پورتال جامع فایلهای آموزشی تحقیق پروژه کتاب

لطفا دست خالی از وبلاگ ما خارج نشوید. نام وبلاگ " سل فایل 2015 " رو در ذهنتون بسپارید. با بیش از 150 هزار فایل دسته بندی شده

پورتال جامع فایلهای آموزشی تحقیق پروژه کتاب

لطفا دست خالی از وبلاگ ما خارج نشوید. نام وبلاگ " سل فایل 2015 " رو در ذهنتون بسپارید. با بیش از 150 هزار فایل دسته بندی شده

بایگانی

لیست عناوین فایلهای موجود در زیر آمده است.

به راحتی می توانید با کلیک روی هر مطلب وارد صفحه توضیحات آن شوید و فایل را دانلود کنید.


4801 تحلیل و طراحی بررسی رفتار چرخه ای اتصالات صلب بر اساس نتایج آزمایشگاهی
4802 ارایه اتصال گوه ای (RBW) براساس اتصال پیش تایید شده ی تیر با مقطع کاهش یافته (RBS) 
4803 اثرات تغییرات طیف آیین نامه 2800 در ویرایش سوم و چهارم بر پاسخ لرزه ای قاب های خمشی فولادی
4804 بررسی رابطه تغییر مکان جانبی نسبی آیین نامه 2800 در حالت الاستیک و غیر الاستیک
4805 بررسی عددی رفتار لرزه ای تونل قطارهای شهری واقع در خاکهای روانگرا
4806 بررسی عددی رفتار گروه شمع تحت بارهای جانبی سیکلی
4807 بررسی تاثیر خروج از مرکزیت خارج صفحه ورق اتصالات در قاب های مهاربندی شده همگرا 
4808 ارزیابی دقت تحلیل پوش آور به هنگام شونده براساس نیرو در سازه های فولادی قاب خمشی
4809 کاربرد الگوهای توزیع بار جانبی در ارزیابی لرزه ای قاب های خمشی فولادی ویژه بر اساس روش های تحلیل استاتیکی غیرخطی FEMA356 و FEMA440
4810 مقایسه ارزیابی لرزه ای تیرهای ساده با تیرهای با بال کاهش یافته و تیرهای با جان موجدار
4811 ارزیابی عملکرد لرزه ای تیرهای با جان موجدار بر اساس نوع وابعاد صفحه موجدار
4812 ارزیابی عملکرد لرزه ای تیرهای با جان موجدار بر اساس نوع وابعاد صفحه موجدار
4813 ارزیابی روش های تحلیل استاتیکی غیر خطی (پوش اور) برای سازه های بتن آرمه با نامنظمی جرمی در پلان 
4814 ارزیابی سطح عملکرد لرزه ای سازه های بتن آرمه با دیوار برشی مقاوم سازی شده با CFRP 
4815 بررسی اثر نوع اتصال تیر به ستون بر مقاومت و جذب انرژی دیوارهای برشی فولادی
4816 بررسی رفتار لرزه ای پل های خرپایی پیچیده با استفاده از اعضای پیوسته
4817 بررسی احتمال خرابی سد بتنی وزنی در سطوح مختلف تقاضای لرزه ای با در نظر گرفتن اثرات اندرکنشی 
4818 ارزیابی لرزه ای سدهای بتنی وزنی با در نظر گرفتن اثرات فاصله از چشمه لرزه زا(مطالعه موردی)
4819 بررسی رفتار سدهای بتنی وزنی با استفاده از روش زمان دوام و در نظر گرفتن رفتار غیرخطی مصالح
4820 اثر تغییر عمق، شعاع و مقطع تونل بر روی منحنی مشخصه زمین (GRC) در تونل دایرهای ، نعل اسبی و دو قوسی
4821 بررسی عملکرد خط لوله مدفون فولادی تحت جابجایی ناشی از حرکت گسل معکوس به روش اجزاء محدود
4822 بررسی عددی نتایج مدل سازی گودبرداری در مجاورت تونل با مدل های رفتاری متفاوت
4823 بررسی نحوه اعمال بار ترافیک در آنالیز فرونشست های سطحی در تونل های شهری
4824 اثر تغییر زاویۀ انتشار میدان موج برشی بر تغییر شکل حفرات مستطیلی شکل
4825 تاثیرارتعاشات حاصل از زمین لرزه و گسلش بر روی تونل های مترو
4826 بررسی نشست سطح زمین در اثر حفر سازه های زیرزمینی نزدیک به سطح با روش المان مرزی
4827 تعیین میزان آسیب زلزله های آینده بوسیله آنالیز سایزموتکتونیکی گسل های مهم منطقه آذربایجان
4828 بررسی سایزموتکتونیکی زلزله های تاریخی و دستگاهی تاریخ تبریز
4829 تکتونیک فعال و مطالعه ی فعالیت های نئوتکتونیکی منطقه تبریز
4830 علت وقوع زمین لرزه های دوگانه ورزقان در آذربایجان شرقی و تحلیل لرزه خیزی منطقه
4831 اندازه گیری نرخ زمین لغزش گرمی با به کارگیری تکنیک تداخل سنجی رادار(مطالعه موردی: رانش گرمی)
4832 باز سازی میدان تنش دیرین در توده نفوذی شرق بجستان بر پایه ساختارهای شکننده
4833 آنالیز مشخصات زمین لرزه های زون البرز مرکزی ،شمال ایران
4834 بررسی مقدماتی الگوی شکستگی های سازند مزدوران در زون گسلی کارده،شمال شرق مشهد
4835 مطالعه تغییرشکل میان لرز زون گسله مسبب زمین لرزه اهر (21 مردار 91) ،با استفاده از تداخل سنجی راداری
4836 تحلیل پایداری پی و کوله های سد بلطاق با بهره گیری از شبیه سازی عددی
4837 بررسی لرزه خیزی و رابطه ی گوتنبرگ-ریشتر در گستره ی تهران
4838 بررسی احتمال وجود گسل با استفاده از داده های نقطه میانی مشترک ژئورادار
4839 اثر روش آماده سازی نمونه بر روی پایداری قیر اصلاح شده با پلی اتیلن ضایعاتی
4840 اثر پلی اتیلن ضایعاتی بر روی خواص قیر پایه و پایداری ذخیره سازی 
4841 استفاده ی مؤثر از فن آوری های نوین در صنعت ساختمان، زمینه ساز محیط زیست پایدار و توسعه ی مدیریت دانایی محور
4842 بررسی مشخصات و پایداری توده سنگ های مجاور دهانه ورودی تونل زیارباغ
4843 تاثیر عوامل و پارامترهای موثر در ناپایداری شیروانی های خاکی همراه با دستور العمل روش تثبیت مناسب
4844 معرفی خطای همجواری مقاطع در بررسی تزریق پذیری و نفوذپذیری توده سنگ
4845 مکانیزم رفتاری سنگها تحت بارهای سیکلی
4846 بررسی رفتارهای زلزله های نزدیک گسل
4847 بررسی اثرات صلبیت فونداسیون در مسیر گسلش در گسل های شیب لغز معکوس
4848 کاربرد روش G.P.R در گسل شمال شهر ری جنوب تهران ،ایران
4849 کاهش اثر گسل برخط لوله مدفون
4850 بررسی اثر اندرکنش خاک-سازه بر ساختمان های چند طبقه قاب خمشی واقع بر شالوده سطحی انعطاف پذیر
4851 بررسی اثر اندرکنش خاک لایه ای و سازه در ظرفیت باربری شمع ها و تنش های وارد بر سازه در حالت های زهکشی شده و زهکشی نشده
4852 مقایسه اثر آهک و سیمان تیپ دو بر مقاومت فشاری خاک های رسی با دامنه خمیری بالا در شرایط گوناگون
4853 بررسی تاثیر ساختگاه بر زلزله در امتداد خط 2 مترو تبریز
4854 طرح مقاوم سازی بدنه سد تاریخی قازلو
4855 تعیین نوع خاک ساختگاه کلیسای سنت استپانوس جلفا با استفاده از میکروتریمورها
4856 تحلیل غیر خطی ساختمان بنایی به روش ستون معادل وارائه راهکارهای بهسازی
4857 بررسی تأثیر افزودن آهک و میکرو سیلیس بر نسبت باربری کالیفرنیا (CBR) خاک ریزدانه ی رس دار
4858 ارائه مدل برای محاسبه ظرفیت چسبندگی NSM FRP به بتن با استفاده ازالگوریتم ژنتیک و شناسایی درجه اهمیت پارامترهای موثر برآن
4859 تغییرات عمق موهو در حاشیه جنوبی البرز مرکزی با برگردان توابع گیرنده وپاشندگی امواج سطحی
4860 پاورپوینت برج میلاد
4861 پروژه کامل بتنی، دستی و نرم افزار
4862 تحقیق : معرفی مهندسی عمران 
4863 پروژه : مراحل طراحی و اجرای یک ساختمان بطور کامل 
4864 روش زمانبندی کسب شده و پیش بینی زمان و هزینه نهایی پروژه
4865 کاربرد آنالیز قابلیت اطمینان و تحلیل ریسک در طراحی سنگچین جهت حفاظت از بستر رودخانه در محل پایه های پل
4866 سه جزوه آموزش نرم افزار etabsبه همراه دو جزوه آموزشی نرم افزارهای sap 2000و safe
4867 جزوه تایپی درس فولاد یک و دو 
4868 جزوه درس مهندسی پی
4869 جزوه درس تحلیل سازه یک و دو
4870 جزوه درس استاتیک 
4871 جزوه درس مقاومت مصالح یک و دو 
4872 جزوه درس مهندسی زلزله 
4873 جزوه درس بتن یک و دو
4874 جزوه برنامه ریزی و کنترل پروژه 
4875 جزوه درس محوطه سازی 
4876 جزوه درس متره وبرآورد 
4877 جزوه درس نقشه برداری 
4878 نمونه سوالات درس فولاد وبتن 
4879 پروژه تخصصی :روش های نوین مقاوم سازی در برابر زلزله 
4880 پاورپوینت عمران با عنوان سیستم باربر جانبی سازه های بلند بتنی 
4881 پاورپوینت عمران با عنوان فونداسیون سازه های بلند 
4882 جزوه پایداری سازه ـ ارشد سازه
4883 کتاب مکانیک محیط پیوسته مالورن (انگلیسی)+حل تمرین تا chapter3
4884 سوالات امتحان پی پیشرفته(ارشد خاک وپی) دکتر شوش پاشا 
4885 پاورپوینت آنالیز لرزه های ساختمانها با در نظر گرفتن اندرکنش دینامیکی خاک و سازه 
4886 جزوه درس هیدرولوژی دکتر جمالی 
4887 پروژه درس روش اجزا محدود : برنامه نویسی حل معادله به روش حذفی گوس در نرم افزار متلب 
4888 کتاب نکاتی درمورد شمع های درجا ریز
4889 پاورپوینت دینامیک خاک تحت عنوان :خصوصیات روانگرایی خاکهای دانه ای بد دانه بندی شده تحت شرایط K0
4890 کتاب دینامیک سازه ها چوبرا به همراه حل تمرین این کتاب 
4891 دانلود تحقیق مدیریت پروژه
4892 حل تمرین فصل سه کتاب دینامیک کرامر(ارشد خاک وپی)
4893 جزوه کارشناسی ارشد درس دینامیک خاک دکتر رنجبر
4894 گزارش کار آزمایش سانتریفیوژ
4895 کتاب دینامیک خاک داس (انگلیسی)به همراه حل تمرین
4896 پروژه طراحی لرزه ای سازه فولادی (۱۹طبقه مسکونی+۲طبقه زیرزمین+خرپشته)
4897 تاثیر حضور افزودنی ها در عملکرد بتن غلتکی (RCC)
4898 DTUR Method مدلی برای تخمین زمان تاخیر در میادین شهری بر اساس پارامترهای هندسی و ترافیکی،پورمعلم ناصر_فرشچین امیدرضا 
4899 GIS و مسیریابی با تکیه بر فرآیند تکراری،سعیدیان ماشاءالله،‌هاتفی شفتی علی
4900 آنالیز استاتیکی شالوده های شمعی با استفاده از روش عددی،مومن نوروزائی مصطفی_بازیار محمدحسن
4901 آنالیز پایداری شیروانیهای خاکی مسلح با روشهای اجزاء محدود و تعادل حدی
4902 نقشه های معماری ساختمان های باعرض 4تا 10 متر
4903 آموزش نرم افزارهای گمبیت (Gambit) و فلوئنت (fluent6.3)
4904 آنالیز تنشهای برشی در جان تیر ورق های عمیق با جان موج دار ذوزنقه ای
4905 آنالیز حساسیت سیستماتیک: کاربرد در مدلسازی آزمایش نفوذسنج
4906 آنالیز دینامیکی تقریبی قاب های فضایی صلب و خرپاهای فضایی با استفاده از تئوری موجک ها و موجک بهینه
4907 آنالیز عدم قطعیت برآورد حجم رسوب مخازن سدها (مطالعه موردی رودخانه باراندوز)
4908 آنالیز غیرخطی تیر ورقهای عمیق با جان موج دار سینوسی
4909 دانلود سمینار با موضوع: بتن الیافی
4910 مقاله: اتصال مدل های ریاضی موج و جریان در سیستم اطلاعات جغرافیایی جهت بررسی هیدرودینامیک سواحل
4911 اثر آبپایه های انتهایی بر عملکرد جهش هیدرولیکی در مقطع ذوزنقه ای
4912 مقاله: اثر اندازه عمق بر مقاومت برشی تیرهای بتن مسلح فاقد خاموت بر پایه اصطکاک برشی و با ساده سازی نظریه میدان فشاری
4913 اثر تحریکات لرزه ای بر آسیب پذیری تونلها در عمقهای متفاوت
4914 اثر تنش برشی استاتیکی اولیه بر مقاومت روانگرایی ماسه اشباع بابلسر در آزمایشات سه محوری تناوبی زهکشی نشده
4915 اثر تنش موثر همه جانبه بر خواص دینامیکی ماسه بابلسر اشباع در آزمایشات سه محوری تناوبی زهکشی نشده در کرنش های متوسط
4916 اثر جریان شعاعی سیال منفذی بر روی پایداری چاههای نفت
4917 اثرات استفاده از بتن سبک در طراحی لرزه ای سازه 
4918 اثرات سه مولفه لرزه ای بر روی رفتار دینامیکی ساختمانهای نامتقارن فولادی
4919 اجرای اسکله های وزنی با بلوکهای پیش ساخته بتنی مطالعه موردی: بندر پتروشیمی پارس
4920 اثر دقت DEM در استخراج پارامتر های هیدروژئومورفولوژیکی
4921 ارائه الگوی بارگذاری جدید برای قابهای فولادی با مهاربندی برون محوری
4922 ارائه الگوی فرآیندی تعیین نیازهای کاربران در راه های برون شهری کشور
4923 ارائه روش بهینه تثبیت خاکهای باتلاقی منطقه پارس جنوبی
4924 ارایه روش تعیین و آنالیز وضعیت ماشین آلات مربوط به ساخت و نگهداری راهها
4925 ارائه روش تقریبی برای سرمایه گذاری در شبکه حمل و نقل درون شهری در شرائط عدم قطعیت
4926 ارائه روشی جهت تعیین نواحی با تصادفات زیاد عابرین پیاده در راههای بین شهری
4927 ارائه طیف طراحی بر مبنای مطالعات تفکیک خطر لرزه ای مطالعه موردی تپه های عباس آباد تهران
4928 ارائه مدل ارزش راه ها با تکیه به روش AHP و کاربرد آن در GIS
4929 ارائه مدل ترکیبی تویع سفر و تخصیص ترافیک در خصوص سفرهای با هدف خرید شهر تهران
4930 ارائه مدل زوال خط به منظور مدیریت نت در خطوط ریلی ایران
4931 ارزیابی آزمایش خمش نیم دایره به عنوان روشی جدید برای تعیین مقاومت کششی بتن آسفالتی
4932 ارزیابی احتمال وقوع پدیده روانگرایی در محل احداث سدهای خاکی (مطالعه موردی سد گلابر)
4933 ارزیابی اقتصادی و اجتماعی عملیات مهندسی رودخانه در استان زنجان
4934 ارزیابی بار بستر در رودخانه های با مواد بستری درشت دانه در حوضه غربی رودخانه ارس
4935 ارزیابی مقاومت در جا با استفاده از روش اولتراسونیک و به کمک شبکه های عصبی مصنوعی
4936 تأثیر درس های زلزله های گذشته روی طراحی مدرن سازه های بتنی
4937 پایان نامه کارشناسی ارشد خاک وپی تحت عنوان :ارزیابی پتانسیل روانگرایی درخاک ها با استفاده ازشبکه های عصبی مصنوعی
4938 جزوه مکانیک خاک -آمادگی کنکور ارشد عمران
4939 پاورپوینت تحت عنوان :تاثیر چگالی بر رفتار سایکلیک ماسه تحکیم یافته ناهمسانگرد اتاوا تحت بارگذاری پیچشی زهکشی نشده
4940 پروژه آب و فاضلاب
4941 ارزیابی پارامترهای بتن با روش غیر مخرب تست سرعت پالس التراسونیک
4942 ارزیابی پتانسیل روانگرایی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی بر اساس آزمون CPT
4943 ارزیابی پرده ی آب بند سرریز زرینه رود با استفاده از نفوذ پذیری و خورند سیمان
4944 ارزیابی ترکهای از بالا به پایین (TDC) در روسازی های بتن آسفالتی ضخیم
4945 ارزیابی تنشهای پسماند ناشی از جوشکاری در اتصال TT از یک سکوی ثابت دریایی به روش المان محدود
4946 ارزیابی خسارت لرزه ای قابهای خمشی بتن مسلح در طراحی بر اساس عملکرد با استفاده از تحیل بار افزون
4947 ارزیابی دراز مدت اثر خوردگی آرماتورها بر ظرفیت باربری اعضای بتنی در محیط های دریایی
4948 ارزیابی روانگرایی ناشی از موج در نهشته های ماسه ای بستر دریا
4949 دانلود مقاله سرمایه گذاری 
4950 مدل سازی کیفی آب در شبکه توزیع آب شهری با نرم افزار watergems
4951 دانلود مقاله پلیمرها
4952 نقشه های gis هواشناسی وهیدرولوژی تهران
4953 گزارش هیدرولوژی و هواشناسی درون شهری و برون شهری تهران 
4954 آمار و اطلاعات چاه های تهران و کرج سال های 89 الی 90
4955 مطالعات کمی و کیفی آب های سطحی تهران
4956 ساماندهی آب های سطحی تهران با استفاده از پویایی سیستم و vensim
4957 جزوه خوب آزمایشگاه خاک
4958 پاورپوینت عمران آماده با عنوان خستگی 
4959 پاورپوینت عمران با عنوان اجرای سازه های پیچ و مهره ای 
4960 پاورپوینت عمران آماده عنوان پل های کابلی کششی 
4961 پاورپوینت عمران با عنوان سازه های بلند 
4962 پاورپوینت عمران آماده عنوان سازه های با پروفیل نورد سرد 
4963 دانلود نمونه سوالات سنگ کاری درجه 3
4964 دانلود نمونه سوالات گچ کار درجه 3
4965 تحلیل سه بعدی غیر خطی کابل های معلق و سازه های متکی به آنها
4966 پژوهشی در طراحی و ساخت "خرپای کمان مرکب چوبی" برای پوشش دائم حیاط خانه قائم مقامی در یزد
4967 اندازه گیری مقیاس کامل پاسخ برج میلاد تحت بارگذاری باد
4968 بررسی امکان سنجی بهره گیری از سیستم های سازه های شبکهای دو لایه مختلط در پل های مستوی از دیدگاه فنی و اقتصادی
4969 بهینه یابی وزنی سازه های فضاکارچلیک تحت بارهای ناشی از برف و انباشتگی آن
4970 بررسی کفایت لرزه ای آیین نامه چین در مورد شبکه های تخت دو لایه
4971 طراحی بهینه سازه های فضاکار مبتنی بر نظریه قابلیت اطمینان با استفاده از الگوریتم ژنتیک
4972 بهینه سازی چند هدفه ی سازه های فضاکار با ترکیب منطق فازی و الگوریتم وراثتی با رتبه بندی نامغلوب
4973 بهینه سازی شکل سازه های فضاکار با محدودیت فرکانس توسط الگوریتم ترکیبی جستجوی گرانشی و عملگر پیوند متعامد
4974 بهینه سازی گنبدهای دیامتیک با استفاده از الگوریتم های بهینه سازی SPSA، PSO،GAو ترکیب SPSA-PSO و مقایسه ی الگوریتم ها
4975 بهینه سازی سازه های فضاکار تخت دو لایه به روش الگوریتم های فراکاوشی ترکیبی
4976 بهره برداری و نگهداری سازه های فضاکار مطالعه موردی: سازه فضاکار استخر مجموعه فرهنگی – ورزشی مخابرات استان آذربایجان غربی
4977 استفاده از سازه های فضاکار در مقاوم سازی لرزه ای سازه های بتنی موجود
4978 گزارش طراحی و ساخت پل رابط بین دو ساختمان جهاد دانشگاهی کرمانشاه
4979 ناپایداری شبکه دولایه فضاکار تحت بارهای دینامیکی
4980 سیر تحول سازه های کش بستی در جهان
4981 طراحی سازه های فضاکار کش بستی چلیکی مبتنی بر رفتار ناپایداری
4982 پیشتنیده کردن سازه های کش بستی در تعداد مراحل حداقل
4983 کاربرد شبکه های دو لایه فضاکار در سکوهای دریایی
4984 بررسی پایداری سازه های فضاکار قیچی سان تاشو تحت اثر بار باد
4985 بررسی پایداری سازه های فضاکار قیچی سان تاشو تحت اثر بارهای ثقلی
4986 بررسی اثر تغییرات چگالی گنبدهای فضاکار شبکه ای بر وزن مرده
4987 اثر تحریک سه مؤلفه ای زمینلرزه بر گنبدهای فضاکار دنده ای دولایه
4988 تاثیر اقلیم در ساختمان سازی ، انواع ساختمان و روش های مقاوم سازی ساختمان ها
4989 پایان نامه پایان نامه کارشناسی ارشد عمران طرح هندسی راه وکنترل هوشمند ترافیک و تاثیر ان بر ایمنی و ظرفیت راهها
4990 پایان نامه کارشناسی ارشد عمران
4991 کاربرد روش خرپایی در طراحی سرشمع سه بعدی
4992 پایان نامه کارشناسی ارشد عمران
4993 رسم تکی و چند تایی نقاط مختصات دار در اتوکد 
4994 دانلود فایل جدید پایان نامه کارشناسی ارشد عمران
4995 سیاه چادر نماد سازه ای چادری ، معماری پایدار و معماری زنان
4996 طراحی سازه های فضاکار مبتنی بر روانشناسی محیط و ترجیحات احساسی کاربران
4997 تحلیل و طراحی گنبدهای فضاکار کروی تک لایه ساخته شده از نقوش هندسی اسلامی تحت اثر بارهای ثقلی
4998 بررسی و طبقه بندی انواع سقف های باز و بسته شونده از لحاظ گونه شناسی حرکتی و ساختار سازه ای تشکیل دهنده آن ها
4999 طبیعت گرایی و معماری هوشمند(با تأکید بر طراحی پوسته های هوشمند متأثر از طبیعت)
5000 استفاده از نی بافت در سازه های فضاکار کامپوزیت و کاربرد آن در سقف طبقات با دهانه وسیع
5001 طراحی سازه های فضاکار یک و چند لایه تاشو با هندسه آزاد
5002 ارزیابی قابلیت اطمینان در سازه های فضایی فونیکولار
5003 بررسی سیستم های اتصال نیمه صلب MERO تحت بارگذاری ترکیبی لنگر خمشی و بار محوری
5004 ارائه مدل عددی و بررسی اجزا سیستم اتصال Mero تحت بارگذاری فشاری و کششی
5005 تحلیل حساسیت به نا کاملی سازه های فضاکار فرم آزاد دو گنبدی 
5006 دانلود پاورپوینت دفاع رشته عمران - بتن سبک حاوی مواد افزودنی (الیاف)
5007 مدل سازی و تحلیل سازه های فضایی از جنس بامبو به روش اجزای محدود
5008 ساختمان با اسکلت فلزی
5009 مطالعات آزمایشگاهی سازه های چلیکی تک لایه فضاکار با رفتار مکانیزم خرابی موضعی همراه با فرو جهش دینامیکی
5010 مطالعات آزمایشگاهی سازه های چلیکی تک لایه فضاکار با رفتار مکانیزم خرابی کلی
5011 مقایسه تحلیل های استاتیکی و دینامیکی بار افزون غیرخطی برج های خنک کننده فلزی
5012 مقایسه طرح بهینه گنبدهای فضاکار دولایه به روش ASD و LRFD
5013 بررسی انطباق فرمی و مقایسه وزنی سازه های گنبدی تک لایه متداول با سازه های فضاکار ساخته شده از نقوش هندسه ایرانی - اسلامی
5014 بهینه سازی سازه های فضاکار چلیک با استفاده از الگوریتم های بهینه سازی :PSO،SPSA،GA، ترکیب SPSA-PSO و مقایسه ی الگوریتم ها
5015 تعیین محل و شدت آسیب در سازه های فضاکار با استفاده از تابع پاسخ فرکانسی (FRF) 
5016 کاربرد سازه های شبکه ای دولایه فضاکار در پل ها
5017 دانلودپایان نامه شبیه سازی عددی هیدرولیکی- هندسی آبشستگی در پایه پل های بتنی
5018 اندازه گذاری هوشمند و اتوماتیک
5019 پایان نامه کارشناسی ارشد عمران
5020 دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد عمران
5021 خرید پایان نامه کارشناسی ارشد عمران
5022 مقاله : جوش در ساختمان
5023 پایان نامه کارشناسی ارشد عمران
5024 دانلود فایل پایان نامه کارشناسی ارشد عمران
5025 دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد عمران
5026 پایان نامه جدید کارشناسی ارشد عمران
5027 برآورد مشخصات دینامیکی سد خاکی مسجد سلیمان با استفاده از آزمایش ارتعاش اجباری و مدل عددی
5028 پاورپوینت عمران آماده عنوان سیستم های سازه ای ساختمانهای بلند 
5029 پاورپوینت عمران آماده بررسی پدیده تاخیر برشی در سازه های بلند 
5030 پاورپوینت عمران عنوان عملکرد لرزه ای ساختمانهای متوسط تا بلند با طبقات ویژه جاذب انرژی 
5031 دانلود جزوه هیدرولوژی پیشرفته دانشکده فنی دانشگاه تهران
5032 مهندسی گودبرداری
5033 پیدایش ترک در ساختمان
5034 دانلود بسته فایل 
5035 پروژه : پروزه بتن
5036 پروژه دینامیک خاک 
5037 پایان نامه تقاضا در حمل و نقل (روش های تخصیص تعادل کاربر قطعی)
5038 بررسی انواع روش های تخصیص سفر PPT
5039 دانلود گزارش کار مکانیک خاک -سری 1
5040 دینامیک خاک و مهندسی زلزله بررسی اصلاح میعان در زیر یک سد خاکی، با استفاده از روش های مبتنی بر SPT و CPTVerifying liquefactionremediationbeneathanearthdamusingSPT and CPTbasedmethods
5041 دانلود بودجه و پروژه های عمرانی با فرمت ورد
5042 قرارداد خام پیمانکاری
5043 دانلود پاورپوینت عمران - آزمون های غیر مخرب Non Destructive Tests 
5044 دانلود پاورپوینت عمران - انواع سد و سرریز 
5045 دانلود پاورپوینت عمران - نفوذ پذیری بتن و بتــن های مساله دار
5046 دانلود پاورپوینت عمران - آشنایی با مراحل طراحی و ساخت 
5047 پایان نامه کارشناسی ارشد عمران گرایش سازه
5048 فایل پایان نامه کارشناسی ارشد عمران گرایش سازه
5049 پایان نامه کارشناسی ارشد عمران تهیه طیف های پاسخ غیر ارتجاعی زلزله های ایران
5050 دینامیک خاک و مهندسی زلزله بررسی اصلاح میعان در زیر یک سد خاکی
5051 پایان نامه کارشناسی ارشد عمران تهیه طیف های پاسخ غیر ارتجاعی زلزله های ایران 
5052 کارآموزی در تصفیه خانه تهران در قالب word دارای 89 صفحه مطالب توضیحی و کاربردی و تصویری و همراه با جداول
5053 پایان نامه کارشناسی ارشد عمران گرایش سازه 
5054 فایل پایان نامه کارشناسی ارشد عمران گرایش سازه 
5055 آلودگی خاک- گزارشی از بلژیک
5056 راهسازی مهندس رضاییان+ نمونه سوال+حل شده
5057 جزوه کامل راهسازی مهندس رضاییان
5058 حل تمرین کتاب روش اجرای محدود Reddy
5059 جزوه درس فولاد یک و دو (رشته مهندسی عمران)
5060 پایان نامه ارشد رشته عمران - ارزیابی ساختمانهای متداول موجود بر مبنای ضوابط آئین نامه پیشنهادی 2800 و توصیه های کلی برای مقاوم
5061 پایان نامه ارشد رشته عمران - تهیه طیف طرح با احتساب اندرکنش خاک و سازه و زلزله های طرح در آیین نامه 2800 ایران
5062 دانلود سمینار کارشناسی ارشد عمران - بررسی اثر مولفه قائم زلزله بر رفتار سازه ها با جدا ساز لرزه ای
5063 دانلود پاورپوینت عمران - ساختمان های با مصالح بنایی (نظارت)
5064 دانلود پایان نامه کارشناسی رشته عمران - سازه های فرا ساحل
5065 کتاب مکانیک محیط های پیوسته برای مهندسین توماس میس (فارسی)
5066 راهنمای اخذ پذیرش و بورس تحصیلی 
5067 تحلیل شیب های خاک مسلح در زلزله به کمک روش قطعات افقی
5068 جزوه درس محوطه سازی
5069 دانلود تحقیق زیرسازی راه و راه آهن
5070 دانلود تحقیق جامع پیرامون کامپوزیتها
5071 دانلود تحقیق کامپوزیت و فرآیندهای ساخت آنها 
5072 مقاله: کاربرد بادبندهای واگرا در سازه فلزی
5073 مقاله : بررسی کلی بتن سبک هبلکس
5074 مقاله : اجرای ساختمان ها با قالب لغزنده
5075 پروژه : محوطه سازی مکانهای ورزشی‎
5076 مقاله : عایق کاری ساختمان
5077 مقاله : سقف ها
5078 مقاله : ساختمانهای آجری
5079 پایان نامه رشته عمران درباره آنالیز و طراحی اعضای خمشی پیش تنیده
5080 پروژه جرثقیل و انواع آن
5081 پایان نامه رشته عمران با موضوع مزایا و معایب استفاده از روش قالب لغزنده عمودی 
5082 پایان نامه رشته عمران: ارزیابی فولادی استحکام بالا در صنعت سازه های فولادی 
5083 دانلود کامل پایان نامه عمران با موضوع پروژه سازه های بتن آرمه 
5084 پایان نامه عمران: تاثیرات تقویت تراکمی بر روی استحکام برشی تیرهای پل بتن مسلح 
5085 دانلود پایان نامه رشته عمران درباره پروژه تخصصی روشهای مقاوم سازی
5086 دانلود پایان نامه کارشناسی رشته عمران با موضوع اجرای اسکلت بتنی 
5087 دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته عمران درباره بارگذاری ساختمان 
5088 دانلود پایان نامه رشته عمران با موضوع پی سازی ساختمان
5089 مدل رقومی سطح زمین ( DTM )
5090 دانلود تحقیق رشته عمران - روش های عمل آوری بتن در شرایط مختلف با فرمت ورد
5091 دانلود گزارش کار آزمایشگاه رشته عمران - گزارش کار آزمایشگاه مکانیک خاک 
5092 دانلود تحقیق رشته عمران - بتن سبک با فرمت ورد
5093 دانلود پروژه رشته عمران - پروژه بتن همراه تمامی فایلها و اجرا در Etabs
5094 دانلود گزارش کارآموزی رشته عمران - مدیریت و اجرا
5095 دانلود گزارش کارآموزی رشته عمران - گزارش کارآموزی مجموعه کارهای عمرانی شرکت ساپکو 
5096 دانلود گزارش کارآموزی رشته عمران - گزارش کار آموزی در شرکت بازرسی و نظارت سازه های فلزی 
5097 صورت وضعیت ابنیه فنی سال 93
5098 دانلود پروژه رشته عمران - بررسی نتایج آنالیز یک ساختمان 8 طبقه نامنظم به روش های استاتیکی و دینامیکی طیفی و تاریخچه زمانی
5099 پاورپوینت نازک کاری ساختمان
5100 پاورپوینت رشته عمران - شمع کوبی
5101 دانلود پاورپوینت رشته عمران - طرح اختلاط بتن به روش ACI
5102 دانلود گزارش کار آزمایشگاه رشته عمران - گزارش کار آزمایشگاه هیدرولیک با فرمت ورد
5103 دانلود گزارش کار آزمایشگاه رشته عمران - گزارش کار آزمایشگاه مصالح ساختمانی 
5104 دانلود گزارش کار آزمایشگاه رشته عمران - گزارش و دستور کار آزمایشگاه مقاومت مصالح
5105 گزارش کارآموزی رشته عمران - احداث ساختمان مسکونی اسکلت بتنی
5106 دانلود پروژه رشته عمران - سازه های بتنی
5107 تصاویر آزمایشگاه های مقاومت مصالح
5108 دانلود پروژه رشته عمران - هیدرولیک کانال های باز 
5109 دانلود گزارش کارآموزی رشته عمران - خاکبرداری، اجرای فنداسیون ، نصب صفحات زیر ستون و غیره
5110 دانلود سمینار ارشد عمران - سمینار ارزیابی لرزه ای سازه های فلزی - مطالعه موردی 
5111 پایان نامه.دارای سه فصل.تهیه طیف های اسخ غیر ارتجاعی زلزله های ایران
5112 پروژه سازه های فولادی با قابلیت ویرایش 
5113 پروژه سازه های فولادی غیر قابل ویرایش
5114 پروژه سازه های فولادی غیر قابل ویرایش
5115 پروژه متره و براورد 
5116 پروژه متره و براورد 
5117 ساختمان دوبلکس با ابعاد 8×7.5
5118 استخر جمع آوری آب با ابعاد 4×30× 40
5119 جوشکاری.عمران.انواع جوشکاری.ضعف ها.معایب
5120 پروژه طراحی ۴ طبقه هایپر مارک به همراه نقشه و محاسبات
5121 نمونه قرارداد پیش فروش ساختمانی 
5122 نحوه درخواست جواز و پروانه شهرداری و وزارت مسکن و شهرسازی
5123 انواع قراردادهای پیمانکاری در صنعت ساختمان
5124 پاور پینت عایق ها
5125 آدرس یابی شبکه راه های شهری ایران
5126 آشکارسازی غبار و دود در تصاویر ماهواره ای با استفاده از اختلاف دمای درخشندگی - علی غفوری 
5127 آشکارسازی تنش آبی گیاه نیشکر با تصاویر ماهواره ای Terra/Aster
5128 آنالیز تغییر شکل پوسته زمین در ایران براساس سری های زمانی ایستگاههای دائمGPS
5129 آنالیز داده های تاید گیج و GIS برای تعیین سطح متوسط دریا در منطقه نای آلساند نروژ - سیده صدیقه حسینی
5130 رفتار بادبند فولادی توام با قاب بتنی در برابر زلزله
5131 بررسی آیین نامه های ایران به منظور کاربرد در مهندسی عمران
5132 بررسی تاثیر ضخامت طوق اطراف پایه پل در کاهش آبشستگی
5133 تاثیردیوارآب بند، پتوی بتنی و پوشش بتنی بالادست برشبکه جریان و نیروی Uplift در سد خاکی همگن
5134 ارزیابی عددی تأثیر ابعاد و فواصل حفرات بر پایداری شالودة مستقر برخاک مسلح حفره دار
5135 بررسی پایداری شالوده ساختمانهای با ارتفاع متوسط احداث شده برروی رس مسلح
5136 بررسی عوامل موثر بر افزایش کارآیی عملیات زیرکوبی بالاست راه آهن
5137 بررسی استفاده از مصالح ضعیف در ساخت بتن گوگردی
5138 تاثیر انتخاب نوع مهاربند هم محور بر بهینه شدن سازه فلزی
5139 مقایسه عملکرد ژئوکامپوزیت و ژئوتکستایل بر افزایش عمر بهره برداری و کاهش ضخامت روکش آسفالتی
5140 بررسی میزان همبستگی پارامترهای موثر بر میزان تله اندازی رسوب در سدهای اصلاحی گابیونی
5141 تعیین ضرایب ماسکینگام از سد دز تا ایستگاه حرمله برای روندیابی سیلاب خروجی از سد دز با استفاده از نرم افزار lingo
5142 بررسی تاثیر کاهش تعداد طبقات و آرایش سیستم مهار بندی در بهسازی لرزه ای ساختمان بتنی و فلزی
5143 ارائه طرح بهینه چیدمان مهاربند هم محور ضربدری در سازه های فولادی
5144 ارایه رابطه ای بین شیب و ارتفاع گودبرداری در خاک های مختلف براساس کدنوشته شده با نرم افزار تفاضل محدود Flac2d
5145 ابـزار دقیـق در سـدهای بتنـی
5146 انواع گره های هندسی 28 صفحه
5147 دیوار ترمب
5148 کامپوزیت های تقویت شده با الیاف
5149 پاورپوینت رشته عمران - مواد پوزولانی و کاربرد آن در بتن - 93 اسلاید
5150 دانلود پاورپوینت گازرسانی شهری - 43 اسلاید
5151 دانلود پاورپوینت رشته عمران - گودبرداری و سازه نگهبان 48 اسلاید
5152 دانلود سمینار ارشد عمران - بررسی اندرکنش دینامیکی سد بتنی وزنی، سنگ پی و آب مخزن در حوزه فرکانس
5153 دانلود پاورپوینت رشته عمران - ضریب طول موثر ستون ها 
5154 دانلود پاورپوینت رشته عمران - سقف‌ های سبک - 155 اسلاید
5155 دانلود پایان نامه ارشد رشته عمران - تحلیل رفتار تونل های سنگی با در نظر گیری اثر زمان - 178 صفحه
5156 دانلود پروژه رشته عمران - مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی - Word
5157 دانلودفایل پایان نامه رشته مهندسی شیمی -مهندسی محیط زیست/مدلسازی ریاضی پیل های سوختی میکروبی و تولید همزمان الکتریسیته با هدف تصفیه شیرابه 84صفحه 
5158 دانلودفایل پایان نامه رشته مهندسی شیمی -مهندسی محیط زیست/ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺴﺎﺑﻬﺎی ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ و اﻣﻜﺎن ﺗﺼﻔﻴﻪ آن ﺑﻪ روش اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﺎﻳﻊ-ﻣﺎﻳع درﺳﺘﻮن RDC صفحه163 
5159 دانلود پروژه بتن آرمه -7 طبقه
5160 دانلود پروژه بتن آرمه -7 طبقه
5161 نقشه اجرایی طراحی لندسکیپ (منظر) اکوپارک، پارک حاشیه ای محیط زیست: شامل زمین بازی، فضای سبز، دریاچه مصنوعی، طرح کاشت و آبنما 
5162 آمایش سرزمین راهبرد توسعه پایدار محیط زیست
5163 دانلود مقاله عایق بندی در ساختمان
5164 تاثیر صلبیت چشمه اتصال بر رفتار دینامیکی اتصالات آکاردونیک (A-W RBS) در قاب های خمشی فولادی
5165 پروژه بارگذاری (ساختمان بتن آرمه )
5166 پایان نامه تعیین مقاومت و شکل پذیری ساختمانهای بتنی کوتاه متداول در تهران
5167 پایان نامه مدل غیر خطی اتصالات نیمه صلب در سقفهای کامپوزیت در ساختمان های فولادی تحت زلزله
5168 پایان نامه روشهای ساخت روسازی بتنی با رویکرد مقایسه ای قالب لغزنده و پابت از نقطه نظر فنی و اقتصادی
5169 پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران راه و ترابری
5170 سمینار کارشناسی ارشد سازه تحت عنوان:تحلیل خطی و غیرخطی در SAP2000
5171 پایان نامه کارشناسی ارشد ارائه مدل تخمین هزینه ترانزیت جاده ای کالا 
5172 پروژه مهندسی زلزله تحت عنوان : تحلیل ساختمان با پلان نامتقارن به روش استاتیکی معادل؛طیفی و تاریخچه زمانی
5173 پروژه سازه های فولادی ساختتمان 9 طبقه همراه با طراحی دستی و نرم افزاری و طراحی پی Safe Etabs
5174 دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد عمران گرایش حمل و نقل
5175 نمونه گزارش کارآموزی بسیار جامع و مفید مهندسی عمران
5176 پایان نامه کارشناسی ارشد عمران بررسی قوسهای اتصال و ارائه رابطه جایگزین قوس کلوتوئید
5177 آسیب شناسی سازه های بتنی و بهسازی آن ها
5178 جزوه مهندسی زلزله-دست نویس 
5179 کنترل صلبیت دیافراگم سقف ها در etabs نسخه 2015 
5180 بررسی اثر شکل حفرات دیواره های دریایی تک و دوبل بر استهلاک امواج برخوردی
5181 بهسازی پارامترهای برشی خاک های گچی شهرک ولی عصر شهرستان بجنورد با مواد شیمیایی افزودنی
5182 علل خوردگی فولاد در بتن در سازه های مجاور خلیج فارس
5183 پیشبینی پارامترهای شکست سد خاکی و پهنه بندی سیلاب ناشی از آن با استفاده ازمدلهای BREACH GUI ، HEC-RAS و Arc Map (مطالعه موردی سد تبارک آباد)
5184 تاثیر مواد پلیمری CFRP+GFRP با استفاده ازنمونه های بتنی خودتراکم
5185 بکارگیری مصالح و تکنیک های نوین برای سبک سازی ساختمان ها درجهت افزایش استحکام دربرابرحوادث طبیعی
5186 کاربرد توابع چنذ متغیره در تخمین پارامترهای شکست سدهای خاکی
5187 مقایسه روش المان محدود و تفاضل محدود در حل عددی معادله انتشار حرارت یک بعدی
5188 ارزیابی پایداری توده های سنگی با استفاده از رده بندی RMR (مطالعه موردی: تونل چمشک واقع در آزاد راه خرم آباد پل زال)
5189 پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از مدل گامای فازی مطالعه موردی: حوضه سرخاب
5190 به سازی خاک با استفاده از ریز شمع ها
5191 ارزیابی خطر زمین لرزه در شهر ازنا به روش قطعی
5192 ارزیابی هزینه ای تأثیرات استفاده از سیستم های جداگر لرزه ای در ساختمان ها ،مطالعه موردی برج مسکونی گلستان واقع در شهر تهران
5193 بررسی آزمایشگاهی اثر الیاف شیشه برخزش و جمع شدگی بتن الیافی
5194 بهبود خواص آسترهای رسی ژئوسنتتیکی GCL با استفاده از بنتونیت پلیمری نانوکامپوزیت
5195 بهبود مدیریت راه ماهی و دلایل عدم عملکرد مناسب سازه
5196 پهنه بندی خطر زمین لرزه در گستره کرج
5197 بررسی مدل ریاضی SKM در تخمین های توزیع عرضی سرعت با استفاده از ضریب جریان ثانویه
5198 بررسی اثرات اجرای فازهای زود قطع کننده دیرآزاد کننده در تقاطعها با استفاده از شبیه سازی در AIMSUN
5199 رفتار مواد ویسکوالاستیسیته و تاثیر مواد اصلاح کننده ها
5200 بررسی استهلاک انرژی در سرریز پلکانی با ترکیب حوضچه آرامش پلکان با استفاده از مدل عددی Fluent
  • ۹۴/۱۰/۰۳
  • علیرضا نامدار

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی