1005 تعیین بازه های فرسایش پذیر و رسوبگذار در رودخانه کهنک
1006 بررسی میزان فرسایش پذیری بتن پلاستیک نسبت به تغییرات نسبت سیمان به دوغاب بنتونیت با استفاده ازپین هول تست
1007 تاثیر استفاده گسترده از نانو مواد اصلاح کننده آسفالت بر کاهش هزینه های نگهداری راه و بهبود کیفیت روسازی
1008 بررسی تاثیر الیاف فولادی و پودر لاستیک بر عملکرد بتن سبک سازهای به روش منحنی های هم پاسخ
1009 سبک رهبری حاکم بر شرکت پیمانکاری پروژه محور با بهره گیری از ماتریس رهبری فلامهولتز مطالعه موردی
1010 معرفی معادلات کشش سطحی در خاکهای رسی و بکارگیری آن برای محاسبه کشش سطحی بین آب و دانه رسی
1011 بررسی روش های اجرای سدهای بابتن غلتکی،دستاوردی نوین درصنعت سدسازی وشناخت محاسن ومعایب آن
1012 بررسی اثر میراگرهای اصطکاکی در کاهش تغییر مکان جانبی طبقات در قابهای مهاربندی واگرا و همگرا
1013 بررسی آزمایشگاهی اثر بازشو دایره ای دررفتار دیوار برشی فولادی وسط دهانه با مهاربند کششی
1014 مطالعه و شناسایی فاکتورهای موثر بر عملکرد بهینه مدیریت سبد پروژه ها درپروژه های عمرانی مطالعه موردی
1015 بررسی وضعیت اقتصادی فنی پروژه های عمرانی با در نظر گرفتن تاثیر هدفمندی یارانه ها بر مصالح ساختمانی مطالعه موردی
1016 شناخت ارجحیت عوامل اثر گذار در تجهیز کارگاه عمرانی با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی AHP
1017 بررسی تاثیر نانوسیلیس و الیاف شیشه بر عملکرد بتن خودمتراکم به روش منحنیهای هم پاسخ
1018 تأثیر ابعاد زهکش افقی بر نشت ماندگار از بدنه سد خاکی ناهمگن
1019 تأثیرطول زهکش مایل بر میزان دبی نشتی از بدنه سد خاکی هسته دار
1020 المان رشته ای براساس روش تحلیل الاستیک - پلاستیک و کاربرد مهندسی
1021 بررسی عددی جداشدگی جریان در اثر تغییر مسیر ناگهانی
1022 شبیه سازی دوبعدی توزیع سرعت جریان در کانالهای مستطیلی با استفاده از تئوری چیو
1023 معرفی مدل عددی توزیع دو بعدی سرعت جریان در مجاری روباز
1024 بهبود خواص و مشخصات خاک با استفاده از روش انجماد خاک
1025 بررسی راه های کاهش انتشار ارتعاشات بر شالوده ماشین آلات صنعتی ضربه ای
1026 میزان اثرویسکوزیته درتحلیل نوسانات یک توربین بادی نیمه ـ مغروق درشرایط خلیج فارس
1027 بررسی تأثیر فاصله بین سرعت گیرها بر روی ظرفیت و سطح سرویس خیابان با استفاده از روش شبیه سازی شده خرد ترافیک مطالعه موردی: شهر تهران
1028 بررسی اثر تغییر شیب کف بر توزیع سرعت جریان عبوری از راه ماهی
1029 بهینه سازی توپولوژی شبکه های دولایه فضاکار با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری
1030 نگرشی بر مسکن روستایی ایران و بازسازی و مقاوم سازی آن
1031 بهینه سازی توپولوژی شبکه های دولایه فضاکار با استفاده از الگوریتم جستجوی گرانشی
1032 تحلیلی برای انعطاف پذیری در مسکن سنتی ایران
1033 ساختمان
1034 تاثیر بزرگراه های درون شهری در تغییر دید شهری تهران
1035 بررسی ریسک لرزه خیزی محدوه شهری شیراز
1036 تعیین شاخص و وزن شاخصهای مخازن نگهداری آب شرب در شهرستان بابلسر با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی
1037 تاثیرعوامل هیدرودینامیکی برلغزش شیروانی های خاکی حاشیه مخزن سددز وتعیین مقادیرضرایب اطمینان برای هرشیروانی
1038 بررسی اثر تغییر شکل پیونده نیامی در سازه های فضاکار
1039 راهکاری نوین برای بهسازی لرزه ای و معماری بومی در خانه های روستایی
1040 تعیین نوع و حجم مخازن نگهداری آب شرب در شهرستان بابلسر با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی
1041 مهندسی محیط زیست و توسعه پایدار
1042 بررسی رفتار لرزه ای سازه های پانلی 6 طبقه با روش پوش آور
1043 Passive Control of Steel Structures Utilizing Cylindrical Friction Dampers
1044 بررسی جابجایی نسبی در سازه های جداسازی شده لرزه ای
1045 محاسبه مینیمم جریان موردنیاز رودخانه هلیل
1046 ارزیابی مدل های مختلف آشفتگی در تحلیل فرآیند فرسایش حول پایه های پل با مدل عددی FLOW-3D
1047 بررسی سختی پیچشی اعضاء بتن مسلح پس از ترک خوردگی
1048 کلیه سوالات رشته عمران دانشگاه پیام نور(کلیه ادوار گذشته) همراه باپاسخنامه
1049 مکانیک سیالات
1050 هیدرولیک
1051 تحلیل سازه
1052 دانلود پاورپوینت مشخصات فنی بزرگترین سدهای جهان (28 اسلاید فوق العاده با کیفیت و قابل ویرایش)
1053 دانلود پاورپوینت آماده اسکلت فلزی با اتصالات پیچی
1054 مقاله ی تست غیر مخرب NDT همراه با فایل پاورپوینت و ترجمه ی تخصصی
1055 گزارش کار آزمایشگاه مصالح ساختمانی
1056 گزارش کار آزمایشگاه مکانیک خاک
1057 مکانیک خاک 
1058 مقاومت مصالح
1059 معادلات دیفرانسیل
1060 مهندسی پی
1061 فولاد و بتن
1062 نمونه سوالات استعداد تحصیلی دکتری گروه فنی مهندسی(تمامی گرایش ها) همراه با پاسخنامه (سال های 91-92-93)
1063 نمونه سوالات دکتری عمران- سازه همراه با پاسخنامه (سال های 91-92-93)
1064 جزوه مکانیک جامدات (مقاومت مصالح،تحلیل سازه ها)مهندس صباغیان ویژه کنکور ارشد
1065 بررسی نظری و تجربی اتصالات تیرهای خورجینی به ستون ارائه جزئیات یک اتصال گیردار جدید
1066 دانلود پایان نامه ارشد عمران ارزیابی نقش تغییرات سختی خاک در آنالیز فونداسیونها
1067 دانلود پایان نامه بررسی ظرفیت باربری شمع در خاکهای متشکل از روانگرا و غیرروانگرا
1068 دانلود پایان نامه بررسی تاثیر متقابل پی ساختمانهای با طبقات غیر یکسان مجاور هم
1069 بروز ترک در ساختمان و علل آن
1070 کتاب حل و المسائل دینامیک سازه های چوپرا
1071 دو فایل انیمیشن بسیار جالب از اجرای متال دک 
1072 آموزش مختصر و مفید نرم افزار متلب
1073 ارائه کنفرانس در مورد ماشین الات راه سازی
1074 کتاب حل و المسائل مقاومت مصالح هیبلر
1075 10سری تمرین درس مقاومت مصالح از تمامیه فصل ها با حل کامل 
1076 آموزش نرم افزار لند دیسکتاپ برای کارهای نقشه برداری و راهسازی
1077 آموزش انجام پروژه راهسازی 
1078 لغات و حل تمرینات درس زبان تخصصی عمران
1079 گزارشکار آزمایشگاه مکانیک خاک 
1080 مجموعه از نقشه های استادیوم فوتبال 
1081 تاثیر سختی تکیه گاه های جانبی الاستیک در کمانش پیچشی - جانبی تیرهای I شکل با بال های لاغر
1082 طراحی پلاستیک بر اساس عملکرد قاب مهار بندی شده همگرا
1083 فیلمی از نحوه نصب گل میخ ها در سقف های متال دک
1084 آموزش کامل کروم و شیب بندی در ساختمان ها(فیلم + توضیحات)
1085 نمونه سوالات درس سیالات به همراه جواب برای آمادگی در امتحانات دانشگاهی
1086 بررسی عددی تأثیر الگوی سوراخکاری صفحه اتصال در پدیده گسیختگی برش قالبی
1087 استفاده از پوزولان در بالا بردن مقاومت الکتریکی بتن (پوزولان به عنوان ماده ی جایگزین سیمان)
1088 شماره موبایل مهندسن عمران، معماری ساختمان، انبوه سازان، پیمانکاران، مصالح فروشی ها و ...
1089 بررسی اثر نوع سیال در رفتار لرزه ای مخازن ذخیره مایعات استوانه ای روزمینی
1090 بررسی پتانسیل خودترمیمی و اثربخشی آن در بهبود رفتار خستگی مخلوطهای آسفالتی
1091 مقایسه آبشستگی اطراف آبشکن های T شکل با طول های متفاوت
1092 برآورد عددی اثر تداخل سه پی نواری مجاور، از دیدگاه نشست
1093 بررسی عملکرد مدل سه بعدی FLOW-3D در شبیه سازی پدیده ی فرسایش حول پایه های میانی پل در کانالهای خودشکل
1094 شبیه سازی عددی الگوی جریان اطراف آبشکن T شکل در کانال مستقیم با استفاده از مدل SSIIM
1095 بررسی کاربرد فنون داده کاوی مکانی در تحلیل تصادفات جاده ای در تقاطع ها
1096 بررسی پارامترهای منظورنشده درنمودارهای مورگن اشترن و ارزیابی تاثیر این پارامترها درضریب اطمینان پایداری سدهای خاکی
1097 بررسی خصوصیات مکانیکی بتن های سبک الیافی
1098 بررسی روشهای طراحی راههای کم ترافیک، با هدف استفاده از مصالح با کیفیت پایین محلی
1099 بررسی رفتار مکانیکی خاک رسی تقویت شده با الیاف پلی پروپیلن و تثبیت شده با سیمان
1100 بررسی عددی طول حفره آبشستگی پیرامون پایه های پل در بستر متحرک
1101 بررسی تاثیر مواد پلیمری بر فرسایش خاکهای رمبنده بکار رفته در کانالها
1102 اصلاح روش های کلاسیک برآورد نشست الاستیک پی ها، برای دو پی نواری مجاور
1103 بررسی فروپاشی پیش رونده در قاب های مهاربندی شده برون محور فولادی
1104 اصلاح روش های کلاسیک برآورد نشست الاستیک پی ها، برای سه پی نواری مجاور
1105 مقاوم سازی ستونهای بتن مسلح در برابر زلزله با استفاده از کامپوزیت های FRP
1106 مقایسه تطبیقی سازه های سنتی در مقابل سازه های نوین، معایب و مزایا
1107 یافتن اطلاعات پایه ای برای برآورد سیلاب و ارائه ی راهکار برای کاهش خطر سیلاب ها
1108 شبیه سازی عددی به منظور تجزیه و تحلیل تاثیرضریب نفوذپذیری ذاتی آبخوان جهت کنترل بالاآمدگی مخروطی آب شور زیر چاه های پمپاژ
1109 روشهای مدلسازی کلاسیک میرایی در تحلیل های الاستیک و غیر الاستیک
1110 ارزیابی رفتار لرزه ای و بررسی پارامترهای مؤثر بر اتصالات در سازه های بتن مسلح
1111 بررسی مشخصات سیلیکافیوم و اثرات آن بر مشخصات بتن
1112 استفاده ازبتن ضایعاتی به عنوان بخشی ازسنگدانه های بتن جدید
1113 کنترل تورم خاکهای متورم شونده به کمک رسوب میکروبی کلسیت
1114 مقایسه میان سه روش برآورد تانسور کرنش بر اساس مشاهدات سری زمانی شبکهای از ایستگاههای دائمی GPS در محدوده گسل سه آندریاس
1115 انبوه سازی صنعتی به روش قالب تونلی
1116 بررسی عوامل موثر بر طراحی لرزه ای ورق اتصال مهاربند به تیر و ستون
1117 مدیریت بحران در سازمان ها
1118 بررسی حرکت رانش آهسته سکوهای ستونی به روش تقریبی در بازه فرکانس
1119 مقایسه کاربردی موج شکن شناور مفصلی و مجزا و تاثیر آن در جابجایی سازه شناور
1120 تاثیر عدد فرود بر الگوی جریان پیرامون آبشکن سر سپری مستغرق
1121 ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای یک مدرسه ابتدایی واقع در شهرستان کرمانشاه
1122 ارزیابی میزان اثرگذاری مقاومت توده سنگ منبع بر مقاومت فشاری بتن
1123 اثر محصور شدگی با صفحات CFRPدر شکل پذیری ستون های بتن آرمه
1124 پایداری محیطی و سامانه های سنجش آن
1125 مدلسازی پدیده جدایی ستون مایع با استفاده از مدل وجه مشترک کاویتاسیون بخاری تعمیم یافته (GIVCM)
1126 بررسی روشهای طراحی برای راههای کم ترافیک با رویکرد تثبیت راهها، با شیوههای مختلف تثبیت
1127 مطالعه اثر عدد فرود پیرامون آبشکن T شکل مستغرق در قوس 90 درجه
1128 مطالعه و کاربرد جریان پایدار و عبور جریان ناپیدارمدل ریاضی برای شبکه های کانال
1129 بررسی انرژی استهلاکی در سازه های دیواری با و بدون المان مرزی در حوزه دورو نزدیک به گسل
1130 مقایسه رفتار لرزه ای سازه های فولادی و بتنی بلندمرتبه در برابر زلزله های متوالی
1131 بررسی توزیع حداکثر تغییرمکان جانبی نسبی در سازه های دیواری با و بدون المان مرزی در حوزه دور و نزدیک به گسل
1132 بهینه سازی حجم وزن بتن در سد
1133 بررسی توزیع برش طبقه در سازه های دیواری با و بدون المان مرزی در حوزه دورو نزدیک به گسل
1134 کد بحران در بیمارستانها مطالعه موردی: بخش اورژانس بیمارستان آیت ا... طالقانی واقع در شهرستان کرمانشاه
1135 بررسی توزیع حداکثر شتاب وارد بر طبقات در سازه های دیواری با و بدون المان مرزی در حوزه دور و نزدیک به گسل
1136 شبیه سازی الگوی رسوب درمخزن سدالغدیرساوه با استفاده ازمدل هیدرودینامیکی CCHE2D
1137 بررسی آسیب پذیری زلزله برشبکه های آب رسانی
1138 ارزیابی امکان بومی سازی مصالح و روشهای نوین صنعتی سازی ساختمان دراجرای سقف
1139 بررسی تاثیر امواج زلزله برروی خاکها
1140 بررسی نفوذ پذیری آب و میکروساختارهای بتن حاوی نانو Sio2
1141 مدلسازی میدان جابجایی ژئودتیکی ناشی از فعالیتهای آتشفشان
1142 تاثیر روانگرائی ناشی از زمین لرزه بر پی ساختمانها
1143 کاربرد منطق فازی در مدیریت ریسک از طریق ترکیب توام ریسک زمان و هزینه با ارائه مدل کاربردی جدید
1144 بررسی عملکرد و ضریب ایمنی روش پایذارسازی ترکیبی میخکوبی و انکراژ درگودبرداریهای شهری
1145 بررسی معیارهای رمبندگی خاکهای رمبنده لسی و روشهای بهسازی آن
1146 بررسی آزمایشگاهی اثر ورتکس موانع بر رسوبگذاری در دهانه ورودی آبگیرها
1147 بررسی روش های کنترل سازه ها و مزایا و معایب هر کدام
1148 بررسی ناوگان حمل و نقل عمومی شهرکرد از جنبه ی پدافند غیرعامل
1149 مقایسه هزینه وزمان ساخت سازه های خاکی فلزی بادیگرروشهای ساخت پل با نگاهی به تقاطع بزرگراه های باقری ـ بابایی
1150 ارزیابی آسیب پذیری سازه های فولادی براساس دستورالعمل بهسازی لرزه ای
1151 بررسی دقت روشهای نوین پوش اوردرپیش بینی عملکرد لرزه ای قابهای دوبعدی بادیواربرشی
1152 محاسبه زمان تعادل و پیمایش در حوضه های هندسی و واقعی
1153 عملکرد لرزه ای ساختمانهای بنایی هنگام وقوع زلزله
1154 تأثیر ضرایب زیرتخفیف در مدل عددی SSIIM2 جهت برآورد عمق آبشستگی پایه پل
1155 فایل اتوکد کامل نقشه جزییات اجرا سوله 
1156 مقایسه ضریب رفتار قاب های دارای مهاربند کمانش ناپذیر و قاب های دارای مهاربند واگرا
1157 بررسی تاثیر طول دهانه و اثر ارتفاع بر ضریب رفتار قاب های مهاربندی شده با مهاربند کمانش ناپذیر
1158 بررسی میزان جذب انرژی اتصالات گیردار ساخته شده از فولاد پرمقاومت و مقایسه ی آن با فولاد نرمه
1159 بررسی رفتار غیرخطی قاب بتنی با بادبند فلزی برای تحمل بارهای جانبی
1160 مدلسازی و تحلیل دینامیکی سازه های فضاکار با سیستم اتصال نیمه صلب گویسان MERO
1161 زلزله در ایران 
1162 پاور پوینت ها ی ماشین آلات ساختمانی و راهسازی دکتر احدی
1163 زبان تحصصی عمران دکتر احدی
1164 مسجد 3
1165 پایان نامه تحلیل روسازی انعطاف پذیر
1166 فرودگاه 12
1167 مدرسه 2
1168 دانلود جزوه مقاومت مصالح و تحلیل سازه ها مهندس صباغیان ویژه کنکور ارشد
1169 دانلود پاورپوینت کف سازی
1170 دانلود پاورپوینتایمنی ساختمان و بالابرها
1171 برنامه محاسبه ظرفیت باربری به روش هانسن 
1172 دانلود برنامه ی محاسبه طرح اختلاط بتن
1173 شکل پذیری ساختمان های بتنی هنگام زلزله
1174 پاورپوینت بتن گوگردی Sulfur concrete 
1175 مدرسه 7
1176 پاور پوینت حمل و نقل با دوچرخه برای درس ترابری
1177 گزارش کارآموزی در یک ساختمان مسکونی بتنی
1178 بررسی اثر اتصالات نوین بر رفتار لرزه ای دیوارهای برشی فولادی
1179 مطالعات طرح جامع فرودگاه رامسر
1180 کارآموزی جوشکاری
1181 جزوه مکانیک خاک ویژه کنکور ارشد
1182 دانلود گزارش کارآموزی عمران 
1183 دانلود گزارش کارآموزی عمران احداث ساختمان مسکونی
1184 ارزیابی عملکرد سازه های فولادی با قاب های دارای مهاربند واگرا در دو روش طراحی مبتنی بر نیرو و روش طراحی مستقیم مبتنی بر تغییر مکان
1185 آنالیز خرابی پیشرونده در قاب های با بادبند واگرا
1186 بررسی تأثیر فشردگی جداره بر استفاده از سخت کننده طولی در ستون های CFT تحت بار چرخه ای جانبی
1187 مطلوب سازی رفتار سازه های بلند مهاربندی شده
1188 شهرک 3 بعدی 2
1189 مجموعه 3 بعدی 1
1190 معرفی سیستم جدید مهاربندی OGRID برای سازه های بلند و بررسی رفتار و عملکرد آن در قاب یک طبقه
1191 بررسی عملکرد اشکال مختلف اتصال مختلط تیر فولادی و ستون بتن مسلح (RCS)
1192 بررسی تاثیر ورق اتصال بادبند بر صلبیت اتصال ساده تیر و ستون در قاب های با مهاربندی همگرا
1193 مطالعه آسیب پذیری و تقویت ساختمان های بتنی با قاب خمشی در برابر زلزله
1194 بررسی رفتار لرزه ای بادبندهای زانویی
1195 دانلود پایان نامه آیین‌نامه ایمنی معادن
1196 دانلود مقاله مکان یابی دفع زباله های شهری
1197 پاورپوینت قالب میزی
1198 پاورپوینت : آشنایی با مفاهیم و نحوه اجرای کایزن در واحدهای خدماتی و صنعتی
1199 پروژه راه سازی
1200 تحقیق راه و معابر
  • ۹۴/۱۰/۰۳
  • علیرضا نامدار

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی