پورتال جامع فایلهای آموزشی تحقیق پروژه کتاب

لطفا دست خالی از وبلاگ ما خارج نشوید. نام وبلاگ " سل فایل 2015 " رو در ذهنتون بسپارید. با بیش از 150 هزار فایل دسته بندی شده

پورتال جامع فایلهای آموزشی تحقیق پروژه کتاب

لطفا دست خالی از وبلاگ ما خارج نشوید. نام وبلاگ " سل فایل 2015 " رو در ذهنتون بسپارید. با بیش از 150 هزار فایل دسته بندی شده

بایگانی

لیست عناوین فایلهای جدید منتشر شده در تاریخ 1/بهمن/1394 در وبلاگ به صورت دسته بندی شده در زیر آمده است.

به راحتی می توانید با کلیک روی هر مطلب وارد صفحه توضیحات آن شوید و فایل را دانلود کنید.

 

5951 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی عمران بررسی انواع سیستم های حمل ونقل ریلی درون شهری فنی و مهندسی > عمران
5952 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی عمران مدیریت سیستم حمل ونقل جاده ای در زمان بحران فنی و مهندسی > عمران
5953 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی عمران سایت علمی دانشجویی حمل ونقل ترافیک کشور فنی و مهندسی > عمران
5954 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی عمران انواع تامین مالی پروژه های حمل ونقل وارزیابی اقتصادی فنی و مهندسی > عمران
5955 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی عمران مطالعه مدل های ارزیابی سیستم های حمل و نقل همگانی فنی و مهندسی > عمران
5956 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی عمران بررسی فنی واقتصادی آزمایشگاه های رشته راه وترابری وحمل ونقل  فنی و مهندسی > عمران
5957 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی عمران مدیریت بحران در حمل ونقل شهری فنی و مهندسی > عمران
5958 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی عمران کاربرد تحلیل های غیر خطی در بررسی رفتار لرزه ای ساختمان های با مقاطع سرد نورد فنی و مهندسی > عمران
5959 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی عمران مقایسه نتایج آزمایشگاهی و تحلیلی رفتار دینامیکی غیر خطی سازه نا متقارن یک طبقه جرمی فنی و مهندسی > عمران
5960 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی عمران کنترل پیچش در ساختمان های نا متقارن به کمک میراگرهای جرمی تنظیمی فنی و مهندسی > عمران
5961 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی عمران بررسی کاربرد انواع کامپوزیت های FRP در تقویت سازه های بتنی فنی و مهندسی > عمران
5962 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی عمران خوردگی بتن  فنی و مهندسی > عمران
5963 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی عمران بررسی اندر کنش میانقاب و قاب در قابهای فولادی فنی و مهندسی > عمران
5964 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی عمران تحلیل غیر خطی سازه ها فنی و مهندسی > عمران
5965 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی عمران رابطه بین تغییر شکل های الاستیک و غیر الاستیک فنی و مهندسی > عمران
5966 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی عمران رفتار لرزه ای سکوهای دریایی بررسی آئین نامه های موجود فنی و مهندسی > عمران
5967 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی عمران بررسی سازه ای توربین های بادی فرا ساحلی فنی و مهندسی > عمران
5968 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی عمران مدیریت روسازی زیر ساختهای فرودگاهی فنی و مهندسی > عمران
5969 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی عمران بررسی تراوش در سدهای خاکی با استفاده از انواع هوش محاسباتی فنی و مهندسی > عمران
5970 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی عمران بررسی تاثیر نصب تجهیزات هوشمند روی ناوگان جاده ای و پارامترهای طراحی هندسی فنی و مهندسی > عمران
5971 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی عمران بررسی نرم افزار Auto Desk Civil 3D ومقایسه آن با نرم افزارهای موجود  فنی و مهندسی > عمران
5972 گزارش کار‌آموزی کار‌های عمومی و تأسیساتی ساختمان فنی و مهندسی > عمران
5973 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی عمران معرفی نرم افزار IHSDM و بکار گیری آن در کنترل طراحی پروژه های راه سازی با استانداردها  فنی و مهندسی > عمران
5974 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی عمران معرفی روش های ارزیابی روسازی راه ومقایسه آنها فنی و مهندسی > عمران
5975 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی عمران بررسی تاثیر افزودنی ها بر مشخصات فنی و مکانیکی مخلوط های بازیافت سرد فنی و مهندسی > عمران
5976 پروژه عمران - تجزیه و تحلیل ساختمان پنج طبقه بتن آرمه فنی و مهندسی > عمران
5977 جزوه فندانسیون ها و انواع خاکی و بتنی آن فنی و مهندسی > عمران
5978 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی عمران بررسی عوامل موثر بر دید رانندگان وتاثیر این عوامل در ایمنی ترافیک جاده ها وبزرگ راهها فنی و مهندسی > عمران
5979 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی عمران بررسی سیستم های بزرگراه اتوماتیک AHS فنی و مهندسی > عمران
5980 دانلود دو مقاله بهسازی لرزه ای سلف سرویس مرکزی دانشگاه اصفهان و ارزیابی روش نوین ساخت دیوارها و.... فنی و مهندسی > عمران
5981 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی عمران بررسی پدیده آب شکستگی در پایه پل ها فنی و مهندسی > عمران
5982 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی عمران بررسی عوامل موثر بر پایداری شیب های سد خاکی فنی و مهندسی > عمران
5983 پایان نامه رشته مهندسی عمران سازه های فلزی (مقاوم سازی زلزله) فنی و مهندسی > عمران
5984 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی عمران بررسی سدهای بتن غلتکی RCC فنی و مهندسی > عمران
5985 دانلود پروژه رشته عمران - پروژه بسیار کامل بتن ساختمان 6 طبقه همراه فایل etabs و safe  فنی و مهندسی > عمران
5986 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی عمران بررسی رفتار لرزه ای ستون های مشبک با بست افقی در کنار مهار بند همگرا فنی و مهندسی > عمران
5987 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی عمران بررسی عوامل موثر بر شکل پذیری اتصالات صلب  فنی و مهندسی > عمران
5988 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی عمران بررسی انواع ترک خوردگی در سدهای بتنی و علل آنها فنی و مهندسی > عمران
5989 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی عمران بررسی الگوی جریان روی سرریز ومکان یابی محل کاویتاسیون روی آن به روش حجم محدود فنی و مهندسی > عمران
5990 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی عمران شرایط طراحی وایمن سازی پایه علایم راه فنی و مهندسی > عمران
5991 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی عمران شرایط طراحی وایمن سازی پایه علایم راه فنی و مهندسی > عمران
5992 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی عمران بررسی علل تصادفات و روش های کاهش اثرات آن فنی و مهندسی > عمران
5993 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی عمران تحلیل قابلیت اعتماد در سازه های فرا ساحل تحت اثر بارهای دینامیکی فنی و مهندسی > عمران
5994 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی عمران بهسازی لرزه ای ساختمان های فولادی و نحوه مقاوم سازی آنها با توجه به مقاطع کاهش یافته تیر فنی و مهندسی > عمران
5995 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی عمران قیرهای اصلاح شده پلیمری و تاثیر آن بر روی خصوصیات آسفالت فنی و مهندسی > عمران
5996 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی عمران کاربرد GIS در مدیریت ومکان یابی پارکینگ فنی و مهندسی > عمران
5997 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی عمران بررسی سرمایه گذاری بخش خصوصی در سیستم های حمل ونقل وارایه راه کارهای ارتقاء آن فنی و مهندسی > عمران
5998 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی عمران کاربرد FLUENT و FLOW-3D در شبیه سازی انواع جت ها فنی و مهندسی > عمران
5999 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی عمران بررسی رژیم جریان در رودخانه ها و اثر آن در نحوه رسوب گذاری و فرسایش آن فنی و مهندسی > عمران
6000 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی عمران بهبود عملکرد راندمان بهره برداری از مخزن سد سفیدرود از دیدگاه عملیات رسوب زدایی ،شاس، فنی و مهندسی > عمران
6001 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی عمران کاربرد نرم افزار MIKE 11 در مدلسازی کانال های انتقال آب و سازه های وابسته در شرایط غیر ماندگار فنی و مهندسی > عمران
6002 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی عمران الگوریتم ژنتیک فنی و مهندسی > عمران
6003 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی عمران بررسی نرم افزارهای کاربردی در حمل و نقل وسیستم های کنترل ترافیک فنی و مهندسی > عمران
6004 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی عمران استفاده از گراف ها در تشخیص الگوها فنی و مهندسی > عمران
6005 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی عمران بررسی انتقال رسوب در آبگیرها فنی و مهندسی > عمران
6006 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی عمران الگوریتم های مبتنی بر هوش اجتماعی : رویکردی به الگوریتم زنبور عسل و کاربرد آن در مهندسی حمل ونقل فنی و مهندسی > عمران
6007 دانلود جزوه کاربرد کامپیوتر در مهندسی عمران - دکتر طاووسی - تهران مرکز فنی و مهندسی > عمران
6008 برنامه ی محاسبه ی ظرفیت باربری پی های سطحی در نرم افزار متلب فنی و مهندسی > عمران
6009 برنامه ی کنترل سازه مجهز به تاندون فعال در نرم افزار متلب با روش LQR فنی و مهندسی > عمران
6010 برنامه ی محاسبه ی انتگرال دوهامل دیوهامل سازه ی یک درجه آزادی در نرم افزار متلب فنی و مهندسی > عمران
6011 برنامه تجزیه سیگنال زلزله توسط موجک در نرم افزار متلب فنی و مهندسی > عمران
6012 دانلود جزوه نقشه برداری استاد یاوری - تهران مرکز فنی و مهندسی > عمران
6013 نمودار اندرکنش بار محوری و لنگر خمشی ستون های بتنی مستطیلی در نرم افزار اکسل-طبق مبحث 9 مقررات ملی ساختمان فنی و مهندسی > عمران
6014 دانلود پروژه رشته عمران - پروژه کامل سازه بتن آرمه  فنی و مهندسی > عمران
6015 بررسی اثر جنس خاک بر بزرگنمایی زلزله جهت خاک گروه 4 آیین نامه 2800 ایران فنی و مهندسی > عمران
6016 دانلود جزوه مهندسی تصفیه آب و فاضلاب پروژه استاد جمالی - تهران مرکز  فنی و مهندسی > عمران
6017 دانلود نمونه سوال درس هیدرولوژی استاد جمالی  فنی و مهندسی > عمران
6018 دانلود پروژه رشته عمران - پروژه بتن ساختمان دو طبقه به صورت نرم افزاری همراه با فایلهای etabs و safe فنی و مهندسی > عمران
6019 دانلود پروژه بارگذاری رشته عمران همراه با دیتیلهای شماتیک مصالح - با فرمت پاورپوینت فنی و مهندسی > عمران
6020 دانلود جزوه هیدرولیک پروانه خواه -تهران مرکز فنی و مهندسی > عمران
6021 نمونه سوال تحلیل سازه 2 استاد امیر کاری - دانشگاه آزاد قزوین - سال 91 فنی و مهندسی > عمران
6022 پروژه بارگزاری (ساختمان 5 طبقه) فنی و مهندسی > عمران
6023 پایان نامه رشته عمران با موضوع آسفالت  فنی و مهندسی > عمران
6024 دانلود پروژه بارگذاری آماده ساختمان بتنی - قابل ویرایش فنی و مهندسی > عمران
6025 نمونه سوال اصول مهندسی زلزله استاد طاری بخش - دانشگاه آزاد قزوین - سال 91  فنی و مهندسی > عمران
6026 پایان نامه مقاوم سازی ساختمان بنایی در برابر زلزله  فنی و مهندسی > عمران
6027 پایان نامه درباره اجرای اسکلت بتنی  فنی و مهندسی > عمران
6028 پایان نامه : معماری برج‌های مسکونی شهرک صدرا  فنی و مهندسی > عمران
6029 دانلود پروژه رشته عمران - پروژه بسیار کامل متره و برآورد ساختمان چهار طبقه فلزی فنی و مهندسی > عمران
6030 دانلود پروژه رشته عمران - پروژه متره و برآورد ساختمان فلزی دو طبقه  فنی و مهندسی > عمران
6031 دانلود پروژه رشته عمران - پروژه متره و برآورد ساختمان پنج طبقه بتنی با فایل های اتوکد فنی و مهندسی > عمران
6032 دانلود پروژه رشته عمران - پروژه متره و برآورد ساختمان سه طبقه بتنی با فایل های اتوکد  فنی و مهندسی > عمران
6033 دانلود پروژه کامل رشته عمران - دانلود پروژه سازه های فولادی ساختمان 8 طبقه همراه با تمام فایل ها Etabs ، Safe و دفترچه محاسبات فنی و مهندسی > عمران
6034 دانلود پروژه کامل رشته عمران - دانلود پروژه راه سازی فنی و مهندسی > عمران
6035 دانلود پروژه رشته عمران - پروژه کامل ساختمان فولادی به صورت دستی و نرم افزاری همراه با فایلهای Auto cad، Etabs و Safe فنی و مهندسی > عمران
6036 پروژه فولاد کامل 5 طبقه همراه با نقشه ها و فایل های اکسل و Etabs و safe و CAD فنی و مهندسی > عمران
6037 پروژه فولاد بسیار کامل ۷طبقه اداری به همراه فایل های Safe و Etabs فنی و مهندسی > عمران
6038 پروژه فولاد ساختمان ۵ طبقه با قاب خمشی همراه با دفترچه محاسبات و نقشه و فایل Etabs فنی و مهندسی > عمران
6039 کتاب ژئوتکنیک دریایی پولوس فنی و مهندسی > عمران
6040 بررسی کمی و کیفی باریت و بنتونیت در صنعت حفاری بخصوص گل حفاری فنی و مهندسی > عمران
6041 پایان نامه درباره حفاری (تونل سازی)  فنی و مهندسی > عمران
6042 دانلود پروژه رشته عمران - پروژه کامل ساختمان بتنی به صورت دستی و نرم افزاری همراه با فایلهای Auto cad، Etabs و Safe فنی و مهندسی > عمران
6043 دانلود پروژه عمران - پروژه بسیار کامل سازه بتن آرمه ساختمان 4 طبقه همراه با فایل های Etabs و Safe و نقشه های اتوکد و دفترچه  فنی و مهندسی > عمران
6044 دانلود پروژه رشته عمران - پروژه کامل سازه بتن آرمه ساختمان ۶ طبقه فنی و مهندسی > عمران
6045 دانلود مقاله روشهای اجرای شالوده های عمیق فنی و مهندسی > عمران
6046 پروژه شرح کامل مراحل ساخت اسکلت فلزی به صورت پاورپوینت و همراه با عکس های مناسب و واضح برای درک بهتر فنی و مهندسی > عمران
6047 دانلود گزارش کارآموزی آماده رشته عمران گرایش سازه - با فرمت word فنی و مهندسی > عمران
6048 ارائه معیار طراحی برای پایداری ریپ رپ در محافظت از آبشکن در قوسها فنی و مهندسی > عمران
6049 مدلسازی عددی جریان اطراف پایه دایره ای به کمک نرم افزار OpenFOAM فنی و مهندسی > عمران
6050 ارزیابی دقت روش همپیچی منفرد گسسته در حوزه مودهای نوسانی بالا فنی و مهندسی > عمران
6051 ارزیابی ظرفیت مقاومت در برابر ریزش تدریجی در قاب خمشی فولادی با استفاده از تحلیل های استاتیکی و دینامیکی غیر خطی فنی و مهندسی > عمران
6052 بررسی اثرات زیست محیطی سدها فنی و مهندسی > عمران
6053 مدل ترکیبی متشکل از شبکه های عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک به منظور مدیریت تعمیر و نگهداری شبکه فنی و مهندسی > عمران
6054 تررسی عوامل موثرتر ژئوتکنیک و تخریب کانال های آبیاری (مطالعه موردی: کانال آنتقال آب طرح شبکه شهید رجایی و شبکه رامشیر) فنی و مهندسی > عمران
6055 آنالیز ارتعاش در مخزن هوایی صلب ذخیره سیال با تیغه میراگر به روش المان محدود فنی و مهندسی > عمران
6056 بررسی اثر مشخصات خاک روی بیشینه شتاب زمین با استفاده از شبکه عصبی فنی و مهندسی > عمران
6057 بررسی آماری سرعت در ورودی شهرهای خطی فنی و مهندسی > عمران
6058 آنالیز پاسخ دینامیکی مخزن هوایی انعطاف پذیر مجهز به تیغه میراگر به روش المان محدود فنی و مهندسی > عمران
6059 بررسی تجربی و تئوری اتصالات مستقیم بادبندهای فلزی و قاب های بتنی فنی و مهندسی > عمران
6060 استفاده از الیاف در آسفالت فنی و مهندسی > عمران
6061 پاسخ تشریحی تئوری الاستیسیته و پلاستیسیته دکتری عمران 94 فنی و مهندسی > عمران
6062 نمونه سوالات ارشد پیام نور - رشته عمران - سازه - قبل از سال 93 و سال 93 فنی و مهندسی > عمران
6063 ویژگی های چسبندگی میلگردهای TMT تقویتی در بتن خود تراکمی و بتون سیمانی معمولی فنی و مهندسی > عمران
6064 کتاب دینامیک خاک اثر پراکاش فنی و مهندسی > عمران
6065 آموزش نرم افزار ce-qual-w2 فنی و مهندسی > عمران
6066 دانلود پایان نامه بررسی پارامترهای هندسی مهاربند زانویی فنی و مهندسی > عمران
6067 دانلود پایان نامه زلزله و تاثیر آن بر سازه ها فنی و مهندسی > عمران
6068 دانلود کتاب ذخیره و بازیابی اطلاعات رشته کامپیوتر  فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6069 دانلود مقاله موس و سی پی یو فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6070 دانلود مقاله قطعه بندی تصاویر رنگی بااستفاده از سیستمهای فازی  فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6071 دانلود مقاله bios فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6072 دانلود مقاله ajax و وب سرویس فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6073 دانلود مقاله Ajax تحولی بزرگ در عرصه وب  فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6074 دانلود مقاله AES-AKU : چارچوبی برای مقایسه و انتخاب روش های ارزیابی معماری نرم افزار فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6075 دانلود مقاله adsl  فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6076 دانلود مقاله تحلیل شرکت خدمات رسانی کامپیوتر فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6077 دانلود کتاب جامع ساختمان داده ها در C فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6078 پاورپوینت برنامه سازی پیشرفته به زبان سی پلاس پلاس فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6079 تحقیق هویت های جدید واقعی و مجازی فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6080 دانلود پروژه امنیت فناوری اطلاعات  فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6081 دانلود تحقیق شبکه های بی سیم محلی فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6082 دانلود پروژه بهینه‌سازی و پردازش پرس و جو فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6083 ترجمه فارسی و در فایل word مقاله انگلیسی 2014 A reference model for reputation systems به همراه فایل اصلی انگلیسی فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6084 دانلود پروژه بازار استخراج داده ها  فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6085 پایان نامه شبکه های کامپیوتری فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6086 دانلود پروژه کنترل دور موتورهای DC بدون جاروبک با استفاده از تراشه MC33035 فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6087 دانلود گزارش پروژه شبکه های بی سیم فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6088 پایان نامه شبکه های بی سیم Wi-Fi  فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6089 پایان نامه امنیت و قابلیت اعتماد در سیستمهای نظیر‌به‌نظیر فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6090 پایا نامه الگوریتمهای مسیریابی در قالب ورد و قابل ویرایش (140 صفحه) فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6091 پایان نامه شبکه های عصبی (مصنوعی) در قالب ورد و قابل ویرایش(75 صفحه) فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6092 انواع هوش و هوش مصنوعی فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6093 سیستمهای کشف مزاحمت (IDS) فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6094 نظریه زبانها و ماشینها PPT فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6095 حافظة اصلی پایگاه داده ها(Main Memory Database) فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6096 خرید و دانلود فایل تحقیق سیستم عاملهای بلادرنگ فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6097 مقاله آشنایی با c++ فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6098 مقاله صفحات وب فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6099 مقاله کامپیوتر - سولاریس  فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6100 پروژه سیستم عامل LINUX  فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6101 MP3 Player  فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6102 وب کاوی در صنعت‎ فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6103 پایان نامه بررسی الگوهای موجود در علائم مرتبط با اختلالات عملکردی گوارشی با استفاده از داده کاوی فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6104 پایان نامه رشته کامپیوتر ونرم افزار محاسبات گریدی فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6105 پروژه انواع حملات در شبکه های کامپیوتری فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6106 امنیت در لینوکس فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6107 لینوکس و نرم افزار های معادل آن فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6108 پایان نامه رشته کامپیوترگرایش نرم افزارکاربرد الگوریتم ژنتیک در برنامه ریزی فرآیند به کمک کامپیوتر(CAPP) در محیطهای صنعتی مختلف فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6109 گرافیک کامپیوتری و رنگ شناسی فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6110 پایان نامه رشته کامپیوتر شَکنترل نوار نقاله خط تولید یک کارخانه باPLC فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6111 بررسی زیرساخت شبکه های کامپیوتری فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6112 دانلود پاورپوینت آماده با عنوان بررسی ریز پردازنده های INTEl - AMD  فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6113 فروش مقاله همه چیز درباره Torrent  فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6114 برد کنترلی مولتی روتور فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6115 مقاله درباهی TCP/IP فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6116 امنیت و خصوصی سازی RFID فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6117 دانلود مقاله یک روش ماژول برای پنهان سازی تصویر با استفاده از کلید های فرکتالی فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6118 دانلود آموزش ویژوال بیسیک فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6119 دانلود مقاله وب نامرئی فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6120 دانلود جزوه درس مهندسی نرم افزار فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6121 دانلود پاورپوینت ارائه معماری کامپیوتر  فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6122 آموزش نرم افزار FreeHand فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6123 آموزش جامع نرم افزار CorelDRAW فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6124 فروش پاورپوینت درس طراحی الگوریتم ها (با شبه کد های c ++) فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6125 پایان نامه رطوبت سنج و دما سنج محیط فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6126 دانلود گزارش کار اموزی کامپیوتر فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6127 دانلود مقاله معرفی تکنولوژی صفحه نمایش‌های لمسی و انواع فناوری‌های مربوطه فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6128 فروش کتاب بزرگ ترین گروه های امنیتی  فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6129 پایان نامه پایگاه های داده توزیع شده و کاربرد آن درسیستم های توزیع شده فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6130 فروش کتاب راهنمای استفاده از برنامه Havij  فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6131 8 شوخی ساده و بامزه کامپیوتری برای فریب دوستانتان فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6132 دانلود مقاله مسیر یابی شبکه ای توسط روتر فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6133 دانلود مقاله مرکز شبکه هوشمند فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6134 دانلود مقاله مدیریت حافظه در سیستم عامل فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6135 دانلود مقاله محاسبه در کامپیوتر فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6136 دانلود مقاله مادربرد ها فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6137 دانلود مقاله گرافیک کامپیوتری فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6138 دانلود مقاله کاربرد گراف درهوش مصنوعی  فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6139 دانلود مقاله کسب معلومات برای سیستم خبره تصمیم گیری علمی  فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6140 پایان نامه رشته کامپیوترفروشگاه بازیهای کامپیوتری تحت وب  فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6141 دانلود پاورپوینت ارائه فناوری اطلاعات فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6142 دانلود مقاله نرم افزار 3DMAX فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6143 دانلود مقاله شناسایی و حذف ترک‌های موجود در نقاشی‌ها و عکس‌های قدیمی دیجیتالی شده فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6144 دانلود مقاله شناسایی از طریق امواج رادیویی فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6145 دانلود پایان نامه شبکه کردن در لینوکس Fedora core  فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6146 دانلود پاورپوینت آموزش شبکه های کامپیوتری فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6147 دانلود پایان نامه شبکه های عصبی مصنوعی و تجزیه و تحلیل طراحی سازه  فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6148 دانلود مقاله سیستمهای عامل PDA فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6149 گزارش کاراموزی در دانشکده پزشکی مشهد برای رشته کامپیوتر فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6150 پایان نامه رشته کامپیوتر گرایش نرم افزار طراحی و پیاده سازی یک سیستم E-test فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6151 پایان نامه رشته ی مهندسی کامپیوتر طراحی وب سرویس ( اعلان مشخصات کالا ) فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6152 الگوریتم های مرتب سازی  فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6153 پایان نامه پیاده سازی الگوریتم FLB فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6154 پایان نامه کارشناسی ارشد کامپیوتر گرایش نرم افزار فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6155 دانلود پایان نامه سیستم خبره راهنما فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6156 مقاله آشنایی با مودم و نصب و خطایابی آن فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6157 دانلود پاورپوینت ارائه سیستم های خبره فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6158 دانلود پاورپوینت ارائه سیستم های ویدیویی hd فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6159 پروژه سیستم کلینیک جراحی فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6160 دانلود پروژه سیستم انبار داری شرکت صنایع مهتاب خراسان فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6161 دانلود پاورپوینت آموزش سخت افزار فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6162 دانلود پروژه سایت ارتباط استاد و دانشجویان از طریق اینترنت  فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6163 دانلود مقاله درخت پشته و لیست پیوندی فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6164 پایان نامه رشته کامپیوتر طراحی و پیاده سازی سایت با زبانهای برنامه سازی تحت وب فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6165 دانلود پایان نامه کریستال ری پورت با فرمت ورد  فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6166 پایان نامه رشته کامپیوتر طراحی سایت با Flash و Frontpage فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6167 پایان نامه رشته مهندسی کامپیوتر شهر الکترونیک فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6168 پایان نامه رشته مهندسی کامپیوتر شبکه سازی درویندوز NT  فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6169 پایان نامه رشته کامپیوتر وفناوری اطلاعاتNext Generation Network (شبکه نسل آینده) فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6170 پایان نامه رشته کامپیوتر گرایش سخت افزار سیستم مدیریت تحت وب شرکت سوپر کامپیوتر فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6171 پایان نامه رشته کامپیوتر سیستم عاملهای بلادرنگ  فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6172 دانلود پاورپوینت آموزش ذخیره و بازیابی اطلاعات فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6173 دانلود پاورپوینت ارائه دولت الکترونیک فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6174 دانلود پروژه تهیه نرم افزاری جهت ترسیم گیت ها تا درجه 5 فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6175 دانلود پاورپوینت ارائه تکنیک های آزمایش نرم افزار فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6176 دانلود پاورپوینت ارائه تشخیص عنبیه با استفاده از خصایص wavelet فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6177 دانلود مقاله تشخیص خودکار عنبیه به کمک بعد فرکتال و شبکه عصبی MLP فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6178 دانلود پروژه نرم افزار وب چت فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6179 دانلود پروژه مکانیزه کردن سیستم انبار رنگ الوان خراسان فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6180 دانلود پروژه سیستم امور دارویی مرکز بهداشت استان فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6181 دانلود پروژه طراحی سیستم نرم افزار حسابداری محض و مالی فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6182 دانلود پروژه سیستم جامع کتابداری فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6183 دانلود پروژه سیستم اداره کل تجهیزات پزشکی فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6184 دانلود پاورپوینت ارائه ربات ها فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6185 مجموعه تم های آماده برای پاورپوینت  فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6186 مکانیزم بازچینی برای اتوماتای سلولی ژنتیکی فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6187 پاور پوینت،آموزش پاورپوینت کاملا متفاوت و با طراحی ویژه وشیک فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6188 شبیه سازی LACAS با نرم افزار OPNET  فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6189 دانلود پاورپوینت پروژه اسمبلی ساعت بدون آلارم فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6190 فروش کتاب گوگل هکینگ و دستورات آن GHDB فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6191 دانلود پروژه پیاده سازی سیستم انبارداری در تام خراسان  فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6192 دانلود پاورپوینت پروژه اسمبلی ساعت بدون آلارم فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6193 دانلود مقاله شبیه سازی سیستم صف چهار راه فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6194 دانلود مقاله پایگاه داده توزیع شده فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6195 دانلود مقاله بهینه سازی تقاضا تحت رتبه بندی در سیستمهای مدیریت پایگاه داده  فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6196 کتاب آشنایی کامل با قطعات سخت افزاری کامپیوتر فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6197 پایان نامه کارشناسی با موضوع بررسی ساختار وب معنایی (57 صفحه) فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6198 دانلود مقاله نقش IT در توسعه اقتصادی و شاخص های توسعه اقتصادی فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6199 دانلود تحقیق آماده با عنوان پورت موازی و سریال - WORD فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6200 نمونه اتوران ایجاد شده با نرم افزار - AutoRunEnterprise فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6201 پایان نامه رشته کامپیوتر تعریف از شبکه های کامپیوتری و مراحل نصب  فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6202 بررسی سیستم های مدیریت محتوی (cms) و معرفی و تجزیه و تحلیل با نرم افزار postnuke - فایل ورد و قابل ویرایش فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6203 دانلود کمک پایان نامه انواع سیستم های بارکدینگ فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6204 پایان نامه رشته کامپیوتر پروتکل های مسیر یابی در شبکه های حسگر بی سیم فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6205 دانلود مقاله بلوتوث فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6206 دانلود پاورپوینت ارائه بررسی و مقایسه محیط جاوا با دات نت فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6207 دانلود مقاله بررسی چگونگی استفاده از نظریه آشوب در رمز نگاری فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6208 دانلود پاورپوینت ارائه اینترنت 2 اینترنت فردا فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6209 دانلود آموزش مقدماتی کامپیوتر فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6210 دانلود مقاله امنیت شبکه فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6211 دانلود آموزش لایه های شبکه فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6212 دانلود آموزش ساختمان داده فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6213 دانلود آموزش Premiere فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6214 دانلود آموزش 3dmax فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6215 دانلود مقاله آشوب و سیستم‌های آشوبگونه فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6216 کتاب 1000 صفحه ای Database Management Systems  فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6217 دانلود آموزش شبکه های کامپیوتری فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6218 کتاب چهار صد و نود صفحه ای Beginning SQL Server فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6219 دانلود مقاله آشنایی با سرویس دایرکتوری موجود در ویندوز سرور 2003  فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6220 کتاب پانصد و چهل صفحه ای SQL Server 2008 Query Performance Tuning Distilled فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6221 پایان نامه قابلیت اطمینان در شبکه های حسگربی سیم(Reliability in WSNs) فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6222 پایان نامه داده کاوی، مفاهیم و کاربرد فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6223 پایان نامه حملات عدم پذیرش سرویس(DOS & DDOS ) فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6224 پایان نامه تشخیص بن بست در سیستم‌های توزیع شده فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6225 دانلود پروژه طراحی و پیاده سازی مکانیزم انبارداری فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6226 مقاله بررسی دلایل و رفع مشکل کند شدن کامپیوتر فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6227 مقاله آموزش تعویض هیتسینگ ماژول حافظه و مهمترین عوامل خرابی رم  فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6228 مقاله تقویت کننده های عملیاتی فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6229 رباتیک و ربوکاپ 18 صفحه فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6230 مقاله معرفی Torrent و Skype فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6231 پاورپوینت تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6232 خرید و دانلود فایل مدیریت و محافظت از شبکه‌های کامپیـــــوتری فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6233 گزارش نهایی - واژه نامه مرجع برای ترجمه محیط لینوکس | 43 صفحه و فرمت فایل DOC فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6234 گزارش کارآموزی در یک شرکت فناوری اطلاعات فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6235 پایان نامه رشته کامپیوتر پروتکل های مسیر یابی در شبکه های حسگر بی سیم  فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6236 رهبری استراتژی در فن آوری اطلاعات فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6237 مجموعه فونتهای فارسی برنامه اتوکد فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6238 پایان نامه انتخاب خوشه بندی ترکیبی با درنظرگرفتن کیفیت و تنوع فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6239 پایان نامه رشته کامپیوترو نرم افزار بررسی ومطالعه ی کامل داده کاوی و داده کاوی با SQL SERVER2005 فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6240 پایان نامه رشته کامپیوتر بررسی میزان ونوع استفاده ازاینترنت توسط دانشجویان دانشگاه آزادمشهد فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6241 شبکه کردن دو سازمان به صورت شبیه سازی فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6242 پایان نامه رشته کامپیوتر پایگاه داده‌ها یا بانک اطلاعاتی فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6243 پایان نامه رشته کامپیوتر انواع سیستم های بارکدینگ  فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6244 دانلود پایان نامه رشته ITC با عنوان پردازش تصویر و هیستوگرام  فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6245 دانلود سمینار کارشناسی ارشد با عنوان روشهای انتشار اطلاعات در شبکه های حسگر بیسیم فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6246 پروژه تجارت الکترونیکی فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6247 پروژه سیستم ثبت نام مدرسه با زبان سی شارپ‎ + مستندات فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6248 Firewall (دیواره آتش) فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6249 پاورپوینت مقاله مقدمه ای بر سیستم عاملهای موبایل  فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6250 پایان نامه رشته کامپیوتر آموزش الکترونیکی و کاربرد آن در مهندسی معدن فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6251 دانلود پاورپوینت ارائه کارت گرافیک  فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6252 دانلود مقاله استفاده از عملگر ها برای جستجو در اینترنت فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6253 دانلود پاورپوینت ارائه ssl فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6254 دانلود گزارش کار آزمایشگاه مبانی الکترونیک - word فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6255 ترجمه مقاله ISI: یک چارچوب موثر داده کاوی CRM برای پیش بینی رفتار مشتریان فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6256 مقاله سیستم های هوشمند فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6257 امضای دیجیتال فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6258 پایان نامه زبان های برنامه نویسی  فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6259 دانلود مقاله تاثیر کامپیوتر بر جامعه فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6260 مقاله کاربرد نانو تکنولوژی در کامپیوتر و الکترونیک فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6261 دانلود پایان نامه سیستم عامل اندروید و امنیت آن فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6262 pdfآموزش کامل برنامه نویسی html فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6263 pdfآموزش کامل و جامع برنامه نویسی #c فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6264 مقاله انگلیسی و ترجمه شده: کدینگ مجدد رقم علامت دار استاندارد کارا فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6265 مقاله انگلیسی و ترجمه شده: کنترل پیچیدگی فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6266 مقاله انگلیسی و ترجمه شده: طراحی واحد اعشاری موثر در انرژی فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6267 مقاله انگلیسی و ترجمه شده: راهکار معنایی برای شبکه اجتماعی سیار مقیاس بزرگ فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6268 مقاله انگلیسی و ترجمه شده: اندازه گیری هزینه انرژی محاسباتی و ارتباطی TCP در MANET ها فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6269 مقاله انگلیسی و ترجمه شده: کنترل پذیرش تک فاز برای پروتکل مسیریابی QoS در شبکه های ادهاک فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6270 مقاله انگلیسی و ترجمه شده: راهکار امنیتی برای شبکه ی ادهاک متحرک شبکه ها (MANoN) فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6271 مقاله انگلیسی و ترجمه شده: پروتکل های مسیر یابی در شبکه های بی سیم ادهاک (شبکه های آنی و موقت) – مطالعه و بررسی شبیه سازی فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6272 مقاله انگلیسی و ترجمه شده: مقدمه ای بر نظریه ی شبکه ی اجتماعی فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6273 مقاله انگلیسی و ترجمه شده: کنترل تراکم ترکیبی برای شبکه هایی با سرعت بالا فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6274 مقاله انگلیسی و ترجمه شده: مروری بر مجازی سازی شبکه  فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6275 مقاله انگلیسی و ترجمه شده: پروتکل مدیریت سرویس مکان مبتنی بر منطقه برای شبکه های ادهاک وسایل نقلیه  فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6276 مقاله انگلیسی و ترجمه شده: شبکه های نظیر به نظیر غیرساختیافته: ویژگی های توپولوژیکی و کارایی جستجو فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6277 پروپوزال آماده رشته مدیریت فناوری و اطلاعات فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6278 مقاله انگلیسی و ترجمه شده: جمع آوری داده های انتخابی در شبکه های نقلیه برای کاربردهای کنترل ترافیک  فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6279 مقاله انگلیسی و ترجمه شده: مجازی سازی شبکه: تکنولوژی ها، دیدگاه ها و مرزها فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6280 مقاله انگلیسی و ترجمه شده: جلوگیری، تشخیص و کاهش تراکم در شبکه های حسگر بی سیم فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6281 پروپوزال آماده رشته کامپیوتر فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6282 مقاله انگلیسی و ترجمه شده: DPCC: کنترل تراکم پیش بینی پویا در شبکه های حسگر بی سیم فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6283 دانلود پایان نامه با عنوان رادار فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6284 مقاله انگلیسی و ترجمه شده: VLS: سرویس مکان یابی وسیله نقلیه مبتنی بر نقشه برای محیط های شهری فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6285 پروپوزال آماده رشته کامپیوتر هوش مصنوعی فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6286 مقاله انگلیسی و ترجمه شده: تست قابلیت اعتماد وب سایت های فیشینگ: راهکار مبتنی بر مدل رفتار  فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6287 مقاله انگلیسی و ترجمه شده: مروری بر معماری و راه حل های شبکه ی مرکز داده ی سیسکو فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6288 مقاله انگلیسی و ترجمه شده: طرح کنترل پذیرش فراخوانی فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6289 مقاله انگلیسی و ترجمه شده: الگوریتم های کنترل توزیع شده برای تفکیک سیستم در شبکه های بسته ای بی سیم فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6290 مقاله انگلیسی و ترجمه شده: اندازه گیری خوشه و انتخاب سرخوشه برای تراکم و مسیریابی داده های موثر در شبکه های حسگر فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6291 مقاله انگلیسی و ترجمه شده: تراکم داده ای داینامیک در شبکه های حسگر بی سیم فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6292 پروپوزال آماده رشته حسابداری کامپیوتر فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6293 عنوان پروژه : سیستم ثبت نام مدرسه با زبان سی شارپ‎ + مستندات فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6294 دانلود پروژه رشته مهندسی کامپیوتر با عنوان سامانه اساتید دانشگاه - word فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6295 دانلود پروژه آماده رشته کامپیوتر با عنوان تجزیه تحلیل و طراحی سیستم بخش رادیولوژی - قابل ویرایش فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6296 دانلود پروژه آماده رشته کامپیوتر با عنوان تجزیه تحلیل سیستم رزرو و فروش بلیط آژانس مسافرتی  فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6297 دانلود پروژه آماده رشته کامپیوتر با عنوان تجزیه و تحلیل دبیرخانه ثبت احوال - word فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6298 دانلود پایان نامه فناوری اطلاعات در برنامه های آموزشی و بررسی روش‌های مؤثر کاربرد رایانه در ایجاد و رشد خلاقیت  فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6299 دانلود پروژه آماده رشته مهندسی کامپیوتر - تجزیه و تحلیل نرم افزار مدیریت درمانگاه فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
6300 دانلود پروژه آماده مهندسی نرم افزار مدیریت فروشگاه - با فرمت قابل ویرایش فنی و مهندسی > کامپیوتر و IT
  • ۹۴/۱۱/۰۱
  • علیرضا نامدار

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی