پورتال جامع فایلهای آموزشی تحقیق پروژه کتاب

لطفا دست خالی از وبلاگ ما خارج نشوید. نام وبلاگ " سل فایل 2015 " رو در ذهنتون بسپارید. با بیش از 150 هزار فایل دسته بندی شده

پورتال جامع فایلهای آموزشی تحقیق پروژه کتاب

لطفا دست خالی از وبلاگ ما خارج نشوید. نام وبلاگ " سل فایل 2015 " رو در ذهنتون بسپارید. با بیش از 150 هزار فایل دسته بندی شده

بایگانی

لیست عناوین فایلهای موجود در زیر آمده است.

به راحتی می توانید با کلیک روی هر مطلب وارد صفحه توضیحات آن شوید و فایل را دانلود کنید.


401 بررسی مدل ارتعاشی شاخه درخت گردو
402 مدل سازی، تحلیل و بهینه سازی ماشین چغندرکن ارتعاشی
403 خصوصیات خمشی و برشی ساقه سه رقم نخود پر کشت در ایران
404 طراحی و ساخت مینی تراکتور چند منظوره
405 طراحی و ساخت دستگاه اندازه گیری پارامترهای مکانیکی خاک
406 تحلیل حرکتی آزاد شیار بازکن های به کار رفته در دو نوع بذرکار بی خاکورزی موجود در ایران
407 ارزیابی میزان نویز تراکتورهای مختلف در عملیات مختلف مزرعه ای
408 تحلیل رفتار دینامیکی تیلر دوار تحت بارهای گذرا با استفاده از روش اجزای محدود
409 تعیین نیروی کششی کولتیواتور با استفاده از روش اجزاء محدود سه بعدی پیشرفته
410 ویژگی های خمشی و برشی شاخه درخت انگور و زیتون
411 بررسی اثر فشار باد و سرعت پیشروی روی فشردگی خاک و مقاومت غلت تایرهای لاستیکی در خاکهای شخم خورده
412 بررسی امکان استفاده از یک گشتاورسنج مجهز به کرنش سنج به منظور اندازه گیری غیر مستقیم جریان جرمی لحظه ای 
413 گزینش و شبیه سازی و ساخت یک نمونه آزمایشگاهی دستگاه دومنظوره لولر – اسکریپر با قابلیت تجهیز شدن به سامانه لیزری تسطیح اراضی
414 شبیه سازی و تحلیل استاتیکی سه نوع ساقه زیر شکن در خاکهای مختلف به روش اجزاء محدود
415 طراحی و ساخت دینامومتر سه محوره ادوات خاک ورزی
416 تحلیل تلفات حرارتی در مرغداریها به کمک معادلات اساسی (مطالعه موردی مرغداری دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد)
417 بهینه سازی دستگاه های یونجه چین موجود جهت برداشت دو مرحله ای بوته لوبیا چیتی
418 مدلسازی برهمکنش خاک و تیغه زیرشکن و تاثیر سرعت و عمق بر عملکرد آن با روش المان گسسته DEM
419 طرح ماشین جمع آوری سیب زمینی- بخش سوم: ارزیابی مکانیزم توزین و بسته بندی
420 تحلیل تلفات حرارتی در یک موتور دیزل چهار زمانه و تاثیر آن بر مصرف سوخت ویژه
421 طراحی خشک کن جت برخوردی برای محصولات کشاورزی
422 ارزیابی و مقایسه عملکرد مزرعه ای دو سامانه کنترل کشش خودکار برای تراکتور MF 399
423 طراحی، توسعه و ارزیابی سامانه کنترل الکترونیکی درصد لغزش برای تراکتور MF 399
424 بررسی و تعیین میزان تلفات برداشت گندم توسط کمباین های جان دیر و کلاس
425 بررسی امکان کاهش عمق و شدت خاک ورزی نیشکر در شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه
426 تأثیر سیستم های خاکورزی حفاظتی و مرسوم بر مدیریت مزرعه و عملکرد ذرت در جنوب لرستان
427 مقایسه عملکرد مجموعه شیار بازکن دو نوع خطی کار بی خاکورزی در بقایای گندم سیریین 4 (Syrian4)
428 بررسی اثر عملیات شخم زیر شکن و کولتیواتور در مزارع راتونینگ نیشکر
429 تاثیر زیرشکنی بر تراکم خاک و عملکرد پنبه در منطقه مغان
430 اثر روش های خاک ورزی حفاظتی، کاشت و آبیاری بر راندمان مصرف آب و عملکرد گندم در شمال اهواز
431 بررسی وضعیت مکانیزاسیون کاشت گندم در یک واحد مکانیزه استان خوزستان
432 اثرات روش های مختلف کاشت مکانیزه بر عملکرد گندم در شمال خوزستان
433 اثر روش های خاک ورزی حفاظتی و مرسوم بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم در منطقه جیرفت و کهنوج
434 بررسی برخی خصوصیات و محتوی رطوبتی خاک و عملکرد ذرت دانه ای تحت روش های خاک ورزی و مدیریت بقایای گندم در کرمان
435 تأثیر کاربرد ساقه خردکن، ماشین های خاک ورزی حفاظتی و روش های کاشت بر عملکرد گندم بعد از برداشت ذرت
436 اثر روشهای کاشت و تراکم کلزا بر تلفات دانه کلزا هنگام برداشت با کمباین
437 بررسی وضعیت بهره برداری از منابع زمین و ماشین در زراعت متداول شهرستان مراغه
438 روش های مدیریت جمع آوری پسماندهای لیپیدی به منظور تولید سوخت تجدیدپذیر بیودیزل
439 بررسی اثر پارامترهای کاری بر بازده کوبنده کمباین سهند 46s با استفاده از مدل ریاضی به منظور کنترل افت کوبنده
440 ارزیابی اقتصادی جایگزینی کمباین های جدید گندم با کمباین های رایج در استان فارس
441 تعیین مدل ریاضی مناسب برای پیش بینی هزینه های کمباین جاندیر 955 و زمان مناسب جایگزینی آن ( مطالعه موردی: شهرستان میاندوآب)
442 مقایسه ی مکانیزم ها و کاریی مجموعه ی کارنده ی دو نوع بذرکار بی خاکورزی موجود در ایران
443 مقایسه فنی و اقتصادی عملکرد کمباین های جدید گندم با کمباین های رایج در استان فارس
444 مطالعه موردی تعیین و ارزیابی مدل ریاضی برای پیش بینی هزینه های تعمیر و نگهداری تراکتورهای مسی فرگوسن 285
445 بررسی پدیده ی پسماند و ارزیابی رطوبت تک لایه ای جذب دانه کلزا
446 ارزیابی مزرعه ای کارنده سمبه ای لولایی جهت کشت ذرت
447 تاثیر خسارات کیفی دانه حین عملیات برداشت در رطوبت های مختلف بر ضایعات روغن و انرژی طی فرآیند خشکاندن کلزا
448 بررسی تعداد روزهای کاری مناسب به منظور انجام عملیات محلول پاشی در باغات مرکبات منطقه شمال خوزستان
449 بررسی کارایی ماشین های پوست کن رایج پسته در کرمان
450 تعیین عمر جایگزینی تراکتور چرخ زنجیری و کاربرد اقتصادی آن با استفاده از روش کارآیی انرژی
451 اثر روش کاشت مکانیزه و تراکم بذر بر عملکرد و اجزای عملکرد سورگوم دانه ای
452 تحلیلی بر عوامل موثر در برداشت مکانیزه بادام
453 تعیین تابع قابلیت اطمینان تراکتورهای مسی فرگوسن 285 فعال در کشت و صنعت دعبل خزایی خوزستان
454 بررسی ضایعات دانه در روش های مختلف خرمنکوبی برنج در استان خوزستان
455 بررسی تأثیر میزان رطوبت و تراکم بسته بندی توسط بیلر در کنترل ریزش برگ یونجه
456 بررسی و تعیین روشهای مناسب خاک ورزی در اقلیم های مختلف در کشت گندم و تاثیر آنها بر خواص فیزیکی و شیمیایی خاک
457 بررسی اثر میزان رطوبت و مصرف انرژی بر میزان کوبش غلاف سویا
458 مطالعه اثر خاک ورزی حفاظتی بر عملکرد گندم آبی در شهرستان شاهرود
459 بررسی و ارزیابی وضع موجود مکانیزاسیون کشاورزی و ارائه راهکارهای توسعه آن (مطالعه موردی: شهرستان رامهرمز)
460 اثر خاک ورزی بین ردیف بر عملکرد کمی و کیفی سیب زمینی و کارآیی مصرف آب
461 بررسی اثر روشهای مختلف خاک ورزی بر روی خواص فیزیکی خاک و عملکرد گندم در تناوب نخود- گندم در اراضی دیم
462 ارائه الگوی بهینه مکانیزاسیون شهرستان درگز (مناطق مراد آباد و قره تپه)
463 مقایسه خوشخوراکی پلت های تولید شده از پس ماندهای جامد کارخانه عرقیات گیاهی به عنوان خوراک دام
464 تاثیر خاکورزی حفاظتی بر روی برنامه ریزی آبیاری و عملکرد کلزا
465 محاسبه شاخص های اقتصادی و تعیین مدل مناسب بین درآمد و هزینه ها در تولید خیار گلخانه ای
466 تعیین سوخت مصرفی در عملیات برداشت نی و مقایسه میزان مصرف آن در تیغه های دروگر نیشکر
467 استفاده از شاخص های اقتصادی (مزیت نسبی) در تعیین اولویت کشت محصولات زراعی استان همدان
468 ارزیابی و مقایسه دو روش سمپاشی الکترواستاتیکی و میکرونر با روش رایج در باغات سیب مرسوم و پاکوتاه ارومیه
469 ارزیابی روش های خاک ورزی حفاظتی در منطقه زاگرس خوزستان
470 برداشت غلات با استفاده از هد استریپر در ایران:قسمت چهارم، ارزیابی اقتصادی دو روش برداشت با هد استریپر و هد معمولی
471 ارزیابی کمی و اقتصادی تلفات در برداشت ذرت دانه ای
472 اثرات کاربرد ادوات خاک ورزی عمیق روی خواص فیزیکی و شیمیایی خاک و عملکرد گندم
473 تاثیر روش خاک ورزی، نوع ردیفکار و سرعت پیشروی بر شاخص دقت در کاشت ذرت
474 اثرات روش های کاشت و مقادیر بذر بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم در جنوب خوزستان
475 بررسی اثر سرعت دورانی کوبنده، فاصله کوبنده از ضد کوبنده و طول ساقه برش یافته بر برخی از خصوصیات کیفی گندم
476 مقایسه بهره وری ماشین های کشاورزی و نیروی کار در دو روش تولید گندم در شهرستان اراک (مطالعه موردی بخش مرکزی)
477 بررسی پارامترهای ماشینی عملیات خاک ورزی با استفاده از تراکتور های متداول در ده منطقه کشور
478 بررسی عملکرد گاوآهن برگرداندار در سطوح مختلف رطوبت خاک و سرعت پیشروی
479 بررسی تأثیر عمق شخم و سرعت پیشروی تراکتور بر ویژگی های شخم
480 برآورد سطح توجیه کننده ی مالکیت برای فناوری برداشت گندم با کمباین در ایران
481 ارزیابی بهره وری در بنگاه های ارائه کننده خدمات مکانیزاسیون کشاورزی در استان اصفهان
482 مقایسه اقتصادی و عملکردی روش های مختلف خاک ورزی در تولید گندم آبی بر روی بقایای برنج
483 ارائه یک روش جدید برای تخمین هزینه به موقع انجام نشدن عملیات مبتنی بر قابلیت اطمینان تراکتورهای فعال در کشت و صنعت
484 بررسی و ارزیابی اثر میزان مکش و سرعت پیشروی بر عملکرد بذرکار نیوماتیک در کاشت بذر چغندرقند
485 بررسی و مقایسه ارائه خدمات مکانیزه در کشت سیر در دو شهرستان همدان و بهار
486 اثر سه نوع کود آلی با سطوح مختلف بر پارامترهای مقاومت برشی یک خاک لوم رسی سیلتی
487 مطالعه ی کارایی عمر تراکتور و ماشینهای کشاورزی مزارع سیب زمینی با استفاده از تحلیل پوششی داده ها (DEA)
488 اثر نوع زیر شکن و عمق زیر شکن زنی بر روی عملکرد گیاه پنبه در منطقه کبوتر آباد اصفهان
489 بررسی مشکلات تراکتور مسی فرگوسن 285 شرکت تراکتورسازی ایران-تبریز از نگاه کشاورزان
490 بررسی تأثیر سطح زیر کشت محصول سیب زمینی بر بهره وری اقتصادی در شهرستان دماوند
491 مطالعه پارامترهای ماشینی محصولی موثر بر کوبش زیره سبز
492 تأثیر شرایط خشک کردن بر پخش رطوبت مؤثر، انرژی فعالسازی و انرژی مورد نیاز در خشک کردن لایه نازک سنجد
493 تحلیل پروفیل سرعت و دمای هوا در خشک کن کابینتی (هیبریدی) با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی (CFD)
494 چهارمین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی (غرب کشور) - محور آب
495 چهارمین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی (غرب کشور) - محور اقتصاد، بازاریابی و مدیریت کشاورزی
496 چهارمین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی (غرب کشور) - محور باغبانی
497 چهارمین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی (غرب کشور) - محور بیوتکنولوژی کشاورزی
498 چهارمین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی (غرب کشور) - محور ترویج و توسعه کشاورزی
499 چهارمین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی (غرب کشور) - محور خاک
500 چهارمین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی (غرب کشور) - محور زراعت و اصلاح نباتات
501 چهارمین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی (غرب کشور) - محور علوم دامی
502 چهارمین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی (غرب کشور) - محور گیاهپزشکی
503 چهارمین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی (غرب کشور) - محور مکانیک ماشین های کشاورزی و انرژی های نو
504 چهارمین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی (غرب کشور) - محور هواشناسی کشاورزی
505 پنجمین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی (غرب کشور) - محور آب
506 پنجمین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی (غرب کشور) - محور اقتصاد، بازاریابی و مدیریت کشاورزی
507 پنجمین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی (غرب کشور) - محور باغبانی
508 پنجمین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی (غرب کشور) - محور بیوتکنولوژی کشاورزی
509 پنجمین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی (غرب کشور) - محور ترویج و توسعه کشاورزی
510 پنجمین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی (غرب کشور) - محور خاک
511 پنجمین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی (غرب کشور) - محور زراعت و اصلاح نباتات
512 پنجمین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی (غرب کشور) - محور علوم دامی
513 پنجمین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی (غرب کشور) - محور گیاهپزشکی
514 پنجمین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی (غرب کشور) - محور مکانیک ماشین های کشاورزی و انرژی های نو
515 پنجمین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی (غرب کشور) - محور هواشناسی کشاورزی
516 مجموعه مقالات یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات - محور کشاورزی
517 مجموعه مقالات یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات - محور به نژادی
518 مجموعه مقالات یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات - محور بیوتکنولوژی
519 مجموعه مقالات یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات - محور اکولوژی
520 مجموعه مقالات یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات - محور ژنتیک
521 مجموعه مقالات یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات - محور محصولات جدید
522 مجموعه مقالات یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات - محور فیزیولوژی
523 مجموعه مقالات یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات - محور تکنولوژی بذر
524 مجموعه مقالات یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات - محور علف های هرز
525 معرفی سایت دانلود کتاب های الکترونیکی - ebook
526 معرفی چهار سایت دانلود مقالات آی اس آی - ISI
527 بررسی اثر رطوبت بر سرعت حد دانه در چند رقم متداول شلتوک برنج در استان گیلان
528 ررسی فنی و اقتصادی تلفات فیزیکی در دستگاه های فرآوری بذر ذرت در مغان
529 اثر شکل دانه، شکل جعبه و ضریب اصطکاک برکمیت و کیفیت نیرو های وارد بر کف جعبه های حمل میوه با استفاده از شبیه سازی عددی المانهای مجزا
530 محاسبه افت فشار هوا در عبور از یک بستر انجیر سبز استهبان با بکار گیری مدل اصلاح شده ارگان
531 اندازه گیری رطوبت ذرت دانه شده با استفاده از دستگاه رطوبت سنج صوتی - روی خط
532 کاربرد خواص مهندسی تمشک ایرانی در فرآیند پس از برداشت
533 بررسی مدل خشک کردن ورقه های نازک سیر در خشک کن لایه نازک نوع کلین
534 فرایند خشک شدن انگور بیدانه سفید در دمای دو مرحله ای
535 مطالعه آسیب مکانیکی وارده به برخی دانه ها در آزمون ضربه
536 خواص فیزیکی شلیل برای توصیف بهترین گزینه های پس از برداشت
537 روش های تست غیرمخرب جهت ارزیابی کیفیت و رسیدگی محصولات کشاورزی بر اساس پاسخ میوه به نیرو و ارتعاشات وارده
538 تاثیر رطوبت بر دو ویژگی فیزیکی مغز بادام
539 بررسی روش های مختلف سورتینگ با استفاده از آکوستیک در محصولات کشاورزی
540 بررسی رفتار مکانیکی دانه و مغز آفتابگردان تحت بارگذاری شبه استاتیکی
541 بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی پیاز نرگس رقم شهلا (Narcissus tazetta cv. Shahla)
542 خشک کردن برگ چغندر به روش الکتروهیدرودینامیک (EHD)
543 تعیین برخی خواص فیزیکی کشمش
544 بررسی مدل های خطی برای پیش بینی جرم بر اساس خواص فیزیکی دو رقم سیب ایرانی
545 بررسی تأثیر رطوبت بر خواص فیزیکی سه رقم دانه آفتابگردان
546 تاثیر رطوبت بر برخی از خواص فیزیکی بذر گلرنگ
547 راهکارهایی اجرایی به منظور بهینه سازی کارگاه های شالیکوبی برنج
548 استفاده از مدل تعمیم یافته ماکسول برای توصیف رفتار استراحت تنش انار
549 بررسی عملکرد ماشین های خندان جداکن پسته
550 بررسی رفتار ویسکوالاستیک گیلاس تحت کرنش ثابت
551 مدل ریاضی خشک شدن دانه های انار در خشک کن فروسرخ
552 تعیین و مقایسه خواص فیزیکی دو رقم پرتقال منطقه شمال
553 تعیین مدل ریاضی مناسب جهت پیش بینی محتوای رطوبتی خربزه درختی (پاپایا) طی فرآیند خشک شدن در خشک کن کابینی
554 شناسایی صوتی ژنوتیپ های گردو به کمک شبکه های عصبی مصنوعی
555 تولید ذرات نانویی قارچ کش توسط دستگاه مه پاش در محیط سردخانه و بررسی خواص مکانیکی میوه پرتقال
556 برخی ویژگی های فیزیکی بذر کلزا
557 بررسی خواص آیرودینامیکی محصول سویا
558 مدیریت حمل و نقل و انبارداری میوه توت فرنگی
559 بررسی اثر رطوبت بر برخی از خصوصیات فیزیکی دانه باقلا سبز
560 بررسی اثر مدول الاستیسیته و درصد قند بر ویژگی های خشک شدن زردآلو
561 مدل سازی جرم میوه طالبی بر اساس مشخصه های هندسی آن
562 تعیین برخی خواص فیزیکی ارقام مختلف برنج سفید
563 بررسی تأثیر زمان، دامنه و فرکانس ارتعاش بر جداسازی انجیر سبز استهبان
564 بررسی اثر اندازه و مقدار الیاف بر ویژگی های کامپوزیت های تهیه شده از الیاف نخل خرما و پلی اتیلن سنگین
565 تعیین خواص مکانیکی تودهی دانه های گندم در سطوح رطوبتی مختلف با استفاده از مدلسازی به روش المان های مجزا (DEM)
566 بهینه سازی سامانه کیفیت سنج فراصوتی محصولات کشاورزی و روشهای واسنجی آن
567 برآورد تلفات قندی در فرآیند برداشت و پس از برداشت نیشکر
568 امکان سنجی استفاده از پردازش تصویر جهت شناسایی خرابی های ظاهری خرمای مضافتی
569 بررسی فنّی و اقتصادی برخی از عوامل تأثیر گذار بر ضایعات مکانیکی پس از برداشت گوجه فرنگی
570 تعیین برخی مشخصه های فیزیکی و مکانیکی شلغم و مقایسه ی استحکام آن در دو راستای مختلف
571 ارائه روشی نوین برای تهیه چیپس سیب زمینی رژیمی: خشک کردن ورقه های بخارپز شده سیب زمینی در هوای داغ
572 تعیین خواص مکانیکی کرچک در بارگذاری شبه استاتیک
573 مدل سازی عددی فرآیند انتقال جرم بر اساس روش تفاضل متناهی برای خشک شدن محصول خربزه درختی (Papaya)
574 انتخاب مناسب ترین مدل ریاضی برای مدلسازی سینتیک خشک شدن موز در روش لایه نازک
575 تعیین ایزوترم جذب خرما (رقم کبکاب) و انتخاب بهترین مدل تخمین آن در دماهای مختلف
576 بررسی همدماهای جذب و دفع رطوبت ساقه و برگ یونجه درو شده
577 درجه بندی کشمش با استفاده از پردازش تصویر: شناسایی دم و رنگ
578 تمیز نمودن میوه توت فرنگی تحت تاثیر امواج فراصوت
579 مدل کردن جذب آب توسط جو در خلال غوطه وری
580 بررسی امکان جداسازی یولاف وحشی از گندم توسط دستگاه جداکننده وزنی
581 بررسی عمر ماندگاری میوه موز رقم کاوندیش
582 بررسی خواص مکانیکی دانه برخی ارقام متداول گندم تحت آزمون خمش
583 بررسی اثرات دور خردکن، دما و زمان همزدن بر کمیت و کیفیت روغن به دست آمده از زیتون رقم روغنی با استفاده از خردکن چکشی
584 مدلسازی عددی جریان هوای فشرده در نازل دو سیال خشک کن پاششی
585 بررسی سینتیک خشک شدن برگه ی گلابی آسیایی در خشک کن مایکروویو
586 پیش بینی رفتار شناور شدن محصولات دانه ای به کمک شبکه های عصبی مصنوعی
587 بررسی سنتیک و مدل یابی خشک کردن ضایعات ماهی قزل آلا
588 بررسی اثر اختلاف سرعت غلتک های پوست کن غلتکی لاستیکی و رطوبت شلتوک بر شاخص پوست کنی
589 تغییرات سفتی میوه طالبی در طی مراحل رسیدگی و انبارداری
590 طراحی جعبه استاندارد جهت کاهش ضایعات دو رقم میوه طالبی در حین حمل و نقل و انبارداری
591 مقایسه ی مدل اجزای محدود و مدل اجزای گسسته در شبیه سازی بار وارده به میوه سیب
592 بررسی فرآیند خشک شدن و مدل سازی ریاضی گیاه دارویی به لیمو با استفاده از جریان هوای گرم
593 تاثیر پیش تیمار مایکروویو بر انرژی مصرفی در خشک کردن لایه نازک دانه انار
594 اثر خواص مکانیکی گوجه فرنگی تحت آزمون ضربه بر مراحل مختلف رسیدگی پس از برداشت
595 بررسی ویژگی های برشی و خمشی شاخه گل رز و بادام
596 تعیین برخی خصوصیات مکانیکی و ارائه روابط رگرسیونی مناسب میوه زیتون در ارقام متداول
597 بررسی و تعیین ضرایب انتشار رطوبتی موثر زرشک (Berberis Vulgaris) در طی فرآیند خشک شدن لایه نازک
598 بررسی کیفیت سفید کردن برنج با سفید کن 4 توری و مقایسه آن با سفید کن آزمایشگاهی
599 بررسی عملکرد الگوریتم های کنترل فازی و تناسبی در هدایت خودکار یک روبات گلخانه ای
600 تخمین رطوبت برگ گیاه و تشخیص زمان آبیاری با استفاده از حسگر خازنی برگ
601 فرآیند پلتینگ بذر به کمک نیروی گریز از مرکز، روشی نوین و مؤثر در کشاورزی دقیق جهت کنترل جریان نهاده ها در مزرعه
602 بررسی امکان استفاده از ماتریس هم اتفاقی برای تشخیص حبوبات
603 تعیین اولویت کشت محصولات زراعی با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی در تحلیل شاخص های کیفی (مطالعه موردی استان همدان)
604 طراحی الگوریتم بینایی برای ربات سم پاش علف های هرز مزارع سیب زمینی
605 مروری بر انتقال حرارت توسط نانو سیالات و بررسی امکان استفاده از آنها در رادیاتور تراکتور
606 تاثیر خاکورزی حفاظتی و برنامه ریزی آبیاری بر مقاومت مکانیکی خاک
607 تعیین در جای شوری خاک به وسیله حسگر اندازه گیری هدایت الکتریکی به عنوان مولفه ای از کشاورزی دقیق
608 تعیین اثر تغییر عمق گاوآهن برگردان دار در میانگین مصرف و مصرف لحظه ای سوخت تراکتور
609 شناسایی ارقام رایج برنج ایرانی با استفاده از تکنیک های ماشین بینایی
610 پیشگویی نوع خرابی، مبنی بر رابطه های رگرسیونی مربوط به عناصر فرسایشی و آلودگی های روغن موتور تراکتور مسی فرگوسن مدل MF285
611 بررسی شاخص عملکرد وزن خشک گیاه در دو سیستم کنترل فازی و سنتی
612 موفقیت های حاصل از مراقبت وضعیت ماشین آلات کشاورزی از طریق آنالیز روغن
613 بررسی صدمات وارده به دو رقم سیب ایرانی در اثر ارتعاشات ناشی از حمل و نقل جاده ای
614 چهارمین همایش ملی بررسی ضایعات محصولات کشاورزی - بخش دوم
615 چهارمین همایش ملی بررسی ضایعات محصولات کشاورزی - بخش اول
616 چهارمین همایش ملی بررسی ضایعات محصولات کشاورزی - بخش سوم
617 چهارمین همایش ملی بررسی ضایعات محصولات کشاورزی - بخش چهارم
618 چهارمین همایش ملی بررسی ضایعات محصولات کشاورزی - بخش پنجم
619 هفتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی - محور آفات و بیماری های گیاهی
620 هفتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی - محور اقتصاد، بازاریابی و بیمه محصولات کشاورزی
621 هفتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی - محور به زراعی و به نژادی در بهبود کمی و کیفی گیاهان زراعی
622 هفتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی - محور ترویج و توسعه روستایی
623 هفتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی - محور حفاظت آب و خاک و روش های نوین مقابله با کم آبی
624 هفتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی - محور علوم دام
625 هفتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی - محور علوم و مهندسی آب و خاک
626 هفتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی - محور مکانیک ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
627 هفتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی - محور میوه های مناطق معتدله
628 آبخیز
629 بهینه سازی مصرف منابع آب در تولیدات کشاورزی
630 اثر فرسایش آبی در کاهش حاصلخیزی
631 مقاله انگلیسی و ترجمه با موضوع به تاخیر انداختن رسیدن موز با سالیسیلیک اسید
632 پایان نامه کارشناسی با موضوع سیستم کنترل خشک کن تفاله چغندر
633 باران
634 هواشناسی
635 سوالات آزمون کارشناسی ارشد سراسری سال 1393، مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست +پاسخنامه - کد 1317
636 سوالات آزمون کارشناسی ارشد 1393- مهندسی منابع طبیعی- جنگلداری، کد 1307
637 اصول اقتصاد کشاورزی، اقتصاد کشاورزی
638 دانلود مقاله تولید روغن از جلبک
639 جنگل زراعی (آماده برای ارائه)
640 راهنمای جامع مطالعات طرح، بهره برداری و نگهداری سامانه پیش بینی و هشدار سیل
641 دانلود مقاله سهم اندامهای غیربرگی در فتوسنتز گندم (مقاله ترجمه شده از ژورنال معتبر)
642 سوالات کارشناسی ارشد رشته های مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست 1390، دانشگاه آزاد + پاسخنامه
643 سوالات کارشناسی ارشد رشته های مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست 1389، دانشگاه آزاد + پاسخنامه
644 سوالات کارشناسی ارشد رشته های مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست 1387، دانشگاه آزاد+ پاسخنامه
645 نمونه سوالات کارشناسی ارشد رشته های مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست1386، دانشگاه آزاد + پاسخنامه
646 سوالات کارشناسی ارشد رشته های مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست 1388، دانشگاه آزاد+ پاسخنامه
647 دانلود پروپوزال آماده (برای پذیرش در دانشگاه های خارج از کشور)
648 سوالات کارشناسی ارشد رشته های مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست 1384، دانشگاه آزاد+ پاسخنامه
649 سوالات کارشناسی ارشد رشته مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست 1386، دانشگاه سراسری
650 پایان نامه کارشناسی با موضوع زراعت و اصلاح نباتات
651 کاشت ، داشت و برداشت پیاز
652 زنبور عسل
653 خاک و آبیاری
654 هیدرولوژی
655 پایان نامه کارشناسی با موضوع نقش و تاثیر توسعه کشاورزی بر پیشرفت صنعتی
656 پایان نامه کارشناسی با موضوع سلنیوم و اصلاح آلودگی آن در خاک
657 پایان نامه کارشناسی با موضوع کارشناسی بازاریابی و بازسازی زیره و زرشک
658 سوالات آزمون ورودی کاردانی به کارشناسی آلودگی محیط زیست/بازیافت-1389
659 سوالات آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور، مهندسی منابع طبیعی محیط زیست (ارزیابی و آمایش سرزمین) آذر ماه سال 1392
660 سوالات آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور، مهندسی منابع طبیعی محیط زیست (ارزیابی و آمایش سرزمین) آذر ماه سال 1391
661 سوالات کارشناسی ارشد رشته های مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست سال 1385+ پاسخنامه، دانشگاه آزاد
662 متن کلی درباره گیاه و گیاه شناسی
663 پایان نامه کارشناسی با موضوع علف های هرز
664 پایان نامه کارشناسی با موضوع کودهای شیمیایی
665 آئین کار نگهداری سیب و سبزیجات در سردخانه
666 الگوی کاشت مناسب در اراضی شور
667 دانلود مقاله تثبیت نیتروژن در ساقه برنج (مقاله ترجمه شده از ژورنال معتبر)
668 دانلود مقاله برنج و باکتری آزوریزوبیوم (مقاله ترجمه شده از ژورنال معتبر)
669 پایان نامه کارشناسی با موضوع بررسی موانع صادرات مرکبات و ارائه راه کارهایی برای افزایش صادرات
670 پایان نامه کارشناسی با موضوع بررسی مشکلات تولید و توزیع داخلی و خارجی پسته ایران وارائه راهکارهای توسعه صادرات
671 پایان نامه کارشناسی با موضوع گیاه شناسی گیاه درمنه
672 مجموعه سؤالات آزمون کارشناسی رسمی سازمان نظام مهندسی و کشاورزی و منابع طبیعی کشور در دور اول و دوم
673 سوالات آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور، رشته مهندسی منابع طبیعی محیط زیست- ارزیابی و آمایش سرزمین، 1390
674 پایان نامه کارشناسی با موضوع بحران ملی آلودگی منابع آب و سیاستهای دولت برای مقابله با بحران
675 پایان نامه بررسی عوامل موثربر تولید و نگهداری گل میخک
676 دانلود مقاله همزیستی غلات و باکتری (مقاله ترجمه شده از ژورنال معتبر)
677 دانلود مقاله همزیستی برنج و باکتری (مقاله ترجمه شده از ژورنال معتبر)
678 دوره فضای سبز شهری
679 دانلود مقاله آموزشی کامل علمی و عملی تولید قارچ در 6 مرحله 
680 اصول فنی کاشت گندم وجو (دیم و ابی)
681 دانلود گزارش کارآموزی مرکز خدمات جهاد کشاورزی دشمن زیاری ممسنی
682 گزارش کارآموزی آفات و بیماری گیاهان و نگهداری فضای سبز
683 پایان نامه کارشناسی با موضوع بررسی وضعیت صادرات زعفران ایرانی به اسپانیا
684 دانلود گزارش کارآموزی جهاد کشاورزی 
685 دانلود گزارش کارآموزی در گلخانه
686 دانلود گزارش کارآموزی کشاورزی اداره حفظ نباتات استان فارس
687 دانلود گزارش کارآموزی کارخانه آرد گندم
688 دانلود گزارش کارآموزی آیین کار جهت تعیین ضریب ته نشینی (زلنی) برای گندم و آرد
689 علف های هرز
690 نقش مواد معدنی مغذی در تحمل گیاهان به تنش های محیطی
691 گیاه اسفناج
692 گیاه سرخار گل
693 گیاه دارویی رزماری
694 بیماریهای باکتریائی
695 اصلاح مرکبات Citrus breeding
696 زالزالک - Crataegus oxyacantha
697 کدوی تخمه کاغذی Cucurbita pepo 
698 کشت و کار ژبرا
699 گزنه Urtica dioica
700 کلیاتی در مورد هندوانه و اصلاح آن
701 عناصر میکرو و ماکرو
702 اثر ترکیب التیام دهی و بخار اسید استیک در کنترل کپک سبز نارنگی
703 گیاه دارچین
704 آفات و بیماریهای چمن
705 تغییرات پس از برداشت در کلم بروکلی و کاهو طی انبارداری در اتمسفر آرگون، هلیوم و نیتروژن و 2% اکسیژن
706 نقش سالسیلیک اسید در رسیدن کیوی فروت بعد از برداشت
707 گیاهان گوشتخوار
708 سرخس ها
709 آفت کش ها و کنترل شیمیایی آفات
710 شرح وظایف شبکه های مراقبت و پیش آگاهی در مدیریت تلفیقی کرم ساقه خوار برنج با محوریت کنترل بیولوژیک و غیرشیمیایی 
711 ازدیاد گیاه از طریق کشت بافت
712 دانلود گزارش کارآموزی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال بذر
713 دانلود گزارش کارآموزی شرکت کشت صنعت مغان
714 هاروستر (ماشین برداشت نیشکر)
715 کنکور کارشناسی ارشد مجموعه مکانیک بیوسیستم 92
716 روش برآورد تلفات (افت) در کمباین
717 ارزیابی مزرعه ای دستگاه نمایشگر افت دانه در شرایط متفاوت برداشت روی کمباین 
718 کود سبز 
719 کلزا
720 پاورپوینت نمونه گیری خاک
721 پاورپوینت آفات مهم درختان میوه دانه دار (سیب، گلابی و به)
722 پاورپوینت ماشین های سمپاشی
723 پاورپوینت گیاه تاتوره
724 پاورپوینت گیاه بادرشبو(بردیرش بو)
725 پاورپوینت گیاهشناسی مریم گلی
726 آشنایی با شرایط و ویژگی های خاص انواع گل های آپارتمانی شامل آنتوریوم آزالیا آگلونما آناناس برگ انجیری بگونیا بیلبرژیا دیفن باخیا عبایی و .....
727 سوالات کنکور ارشد رشته مدیریت کشاورزی 93
728 کشاورزی و زراعت
729 پاورپوینت گیاه گزنه Urtica dioica
730 پاورپوینت بیماری بوته میری گوجه فرنگی
731 پاورپوینت گیاه مرزه Summer savoury
732 نمونه سوالات درس ماشین های کشاورزی به صورت تستی
733 نمونه سوالات مهارتی تعمیر موتور و تراکتور( کارودانش و فنی حرفه ای )
734 جزوه کامل درسی فیزیولوژی گیاهان زراعی (پاورپوینت) 
735 پاورپوینت کاشت و داشت و برداشت بادام 76 اسلاید
736 پاورپوینت گیاه دارویی شیرین بیان
737 جزوه کامل درسی اکولوژی عمومی (پاورپوینت) 
738 پاورپوینت کامل زراعت سیب زمینی 69 اسلاید
739 پاورپوینت ماشین های برداشت پنبه 25 اسلاید
740 پاورپوینت گیاه نعناع
741 پاورپوینت زالزالک Hawthorn 
742 پاورپوینت علائم کمبود عناصر غذایی دردرختان میوه (36 اسلاید)
743 پاورپوینت توصیه های فنی از تهیه نهال تا احداث باغ میوه در 72 اسلاید
744 پاورپوینت اصول پرورش قارچ های تکمه ای صدفی 
745 پاورپوینت اکالیپتوس و خواص دارویی آن (60 اسلاید)
746 پاورپوینت آموزش کاربرد کامپیوتر و نرم افزار SPSS و آشنائی با نرم افزار اقتصاد سنجی EViews در کشاورزی 
747 سنسور اندازه گیری رطوبت و دمای خاک (10 ص-PDF)
748 پاورپوینت ماشین های وجین و سله شکنی و کولتیواتورها(25 اسلاید)
749 پاورپوینت انواع ماشین خاک ورزی( گاوآهن برگرداندار-گاوآهن بشقابی-گاوآهن چیزل-گاوآهن دوار ....)
750 پاورپوینت —زنبور برگخوار رز (Arge ochropus) 
751 پاورپوینت انگور فرنگی (22 اسلاید)
752 تسطیح اراضی (LandLeveling) (فایل 11 ص -word)
753 اسکریپرها Scraper (پاورپوینت 24 اسلاید)
754 پاورپوینت بالتوری سبز Chrysoperla carnea
755 پاورپوینت —ازگیل —Mespilus germanica
756 پاورپوینت گیاه اسطوخدوس فرانسوی
Lavandula angustifolia 
757 پاورپوینت آفت کش های بیولوژیک (18 اسلاید)
758 پاور پوینت آقطی سیاه( انگور کولی) 
759 بیماری آنتراکنوز مرکبات Citrus Anthracnose (پاورپوینت)
760 گیاه دارویی نعناع menthe spicata (پاورپوینت 20 ص)
761 گیاه آنغوزه Ferula assa (پاورپوینت 20 ص)
762 گیاه بادرشبو Dracocephalum moldavica (پاورپوینت 10 ص)
763 گیاه داروئی: باریجه (Ferula gummosa) (پاورپوینت 26 اسلاید)
764 گیاهشناسی پنبه (طلای سفید) Cotton ( پاورپوینت 43 اسلاید)
765 پاورپوینت گیاه دارویی بومادران
766 گیاه دارویی بیدمشک — Egyptian Salix aegyptica (پاورپوینت 15 اسلاید)
767 بیماری پیرس انگور (پاورپوینت 10 اسلاید)
768 بیماری سفیدک سطحی سیب podosphaera leucotriha salmon (پاورپوینت 13 اسلاید)
769 نمونه پروپوزال رشته زراعت
770 نمونه پاورپوینت دفاع 
771 پایان نامه ارشد رشته زراعت کشت مخلوط 
772 نمونه سوالات دکتری زراعت (اکولوژی و فیزیولوژی) همراه با پاسخنامه سال های (90-91-92-93)
773 گیاه پیرو Common juniper (پاورپوینت 10 اسلاید)
774 گیاه تاتوره Datura stramonium (پاورپوینت 10 اسلاید)
775 کشت و پرورش توت فرنگی (پاورپوینت 27 اسلاید)
776 گیاه توق خاردار خارمستونک زردینه خاردار Xanthium spinosum L (پاورپوینت 8 اسلاید)
777 مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی علوم کشاورزی و محیط زیست (بیوتکنولوژی گیاهی، مکانیزاسیون کشاورزی، آب و خاک، مدیریت پسماندها، هواشناسی کشاورزی، تنوع زیستی
778 مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی علوم کشاورزی و محیط زیست (بیوتکنولوژی گیاهی، مکانیزاسیون کشاورزی، آب و خاک، مدیریت پسماندها، هواشناسی کشاورزی، تنوع زیستی
779 مجموعه مقالات زراعت (هفتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی)
780 مقاله انتقال اسمیلات در گیاهان همراه با ترجمه روان
781 مجموعه مقالات آفات گیاهی (هفتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی)
782 مجموعه مقالات آب و خاک (هفتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی)
783 2 مقاله گیاه پالایی
784 پاورپوینتی عالی درباره کودهای زیستی
785 پاورپوینت در مورد کاربرد انرژی هسته ای در کشاورزی
786 پاورپوینتی عالی در مورد کاربرد سوپر جاذب ها در کشاورزی
787 پاورپوینت در مورد سوخت های گیاهی
788 پاورپوینت گیاه پالایی
789 پاورپوینتی زیبا در مورد گیاهان جدید 
790 پاورپوینت در مورد گیاه آلورا
791 پاورپوینت نگهداری مواد غذایی
792 تأثیر کودهای زیستی بر عملکرد کلزا
793 مقاله عالی در مورد گیاه دارویی ترخون
794 مقاله در مورد علفکش آترازین همراه با ترجمه روان
795 مقاله علفکش های بازدارنده فتوسنتز همراه با ترجمه
796 مقاله در مورد علفکش ترفلان همراه با ترجمه
797 مقاله علفکش پاراکوات همراه با ترجمه
798 مقاله علفکش گلیفوزیت همراه با ترجمه
799 مقاله در مورد علفکش های بازدارنده استولاکتات ALS همراه با ترجمه روان
800 مقاله در مورد علفکش های خانواده Accase همراه با ترجمه روان
  • ۹۴/۱۰/۰۴
  • علیرضا نامدار

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی