پورتال جامع فایلهای آموزشی تحقیق پروژه کتاب

لطفا دست خالی از وبلاگ ما خارج نشوید. نام وبلاگ " سل فایل 2015 " رو در ذهنتون بسپارید. با بیش از 150 هزار فایل دسته بندی شده

پورتال جامع فایلهای آموزشی تحقیق پروژه کتاب

لطفا دست خالی از وبلاگ ما خارج نشوید. نام وبلاگ " سل فایل 2015 " رو در ذهنتون بسپارید. با بیش از 150 هزار فایل دسته بندی شده

بایگانی

لیست عناوین فایلهای جدید منتشر شده در تاریخ 09/دی/1394 در وبلاگ به صورت دسته بندی شده در زیر آمده است.

به راحتی می توانید با کلیک روی هر مطلب وارد صفحه توضیحات آن شوید و فایل را دانلود کنید.

 


901 پایان نامه رشته روانشناسی بررسی تاثیر رنگها بر روی یادگیری و آموزش کودکان مقطع اول ابتدایی شهرستان ابهر علوم انسانی > روانشناسی و علوم تربیتی
902 پایان نامه رشته روانشناسی مقایسه ویژگیهای شخصیتی درونگرا و برونگرا در بین زنان و مردان شاغل و غیر شاغل حدود سنی 30 سال شهر ابهر علوم انسانی > روانشناسی و علوم تربیتی
903 پایان نامه رشته روانشناسی مقایسه رفتار اجتماعی در بین جوانان معتاد و غیر معتاد حدود سنی 22 ساله شهر قزوین علوم انسانی > روانشناسی و علوم تربیتی
904 پایان نامه رشته روانشناسی مقایسه میزان افسردگی جانبازان خفیف و شدید  علوم انسانی > روانشناسی و علوم تربیتی
905 پایان نامه رشته روانشناسی مقایسه پرخاشگری در بین نوجوانان دوم راهنمایی خانواده های مذهبی و غیر مذهبی شهر ابهر  علوم انسانی > روانشناسی و علوم تربیتی
906 پایان نامه رشته روانشناسی بررسی ارتباط شیوه فرزند پروری والدین با کمروئی دختران علوم انسانی > روانشناسی و علوم تربیتی
907 پایان نامه رشته روانشناسی سازگاری اجتماعی و هویت و تفکر منطقی  علوم انسانی > روانشناسی و علوم تربیتی
908 پایان نامه رشته روانشناسی رابطه ویژگی های شخصیتی افسردگی- اضطراب- کمرویی و ترتیب تولد دانش آموزان شهر ابهر علوم انسانی > روانشناسی و علوم تربیتی
909 پایان نامه رشته روانشناسی جهت بررسی رابطه هوش هیجانی زنان معلم شهرستان ابهر  علوم انسانی > روانشناسی و علوم تربیتی
910 پایان نامه رشته روانشناسی بررسی آزمون شخصیت کرنل (فرمN2 ) برای سوال های 60 و 58 درمیان دانشجویان دانشگاه آزاد ابهر علوم انسانی > روانشناسی و علوم تربیتی
911 پایان نامه رشته روانشناسی جایگاه اوقات فراغت در مدیریت زمان نوجوانان و جوانان استان قزوین علوم انسانی > روانشناسی و علوم تربیتی
912 پایان نامه رشته روانشناسی بررسی رابطه شیوه های تربیتی در گرایش به مد در بین دانشجویان دختر  علوم انسانی > روانشناسی و علوم تربیتی
913 پایان نامه رشته روانشناسی رابطه بین خود پندارنده و آرایش  علوم انسانی > روانشناسی و علوم تربیتی
914 پایان نامه رشته روانشناسی بررسی ارتباط بین درونگرایی – برونگرایی و انتخاب رنگ رشتة معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر علوم انسانی > روانشناسی و علوم تربیتی
915 پایان نامه رشته روانشناسی جامعه آماری دانشجویان رشته معماری علوم انسانی > روانشناسی و علوم تربیتی
916 پایان نامه رشته روانشناسی عمومی علل گرایش دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر به مصرف مواد مخدر علوم انسانی > روانشناسی و علوم تربیتی
917 پایان نامه رشته روانشناسی رابطه تک فرزندی و اختلالت روانی  علوم انسانی > روانشناسی و علوم تربیتی
918 پایان نامه رشته روانشناسی مقایسه مشکلات زنان عادی و ویژه علوم انسانی > روانشناسی و علوم تربیتی
919 پایان نامه رشته علوم تربیتی با موضوع سواد آموزی علوم انسانی > روانشناسی و علوم تربیتی
920 پرخاشگری در دانش آموزان و کودکان علوم انسانی > روانشناسی و علوم تربیتی
921 بررسی حقوقی کودک آزاری علوم انسانی > روانشناسی و علوم تربیتی
922 بررسی و مطالعه تاثیر تماشای تلویزیون بر کودکان مطابق با روش تحقیق علوم انسانی > روانشناسی و علوم تربیتی
923 بررسی نحوه تشویق در افزایش یادگیری علوم انسانی > روانشناسی و علوم تربیتی
924 بررسی رابطه منبع کنترل (درونی-بیرونی) با عزت نفس  علوم انسانی > روانشناسی و علوم تربیتی
925 بررسی رابطه عزت نفس و سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی والدین کودکان عادی و کودکان مرزی 12-7 سال علوم انسانی > روانشناسی و علوم تربیتی
926 بررسی پیامدهای بازیهای رایانه ای بر روی نوجوانان و دانش آموزان علوم انسانی > روانشناسی و علوم تربیتی
927 پایان نامه رشته روانشناسی بررسی رابطه پرخاشگری و پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان نهاوند علوم انسانی > روانشناسی و علوم تربیتی
928 با خشونت کودکان چه باید کرد علوم انسانی > روانشناسی و علوم تربیتی
929 اوقات فراغت و تربیت علوم انسانی > روانشناسی و علوم تربیتی
930 افسردگی علوم انسانی > روانشناسی و علوم تربیتی
931 افسردگی چیست و راههای مقابله با آن علوم انسانی > روانشناسی و علوم تربیتی
932 دلایل افت تحصیلی علوم انسانی > روانشناسی و علوم تربیتی
933 اشتغال مادران و مشکلان درسی و رفتاری فرزندان دبستانی علوم انسانی > روانشناسی و علوم تربیتی
934 ارزشیابی پیشرفت تحصیلی علوم انسانی > روانشناسی و علوم تربیتی
935 ارزشیابی اضطراب در امتحلن علوم انسانی > روانشناسی و علوم تربیتی
936 اختلالات یادگیری خواندن و نوشتن علوم انسانی > روانشناسی و علوم تربیتی
937 اثرات نماز بر زندگی دنیوی و اخروی علوم انسانی > روانشناسی و علوم تربیتی
938 اثرات بازی های رایانه ای خشن علوم انسانی > روانشناسی و علوم تربیتی
939 اثر تحصیلات والدین بر پیشرفت تحصیلی علوم انسانی > روانشناسی و علوم تربیتی
940 روان شناسی رفتار مصرف کننده و عوامل مؤثر بر افزایش بهره وری در صنعت علوم انسانی > روانشناسی و علوم تربیتی
941 آموزش و پرورش کودکان استثنایی علوم انسانی > روانشناسی و علوم تربیتی
942 پایان نامه رشته روانشناسی بررسی میزان رضایت شغلی و عوامل موثر بر آن در کارخانه راد فرمان علوم انسانی > روانشناسی و علوم تربیتی
943 روان شناسی فردی آلفرد آدلر  علوم انسانی > روانشناسی و علوم تربیتی
944 تعیین رابطه هوش عاطفی و مهارت های ارتباطی علوم انسانی > روانشناسی و علوم تربیتی
945 تأثیر محرومیت های عاطفی محیط پرورشگاهها خودپنداره برخودپنداره کودکان پرورشگاهی  علوم انسانی > روانشناسی و علوم تربیتی
946 پایان نامه رشته روانشناسی آمار - اختلالات بدنی علوم انسانی > روانشناسی و علوم تربیتی
947 مقاله علل پرخاشگری ، بد دهنی و عصبانیت در کودکان و راه های کنترل آن علوم انسانی > روانشناسی و علوم تربیتی
948 پرسشنامه سازگاری کودکان  علوم انسانی > روانشناسی و علوم تربیتی
949 پایان نامه رشته روانشناسی دوستی ومعیار دوستی  علوم انسانی > روانشناسی و علوم تربیتی
950 پایان نامه رشته روانشناسی بررسی نقش رسانه‌های جمعی(با تاکید بر تلویزیون) در الگوپذیری و رفتار کودکان علوم انسانی > روانشناسی و علوم تربیتی
951 پایان نامه رشته روانشناسی هنجاریابی آزمون افسردگی کودکان ماریاکواس برای کلیه دانش آموزان دختر و پسر مقطع راهنمایی علوم انسانی > روانشناسی و علوم تربیتی
952 پایان نامه رشته علوم تربیتی بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان متوسطه شهر نیشابور علوم انسانی > روانشناسی و علوم تربیتی
953 تأثیرمشاوره گروهی به شیوه مراجع  علوم انسانی > روانشناسی و علوم تربیتی
954 دانلود پایان نامه کارشناسی با موضوع راهکارهای ایجاد انگیزه  علوم انسانی > روانشناسی و علوم تربیتی
955 پایان نامه بررسی میزان کمرویی در فرزند ارشد و رزند دوم خانواده علوم انسانی > روانشناسی و علوم تربیتی
956 تجربیات مدون معاون مدرسه علوم انسانی > روانشناسی و علوم تربیتی
957 تجربیات مدون معاون اجرایی علوم انسانی > روانشناسی و علوم تربیتی
958 تجربیات مدون دبیر ادبیات علوم انسانی > روانشناسی و علوم تربیتی
959 تجربیات مدون دبیر ابتدایی علوم انسانی > روانشناسی و علوم تربیتی
960 پرسشنامه عزت نفس آیزنک علوم انسانی > روانشناسی و علوم تربیتی
961 عوامل افت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در دوره ابتدایی علوم انسانی > روانشناسی و علوم تربیتی
962 عوامل روانی و اخلاقی موثر در بروز طلاق چیست علوم انسانی > روانشناسی و علوم تربیتی
963 سلامتی تن و روان علوم انسانی > روانشناسی و علوم تربیتی
964 شناخت و فراشناخت علوم انسانی > روانشناسی و علوم تربیتی
965 دانلود مقاله با عنوان نظارت در مدارس علوم انسانی > روانشناسی و علوم تربیتی
966 افت تحصیلی علوم انسانی > روانشناسی و علوم تربیتی
967 مقایسه و بررسی میزان پرخاشگری بین افراد مبتلا به بیماری پرفشاری خون و افراد عادی علوم انسانی > روانشناسی و علوم تربیتی
968 روانشناسی عشق  علوم انسانی > روانشناسی و علوم تربیتی
969 بررسی نگرش دبیران و دانش اموزان دختر مقطع متوسطه نسبت به اجرای طرح لباس متحدالشکل علوم انسانی > روانشناسی و علوم تربیتی
970 مقاله بررسی تأثیر استرس و اضطراب در یادگیری و افت تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی علوم انسانی > روانشناسی و علوم تربیتی
971 دانلود پروژه موفقیت علوم انسانی > روانشناسی و علوم تربیتی
972 ارتقاء شغلی مسائل و مشکلات دانش آموزان دیر آموز علوم انسانی > روانشناسی و علوم تربیتی
973 ارتقاء شغلی چالش های تدریس تاریخ در ایران علوم انسانی > روانشناسی و علوم تربیتی
974 ارتقاء شغلی مشکلات اجتماعی و عاطفی کودکان کم توان ذهنی علوم انسانی > روانشناسی و علوم تربیتی
975 ارتقاء شغلی معلم و ارتباط موثر با دانش آموزان علوم انسانی > روانشناسی و علوم تربیتی
976 ارتقاء شغلی آموزش نظم و انضباط به دانش آموزان بی نظم علوم انسانی > روانشناسی و علوم تربیتی
977 ارتقاء شغلی مشکلات و موانع ارزشیابی توصیفی علوم انسانی > روانشناسی و علوم تربیتی
978 دانلود مجموعه موضوعات(450 موضوع) پروپوزال و پایان نامه های رشته علوم تربیتی علوم انسانی > روانشناسی و علوم تربیتی
979 پایا نامه رشته روانشناسی و علوم تربیتی تأثیر ساختار خانواده بر مشکلات رفتاری نوجوانان در مقطع راهنمایی شهرستان نهاوند در سال تحصیلی  علوم انسانی > روانشناسی و علوم تربیتی
980 پایان نامه رشته روانشناسی مقایسه ی میزان اضطراب قبل و حین امتحان دانشجویان دانشگاه علوم انسانی > روانشناسی و علوم تربیتی
981 تاثیر آموزش پیش دبستانی بر رشد رفتارهای اجتماعی دانش آموزان در پایه اول مقطع ابتدایی علوم انسانی > روانشناسی و علوم تربیتی
982 پایان نامه روانشناسی و علوم تربیتی بررسی نگرش دینی ( مثبت و منفی ) برتفکرانتقادی دانشجویان رشتۀ علوم تربیتی  علوم انسانی > روانشناسی و علوم تربیتی
983 پایان نامه رشته روانشناسی بررسی میزان افسردگی دانش آموزان دختر و پسرمدارس راهنمایی شبانه روزی علوم انسانی > روانشناسی و علوم تربیتی
984 پایان نامه روانشناسی رابطه شیوه‌های فرزند پروری با رشد اجتماعی کودکان مدارس علوم انسانی > روانشناسی و علوم تربیتی
985 پایان نامه روانشناسی بررسی نقش مشاور در حل مشکلات تربیتی تحصیلی دانش آموزان دختر سال دوم متوسطه شهر علوم انسانی > روانشناسی و علوم تربیتی
986 پایان نامه روانشناسی مقایسه اثر بخشی روش تدریس مبتنی بر ساختن گرایی و روش تدریس سنتی بر پیشرفت تحصیلی درس ریاضیات دانش آموزان پسر  علوم انسانی > روانشناسی و علوم تربیتی
987 پایان نامه رشته روانشناسی و علوم تربیتی رابطه ی هوش هیجانی و عزت نفس در دانشجویان دانشگاه پیام نور نهاوند  علوم انسانی > روانشناسی و علوم تربیتی
988 پایان نامه خانواده و نقش آن در ابراز محبت و مهرورزی علوم انسانی > روانشناسی و علوم تربیتی
989 مقاله کامل ایجاد عادات مثبت در کودکان علوم انسانی > روانشناسی و علوم تربیتی
990 پروژه ی بحران طلاق در ایران  علوم انسانی > روانشناسی و علوم تربیتی
991 آزمون هوشی پیاژه علوم انسانی > روانشناسی و علوم تربیتی
992 آموزش مهارت های زندگی در سلامت علوم انسانی > روانشناسی و علوم تربیتی
993 مقیاس بلوغ اجتماعی رائو در روانشناسی ( دانشگاه بنگلور ) ترجمه فارسی علوم انسانی > روانشناسی و علوم تربیتی
994 پرسشنامه کمیاب وضعیت زناشویی گلومبرگ-راست علوم انسانی > روانشناسی و علوم تربیتی
995 دانلود پروژه بررسی علل اختلال هویت جنسی در نوجوانان علوم انسانی > روانشناسی و علوم تربیتی
996 دانلود پایان نامه بررسی رابط ای سلامت روان با تفکرات غیر منطقی علوم انسانی > روانشناسی و علوم تربیتی
997 دانلود پایان نامه افسردگی علوم انسانی > روانشناسی و علوم تربیتی
998 پایان نامه بررسی تاثیر شیوه‌های فرزند پروری بر رشد اجتماعی کودکان علوم انسانی > روانشناسی و علوم تربیتی
999 مشکلات خواندن و نوشتن در دانش آموزان ابتدایی علوم انسانی > روانشناسی و علوم تربیتی
1000 آزمون هوشی گودیناف با جزئیات کامل علوم انسانی > روانشناسی و علوم تربیتی
1001 مقیاس رشد اجتماعی وایلند علوم انسانی > روانشناسی و علوم تربیتی
1002 تمامی کارت های آزمون TAT روانشناسی به صورت JPG هر دو بخش علوم انسانی > روانشناسی و علوم تربیتی
1003 دانلود پروژه پایان نامه آشنایی با مفهوم پرخاشگری منشا و چگونگی کنترل آن  علوم انسانی > روانشناسی و علوم تربیتی
1004 دانلود پروژه پایان نامه تاثیر مواد و وسایل کمک آموزشی بر یادگیری دانش آموزان در مقاطع راهنمایی علوم انسانی > روانشناسی و علوم تربیتی
1005 دانلود پروژه پایان نامه بررسی رابطه جرم و زن علوم انسانی > روانشناسی و علوم تربیتی
1006 پایان نامه بررسی و مقایسه‌ میزان اضطراب دانشجویان پسر دانشگاه تبریز قبل از امتحانات و در ایام امتحانات  علوم انسانی > روانشناسی و علوم تربیتی
1007 پایان نامه بررسی تطبیقی رضایت از زندگی دانشجویان دختر و پسر علوم انسانی > روانشناسی و علوم تربیتی
1008 پرسشنامه رضایت شغلی سیگنت (signet) علوم انسانی > روانشناسی و علوم تربیتی
1009 مدل عصب-زیست شناختی جفری گری  علوم انسانی > روانشناسی و علوم تربیتی
1010 بررسی نظریه تکاملی میلون  علوم انسانی > روانشناسی و علوم تربیتی
1011 بررسی رابطه ی سبک های دلبستگی با طرحواره های ناسازگار اولیه علوم انسانی > روانشناسی و علوم تربیتی
1012 مدل هفت عاملی روانی – زیست شناختی شخصیت رابرت کلونینجر علوم انسانی > روانشناسی و علوم تربیتی
1013 مدل شش عاملی شخصیت HEXACO علوم انسانی > روانشناسی و علوم تربیتی
1014 بررسی امکانات و مشکلات تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی علوم انسانی > روانشناسی و علوم تربیتی
1015 اینترنت و علل افت تحصیلی بر اساس روش تحقیق علوم انسانی > روانشناسی و علوم تربیتی
1016 پایان نامه روان شناسی رفتار مصرف کننده و عوامل مؤثر بر افزایش بهره وری در صنعت علوم انسانی > روانشناسی و علوم تربیتی
1017 پایان نامه بررسی رابطه شوخ طبعی با سلامت روانی در دانشجویان علوم انسانی > روانشناسی و علوم تربیتی
1018 پرسشنامه فراشناختی (فارسی) علوم انسانی > روانشناسی و علوم تربیتی
1019 بررسی و تحلیل محتوایی کتب هدیه‌ های آسمانی پایه دوم، سوم، چهارم ابتدایی از نظر شکرگزاری نسبت به نعمت‌ های الهی علوم انسانی > روانشناسی و علوم تربیتی
1020 مقاله بررسی تاثیر اضطراب بر افت تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه علوم انسانی > روانشناسی و علوم تربیتی
1021 دانلود پایان نامه بررسی مقایسه عزّ ت نفس فرزندان در خانواده های دموکراسی با دیکتاتوری شهرستان قوچان علوم انسانی > روانشناسی و علوم تربیتی
1022 مقاله اخـلاق کودکان علوم انسانی > روانشناسی و علوم تربیتی
1023 دانلود پروژه پایان نامه علوم تربیتی در رابطه با برنامه درسی علوم انسانی > روانشناسی و علوم تربیتی
1024 دانلود پروژه پایان نامه روانشناسی در رابطه با مقایسه شیوع OCD بین دانش آموزان علوم انسانی > روانشناسی و علوم تربیتی
1025 پاور پوینت انواع سبکهای یادگیری  علوم انسانی > روانشناسی و علوم تربیتی
1026 پایان نامه آگاهی مدیران آموزش و پرورش و موفقیت آنها علوم انسانی > روانشناسی و علوم تربیتی
1027 مقاله استرس و عوامل آن علوم انسانی > روانشناسی و علوم تربیتی
1028 تاثیر مهد کودک بر رشد هوش علمی کوکان 7 تا 9 ساله شهرستان ابهر - با فرمت ورد- 150 صفحه علوم انسانی > روانشناسی و علوم تربیتی
1029 مقاله پرخاشگری علوم انسانی > روانشناسی و علوم تربیتی
1030 اختلالات یادگیری در کودکان ابتدایی علوم انسانی > روانشناسی و علوم تربیتی
1031 پروتکل درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برای افسردگی علوم انسانی > روانشناسی و علوم تربیتی
1032 تجربیات مدون دبیر راهنمایی علوم انسانی > روانشناسی و علوم تربیتی
1033 تجربیات مدون دبیر پرورشی علوم انسانی > روانشناسی و علوم تربیتی
1034 الگوی تدریس و روش های ارزشیابی دانش آموزان زیست شناسی علوم انسانی > روانشناسی و علوم تربیتی
1035 تجربیات مدون دبیر زیست شناسی دبیرستان علوم انسانی > روانشناسی و علوم تربیتی
1036 تجربیات مدون دبیر زبان انگلیسی علوم انسانی > روانشناسی و علوم تربیتی
1037 بررسی رابطه سلامت روانی و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه علوم انسانی > روانشناسی و علوم تربیتی
1038 پایان نامه بررسی پایانی و روانی عملکرد نظام ارزیابی عملکرد نیروی انسانی از دیدگاه کارشناسان ستاد گمرک علوم انسانی > روانشناسی و علوم تربیتی
1039 پایان نامه ی برتر مقایسه جو سازمانی همراه با پرسشنامه جمع آوری شده علوم انسانی > روانشناسی و علوم تربیتی
1040 پاورپوینت انواع اختلالات شایع روانی - عصبی علوم انسانی > روانشناسی و علوم تربیتی
1041 دانلود پروژه پایان نامه بررسی سلامت روانی افراد درونگرا با سلامت روانی افراد برونگرا علوم انسانی > روانشناسی و علوم تربیتی
1042 پروژه ی شل حجابی در ایران  علوم انسانی > روانشناسی و علوم تربیتی
1043 آزمون هوشی موزائیک ژیل در روانشناسی با تمام جزئیات  علوم انسانی > روانشناسی و علوم تربیتی
1044 پاورپوینت روانشناسی یادگیری با تمام شاخه ها در 341 اسلاید فوق العاده زیبا و البته متحرک علوم انسانی > روانشناسی و علوم تربیتی
1045 پایان نامه بررسی زمینه مؤثر بر بدخطی دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی شهر اردکان از منظر معلمان آن مقطع علوم انسانی > روانشناسی و علوم تربیتی
1046 دانلود پروژه پایان نامه مقایسه مشکلات روانشناختی والدین کودکان ناتوان هوشی و والدین کودکان عادی  علوم انسانی > روانشناسی و علوم تربیتی
1047 دانلود پروژه پایان نامه بررسی رابطه موجود امکانات آموزشی و همکاری مدیر بر رضایت شغلی معلمان علوم انسانی > روانشناسی و علوم تربیتی
1048 دانلود پروژه پایان نامه سنجش آمادگی تحصیلی کودکان 6 ساله بدو ورود به دبستان علوم انسانی > روانشناسی و علوم تربیتی
1049 دانلود پروژه پایان نامه بررسی شیوع اختلالهای روانی در جانبازان علوم انسانی > روانشناسی و علوم تربیتی
1050 دانلود پروژه پایان نامه بررسی شیوع اختلالات روانی در بیماران کلیوی علوم انسانی > روانشناسی و علوم تربیتی
1051 دانلود پایان نامه بررسی سلامت روانی کارکنان دانشگاههای هنر و پیام نور علوم انسانی > روانشناسی و علوم تربیتی
1052 پاورپوینت کل کتاب کاربرد فناوری جدید در آموزش (دانشگاه پیام نور رشته علوم تربیتی ) کامل برای ارائه در کنفرانس و برای مطالعه با خلاصه درس در داخل پاورپوینت بصورت کاملا واضح  علوم انسانی > روانشناسی و علوم تربیتی
1053 متن اصلی پرسشنامه ی سبک زندگی گالون علوم انسانی > روانشناسی و علوم تربیتی
1054 ایجاد و متناسب سازی فضاهای تربیتی با ویژگی و نیازهای دانش آموزان و اقتضائات و فرهنگ اسلامی علوم انسانی > روانشناسی و علوم تربیتی
1055 دانلود پروژه پایان نامه شناسایی شاخص‌های پیش‌بینی کنندة اختلالات یادگیری در سنین قبل از ورود به مدرسه  علوم انسانی > روانشناسی و علوم تربیتی
1056 دانلود پروژه پایان نامه مقایسه سلامت روانی دانشجویان 30-20 ساله علاقمند به موسیقی  علوم انسانی > روانشناسی و علوم تربیتی
1057 رابطه دینداری با طلاق بین زنان علوم انسانی > روانشناسی و علوم تربیتی
1058 اضطراب اجتماعی (درمان شناختی رفتاری + درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد) علوم انسانی > روانشناسی و علوم تربیتی
1059 دانلود پروژه روانشناسی ورزش علوم انسانی > روانشناسی و علوم تربیتی
1060 پایان نامه بررسی رابطه بین سلامت روان و اضطراب اجتماعی در میان دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی شهرستان خوی علوم انسانی > روانشناسی و علوم تربیتی
1061 پایان نامه بررسی ارتباط بین روش تدریس شاگرد محور و رشد و پرورش خلاقیت دانش‌اموزان دختر مقطع متوسطه علوم انسانی > روانشناسی و علوم تربیتی
1062 پایان نامه بررسی روابط بین فقرخانواده وسلامت روان دانش آموزان دوره متوسطه دخترانه شهرستان خوی +پرسشنامه علوم انسانی > روانشناسی و علوم تربیتی
1063 پرسشنامه ی معتبر سبک رهبری سالزمن  علوم انسانی > روانشناسی و علوم تربیتی
1064 پایان نامه کامل بررسی رابطه هوش هیجانی و باورهای دینی در رضایت زناشویی زوجین شهر ........  علوم انسانی > روانشناسی و علوم تربیتی
1065 طرح درس سالانه ی ادبیّات فارسی «سال هفتم دوره ی اوّل متوسطه» بصورت کامل برای انها که میخواهند طرح درسشان را زودتر داشته باشند و کارشان را راحتر کنند علوم انسانی > روانشناسی و علوم تربیتی
1066 طرح درس تربیت بدنی بصورت کامل یا همان سالیانه با این طرح درس راحت هم میتوانید طرح درس را دریافت کنید و هم نمونه ای برای بقیه دروس استفاده کنید(مــاهــانـه ، هفتــگی، روزانــه ) علوم انسانی > روانشناسی و علوم تربیتی
1067 پایان نامه بررسی مقایسه‌ای هوش هیجانی و معنوی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه شهر چایپاره  علوم انسانی > روانشناسی و علوم تربیتی
1068 پایان نامه ارشد بررسی ابعاد مصرفگرایی در مجلات زن روز منتشر شده در سال 91 علوم انسانی > روانشناسی و علوم تربیتی
1069 پایان نامه بررسی عوامل اجتماعی اقتصادی موثر برگرایش زنان به اشتغال  علوم انسانی > روانشناسی و علوم تربیتی
1070 تحقیق بررسی اضطراب و افسردگی در بین معلمان مدارس استثنایی علوم انسانی > روانشناسی و علوم تربیتی
1071 جزوه آموزشی با موضوع خود ارضایی ,ارائه تکنیک درمانی +نمونه جلسه مشاوره با یک کیس  علوم انسانی > روانشناسی و علوم تربیتی
1072 پاورپوینت بررسی سبک اسناد (مکان کنترل) در عزت نفس دانشجویان 26 اسلاید علوم انسانی > روانشناسی و علوم تربیتی
1073 علل افت تحصیلی دانش آموزان علوم انسانی > روانشناسی و علوم تربیتی
1074 دانلود پایان نامه نقش های معلم درمدیریت کلاس درس + پرسشنامه علوم انسانی > روانشناسی و علوم تربیتی
1075 پاورپوینت کل درس مدیریت اسلامی •تعداد واحد : 2 واحد •منبع درس: مدیریت اسلامی •مولف : دکتر محمد رضا سرمدی •تهیه کننده : دکتر محمد رضا سرمدی علوم انسانی > روانشناسی و علوم تربیتی
1076 پاورپوینت کل درس مبانی و کاربر د کامپیوتر (دانشگاه پیام نور رشته علوم تربیتی ) کامل برای ارائه در کنفرانس و برای مطالعه با خلاصه درس در داخل پاورپوینت بصورت کاملا واضح  علوم انسانی > روانشناسی و علوم تربیتی
1077 پاورپوینت کل درس روانشناسی شخصیت برای دانشگاه پیام نور (دانشگاه پیام نور رشته علوم تربیتی ) کامل برای ارائه در کنفرانس و برای مطالعه با خلاصه درس در داخل پاورپوینت بصورت کاملا واضح  علوم انسانی > روانشناسی و علوم تربیتی
1078 مقیاس وسواس فکری - عملی ییل براون با فهرست علائم و پرسشنامه علوم انسانی > روانشناسی و علوم تربیتی
1079 فایل سابلیمینال (subliminal) موفقیت نامحدود 60 دقیقه و هدیه رایگان سابلیمینال اعتماد بنفس 43 دقیقه علوم انسانی > روانشناسی و علوم تربیتی
1080 پاورپوینت متون روانشناسی به زبان خارجی 1 - 324 اسلاید زیبا علوم انسانی > روانشناسی و علوم تربیتی
1081 برش های عرضی ذهن ازنظر روانشناسی علوم انسانی > روانشناسی و علوم تربیتی
1082 پاورپوینت کل درس:فلسفه آموزش و پرورش (دانشگاه پیام نور رشته علوم تربیتی ) کامل برای ارائه در کنفرانس و برای مطالعه با خلاصه درس در داخل پاورپوینت بصورت کاملا واضح  علوم انسانی > روانشناسی و علوم تربیتی
1083 پایان نامه ارشد تاثیر آموزش مدیریت استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر افزایش سلامت روانی دانش آموزان دختر  علوم انسانی > روانشناسی و علوم تربیتی
1084 مقالات علمی علوم انسانی > روانشناسی و علوم تربیتی
1085 پاورپوینت کل درس مدیریت کلاس (دانشگاه پیام نور رشته علوم تربیتی ) کامل برای ارائه در کنفرانس و برای مطالعه با خلاصه درس در داخل پاورپوینت بصورت کاملا واضح  علوم انسانی > روانشناسی و علوم تربیتی
1086 پاورپوینت کل درس مقدمات برنامه ریزی آموزشی (دانشگاه پیام نور رشته علوم تربیتی ) کامل برای ارائه در کنفرانس و برای مطالعه با خلاصه درس در داخل پاورپوینت بصورت کاملا واضح  علوم انسانی > روانشناسی و علوم تربیتی
1087 پاورپوینت کل درس مقدمات تکنولوژی آموزشی(دانشگاه پیام نور رشته علوم تربیتی ) کامل برای ارائه در کنفرانس و برای مطالعه با خلاصه درس در داخل پاورپوینت بصورت کاملا واضح  علوم انسانی > روانشناسی و علوم تربیتی
1088 مقایسه ی بهداشت روانی دانشجویان سیگاری و غیر سیگاری علوم انسانی > روانشناسی و علوم تربیتی
1089 بزرگترین پکیج طلایی پایان نامه و پروژه های دانشجویی ویژه کافی نت ها و دفاتر فنی و خدمات دانشجویی علوم انسانی > روانشناسی و علوم تربیتی
1090 زبان پیش دانشگاهی - نکات کنکوری طراحان کنکور درس 1زبان پیش دانشگاهی علوم انسانی > زبان های خارجی
1091 طراحی و ساخت فانکشن ژنراتور علوم انسانی > زبان های خارجی
1092 ارزیابی کیفیت اجرایی ماشین های حفاری  علوم انسانی > زبان های خارجی
1093 زبان کنکور - مروری جامع بر نکات کنکوری طراحان کنکور درس انگلیسی 3  علوم انسانی > زبان های خارجی
1094 ارکان تشکیل دهنده جرم اعمال نفوذ و کلاهبرداری علوم انسانی > زبان های خارجی
1095 زبان کنکور - جمع بندی نکات ولغات طراحان کنکور درس انگلیسی2 علوم انسانی > زبان های خارجی
1096 دانلود تحقیق فنون تدریس لغات زبان انگلیسی علوم انسانی > زبان های خارجی
1097 دوره صوتی+کتاب آموزش ترکی استانبولی (Teach yourself Turkish-beginner level) علوم انسانی > زبان های خارجی
1098 Earworms Rapid Spanish Vol.1 علوم انسانی > زبان های خارجی
1099 Earworms Rapid Spanish Vol.2 علوم انسانی > زبان های خارجی
1100 دانلود پایان نامه رشته جامعه شناسی با موضوع اشتغال جوانان  علوم انسانی > علوم اجتماعی
1101 پایان نامه رشته علوم اجتماعی با موضوع اوضاع سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ادبی  علوم انسانی > علوم اجتماعی
1102 دانلود پایان نامه علوم اجتماعی با موضوع تأثیر اشتغال زنان بر ساختار خانواده  علوم انسانی > علوم اجتماعی
1103 پایان نامه مقایسه ویژگی‌های خانوادگی و اجتماعی سالمندان مبتلا به آلزایمر و عادی  علوم انسانی > علوم اجتماعی
1104 دانلود پایان نامه رشته علوم اجتماعی درباره افسردگی  علوم انسانی > علوم اجتماعی
1105 پایان نامه علوم اجتماعی با موضوع روشهای علمی آشنا سازی کودکان با پژوهش  علوم انسانی > علوم اجتماعی
1106 پایان نامه بررسی و شناخت خشونتهای زنان علیه مردان  علوم انسانی > علوم اجتماعی
1107 پایان نامه محدودیتهای اصل آزادی پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای در اسناد حقوق بشر  علوم انسانی > علوم اجتماعی
1108 پایان نامه نقش اعتیاد به مواد مخدر در فقر  علوم انسانی > علوم اجتماعی
1109 پایان نامه عوامل موثر در اشتغال و بیکاری در جامعه ایران  علوم انسانی > علوم اجتماعی
1110 پایان نامه بررسی و تحلیل عملیات روانی علیه جوانان کشور و ارائه راهبردهای مقابله با آنها  علوم انسانی > علوم اجتماعی
1111 پایان نامه رشته جامعه شناسی با موضوع نقد اثباتگرایی، مارکسیسم و جنبش دانشجویی  علوم انسانی > علوم اجتماعی
1112 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی با موضوع نقش و اهمیت خانواده  علوم انسانی > علوم اجتماعی
1113 پایان نامه رشته حقوق با موضوع عوامل بروز جرایم جنسی به عنف و راههای پیشگیری  علوم انسانی > علوم اجتماعی
1114 پایان نامه رشته جامعه شناسی باموضوع مفهوم فرهنگ از نظر دیدگاه جامعه شناسی  علوم انسانی > علوم اجتماعی
1115 دانلود متن کامل پایان نامه رشته جامعه شناسی درباره کودک آزاری  علوم انسانی > علوم اجتماعی
1116 جامعه شناسی | فرمت HTML و DOC علوم انسانی > علوم اجتماعی
1117 نمونه سوال آیین زندگی  علوم انسانی > علوم اجتماعی
1118 دانلود آزمون جامع پایه چهارم آذر 94 علوم انسانی > علوم اجتماعی
1119 دانلود نمونه سوال علوم اجتماعی کلاس ششم ابتدایی علوم انسانی > علوم اجتماعی
1120 دانلود ورد قابل ویرایش تاریخچه ی آموزش و پرورش علوم انسانی > علوم اجتماعی
1121 سوالات تستی و تشریحی علوم پایه پنجم ابتدایی علوم انسانی > علوم اجتماعی
1122 ازمون علوم پایه پنجم فصل 1و2 علوم انسانی > علوم اجتماعی
1123 دانلود گزارش کارآموزی آماده رشته روابط عمومی - با فرمت word علوم انسانی > علوم اجتماعی
1124 دانلود تحقیق آماده با عنوان بررسی وضعیت اجتماعی و اقتصادی زنان سرپرست خانوار - word علوم انسانی > علوم اجتماعی
1125 تحقیق آماده : بررسی علل بیکاری و راه مقابله با آن با فرمت ورد آماده چاپ و صحافی علوم انسانی > علوم اجتماعی
1126 دانلود پاورپوینت فصل هفتم علوم دوم اگر تمام شود ppt  علوم انسانی > علوم اجتماعی
1127 بررسی جرم آدم‌ ربایی علوم انسانی > علوم اجتماعی
1128 فمنیسم علوم انسانی > علوم اجتماعی
1129 طراحی و ساخت کارت صوت ISA علوم انسانی > علوم اجتماعی
1130 تحلیل گروه مرجع جوانان تهرانی علوم انسانی > علوم اجتماعی
1131 گزارش کاراموزی مددکاری اجتماعی در کرمان علوم انسانی > علوم اجتماعی
1132 مجموعه مقالات بزهکاری (6مقاله) علوم انسانی > علوم اجتماعی
1133 دانلود مقاله انگیزه تحصیلی دانش آموزان علوم انسانی > علوم اجتماعی
1134 تحقیق مکاتب جامعه‌شناختی مرتبط با سبک زندگی - 8 صفحه ورد علوم انسانی > علوم اجتماعی
1135 دانلود مقاله بررسی علل فرار دختران علوم انسانی > علوم اجتماعی
1136 پاورپوینت جامعه شناسی سازمان ها علوم انسانی > علوم اجتماعی
1137 دانلود پایان نامه بررسی رضایت زناشویی خانواده‌های زنان شاغل و خانه دار علوم انسانی > علوم اجتماعی
1138 سبک زندگی و مدیریت بدن (مقاله ی علمی -پژوهشی) علوم انسانی > علوم اجتماعی
1139 بررسی رابطه ی بین هویت فردی و بیگانگی اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه الزهرا(مقاله جدید1394) علوم انسانی > علوم اجتماعی
1140 بررسی آسیب های استفاده از اینترنت و نقش آن در امنیت اجتماعی در میان دانشجویان (مقاله جدید1394) علوم انسانی > علوم اجتماعی
1141 آسیب شناسی پدیده ی طلاق ( مقاله جدید 1394) علوم انسانی > علوم اجتماعی
1142 دانلود مقاله جایگاه رسانه در عصر فناوری اطلاعات علوم انسانی > علوم اجتماعی
1143 پایان نامه رشته علوم اجتماعی بررسی رابطه ی رضایت شغلی و استفاده بهینه از زمان در کارمندان استانداری زنجان علوم انسانی > علوم اجتماعی
1144 پایان نامه علل فرار دختران و پسران از خانه علوم انسانی > علوم اجتماعی
1145 پایان نامه رشته علوم اجتماعی بررسی رابطه نگرش مذهبی با رضایت از زندگی زناشویی در شهرستان ابهر علوم انسانی > علوم اجتماعی
1146 پایان نامه رشته علوم اجتماعی بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان متوسطه شهر نیشابور  علوم انسانی > علوم اجتماعی
1147 پایان نامه رشته علوم اجتماعی بررسی رابطة بین امکانات رفاهی و افت تحصیلی در بین دانش آموزان شهر ابهر  علوم انسانی > علوم اجتماعی
1148 پایان نامه رشته علوم اجتماعی بررسی آزمون شخصیتی کرنل در میان دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر علوم انسانی > علوم اجتماعی
1149 پایان نامه رشته علوم اجتماعی مقایسه ویژگی های شخصیتی "شخصیت ضد اجتماعی و انحرافات اجتماعی" علوم انسانی > علوم اجتماعی
1150 تاثیر فعالیت های فوق برنامه بر موفقیت تحصیلی دانشجویان دختردانشکده ادبیات و علوم انسانی  علوم انسانی > علوم اجتماعی
1151 پایان نامه رشته علوم اجتماعی سنجش میزان رضایتمندی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان از تحصیل و عوامل موثر بر آن  علوم انسانی > علوم اجتماعی
1152 پایا ن نامه رشته علوم اجتماعی بررسی نقش ارزیابی عملکرد در افزایش کار آیی کارکنان پارت سازان علوم انسانی > علوم اجتماعی
1153 دانلود پروژه جامعه شناسی  علوم انسانی > علوم اجتماعی
1154 پایان نامه رشته جامعه شناسی بررسی تطبیقی رضایت از زندگیدانشجویان دختر و پسر دانشگاه فردوسی مشهد علوم انسانی > علوم اجتماعی
1155 پایان نامه علوم اجتماعی بزهکاری و علل و انگیزه های آن  علوم انسانی > علوم اجتماعی
1156 پایان نامه رشته علوم اجتماعی بررسی میزان رضایت دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان از اساتید دانشگاه علوم انسانی > علوم اجتماعی
1157 پایان نامه رشته علوم اجتماعی بررسی عوامل خشونت مردان علیه زنان در خانواده  علوم انسانی > علوم اجتماعی
1158 پایان نامه رشته روانشناسی و علوم تربیتی بررسی رابطه ی بین رضایت شغلی و کارایی دبیران شهر علوم انسانی > علوم اجتماعی
1159 پایا ن نامه شخصیت انسانی جوانان علوم انسانی > علوم اجتماعی
1160 پایان نامه راهکارهای پیشگیری از اعتیاد در پیش دانشگاهی شهرستان جاجرم علوم انسانی > علوم اجتماعی
1161 تحقیق آماری در خصوص ارتباط وضعیت اقتصادی و اجتماعی خانواده بر معتاد شدن افراد در بین زندانیان ندامتگاه نیشابور  علوم انسانی > علوم اجتماعی
1162 پایان نامه بررسی الگوی سنی ازدواج در ایران علوم انسانی > علوم اجتماعی
1163 دانلود مقاله بررسی مکتب کارکردی _ ساختاری آمریکا علوم انسانی > علوم اجتماعی
1164 پرسشنامه ی سنجش گرایش به ورزش در دانش آموزان علوم انسانی > علوم اجتماعی
1165 دانلود پروژه پایان نامه علوم اجتماعی در ارتباط با پدیده ی وندالیسم علوم انسانی > علوم اجتماعی
1166 دانلود پروژه پایان نامه علوم اجتماعی در رابطه با استاندارد ساختن آزمون اوتیسم (AQ) بر روی دانش آموزان  علوم انسانی > علوم اجتماعی
1167 پرسشنامه شادمانی علوم انسانی > علوم اجتماعی
1168 آزمونهای آزمایشی کارشناسی ارشد تسلط سازمان سنجش رشته علوم اجتماعی علوم انسانی > علوم اجتماعی
1169 دانلود پروژه پایان نامه علوم اجتماعی در رابطه با بررسی عوامل موثر در پیدایش رفتارهای وندالیستی علوم انسانی > علوم اجتماعی
1170 دانلود پروژه پایان نامه علوم اجتماعی در رابطه با وسایل ارتباط جمعی علوم انسانی > علوم اجتماعی
1171 دانلود پروژه پایان نامه علوم اجتماعی در رابطه با مطالعه وبررسی عوامل موثر براز خود بیگانگی کارکنان نسبت به شرایط کار علوم انسانی > علوم اجتماعی
1172 دانلود پروژه پایان نامه بررسی دعا وباورهای مردم علوم انسانی > علوم اجتماعی
1173 دانلود پروژه پایان نامه بررسی و شناخت میزان سنت پذیری دانشجویان  علوم انسانی > علوم اجتماعی
1174 پرسشنامه ی شایستگی حرفه ای هنرآموزان مراکز آموزشی فنی حرفه ای(فارسی) علوم انسانی > علوم اجتماعی
1175 پرسشنامه ی کیفیت زندگی کاری علوم انسانی > علوم اجتماعی
1176 پایا ن نامه رشته علوم اجتماعی جامع و کامل در مورد شهرستان نهاوند علوم انسانی > علوم اجتماعی
1177 پاورپوینت نادر علوم اجتماعی علوم انسانی > علوم اجتماعی
1178 تحقیق پژوهش عملیاتی علوم انسانی > علوم اجتماعی
1179 بررسی میزان اعتماد اجتماعی در روابط شخصی و عوامل اجتماعی و اقتصادی مرتبط با آن؛ مورد مطالعه ساکنان 18 سال به بالای شهرشیراز  علوم انسانی > علوم اجتماعی
1180 بررسی هویّت دینی دانشجویان و رابطه ی آن با برخی عوامل اجتماعی: مورد مطالعه ی دانشجویان دانشگاه تهران علوم انسانی > علوم اجتماعی
1181 بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر گرایش به شبکه های اجتماعی (مورد مطالعه: جوانان 15 تا 29 سال شهر شوشتر) علوم انسانی > علوم اجتماعی
1182 بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر گرایش به رابطه با جنس مخالف (مورد مطالعه: جوانان 29-15 ساله شهر بهبهان).  علوم انسانی > علوم اجتماعی
1183 تهاجم فرهنگی | فرمت HTML  علوم انسانی > علوم سیاسی
1184 نمونه سوال مسائل نظامی و استراتژیک معاصر نیمسال 94-95 علوم انسانی > علوم سیاسی
1185 احکام و آثار اصل رضایی بودن بودن اعمال حقوقی علوم انسانی > علوم سیاسی
1186 استقلال، دموکراسی و حقوق بشر علوم انسانی > علوم سیاسی
1187 آثار فسخ عقد بیع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی 1980 علوم انسانی > علوم سیاسی
1188 ایدئولوژی چیست؟ علوم انسانی > علوم سیاسی
1189 دانلود پروپوزال با عنوان تحلیل محتوای بیانات مقام معظم رهبری پیرامون مولفه های فرهنگی رسانه - word علوم انسانی > علوم سیاسی
1190 قانون ‏گذاری در حسابداری PPT علوم انسانی > علوم سیاسی
1191 ادله اثبات دعوی علوم انسانی > علوم سیاسی
1192 بررسی و امکان سنجی در طراحی ترانسفورماتورهای ولتاژ نوری و مقایسه آن با ترانسهای معمولی علوم انسانی > علوم سیاسی
1193 راهبرد جمهوری اسلامی ایران در مقابله با تروریسم علوم انسانی > علوم سیاسی
1194 دانلود مقاله در مورد نفت علوم انسانی > علوم سیاسی
1195 پرسش مهر بعد از توافق هسته ای و لغو تحریم ها علوم انسانی > علوم سیاسی
1196 مقاله بررسی فرصت های پیش آمده بعد از توافق هسته‌ ای علوم انسانی > علوم سیاسی
1197 پروژه مطالعه انقلاب ایران و چین ومقایسه این دو انقلاب از نگاه اقتصادی هر دو کشور علوم انسانی > علوم سیاسی
1198 کتاب مفاهیم کلیدی در علم سیاست (خلاصه کتاب) علوم انسانی > علوم سیاسی
1199 مقاله جنگ ایران و عراق علوم انسانی > علوم سیاسی
1200 دانلود پروژه پایان نامه علوم سیاسی در رابطه با بررسی ساختار سیاسی در روزنامه کیهان و سلام علوم انسانی > علوم سیاسی
  • ۹۴/۱۰/۰۷
  • علیرضا نامدار

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی