پورتال جامع فایلهای آموزشی تحقیق پروژه کتاب

لطفا دست خالی از وبلاگ ما خارج نشوید. نام وبلاگ " سل فایل 2015 " رو در ذهنتون بسپارید. با بیش از 150 هزار فایل دسته بندی شده

پورتال جامع فایلهای آموزشی تحقیق پروژه کتاب

لطفا دست خالی از وبلاگ ما خارج نشوید. نام وبلاگ " سل فایل 2015 " رو در ذهنتون بسپارید. با بیش از 150 هزار فایل دسته بندی شده

بایگانی

لیست عناوین فایلهای موجود در زیر آمده است.

به راحتی می توانید با کلیک روی هر مطلب وارد صفحه توضیحات آن شوید و فایل را دانلود کنید.


2801 پایان نامه رشته عمران- ارزیابی آسیب پذیری ساختمانهای فولادی با سیستم MRF و ارایه روشهای بهبود عملکرد لرزه ای سازه های موجود
2802 پایان نامه رشته عمران- بررسی رفتار برشی تیرهای بتن مسلح حاوری الیاف فولادی
2803 کلید واژه مبحث9
2804 لیست دستمزد نیروی انسانی و ماشین آلات مرکز
2805 نحوه چاپ نقشه ها در نرم افزار اتوکد2013
2806 9 مقاله pdf شده دینامیک سازه ها (سری پنجم)
2807 نشریه بتن آبا ب. همراه تفسیر کامل آن
2808 دانلود پایان نامه رشته عمران درباره پی سازی ساختمان
2809 پایان نامه مهندسی صنایع و عمران - پیش بینی ضریب بهره وری TBM
2810 دانلود پایان نامه اجرای اسکلت بتنی
2811 دانلود پروژه عمران درباره آشنایی و شناخت نکات و امور مرتبط با مهندسی ترابری
2812 دانلود پایان نامه کاربرد فناوری نانو در مهندسی عمران
2813 دانلود پروژه صنایع شیمیایی درباره فرآیند تولید سیمان
2814 دانلود پایان نامه جامع کاربرد لیکا در ساختمان
2815 پایان نامه ارزیابی اقتصادی و فنی و راه اندازی قطار سریع السیر در مسیر تهران ـ زنجان
2816 پایان نامه گسترش متدولوژی افزایش ایمنی جاده ها با رویکرد آموزش و اجرای قوانین (ترافیک)
2817 پایان نامه پایان تحصیلی عمران پیرامون کارتوگرافی 
2818 دانلود پایان نامه آنالیز جریان بر روی سرریز اوجی بر اساس (CFD)
2819 پایان نامه شناسائی و کاهش آب بحساب نیامده در شبکه های آبرسانی شهری
2820 دانلود سیمنار کارشناسی ارشد رشته عمران-بررسی بردارهای ریتز وابسته به بار و روش MPA (همراه با شکل)
2821 پایان نامه پارامتر های موثر در طراحی تونل قطعه شماره 2 آزاد راه قزوین- رشت
2822 دانلود پایان نامه اصول حفاری و حفاری در سنگ های سخت
2823 پایان نامه شناخت و طراحی تونل آب
2824 دانلود پایان نامه کامل و جامع پیرامون حفاری (تونل سازی)
2825 پایان نامه رشته عمران ارزیابی عملکرد لرزه ای سازه های فولادی طراحی شده بر اساس آئین نامه 2800
2826 پایان نامه رشته عمران طراحی بهینه خاک مسلح با تسمه فولادی
2827 پایان نامه رشته عمران بررسی اثر تغییر شکل پیونده نیامی در سازه های فضاکار
2828 پایان نامه رشته عمران بررسی عملکرد تیرهای لانه زنبوری در بادبندهای واگرا 
2829 پایان نامه رشته عمران بررسی رفتار لرزه ای جداگرهای میانقابی در سازه های بتنی مسلح
2830 پایان نامه رشته عمران بهینه سازی قابهای فولادی با در نظر گرفتن کمانش به روش الگوریتم ژنتیک
2831 پایان نامه رشته عمران مدلی برای آنالیز اجزاء محدود ورقهای سخت شده خارج از مرکز
2832 پایان نامه رشته عمران طرح بهینه گوی سازه فضاکار
2833 پایان نامه رشته عمران بررسی اثر مهاربندیهای فولادی بعنوان سیستم مقاوم جانبی بر رفتار لرزه ای ساختمانهای بتن مسلح
2834 پایان نامه رشته عمران مقایسه آنالیز دیوارهای برشی کوپل به روش خطی و غیرخطی
2835 پایان نامه رشته عمران بررسی رفتار جمع شدگی خشک میان مدت در روسازی بتنی مسلح به الیاف فولادی تولید داخل
2836 پایان نامه رشته عمران رفتار لرزه ای مخازن بتنی هوایی ذخیره مایعات جداسازی شده
2837 پایان نامه رشته عمران-مدلسازی تحلیلی روشهای RBS و HAUNCH در مقاوم سازی لرزه ای اتصالات صلب فولادی و مقایسه فنی آنها
2838 پایان نامه رشته عمران-رفتار بادبند فولادی توأم با قاب بتنی در برابر زلزله 
2839 پایان نامه رشته عمران- بررسی پارامتریک عملکرد لرزه ای قابهای فولادی خمشی بلند مرتبه با دیوار برشی بتنی بر اساس مفاهیم طراحی 
2840 اضافه کردن لغت نامه تخصصی عمران به بابلیون
2841 پایان نامه رشته عمران بررسی و ارزیابی سیستمهای سیمانی اصلاح شده با پلیمر برای تعمیر سازه های بتنی
2842 پایان نامه رشته عمران بررسی دینامیکی خطی و غیرخطی ساختمانهای قاب دیوار برشی کوتاه شده متقارن
2843 پایان نامه رشته عمران تحلیل شیبهای خاک مسلح در زلزله به کمک روش قطعات افقی 
2844 پایان نامه رشته عمران رفتار دینامیکی یک ساختمان مجهز به میراگرهای ADAS و مقایسه آن با سیستمهای CBF، EBF، PFD
2845 پایان نامه رشته عمران ارزیابی بتن های ساخته شده با سیمان های آمیخته (با ساختن آزمونه های بتنی)
2846 پایان نامه رشته عمران بررسی رفتار یک ساختمان یک طبقه فولادی پیچی به روش طراحی عملکردی
2847 پایان نامه رشته عمران تحلیل غیرخطی ساختمانهای فولادی به روش بارافزون (Pushover)
2848 پایان نامه رشته عمران بررسی و ارزیابی سیستمهای سیمانی اصلاح شده با پلیمر برای تعمیر سازه های بتنی
2849 پایان نامه رشته عمران بررسی اثر بازشوها در دال های تخت بتن آرمه با استفاده از نرم افزار ANSYS
2850 پایان نامه رشته عمران بررسی رفتار و تعیین تراز بهینه قطع دیورا برشی در ساختمانهای بلند تحت اثر نیروی زلزله
2851 پایان نامه رشته عمران مقاوم سازی سازه های بتن آرمه غیر شکل پذیر بوسیله میراگرها
2852 پایان نامه رشته عمران بهینه سازی سیستم مختلط قاب بتنی با دیوار برشی
2853 پایان نامه رشته عمران- مقایسه آنالیز ساختمان با فرض دیافرگم صلب و انعطاف پذیر در محدوده خطی و غیرخطی
2854 پایان نامه رشته عمران- بررسی رفتار یک میراگر پیشنهادی از نوع غیر فعال
2855 پایان نامه رشته عمران-بررسی ضوابط شکل پذیری برای طراحی اتصالات تر در سازه های بتنی پیش ساخته
2856 پایان نامه رشته عمران- تحلیل دینامیکی غیرخطی سازه های فولادی با اتصالات نیمه صلب تحت تاثیر زلزله 
2857 پایان نامه رشته عمران- طراحی کامپیوتری دال های بتن مسلح به روش نواری
2858 پایان نامه رشته عمران- بررسی رفتار لرزه ای ساختمانهای مصالح بنایی با سیستم ایزولاسیون لغزشی ماسه ای
2859 پایان نامه رشته عمران- تحلیل و طراحی بهینه پلهای با شبکه فولادی
2860 پایان نامه رشته عمران-ارزیابی رفتار و مقاوم سازی لرزه ای ساختمان های قاب خمشی فولادی موجود بر اساس عملکرد لرزه ای هدف
2861 پایان نامه رشته عمران بررسی تئوریک رفتار غیرخطی بادبند فلزی در قاب بتن آرمه و ارائه اصول طراحی سیستم قاب و بادبند 
2862 پایان نامه رشته عمران تاثیر نحوه تشکیل مفاصل پلاستیک در رفتار لرزه ای قابهای خمشی فولادی
2863 پایان نامه رشته عمران بررسی اثرات P - دلتا بر ساختمانهای بلند بتنی دو بعدی با استفاده از نرم افزار ANSYS با احتساب رفتار 
2864 پایان نامه رشته عمران حل عددی ورق دایره ای با سوراخ خارج از مرکز
2865 پایان نامه رشته عمران بررسی رفتار دینامیکی غیرخطی سازه های فولادی میان مرتبه پیچشی با میراگر جاری شونده 
2866 پایان نامه رشته عمران بررسی مقاومت برشی تیرهای بتن آرمه با الیاف کامپوزیتی FRP با در نظر گرفتن پدیده جدا شدن ورقه های تقویتی
2867 پایان نامه رشته عمران ارائه کمی مرزهای سطوح مختلف عملکرد لرزه ای برای قابهای خورجینی با استفاده از تحلیل استاتیکی غیرخطی
2868 پایان نامه رشته عمران ارزیابی آسیب پذیری سازه های بتنی مسلح مجهز به میراگر فلزی جاری شونده
2869 پایان نامه رشته عمران مطالعه پارامتری برای طرح بهینه گنبدهای سازه فضاکار
2870 پایان نامه رشته عمران تأثیر زلزله های چند مولفه ای بر ساختمانهای نا متقارن متکی بر تکیه گاه لغزشی و فونداسیون انعطاف پذیر 
2871 پایان نامه رشته عمران- تحلیل عرشه های فولادی بصورت ورقهای تاشده در پلهای ارتوتروپیک با استفاده از تکنیک فوریه
2872 پایان نامه رشته عمران- بررسی تحلیلی رفتار پس کمانش ورقهای ارتوتروپیک
2873 پایان نامه رشته عمران- بررسی خوردگی آرماتورهای فولادی در سازه های بتن مسلح به روش مانیتورینگ
2874 پایان نامه رشته عمران بررسی اثرات نیمه گیرداری اتصالات در شکل پذیری و ضریب رفتار قابهای ساختمانی دو بعدی فولادی
2875 پایان نامه رشته عمران- مطالعات ساختگاهی اثر زلزله بر تونلها
2876 پایان نامه رشته عمران- طراحی بتن مسلح با استفاده از میلگردهای پلاستیکی FRP
2877 بررسی رفتار لرزه ای اتصالات شکل پذیر سازه های بتنی پیش ساخته (دیوارهای بتنی پیش ساخته)
2878 پایان نامه رشته عمران بررسی مدلهای سختی تیر ستونهای بتن آرمه برای تحلیل قابها
2879 پایان نامه رشته عمران تاثیر ارتفاع بر ضریب رفتار سازه های فولادی با اتصال استخوانی
2880 پایان نامه رشته عمران ارزیابی ایمنی دیوارهای برشی هم بسته
2881 پایان نامه رشته عمران استفاده از آنالیز تطبیقی در تعیین توپولوژی بهینه صفحات
2882 پایان نامه رشته عمران بررسی شکل پذیری قاب های بتن آرمه
2883 پایان نامه رشته عمران اثر P-Delta بر قاب بادبندی واگرا
2884 پایان نامه رشته عمران بررسی شکل پذیری قاب های بتن آرمه
2885 پایان نامه رشته عمران مطالعه اثرات تحریک نامتجانس تکیه گاهها در سازه های فضاکار گنبدی شکل
2886 پایان نامه رشته عمران اثر P-Delta بر قاب بادبندی واگرا
2887 پایان نامه رشته عمران ارزیابی ایمنی دیوارهای برشی هم بسته
2888 تحلیل پاسخ لرزه ای خطی سدهای بتنی دو قوسی در دامنه زمان
2889 پایان نامه رشته عمران بررسی اندرکنش دینامیکی سد و مخزن با استفاده از نرم افزار Ansys
2890 پایان نامه رشته عمران تاثیر ارتفاع بر ضریب رفتار سازه های فولادی با اتصال استخوانی
2891 پایان نامه رشته عمران رسم منحنی های اندرکنش و آنالیز پایداری ستونهای لاغر ساخته شده از بتن با مقاومت بالا (HSC)
2892 پایان نامه رشته عمران بررسی رفتار برشی تیرهای بتن مسلح حاوری الیاف فولادی
2893 پایان نامه رشته عمران رفتار غیرخطی قابهای فولادی با اتصالات توام صلب و نیمه صلب تحت تاثیر زلزله
2894 پایان نامه رشته عمران طراحی بهینه پیوسته- گسسته سازه های فضا کار با استفاده از اصول تقریب سازی
2895 پایان نامه رشته عمران رفتار دینامیکی دیوارهای برشی روی پی های انعطاف پذیر
2896 پایان نامه رشته عمران مقایسه نسبی و ارزیابی ضریب رفتار سازه های فولادی با استفاده از تحلیل خطی
2897 پایان نامه رشته عمران طراحی سازه های با سیستم قاب بادبندی واگرا به روش طرح ظرفیت و ارزیابی آن 
2898 روشهای نوین تعمیر ترکهای روسازی آسفالتی
2899 پایان نامه رشته عمران تحلیل سه بعدی سازه های قاب- دیوار برشی به کمک روش گالرکین
2900 پایان نامه رشته عمران بررسی امکان تقویت لرزه ای سازه های فولادی موجود با استفاده از بادبند زانوئی و المان زانوئی
2901 پایان نامه رشته عمران اثر تداخلی قاب خمشی- دیوار برشی با درنظرگرفتن اثر تغییر شکل پذیری خاک
2902 پایان نامه رشته عمران مطالعه و بررسی تاثیر رواداریهای مجاز ساخت اجزاء باربر، بر رفتار و عملکرد سازه
2903 پایان نامه رشته عمران تعیین ظرفیت باقیمانده تیرهای فولادی تحت اثر خوردگی
2904 پایان نامه رشته عمران بررسی کمانش پوسته های مخروطی ناقص تحت فشار خارجی یکنواخت و غیر یکنواخت به دو روش تحلیلی و عددی
2905 پایان نامه رشته عمران آنالیز و طراحی سازه های فضاکار گنبدی با شبکه های عصبی مصنوعی 
2906 پایان نامه رشته عمران بررسی رفتار لرزه ای دیوار برشی فولادی
2907 پایان نامه رشته عمران آنالیز غیرخطی و شناخت الگوهای ترک خوردگی انواع دیوارهای بنایی لرزه بر با استفاده از عناصر خرپایی معادل
2908 پایان نامه رشته عمران بهنگام سازی مدل های دینامیکی المان های محدود در سازه پل ها
2909 پایان نامه رشته عمران ضریب رفتار قابهای بتن مسلح طراحی شده با دو سیستم SCWB و WCSB
2910 پایان نامه رشته عمران بررسی و مقایسه طراحی لرزه ای ساختمانهای فولادی به روش LRFD نسبت به ASD
2911 پایان نامه رشته عمران بررسی و مقایسه رفتار تیرهای بتن آرمه با جایگزینی ورق فولادی بجای آرماتور کششی
2912 پایان نامه رشته عمران کاربرد نظریه مجموعه فازی در بهینه سازی سازه ها
2913 پایان نامه رشته عمران ارائه برنامه کامپیوتری برای آنالیز دیوارهای برشی کوتاه مقاوم در برابر زلزله و مطالعه پارامتریک
2914 پایان نامه رشته عمران بررسی رفتار غیر خطی تیرهای بتنی مسلح بااستفاده از روش ترک ثابت و چرخشی
2915 رساله دکتری رشته عمران مطالعه آزمایشگاهی واکنشهای هیدرولیکی و پایداری موج شکن های شکل پذیر
2916 پایان نامه رشته عمران کاربرد روش های پس تنیدگی در ترمیم و تقویت سدهای بتنی-وزنی
2917 پایان نامه رشته عمران بررسی پایداری ورقهای لایه لایه با استفاده از روش Spline Finite Strip
2918 طرح های مهندسی نورمن فاستر
2919 پایان نامه رشته عمران-بررسی پاسخ سازه ها به حرکات زمین ناشی از زلزله های شدید
2920 پایان نامه رشته عمران- طراحی بهینه قابهای فولادی با اعمال بار زلزله به روش استاتیکی معادل و شبه دینامیکی آئین نامه
2921 پایان نامه رشته عمران-ارزیابی آسیب پذیری زلزله ای ساختمانها در ایران و بررسی روشهای تقویت سازه های فولادی موجود با تاکید بر 
2922 پایان نامه رشته عمران- بررسی رفتار لرزه ای اتصالات شکل پذیر سازه های بتنی پیش ساخته (دیوارهای بتنی پیش ساخته)
2923 پایان نامه رشته عمران- مطالعه رفتار لرزه ای موج شکن با استفاده از تست های مدل میز لرزه 1-g 
2924 پایان نامه رشته عمران- مطالعه تحلیلی ضرایب تمرکز تنش اتصالات چند صفحه ای مقاطع مستطیلی (RHS)
2925 پایان نامه رشته عمران- مقایسه قابهای فولادی عادی و ویژه از نظر فنی و اقتصادی
2926 پایان نامه رشته عمران- ارزیابی ظرفیت شکل پذیری تیرهای بتنی تقویت شده در برابر خمش و برش با صفحات اتصالی
2927 پایان نامه رشته عمران- تحلیل دینامیکی خطی، غیرخطی و ارزیابی پایداری لرزه ای سدهای خاکی
2928 پایان نامه رشته عمران- بررسی تجربی استفاده توام از بادبند فلزی و قاب بتنی شکل پذیر (تیر ضعیف) به عنوان عنصر مقاوم لرزه ای
2929 پایان نامه رشته عمران- مقایسه رفتار خطی و غیر خطی هسته های بتنی ساختمانهای بلند در برابر زلزله
2930 پایان نامه رشته عمران طراحی و تحلیل بهینه سازه های فولادی با استفاده از تکنیک نوین برنامه نویسی شیء شناس 
2931 پایان نامه رشته عمران طرح بهینه ساماندهی فولادی مشخص شده
2932 پایان نامه رشته عمران ارزیابی روش های تقویت قاب های خمشی بتنی از نقطه نظر اجرایی و اثر آن ها بر ضریب رفتار سازه
2933 پایان نامه رشته عمران تعیین مشخصات دینامیکی سازه ها با استفاده از تکنیک های معکوس
2934 پایان نامه رشته عمران تحلیل ناپایداری استاتیکی سازه های فضاکار تاشوی سازگار با المان های قیچی سان
2935 پایان نامه رشته عمران بررسی شکل پذیری سازه ها در برابر زلزله با توجه به آیین نامه های زلزله ایران و نیوزلند و آمریکا
2936 پایان نامه رشته عمران نگرشی بر آسیب پذیری و مقاوم سازی ساختمانهای متداول در استان آذربایجان شرقی
2937 پایان نامه رشته عمران بررسی تاثیر میرایی و تسلیم روی طیفهای رکوردهای زلزله های نزدیک گسل
2938 پایان نامه رشته عمران بررسی کمانش جانبی-پیچشی تیرهای لانه زنبوری غیرمنشوری در محدوده ارتجاعی به روش اجزاء محدود
2939 پایان نامه رشته عمران بررسی تجربی رفتار تیرهای مرکب با ورق فولادی در ناحیه کششی تحت اثر بارهای استاتیکی
2940 پایان نامه رشته عمران بررسی تاثیر آرایش فولاد گذاری در مقاومت نهایی و شکل پذیری دیوارهای برشی کوپله مسلح
2941 پایان نامه رشته عمران بهینه سازی قابهای صلب ساختمانی تحت اثر بار زلزله به روش الگوریتم وراثتی و با استفاده از شبکه های عصبی
2942 پایان نامه رشته عمران بررسی رفتار خمشی تیرهای بتنی مسلح شده با استفاده از سیستم FRP
2943 محاسبه طول همپوشانی میلگرد با استفاده از ظرفیت آج عرضی میلگرد در اتصال مکانیکی
2944 بررسی عددی میدان فشار در نزدیکی هواده جریان داکت (بدون هوادهی)
2945 پروژه آماده: طراحی و آنالیز سازه بتن آرمه یک ساختمان 5 طبقه با نرم افزار ETABS و SAFE (به همراه نقشه ها و محاسبات کامل)
2946 پروژه آماده: طراحی مسیر و محاسبات مربوط به یک بزرگراه چهار خطه (با جزئیات کامل به همراه نقشه ها و محاسبات حجم خاکبرداری و خاکریزی)
2947 پروژه آماده: راه سازی شامل پلان هندسی مسیر و طرح هندسی آن (به همراه جزئیات کامل)
2948 پروژه آماده: طراحی ساختمان فولادی چهار طبقه با نرم افزار ETABS و SAFE به همراه تمامی محاسبات و نقشه های اجرایی
2949 پایان نامه رشته عمران بتن با مقاومت بالا و تاثیر بزرگترین اندازه سنگدانه در آن
2950 پایان نامه رشته عمران بررسی رفتار دیوار برشی بتن آرمه با صفحات فولادی چسبیده به المانهای مرزی (سیستم مرکب)
2951 پایان نامه رشته عمران بررسی سیستم های سازه ای دیوار برشی - قاب خمشی
2952 پایان نامه رشته عمران بررسی رفتار دیوار برشی فولادی با تاکید بر پارامترهای ارتفاع، سخت کننده ها و بازشوها و تعیین ضریب رفتار سازه
2953 پایان نامه رشته عمران تحلیل و طراحی خرپای مستوی بوسیله شبکه های عصبی مصنوعی
2954 پایان نامه رشته عمران تحلیل دینامیکی خطی و غیر خطی قابهای مهار شده با بادبند Y- شکل
2955 پایان نامه رشته عمران بررسی رفتار اتصالات T شکل در ساختمانهای بتن مسلح و کابرد الیاف فولادی در اتصالات
2956 پایان نامه رشته عمران بررسی رفتار غیر خطی سیستم بادبندی فضاکار پیشنهادی (SBF)
2957 پایان نامه رشته عمران مقایسه روشهای کیفی و کمی ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای ساختمانهای بنایی
2958 پایان نامه رشته عمران کمانش یکطرفه ورق فولادی پیچ شده به بتن
2959 پایان نامه رشته عمران بررسی مقاومت برشی تیرهای بتن آرمه با الیاف کامپوزیتی FRP با در نظر گرفتن پدیده جدا شدن ورقه های
2960 پایان نامه رشته عمران بررسی رفتار غیرخطی قابهای نیمه صلب دارای اتصالات خورجینی با مهاربندی و بدون مهاربندی
2961 پایان نامه رشته عمران ارزیابی لرزه ای (رفتار خطی و غیر خطی) سیستمهای مهاربندی واگرا (EBF) و مهاربندی واگرا توأم با قاب خمشی 
2962 پایان نامه رشته عمران تعیین ضریب رفتار (R) برای قابهای فولادی دارای اتصالات خورجینی 
2963 مفاهیم و راهنمای مدیریت پروژه 
2964 بررسی تغییر دهانه و ضخامت ورق بر رفتار دیوارهای برشی فولادی تقویت شده با الیاف GFRP
2965 پایان نامه کارشناسی ارشد ارزیابی اقتصادی و فنی و راه اندازی قطار سریع السیر در مسیر تهران ـ زنجان
2966 مدل تأثیر توسعه حمل و نقل جاده ای بر رشد ارزش افزوده کشور با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری
2967 گزارش کارآموزی مراحل ساختن ساختمان
2968 آموزش اتوکد
2969 پایان نامه رشته عمران مطالعه اثر اندرکنش سازه-خاک-سازه بر پاسخ غیرخطی سازه های بلند
2970 پایان نامه رشته عمران بررسی رفتار پایداری استاتیکی سازه های فضاکار کش بستی
2971 پایان نامه رشته عمران بررسی تاثیر تغییر سختی دیوار برشی بر اندرکنش قاب و دیوار تحت بارهای جانبی به روش پوش اور
2972 پایان نامه رشته عمران بهینه سازی ابعاد تراشه های لاستیکهای فرسوده به منظور افزایش مقاومت ماسه ها
2973 پروژه متره و برآورد
2974 طراحی دیوار برشی بتنی کوپله یا همبند
2975 پایان نامه رشته عمران ارزیابی تجربی و تعیین مقاومت نهایی برشی تیرهای بتن آرمه تقویت شده با استفاده از ورق فولادی و ورق مسلح 
2976 پایان نامه رشته عمران ارزیابی پارامترهای موثر در طراحی بر اساس عملکرد لرزه ای قاب های بلند مرتبه فولادی با مهاربند برون محور
2977 پایان نامه رشته عمران تحلیل و طراحی شبکه های دو لایه ای با به کارگیری روش های بهینه سازی و شبکه های عصبی
2978 پایان نامه رشته عمران بررسی اندرکنش دینامیکی خاک و گروه شمع مایل
2979 پایان نامه رشته عمران مقایسه تحلیلی ضریب شکل پذیری سازه های قاب فولادی با سیستمهای مهاربندی گوناگون
2980 پایان نامه رشته عمران رفتار استاتیکی تیر ورقهای خمیده فلزی با مقطع I شکل تحت تاثیر بارهای متحرک و گسترده
2981 پایان نامه رشته عمران رفتار تیرهای عمیق بتن مسلح تحت اثر نیروی دینامیکی
2982 پایان نامه رشته عمران تاثیر روشهای طراحی لرزه ای در نحوۀ توزیع خسارت و انرژی جذب شده در ساختمانهای بتنی مسلح قاب خمشی 
2983 پایان نامه رشته عمران بررسی سه بعدی اثر خصوصیات ساختگاه روی بزرگنمایی امواج زلزله
2984 پایان نامه رشته عمران تحلیل و طراحی سازه فضاکار با استفاده از الگوریتم شبکه های عصبی
2985 پایان نامه رشته عمران طراحی لرزه ای مخازن کروی گاز مایع (LPG)
2986 پایان نامه رشته عمران تحلیل غیرارتجاعی ساختمانهای فولادی با سیستم بادبند پراکنده تحت تاثیر نیروی زلزله
2987 آموزش مختصر متره کردن
2988 پایان نامه رشته عمران بررسی آسیب پذیری ساختمانهای آجری در زلزله با توجه به پیکربندی کامل ساختمان آجری بوسیله المانهای محدود
2989 پایان نامه رشته عمران بررسی لرزه ای ساختمانهای بتنی نامتقارن بر مبنای طراحی بر اساس عملکرد
2990 پایان نامه رشته عمران بررسی رفتار تک آهنگ و چرخه ای قابهای متشکل از تیرهای لانه زنبوری و ستونهای دوبل ناودانی تسمه دار
2991 پایان نامه رشته عمران بررسی آزمایشگاهی کاربرد بتن سبک در دالهای مرکب با نیمرخ کلاهی
2992 پایان نامه رشته عمران تحلیل و طراحی خرپای مستوی بوسیله شبکه های عصبی مصنوعی
2993 پایان نامه رشته عمران تحلیل دینامیکی و غیرخطی 3 بعدی یک ساختمان فلزی موجود جهت ارزیابی رفتار لرزه ای آن
2994 پایان نامه رشته عمران بررسی رفتار سازه های دیوار برشی در ساختمانهای بلند با روش اجزای محدود
2995 پایان نامه رشته عمران بررسی رفتار استاتیکی و دینامیکی سازه های قاب – دیوار برشی کوتاه شده متقارن در حوزه الاستیک
2996 پایان نامه رشته عمران طرح لرزه ای سازه های بنائی
2997 پایان نامه رشته عمران طرح بهینه قابهای فولادی شیبدار و مسطح با مقطع متغیر
2998 پایان نامه رشته عمران تاثیر جهت زلزله بر سازه ها
2999 پایان نامه رشته عمران تمرکز تنش، مقاومت نهایی و رفتار خستگی اتصالات T شکل متشکل از مقاطع دایروی 
3000 پایان نامه رشته عمران روش جدید تحلیل سازه ها با اتصالات نیمه گیردار دارای رفتار غیرخطی
3001 پایان نامه تعیین توزیع کرنش در نمونه سه محوری
3002 پایان نامه رشته عمران بررسی پایداری ورقهای ضخیم لایه لایه با استفاده از روشهای نوار محدود معمولی و مختلط
3003 جزوه مرمت خانه امام جمعه تهران
3004 پایان نامه رشته عمران تحلیل عددی و آزمایشگاهی پیچش در سازه های بنائی جدا شده توسط پی لفزشی ساده
3005 پایان نامه رشته عمران بررسی رفتار لرزه ای گنبدهای فضاکار و عوامل موثر بر ضریب رفتار
3006 پایان نامه رشته عمران به کارگیری سیستم های کنترلی TLD در کاهش ارتعاشات ساختمان های بلند در برابر زلزله
3007 پایان نامه رشته عمران مدل ریاضی یک بعدی آب و رسوب در کانالهای منشوری
3008 پایان نامه رشته عمران کنترل غیر فعال (passive) ارتعاش قائم پلهای معلق در مقابل زلزله با استفاده از سیستم (TMD)
3009 پایان نامه رشته عمران تعیین ضرایب بار و مقاومت برای تقویت پایه های پلهای بتنی با استفاده از الیاف CFRP
3010 پایان نامه رشته عمران بررسی تجربی کمانش جانبی- پیچشی تیرهای لانه زنبوری غیر منشوری
3011 پایان نامه رشته عمران کاربرد بتن مسلح شده با فیبر در قطعات پیش ساخته بتنی
3012 پایان نامه رشته عمران حل عددی و فرمولبندی برای پایداری موضعی خرپاها با استفاده از بهینه سازی ریاضی
3013 پایان نامه رشته عمران مقاوم سازی اعضاء و شکل پذیری تیرهای بتنی تقویت شده با استفاده از پوشش بتن مسلح
3014 پایان نامه رشته عمران تحلیل دیوارهای میخکوبی شده تحت بار زلزله
3015 پایان نامه رشته عمران کنترل فعال ارتعاشات ساختمان های بلند در مقابل زلزله با استفاده از منطق فازی
3016 پایان نامه رشته عمران تاثیر ارتفاع ساختمان بر ضریب رفتار سیستمهای فولادی قاب خمشی
3017 پایان نامه رشته عمران حل ارتعاش آزاد و پایداری ورق های چهارگوش با دامنه های عادی و غیر عادی از روش درونیابی مشتق 
3018 پایان نامه رشته عمران مدلسازی اجزاء محدود دیوارهای آجری غیر مسلح
3019 پایان نامه رشته عمران بررسی رفتار لرزه ای بادبندی زانویی در سازه های فولادی 
3020 پایان نامه رشته عمران تحلیل استاتیکی خطی و غیرخطی سازه های بتن مسلح صفحه ای و متقارن به روش اجزاء محدود 
3021 پایان نامه رشته عمران بررسی اثر خطاهای ناشی از ساخت بر روی کمانش جانبی- پیچشی و مقاوت نهائی تیرهای لانه زنبوری
3022 پایان نامه رشته عمران آنالیز غیر خطی استاتیکی مودال برای سازه های بلند 
3023 پایان نامه رشته عمران بررسی اثر کاربرد الیاف فولادی بر رفتار و مقاومت اتصالات بتن آرمه
3024 پایان نامه شناخت و طراحی تونل آب
3025 بررسی سازه های بتنی پیش ساخته و روند توسعه آن در ایران
3026 ارزیابی عملکرد لرزه ای سازه های فولادی طراحی شده بر اساس آیین نامه 2800
3027 فایل پاور پوینت تحلیل و بررسی لرزه ای مخازن هوایی آب
3028 کتاب کنترل کیفیت در حین ساخت (جوش)
3029 فروش پایان نامه
3030 پایان نامه بررسی کیفیت بتن با دوام در برابر خوردگی میلگردها
3031 مطالعه اثر نقص اولیه (Initial Imperfection) در ورق فولادی بر روی رفتار لرزه ای سیستم دیوارهای برشی فولادی (SSW)
3032 مطالعه رفتار لرزه ای سیستم نوین دیوارهای برشی فولادی تقویت شده با FRP
3033 پروژه آب و فاضلاب 
3034 تحقیق سیستم سازه کابلی
3035 سازه های بلند
3036 طراحی دیوار حایل
3037 جزوه سازه های فولادی پیشرفته-مهندسی عمران
3038 تحقیق و مقاله درباره انواع بتن
3039 آموزش نرم افزار etabs 2013
3040 جداول مورد نیاز متره و برآورد
3041 نرم افزار جدول اشتایل برای محاسبه وزن واحد طول آهن آلات، ورق، نبشی و... 
3042 3 جزوه آموزشی نرم افزار ایتبس
3043 8 نرم افزار کاربردی و مفید عمران تحت اکسل
3044 دانلود جزوه روش های اجرای ساختمان - دکتر علی مزروعی
3045 بررسی تاثیر نوع دانه بندی روش سوپرپیو بر خصوصیات حجمی آسفالت گرم (HMA)
3046 نمونه سوال آزمون محاسبات خرداد 93
3047 دانلود اصول مهندسی پی استاد لطفی 
3048 سئوال های ازمون نظام مهندسی - اجرا آبان 93
3049 سئوال های ازمون نظام مهندسی - نظارت آبان 93
3050 تحلیل دینامیکی غیر خطی صفحات فولادی تحت اثر بارهای انفجاری
3051 دانلود جزوه فولاد 2 - گل صورت پهلویانی
3052 دانلود جزوه راهسازی - مهندس کلاهدوز
3053 کتاب فرمولر مهندسی عمران
3054 برنامه اکسل چک کردن تقویت تیرهای فلزی
3055 سد بهبهان
3056 ترمیم و مقاوم سازی سازه ها
3057 گزارشکار کاراموزی مرتبط با هتلی در حال اجرای در مشهد مقدس
3058 دانلود جزوه فولاد 1_LRFD - گلصورت پهلویانی
3059 بررسی تحلیلی جداگرهای لرزه ای در بهبود عملکرد پل ها
3060 بررسی انرژی پذیری و رفتار هیسترتیک اتصالات بادبندی ها
3061 آموزش مقدماتی نرم افزار ce-qual-w2
3062 مقاله ارزیابی جریان زیست محیطی
3063 روش های مدیریت حمل رسوب
3064 پی دی اف پاورپوینت مدیریت سیلاب
3065 مروری بر امکان استفاده از GIUH در مناطق شهری 
3066 مدلسازی بخشی از آبخوان جنوب تهران با استفاده از مدل GMS7.1
3067 سوال و پاسخ امتحان هیدرولوژی پیشرفته 
3068 مقاله مطالعه لایه بندی حرارتی مخزن سد پیشین با استفاده از مدل CE-QUAL-W2
3069 پاورپوینت پایان نامه بررسی کیفیت آب رودخانه جاجرود و سد ماملو با استفاده از مدل دو بعدی ce-qual-w2
3070 پاورپوینت آموزش گام به گام تلفیق دو مدل hec-ras , hec-hms 
3071 مطالعه کارایی BMP ها در حذف رسوبات رواناب شهری ناشی از بارندگی
3072 مدلسازی رواناب منطقه 10 تهران ناحیه 6,7,8 با نرم افزار SWMM
3073 آموزش کامل گام به گام مدل دو بعدی Ce-qual-w2
3074 کنترل لرزه ای سازه ها با استفاده از میراگرها و جداسازهای پایه ای
3075 جداز ساز ارتعاشی
3076 سمینار و نحوه ی ارسال مقاله به پایگاه elsevier
3077 سیستم های نوین کنترل لرزه ای در ساختمان
3078 تقویت صفحات فولادی دارای بازشو با استفاده از سخت کننده تحت اثر بارهای انفجاری
3079 بررسی پارامتریک تاثیر زوایای مختلف گسلش بر فونداسیون ها
3080 مقایسه پارامترهای تحکیم ثانویه خاک رس – لای توسط سلول تحکیم هیدرولیکی پیشرفته و آزمایش ادئومتری
3081 امتحان رواناب شهری دکتری منابع آب
3082 آموزش استخراج هیدروگراف های لحظه ای پایه ژئومورفولوژیکی و تابع عرض : GIUH و WFIUH
3083 پایان نامه بررسی کیفیت بتن با دوام در برابر خوردگی میلگردها
3084 فایل اکسل محاسبه فاصله دو نقطه و زاویه راستا با شمال
3085 فصل چهار پایان نامه تغذیه گرایی و لایه بندی حرارتی - مبانی مدلسازی و توصیف فرآیند
3086 درجه حرارت - وضعیت هوا - TDS - اکسیژن محلول - فسفات و نیترات آب ورودی به سد طالقان و لتیان در سال 89 بصورت ماهانه
3087 مقاله شبیه سازی دو بعدی رژیم حرارتی مخزن سد شهید رجایی
3088 سه جزوه مفید در زمینه مدیریت کیفی منابع آب و تغذیه گرایی
3089 تجزیه و تحلیل علل تاخیر و عملکرد زمانی در پروژه های ساخت و ساز
3090 زاویه اصطکاک حالت بحرانی ماسه‌ها
3091 پایان نامه ارزیابی اثرات توسعه صنعتی بر محیط زیست 
3092 نمونه سولات حل شده ی معادلات دیفرانسیل ( کامل )
3093 دانلود مقاله نقش سازه در معماری کویری(نقش رسمی بندی در سازه های کویری)
3094 دانه گیری فاضلاب
3095 خواص مکانیکی خاک
3096 جوشکاری زیر آب
3097 بهینه سازی هندسه و سیستم سازه ای مجتمع های مسکونی
3098 بررسی اثر مهاربندی های فولادی به عنوان سیستم مقاوم جانبی بر رفتار لرزه ای ساختمان های بتن مسلح
3099 ده جزوه کاربردی درس عملیات واحد آب و فاضلاب
3100 دانلود پایان نامه ارائه مدل های عددی متعدد به منظور تحلیل پایداری شیب های ترکیبی با استفاده از نرم افزار تحلیلی FLAC/SLOPE 
3101 پی دی اف شبیه سازی تغذیه گرایی با استفاده از رویکرد پویایی سیستم و مقایسه آن با مدل Ce-Qual-W2
3102 مطالعات هیدرولوژی یک زیرحوزه آبخیز از حوزه آبخیز تجن به همراه اکسل اطلاعات
3103 مقاله شبیه سازی دو بعدی هیدرودینامیک و زمان ماند مخزن سد شهید رجایی با استفاده از مدل CE-QUAL-W2
3104 طراحی سیلاب پاورپوینت قابل ویرایش
3105 دانلود پایان نامه آماده اثر مواد بیولوژیک بر محیط زیست با فرمت word-ورد 102 صفحه 
3106 پروپوزال آماده قابل ویرایش رشته آب با موضوع مدلسازی کیفیت زئوپلانکتون در مخزن سد
3107 پروپوزال آماده قابل ویرایش رشته آب با موضوع مدلسازی کیفیت آب رودخانه جاجرود و سد ماملو با استفاده از مدل ce-qual-w2
3108 آموزش تصویری تهیه نقشه پهنه بندی سیلاب با استفاده از نرم افزار های Hec-geo-ras،GIS و Hec-ras
3109 دانلود پروژه راهسازی - مهندس کلاهدوز
3110 تعیین ظرفیت دیوار برشی بتنی به روش حدی
3111 بررسی تاثیر بهینه سازی توپولوژی براساس قابلیت اعتماد در سازه های پیوسته
3112 بهینه سازی توپولوژی براساس قابلیت اعتماد در سازه های تحت اثر بار حرارتی
3113 سمینارکارشناسی ارشد، پیوستگی بین ورق های FRP و تیرهای بتن آرمه
3114 سمینار کارشناسی ارشد، عملکرد انواع اتصالات کاهش‌یافته در مقطع تیر (RBS) و اتصالات تقویت‌شده در قاب‌های خمشی
3115 سمینار کارشناسی ارشد، بررسی خصوصیات مکانیکی بتن سبک سازه ای با استفاده از الیاف ترکیبی
3116 بررسی خرابی سازه های فولادی مس سرچشمه (شکست اتصالات سیستم نگهدارنده لوله های انتقال آب)
3117 دانلود پروژه سازه های فولادی . 12 طبقه . مسکونی .گلصورت پهلویانی
3118 کارآموزی عمران
3119 کاربرد فناوری نانو در مهندسی عمران
3120 پروژه پاور پوینت آماده اثر زلزله بر لوله های مدفون 
3121 تحلیل خطی و غیرخطی سازه های پرعضو با استفاده از مفاهیم نظریه گراف ها، پردازش موازی و شبکه های عصبی مصنوعی
3122 سئوالات آزمون ورود به نظام مهندسی عمران(بخش نظارت،پایه 3)
3123 هندبوک مقاومت مصالح
3124 بیش از 500 بلوک آماده و زیبای اتوکد (عمران)
3125 هندبوک تونل
3126 پروژه پاور پوینت آماده اثر زلزله بر سیلوهای فولادی (سازه های ویژه)
3127 بررسی مقایسه ای کاربرد شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون خطی در مدل تحلیل منطقه ای سیلاب
3128 استفاده از روش کارآمد HLLC برای مدلسازی موج ناشی از شکست سد
3129 تهیه مدل سناریوهای تولید کود کمپوست از پسماندهای جامد شهری در ایران (مطالعه موردی شهر تبریز)
3130 آبجکتهای بسیار زیبای هنر و معماری اسلامی در قالب اتوکد قابل ویرایش
3131 دانلود پروژه ورد اقدامات صورت گرفته جهت ایمنی راه در آمریکا 
3132 ساختمان
3133 پایان نامه رشته عمران پیرامون آنالیز و طراحی اعضای خمشی پیش تنیده
3134 طراحی لرزه ای ساختمان با تکیه گاه انعطاف پذیر بر اساس تغییر مکان
3135 بررسی ضوابط شکل پذیری برای طراحی اتصالات تر در سازه های بتنی پیش ساخته
3136 بررسی امکان تقویت لرزه ای سازه های فولادی موجود با استفاده از بادبند زانویی و المان زانویی
3137 آموزش گام به گام و مرحله ای نرم افزار MATLAB
3138 دینامیک سازه
3139 مهندسی پی
3140 اثر زلزله بر روی مخازن نفتی
3141 جزوه تحلیل خطر زلزله دکتر قدرتی
3142 فیلم آموزشی تحلیل تیر
3143 تحلیل کامپوزیت
3144 تحلیل خرپای دو بعدی
3145 پروژه آماده کارشناسی ارشد: گسترش متدولوژی افزایش ایمنی جاده ها با رویکرد آموزش و اجرای قوانین به همراه ضمیمه (210 صفحه فایل ورد - Word)
3146 دانلود پروژه ترمیم و مقاوم سازی ستون های بتنی با استفاده از FRP
3147 دانلود جزوه دستنویس دینامیک ۶۰ صفحه ای
3148 آموزش مدل شبیه ساز رودخانه و مخزن سد CE-QUAL-W2
3149 آموزش مدل هیدرولوژیکی حوزه آبریز SWAT
3150 آموزش مدلهای مطالعه تغییر اقلیم SDSM و LARS-WG
3151 بررسی و مقایسه معیارهای عملکردی سیستم اتوبوسرانی شهر تهران با بیش از ۳۰ شهر جهان
3152 بهره گیری از تئوری صف در تخمین اسکله های کانتینری مورد نیاز بندر شهید رجایی
3153 بهینه سازی همزمان چراغ راهنما و تخصیص ترافیک بر اساس مدلهای شبکه
3154 تحلیل ایمنی گروههای آسیب پذیر و موتورسیکلت سوار مطالعه موردی : استان خراسان رضوی
3155 تعیین عوارض و تعرفه گذاری بر شبکه معابر و تسهیلات حمل و نقلی
3156 سامانه مسیریاب حمل و نقل همگانی تهران
3157 سیستم هوشمند ثبت تخلفات و بررسی سوانح رانندگی مبتنی بر GPS
3158 ضوابط پیشنهادی طراحی و مکان یابی بیلبوردها در سطح شهر مشهد
3159 عوامل موثر بر ایمنی در تقاطعات همسطح
3160 فرهنگ ترافیک و چگونگی شکل گیری آن
3161 کاربرد روش گرادیان در برآورد تقاضای سفر ایام خاص شهر مشهد
3162 کاهش هزینه های اقتصادی حمل و نقل با استفاده از مکان یابی کاربری زمین
3163 پروژه آبرســـــانـی شـــــــهری
3164 گزارش کارورزی | در محل احداث پارک ناز
3165 پاورپوینت اثرات زلزله بر ساختمان
3166 کاربرد کامپوزیت‌های FRP در سازه‌های بتن آرمه و بررسی دوام آنها (بهمراه فایل WORD)
3167 فیلم آموزش تحلیل خرپا در نرم افزار opensees
3168 فیلم آموزشی تحلیل قاب دو بعدی د رنرم افزار opensees
3169 فیلم آموزشی تحلیل قاب 3 بعدی در نرم افزار opensees
3170 گزارش کارآموزی و پروژه راه سازی برای رشته عمران 
3171 جزوه مدیریت طرح های عمرانی
3172 مقاله سازه های هیدرولیکی
3173 مقاله تحلیل خطر زلزله
3174 مقالات ژئوتکنیک لرزه ای
3175 مقاله برنامه ریزی حمل ونقل
3176 مقالات آب و فاضلاب
3177 بررسی تاثیر ناکاملی اولیه در رفتار تیرورق ها
3178 تحلیل عددی اثر قوس زدگی در پایدارسازی شیروانی های خاکی با استفاده از تکنیک شمع کوبی
3179 تحقیق-احداث ساختمان مسکونی
3180 بررسی تاثیر جمع شدگی کرنشی بتن بر میزان ترک خوردگی بتن
3181 بررسی کارآیی شاخص خسارت اطمینان مودی در نمونه‌های آزمایشگاهی از انواع مختلف المان‌های سازه‌ای
3182 بررسی بکارگیری فولاد کم مقاومت برای طراحی لرزه ای قاب فولادی با مهاربند گوشه به روش اجزای محدود
3183 بررسی مقایسه ای معماری سنتی با معماری مدرن با تاکید بر محاسن و معایب هرکدام
3184 بررسی و تحلیل پدیده آبشستگی موضعی در پایه های پل و روشهای کنترل آن
3185 مهندسی آب و فاضلاب
3186 اخلاق مهندسی
3187 آزمایش های آزمایشگاهی و صحرایی خاک
3188 آسیب پذیری و بهسازی لرزه ای 
3189 پروژه پاور پوینت آماده ارزیابی اثر زلزله های نزدیک گسل روی آسیب پذیری پل های بزرگراهی
3190 مشاوره تحصیلی و برگزاری کلاس های دروس کارشناسی عمران...مدرس:مهندس آرمین حمزه نوا (کارشناس ارشد عمران-زلزله)
3191 نقشه ساختمان ویلایی 85 متری (با فرمت کد)
3192 پایان نامه الگوریتم های مسیریابی 
3193 آلودگی هوا
3194 اندر کنش خاک و سازه
3195 برنامه ریزی و حمل و نقل
3196 تحلیل خطر زلزله
3197 تحلیل و طراحی روسازی راه
3198 بررسی نحوه تاثیر میراگر جرمی تنظیم شده در کاهش پاسخ لرزه ای سازه فلزی غیرخطی با رفتار واقعی
3199 تونل سازی
3200 دینامیک سازه
  • ۹۴/۱۰/۰۳
  • علیرضا نامدار

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی