پورتال جامع فایلهای آموزشی تحقیق پروژه کتاب

لطفا دست خالی از وبلاگ ما خارج نشوید. نام وبلاگ " سل فایل 2015 " رو در ذهنتون بسپارید. با بیش از 150 هزار فایل دسته بندی شده

پورتال جامع فایلهای آموزشی تحقیق پروژه کتاب

لطفا دست خالی از وبلاگ ما خارج نشوید. نام وبلاگ " سل فایل 2015 " رو در ذهنتون بسپارید. با بیش از 150 هزار فایل دسته بندی شده

بایگانی

لیست عناوین فایلهای جدید منتشر شده در تاریخ 1/بهمن/1394 در وبلاگ به صورت دسته بندی شده در زیر آمده است.

به راحتی می توانید با کلیک روی هر مطلب وارد صفحه توضیحات آن شوید و فایل را دانلود کنید.

 

7002 تحقیق بررسی مقاومت پوشش گیاهی مراتع ایران از لحاظ خیز فیزیولوژیکی نسبت به چرای دام و معرفی مدیریت چرای متناسب با آن فنی و مهندسی > کشاورزی و زراعت
7003 مقاله آنالیز سیستمی ویژگیهای گیاهی برای باروری دانه با توجه به منابع محدود آب فنی و مهندسی > کشاورزی و زراعت
7004 مقاله گیاه گلرنگ فنی و مهندسی > کشاورزی و زراعت
7005 درختان میوه فنی و مهندسی > کشاورزی و زراعت
7006 دارچین فنی و مهندسی > کشاورزی و زراعت
7007 دانه و اجزای آن فنی و مهندسی > کشاورزی و زراعت
7008 دامپ تراک ها فنی و مهندسی > کشاورزی و زراعت
7009 کدوی تخمه کاغذی Cucurbita pepo فنی و مهندسی > کشاورزی و زراعت
7010 زالزالک Crataegus Oxyacantha فنی و مهندسی > کشاورزی و زراعت
7011 زالزالک Crataegus Oxyacantha فنی و مهندسی > کشاورزی و زراعت
7012 اصلاح مرکبات Citrus Breeding فنی و مهندسی > کشاورزی و زراعت
7013 فیزیولوژی جانوری فنی و مهندسی > کشاورزی و زراعت
7014 آفات و بیماری های چمن فنی و مهندسی > کشاورزی و زراعت
7015 بومادران فنی و مهندسی > کشاورزی و زراعت
7016 پایان نامه طراحی و ساخت مزارع آبی فنی و مهندسی > کشاورزی و زراعت
7017 تغییرات پس از برداشت در کلم بروکلی و کاهو طی انبارداری در اتمسفر آرگون هلیوم و نیتروژن 2% اکسیژن فنی و مهندسی > کشاورزی و زراعت
7018 بیماریهای هلو فنی و مهندسی > کشاورزی و زراعت
7019 بافت های گیاهی فنی و مهندسی > کشاورزی و زراعت
7020 از حفاری تا پمپاژ فنی و مهندسی > کشاورزی و زراعت
7021 علف های هرز فنی و مهندسی > کشاورزی و زراعت
7022 پایان نامه با عنوان علف های هرز فنی و مهندسی > کشاورزی و زراعت
7023 کودآبیاری فنی و مهندسی > کشاورزی و زراعت
7024 دانلود پایان نامه کشت هیدروپونیک و خیار گلخانه ای  فنی و مهندسی > کشاورزی و زراعت
7025 دانلود پایان نامه سیب زمینی و کشت آن فنی و مهندسی > کشاورزی و زراعت
7026 دانلود پایان نامه خیار گلخانه ای فنی و مهندسی > کشاورزی و زراعت
7027 دانلود پایان نامه بررسی امکان تولید گیاهان هاپلوئید از طریق کشت میکروسپور در گیاه کلزا فنی و مهندسی > کشاورزی و زراعت
7028 دانلود پایان نامه کاسنی فنی و مهندسی > کشاورزی و زراعت
7029 دانلود پایان نامه بررسی سطوح کود نیتروژن با پوشش گوگردی و اوره بر میزان خصوصیات رشدی، جذب عناصر، خصوصیات اکوفیزیولوژیک و درصد اسانس نعناع فنی و مهندسی > کشاورزی و زراعت
7030 دانلود پایان نامه بررسی ابعاد مولکولی و مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی Allium Hirtifolium  فنی و مهندسی > کشاورزی و زراعت
7031 دانلود پایان نامه تنش شوری در حین رشد گیاه سویا فنی و مهندسی > کشاورزی و زراعت
7032 دانلود پایان نامه بررسی روشهای مختلف آبیاری بر روی برخی صفات مرفولوژیک و فیزیولوژیک برنج ‎Oryza satival L فنی و مهندسی > کشاورزی و زراعت
7033 دانلود پایان نامه بررسی اثر بقایای گیاهی کلزا، خاک ورزی و مقدار کود نیتروژن برکشت دوم پنبه فنی و مهندسی > کشاورزی و زراعت
7034 دانلود پایان نامه کشت بافت های گیاهی فنی و مهندسی > کشاورزی و زراعت
7035 دانلود پایان نامه ساخت و فرمولاسیون گرانول جوشان پوسته دانه اسفرزه  فنی و مهندسی > کشاورزی و زراعت
7036 دانلود پایان نامه بررسی ارقام مختلف پنبه فنی و مهندسی > کشاورزی و زراعت
7037 دانلود پایان نامه زراعت و اصلاح ذرت فنی و مهندسی > کشاورزی و زراعت
7038 دانلود پایان نامه بررسی اثرات تنش خشکی در مراحل انتهایی رشد بر صفات زراعی و شاخص‌های رشد ارقام بهاره کلزا فنی و مهندسی > کشاورزی و زراعت
7039 دانلود پایان نامه بررسی تولید و مراحل فنولوژی گیاه دارویی سرخارگل به عنوان مادّه اوّلیه تولید داروهای تقویت کننده سیستم دفاعی فنی و مهندسی > کشاورزی و زراعت
7040 دانلود پایان نامه عوامل بیماری زای قارچی و باکتری عامل کاهش تولید زیتون  فنی و مهندسی > کشاورزی و زراعت
7041 دانلود پایان نامه تنش شوری در گیاهان  فنی و مهندسی > کشاورزی و زراعت
7042 دانلود پایان نامه پروتئین های مرتبط با بیماریزایی  فنی و مهندسی > کشاورزی و زراعت
7043 دانلود پایان نامه بررسی قابلیت ترکیب‌پذیری عمومی و خصوصی برای صفت عملکرد در ده ایزوله خالص هموکاریون قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید  فنی و مهندسی > کشاورزی و زراعت
7044 دانلود پایان نامه بررسی راندمان تولید علوفه در کشت مخلوط سویا و ذرت علوفه‌ای فنی و مهندسی > کشاورزی و زراعت
7045 دانلود پایان نامه آفات گلخانه ای فنی و مهندسی > کشاورزی و زراعت
7046 دانلود مقاله بررسی اثرات میوه گیاه فلوس بر روی پروماستیگوت در محیط کشت فنی و مهندسی > کشاورزی و زراعت
7047 انگور فنی و مهندسی > کشاورزی و زراعت
7048 مقاله آفات گلخانه ای فنی و مهندسی > کشاورزی و زراعت
7049 مقاله چای فنی و مهندسی > کشاورزی و زراعت
7050 دانلود مقاله و تحقیق با عنوان کودهای بیولوژیک و آلی و مشکلات آن در ایران فنی و مهندسی > کشاورزی و زراعت
7051 دانلود مقاله با موضوع بررسی ترکیبات فرار در گلبرگ و پیکره رویشی و ترکیبات شیمیایی روغن دانه گاوزبان اروپایی... فنی و مهندسی > کشاورزی و زراعت
7052 دانلود مقاله با موضوع تاثیرکودهای بیولوژیک حل کننده فسفات و باکتری تیوباسیلوس تیواکسیدانس بر عملکرد و... فنی و مهندسی > کشاورزی و زراعت
7053 دانلود مقاله با موضوع خواص گیاه دارویی بابونه فنی و مهندسی > کشاورزی و زراعت
7054 کاراموزی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان میاندوآب  فنی و مهندسی > کشاورزی و زراعت
7055 مقاله درباره گلخانه  فنی و مهندسی > کشاورزی و زراعت
7056 تحقیق توسعه صنایع کوچک فنی و مهندسی > کشاورزی و زراعت
7057 دانلود مقاله با موضوع مطالعه ریزازدیادی گیاه نوروزک (Salvia leriifolia) با استفاده از کشت جوانه انتهایی فنی و مهندسی > کشاورزی و زراعت
7058 دانلود مقاله بررسی اثر التیام بخشی عصاره هیدروالکلی گیاه تشنه داری(Scrophularia striata) برروی زخم باز پوستی خرگوش  فنی و مهندسی > کشاورزی و زراعت
7059 مقاله کشاورزی پایدار  فنی و مهندسی > کشاورزی و زراعت
7060 دانلود مقاله با موضوع گیاه قوم شناسی منطقه پس قلعه در شمال تهران فنی و مهندسی > کشاورزی و زراعت
7061 دانلود مقاله با موضوع گیاه دارویی انغوزه فنی و مهندسی > کشاورزی و زراعت
7062 مقاله مکانیسم های مقاومت به سرمازدگی در گیاهان  فنی و مهندسی > کشاورزی و زراعت
7063 بررسی پتانسیل اکولوژیک مراتع و تهیه نقشه گیاهان دارویی استان با کمک تکنیک‌های GIS و RS فنی و مهندسی > کشاورزی و زراعت
7064 مقاله کود و انواع آن فنی و مهندسی > کشاورزی و زراعت
7065 پایان نامه تصفیه فاضلاب فنی و مهندسی > کشاورزی و زراعت
7066 آبیاری قطره ای  فنی و مهندسی > کشاورزی و زراعت
7067 کارآموزی کشاورزی  فنی و مهندسی > کشاورزی و زراعت
7068 طرح توجیهی تولید محصولات بهداشتی و آرایشی فنی و مهندسی > کشاورزی و زراعت
7069 نرم افزار IMO VEGA فنی و مهندسی > کشتی سازی
7070 فیلم آموزش تحلیل سیستم مهار یک سکو نیمه شناور در نرم افزار انسیس CFX فنی و مهندسی > کشتی سازی
7071 کلیاتی از آموزش کار با نرم افزار ArcGis فنی و مهندسی > معدن
7072 پایان نامه رشته مهندسی معدن گرایش استخراج معرفی و بررسی عوامل موثر در میزان نفوذ آبهای زیرزمینی به داخل تونلهای معدنی فنی و مهندسی > معدن
7073 طراحی و برنامه ریزی معدن روباز مس فنی و مهندسی > معدن
7074 آلودگی های زیست محیطی کارخانجات سیمان فنی و مهندسی > معدن
7075 پایان نامه رشته مهندسی معدن کاربرد سنجش از دور و اطلاعات ماهواره ای در معادن فنی و مهندسی > معدن
7076 دلکو فنی و مهندسی > معدن
7077 مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس تونل فنی و مهندسی > معدن
7078 مجموعه مقالات ششمین کنفرانس سراسری تونل  فنی و مهندسی > معدن
7079 مجموعه کامل آموزش نرم افزار DataMine ورژن های 2و 3  فنی و مهندسی > معدن
7080 دانلود مقاله طبقه بندی ساختاری خاکهای رسی و کاربرد آن  فنی و مهندسی > معدن
7081 دانلود مقاله تهیه، ساخت و شناسایی پلیمرها  فنی و مهندسی > معدن
7082 دانلود مجموعه آموزش روش های استخراج زیر زمینی فنی و مهندسی > معدن
7083 آموزش ویدئویی نرم افزار DataMine فنی و مهندسی > معدن
7084 آتشکاری در معادن فنی و مهندسی > معدن
7085 دانلود مقاله بازدید زمین شناسی فنی و مهندسی > معدن
7086 دانلود مقاله اصول مقدماتی اندازه‌گیری و کنترل فشارسنج‌ها فنی و مهندسی > معدن
7087 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی معدن تاثیر زلزله بر معادن  فنی و مهندسی > معدن
7088 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی معدن بررسی حفاری انحرافی و جهت دار چاه های نفت و گاز فنی و مهندسی > معدن
7089 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی معدن کلیات اکتشاف در ایران و جزئیات اکتشاف معادن سنگ آهن در ایران فنی و مهندسی > معدن
7090 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی معدن تحلیل وضعیت اکتشافی سرب و روی در ایران فنی و مهندسی > معدن
7091 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی معدن بکارگیری روش های بهینه سازی در سیستم گسیل وپایش کامیون و شاول در معادن  فنی و مهندسی > معدن
7092 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی معدن فرآیند تولید در معدن سرب راونج فنی و مهندسی > معدن
7093 دانلود کمک پایان نامه بررسی پتانسیل معدنی استان ایلام فنی و مهندسی > معدن
7094 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی معدن سیستم طبقه بندی Q و کاربردهای آن  فنی و مهندسی > معدن
7095 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی معدن روش های تخریب بنا با مواد منفجره فنی و مهندسی > معدن
7096 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی معدن تونل سازی به روش سپری فنی و مهندسی > معدن
7097 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی معدن بررسی تاثیر پارامترهای ژئو مکانیکی توده سنگ بر طراحی انفجار در معدن مس میدوک  فنی و مهندسی > معدن
7098 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی معدن مطالعه سازنده ها از نقطه نظر ژئو مکانیکی جهت حفاری توسط ماشین های حفر تمام مقطع TBM... فنی و مهندسی > معدن
7099 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی معدن بررسی اکتشافی کانسار های آهن همدان  فنی و مهندسی > معدن
7100 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی معدن کاربرد استانداردها در بهینه سازی پروژه های اکتشافی فنی و مهندسی > معدن
7101 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی معدن سنگ آهک و کاربرد آن در صنعت متالورژی ایران  فنی و مهندسی > معدن
7102 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی معدن اکتشاف مقدماتی معدن مس دره زار فنی و مهندسی > معدن
7103 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی معدن بررسی شرایط تشکیل و کاربرد کانیها و سنگ های صنعتی  فنی و مهندسی > معدن
7104 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی معدن بررسی کانسارهای فسفات از نظر شناخت و اکتشاف فنی و مهندسی > معدن
7105 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی معدن مدل سازی عددی آبهای زیر زمینی بمنظور تعیین شرایط هیدرودینامیکی آبخوان  فنی و مهندسی > معدن
7106 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی معدن حفر ، کنترل و نگهداری تونل ها در زمین های آماسی و مچاله شونده  فنی و مهندسی > معدن
7107 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی معدن بررسی تاثیر گل گذاری چال ها بر عملکرد انفجار در سنگ های مختلف  فنی و مهندسی > معدن
7108 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی معدن بررسی و مقایسه نرم افزارهای Dips و Flac فنی و مهندسی > معدن
7109 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی معدن استاندارد های زیست محیطی فعالیت های معدنی  فنی و مهندسی > معدن
7110 پایان نامه رشته مهندسی معدن بررسی پتانسیل های موجود در استان اردبیل برای تولید سیمان پوزولانی  فنی و مهندسی > معدن
7111 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی معدن فرآوری عناصر نادر خاکی  فنی و مهندسی > معدن
7112 پایان نامه رشته مهندسی معدن بررسی پتانسیل معدنی استان ایلام  فنی و مهندسی > معدن
7113 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی معدن انواع ماشین حفاری رودهدر و بررسی پایداری آن در فضاهای زیر زمینی  فنی و مهندسی > معدن
7114 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی معدن کاربرد شبکه های عصبی در تونل زنی با TBM فنی و مهندسی > معدن
7115 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی معدن فرآیند تصفیه و الکترولیز کنسانتره روی کارخانه میلاد روی زنجان  فنی و مهندسی > معدن
7116 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی معدن روش های کاهش آلودگی های زیست محیطی ناشی از استفاده سیانید در صنایع فرآوری مواد معدنی  فنی و مهندسی > معدن
7117 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی معدن بررسی درون سنجی RS و سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS در اکتشافات نواحی امید بخش فنی و مهندسی > معدن
7118 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی معدن شناسایی مناطق امید بخش کانسارهای فلزی در زون کرج -دماوند  فنی و مهندسی > معدن
7119 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی معدن بررسی اکتشافی و شناسایی نواحی امید بخش معدنی در زون چالوس-گرگان فنی و مهندسی > معدن
7120 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی معدن کاربرد نرم افزار UDEC در معادن زیر زمینی  فنی و مهندسی > معدن
7121 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی معدن نگهدارنده های قدرتی در کارگاه های استخرا ج زغال با روش جبهه کار بلند و جبهه کار کوتاه  فنی و مهندسی > معدن
7122 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی معدن عوامل موثر بر نرخ نفوذ ماشین حفار تمام مقطع تونل  فنی و مهندسی > معدن
7123 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی معدن عوامل موثر بر ضریب بهره وری دستگاه های حفاری تمام مقطع تونل TBM  فنی و مهندسی > معدن
7124 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی معدن تحلیل و بررسی کاربرد استخراج زیر زمینی در معادن سنگ های نما و تزیینی فنی و مهندسی > معدن
7125 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی معدن تکنولوژی پیشرفته چسب رزین در نگهداری سقف حفریات معدنی  فنی و مهندسی > معدن
7126 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی معدن فرآیند تولید فروسیلیسیم در کارخانه فرو سیلیس ایران فنی و مهندسی > معدن
7127 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی معدن بررسی اصول حفاری چاه های نفت با توجه به پارامترهای موثر فنی و مهندسی > معدن
7128 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی معدن تحلیلی بر نیازهای منطقه ای ظرفیت کارخانجات سیمان کشور  فنی و مهندسی > معدن
7129 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی معدن نشست در اثر استخراج مواد معدنی و اثرات آن  فنی و مهندسی > معدن
7130 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی معدن مدیریت ریسک در استخراج پایه های زغالی آفریقای جنوبی  فنی و مهندسی > معدن
7131 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی معدن مطالعه تاثیر سیستم های نگهداری بر پایداری تونل های زیر زمینی  فنی و مهندسی > معدن
7132 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی معدن سنجش عملکرد در کارخانه سیمان خزر لوشان فنی و مهندسی > معدن
7133 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی معدن روش های بررسی و اندازه گیری انحرافات حفاری در چاه های نفت وگاز  فنی و مهندسی > معدن
7134 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی معدن ویژگی های دیاتومیت و موقعیت آن در ایران و مقایسه جهانی آن فنی و مهندسی > معدن
7135 دانلود پایان نامه تعیین عیار حد اقتصادی در انومالی C شمالی معادن روباز سنگ آهن سنگان با استفاده از روش های برنامه ریزی فنی و مهندسی > معدن
7136 دانلود پایان نامه تعیین الگوی بهینه آتشباری در تونل سازی ( سنگ های آهکی)  فنی و مهندسی > معدن
7137 دانلود پایان نامه پیشبینی خردایش سنگ ناشی از انفجار در معدن مس سرچشمه با استفاده از شبکه عصبی فنی و مهندسی > معدن
7138 دانلود پایان نامه "اکتشافات ژئوشیمیایی، ژئوفیزیکی، زمین شناسی و سنجشاز دور " عناصر پرتوزا و رادیواکولوژی منطقه ناریگان- آنومالی 2 فنی و مهندسی > معدن
7139 دانلود پایان نامه شناسایی مناطق امید بخش اکتشافی محدوده درق سبزوار در مقیاس 1:25000 با استفاده از پردازش تصاویر استر فنی و مهندسی > معدن
7140 نگهداری در معادن فنی و مهندسی > معدن
7141 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی معدن علل و علائم فوران چاه های نفت در حال حفاری و توسعه در میدان های نفتی  فنی و مهندسی > معدن
7142 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی معدن تحلیلی در ارتباط با کائولن های ایران  فنی و مهندسی > معدن
7143 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی معدن تحلیل پارامترهای تعیین کننده عیار حد در معادن رو باز  فنی و مهندسی > معدن
7144 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی معدن کانسارهای پورفیری حاوی طلا مدل های توصیفی و زایشی  فنی و مهندسی > معدن
7145 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی معدن پی جوئی طلا و عناصر همراه در منطقه امامزاده هاشم رشت  فنی و مهندسی > معدن
7146 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی معدن بررسی اولیه ژئو شیمیایی کانسارهای معدنی در منطقه اکتشافی ناحیه چادگان در استان اصفهان  فنی و مهندسی > معدن
7147 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی معدن بررسی کاربرد ژئو فیزیک لرزه ای انعکاسی در اکتشافات منابع نفت و گاز فنی و مهندسی > معدن
7148 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی معدن استفاده از فرآیند هیدرو متالورژی در شستشوی شیمیایی کانی های سولفیدی در بازیافت مس و فرآوری آن فنی و مهندسی > معدن
7149 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی معدن اکتشافات ژئو شیمیایی ورقه یکصد هزارم رونیز فنی و مهندسی > معدن
7150 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی معدن بررسی آزمایش های برجا بر روی سازه های زیر زمینی فنی و مهندسی > معدن
7151 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی معدن کاربرد ایزو توپهای پایدار در تعیین شرایط محیط کانی سازی فنی و مهندسی > معدن
7152 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی معدن تحلیل و بررسی پارامترهای تاثیر گذار بر پایداری شیب های معادن سطحی  فنی و مهندسی > معدن
7153 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی معدن برنامه ریزی و زمان بندی تولید در معادن روباز  فنی و مهندسی > معدن
7154 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی معدن روش و مراحل تلفیق لایه های مختلف اطلاعاتی در GIS برای تعیین اندیس های معدنی فنی و مهندسی > معدن
7155 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی معدن کاربرد مهندسی ارزش در معادن  فنی و مهندسی > معدن
7156 پروژه کاووش ژئوفیزیکی در اکتشافات هیدروکربوری فنی و مهندسی > معدن
7157 دانلود پایان نامه کانسارهای کرومیت در جهان  فنی و مهندسی > معدن
7158 دانلود پایان نامه زمین شناسی فنی و مهندسی > معدن
7159 دانلود پایان نامه کانی شناسی تیتانیم فنی و مهندسی > معدن
7160 دانلود پایان نامه سفره های آب زیر زمینی ایران فنی و مهندسی > معدن
7161 دانلود پایان نامه برنامه ریزی استراتژیک برای مدیریت مخازن نفت و گاز ایران فنی و مهندسی > معدن
7162 دانلود پایان نامه افزایش سطح کویر ها و اهمیت کیفیت آب و خاک فنی و مهندسی > معدن
7163 دانلود مقاله کانی سازی طلا در لیستونیتهای ایران مرکزی فنی و مهندسی > معدن
7164 دانلود پایان نامه مکانیک سنگ فنی و مهندسی > معدن
7165 پایان نامه بررسی دکل های حفاری در صنایع نفت فنی و مهندسی > معدن
7166 دانلود پایان نامه سد اروک فنی و مهندسی > معدن
7167 دانلود مقاله آتشفشان ها فنی و مهندسی > معدن
7168 دانلود پایان نامه لاتریت ناحیه بلبلوئیه کرمان فنی و مهندسی > معدن
7169 دانلود پایان نامه معدن دولومیت شهرضا فنی و مهندسی > معدن
7170 دانلود پایان نامه بررسی پتانسیل های موجود در استان اردبیل برای تولید سیمان پوزولانی فنی و مهندسی > معدن
7171 پایان نامه بررسی پتانسیل معدنی استان ایلام فنی و مهندسی > معدن
7172 دانلود پایان نامه مهندسی زلزله فنی و مهندسی > معدن
7173 دانلود پایان نامه کاربرد مواد معدنی در صنایع  فنی و مهندسی > معدن
7174 دانلود پایان نامه معدن سرب نخلک فنی و مهندسی > معدن
7175 دانلود پایان نامه معدن سنگ آهن داوران  فنی و مهندسی > معدن
7176 دانلود پایان نامه مطالعه و بررسی ساختار زمین ساختی و تکتونیکی منطقة البرز مرکزی  فنی و مهندسی > معدن
7177 دانلود پایان نامه نقش سازنده ای زمین شناسی در وضعیت هیدروژئولوژیکی دشت یزد – اردکان با استفاده از دور سنجی فنی و مهندسی > معدن
7178 دانلود پایان نامه موقعیت منطقه آباده از نظر زمین شناسی و اکتشاف فنی و مهندسی > معدن
7179 دانلود مقاله مرمریت فنی و مهندسی > معدن
7180 ایمنی معادن زغال سنگ در ایران  فنی و مهندسی > معدن
7181 مقاله آشنایی با مؤسسه تدوین استاندارد فنی و مهندسی > معدن
7182 پایان نامه آموزش الکترونیکی و کاربرد آن در مهندسی معدن فنی و مهندسی > معدن
7183 دانلود پایان نامه مطالعه و بررسی نواحی امید بخش و آنومالیهای موجود در برگه با استفاده از داده های زئوشیمیایی  فنی و مهندسی > معدن
7184 دانلود پایان نامه ارزیابی مقدماتی میزان تیتانیوم، وانادیوم و عناصر نادر خاکی در کانسار آهن آنومالی شمالی بافق فنی و مهندسی > معدن
7185 دانلودپایان نامه بررسی ژنز و نحوه تشکیل کانسار فسفات اسفوردی فنی و مهندسی > معدن
7186 دانلود پایان نامه ژئوشیمی کانسار فسفات اسفوردی و ارزیابی ذخیره آن فنی و مهندسی > معدن
7187 دانلود پایان نامه بررسی فنی واقتصادی موادمعدنی موردمصرف در صنایع نسوز وپتانسیل های معدنی آن فنی و مهندسی > معدن
7188 پایان نامه ارشد معدن امکان سنجی بیوفلوتاسیون کانسنگ مولفوری مس سرچشمه فنی و مهندسی > معدن
7189 کتاب زمین آمار دکتر حسنی پاک PDF فنی و مهندسی > معدن
7190 دانلود مقاله پوکه لیکا فنی و مهندسی > معدن
7191 دودکش‏های صنعتی فنی و مهندسی > معدن
7192 دانلود پایان نامه شناسایی ساختارهای زمین شناسی در مخازن نفت به روش ژئوفیزیکی  فنی و مهندسی > معدن
7193 دانلود پروژه بررسی خاک نسوز سمیرم اصفهان و کاربردهای آن فنی و مهندسی > معدن
7194 دانلود پایان نامه معدن آهک چمبودک  فنی و مهندسی > معدن
7195 پایان نامه رشته معماری _معماری مساجد  فنی و مهندسی > معماری
7196 پایان نامه رشته معماری مرکز همایشهای مشهد با اصول معماری ایران  فنی و مهندسی > معماری
7197 پایان نامه رشته معماری _معماری سرویس گرا  فنی و مهندسی > معماری
7198 پایان نامه رشته معماری – مجتمع تجاری آرمان  فنی و مهندسی > معماری
7199 پایان نامه رشته معماری – سیر تحول وتطور نقوش محرابی  فنی و مهندسی > معماری
7200 پایان نامه رشته معماری و شهرسازی مساجد در ایران فنی و مهندسی > معماری
7201 پروژه آجر فنی و مهندسی > معماری
7202 پارک 3 بعدی ...... پارک اسکیت .......... F10 ........... شامل (تنها) فایل 3 بعدی اسکچاپی فنی و مهندسی > معماری
7203 پارک 3 بعدی ...... پارک اسکیت .......... F9 ........... شامل (تنها) فایل 3 بعدی اسکچاپی فنی و مهندسی > معماری
7204 پارک 3 بعدی ...... پارک اسکیت .......... F8 ........... شامل (تنها) فایل 3 بعدی اسکچاپی فنی و مهندسی > معماری
7205 پارک 3 بعدی ...... پارک اسکیت .......... F7 ........... شامل (تنها) فایل 3 بعدی اسکچاپی فنی و مهندسی > معماری
7206 پارک 3 بعدی ...... پارک اسکیت .......... F6 ........... شامل (تنها) فایل 3 بعدی اسکچاپی فنی و مهندسی > معماری
7207 پارک 3 بعدی ...... پارک اسکیت .......... F5 ........... شامل (تنها) فایل 3 بعدی اسکچاپی فنی و مهندسی > معماری
7208 پارک 3 بعدی ...... پارک اسکیت .......... F4 ........... شامل (تنها) فایل 3 بعدی اسکچاپی فنی و مهندسی > معماری
7209 پارک 3 بعدی ...... پارک اسکیت .......... F3 ........... شامل (تنها) فایل 3 بعدی اسکچاپی فنی و مهندسی > معماری
7210 پارک 3 بعدی ...... پارک اسکیت .......... F2 ........... شامل (تنها) فایل 3 بعدی اسکچاپی فنی و مهندسی > معماری
7211 نمونه طراحی هتل فنی و مهندسی > معماری
7212 پایان نامه رشته معماری مجموعه (آموزشی- فرهنگی- تفریحی) شهرداری منطقه 22 تهران فنی و مهندسی > معماری
7213 پایان نامه رشته معماری مجتمع مسکونی  فنی و مهندسی > معماری
7214 پارک 3 بعدی ...... پارک اسکیت .......... F1 ........... شامل (تنها) فایل 3 بعدی اسکچاپی فنی و مهندسی > معماری
7215 پاورپوینت معماری ایزی وال فنی و مهندسی > معماری
7216 پاورپوینت معماری چوبکس فنی و مهندسی > معماری
7217 پاورپوینت معماری لمینت فنی و مهندسی > معماری
7218 مقاله دربارهی پله وانواع ان فنی و مهندسی > معماری
7219 پروژه بناهای مذهبی فنی و مهندسی > معماری
7220 پروژه انواع سد فنی و مهندسی > معماری
7221 پروژه معماری روستا 2 فنی و مهندسی > معماری
7222 پاورپوینت معماری شوتینگ زباله فنی و مهندسی > معماری
7223 دانلود تحقیق موزه ایران باستان به همراه عکس فنی و مهندسی > معماری
7224 دانلود فیلم آموزشی شیت بندی و فتوشاپ در معماری  فنی و مهندسی > معماری
7225 دانلود پروژه پاورپوینت فضاهای ورزشی (پروژه تحلیل فضای شهری) فنی و مهندسی > معماری
7226 سبک معماری رنسانس.پاورپوینت کامل فنی و مهندسی > معماری
7227 پارک 3 بعدی .......... E10 ........... شامل (تنها) فایل 3 بعدی اسکچاپی فنی و مهندسی > معماری
7228 پارک 3 بعدی .......... E9 ........... شامل (تنها) فایل 3 بعدی اسکچاپی فنی و مهندسی > معماری
7229 پارک 3 بعدی .......... E8 ........... شامل (تنها) فایل 3 بعدی اسکچاپی فنی و مهندسی > معماری
7230 پارک 3 بعدی .......... E7 ........... شامل (تنها) فایل 3 بعدی اسکچاپی فنی و مهندسی > معماری
7231 پارک 3 بعدی .......... E6 ........... شامل (تنها) فایل 3 بعدی اسکچاپی فنی و مهندسی > معماری
7232 پارک 3 بعدی .......... E5 ........... شامل (تنها) فایل 3 بعدی اسکچاپی فنی و مهندسی > معماری
7233 پارک 3 بعدی .......... E4 ........... شامل (تنها) فایل 3 بعدی اسکچاپی فنی و مهندسی > معماری
7234 پارک 3 بعدی .......... E3 ........... شامل (تنها) فایل 3 بعدی اسکچاپی فنی و مهندسی > معماری
7235 پارک 3 بعدی .......... E2 ........... شامل (تنها) فایل 3 بعدی اسکچاپی فنی و مهندسی > معماری
7236 پارک 3 بعدی .......... E1 ........... شامل (تنها) فایل 3 بعدی اسکچاپی فنی و مهندسی > معماری
7237 دانلودپایان‌نامه درجه کارشناسی رشته نقاشی بررسی نقوش و تزئینات مسجد جامعه یزد فنی و مهندسی > معماری
7238 پاورپوینت بهرام شیردل  فنی و مهندسی > معماری
7239 دانلود پاورپوینت کیشو کوروکاوا فنی و مهندسی > معماری
7240 پاورپوینت یورن اتزن  فنی و مهندسی > معماری
7241 جزوه سازه های مشبک فضایی  فنی و مهندسی > معماری
7242 خلاصه کتاب معنا در معماری غرب شولتز  فنی و مهندسی > معماری
7243 خلاصه کتاب سازگاری حرارتی در معماری حیدری-دانشگاه تهران  فنی و مهندسی > معماری
7244 جزوه تاسیسات مکانیکی-طباطبایی  فنی و مهندسی > معماری
7245 خلاصه کتاب تاسیسات برقی برای دانشجویان معماری سلطاندوست  فنی و مهندسی > معماری
7246 خلاصه کتاب مبانی و مفاهیم در معماری معاصر غرب قبادیان فنی و مهندسی > معماری
7247 پاور پوینت جامع هنر ایران باستان فنی و مهندسی > معماری
7248 شهر 3 بعدی اسکچاپی C10 ...... شامل (تنها) فایل 3 بعدی اسکچاپی فنی و مهندسی > معماری
7249 شهر 3 بعدی اسکچاپی C9 ...... شامل (تنها) فایل 3 بعدی اسکچاپی فنی و مهندسی > معماری
7250 شهر 3 بعدی اسکچاپی C8 ...... شامل (تنها) فایل 3 بعدی اسکچاپی فنی و مهندسی > معماری
7251 شهر 3 بعدی اسکچاپی C7 ...... شامل (تنها) فایل 3 بعدی اسکچاپی فنی و مهندسی > معماری
7252 شهر 3 بعدی اسکچاپی C6 ...... شامل (تنها) فایل 3 بعدی اسکچاپی فنی و مهندسی > معماری
7253 شهر 3 بعدی اسکچاپی C5 ...... شامل (تنها) فایل 3 بعدی اسکچاپی فنی و مهندسی > معماری
7254 شهر 3 بعدی اسکچاپی C4 ...... شامل (تنها) فایل 3 بعدی اسکچاپی فنی و مهندسی > معماری
7255 شهر 3 بعدی اسکچاپی C3 ...... شامل (تنها) فایل 3 بعدی اسکچاپی فنی و مهندسی > معماری
7256 شهر 3 بعدی اسکچاپی C2 ...... شامل (تنها) فایل 3 بعدی اسکچاپی فنی و مهندسی > معماری
7257 شهر 3 بعدی اسکچاپی C1 ...... شامل (تنها) فایل 3 بعدی اسکچاپی فنی و مهندسی > معماری
7258 پروژه معماری مجتمع مسکونی طرح 5 فنی و مهندسی > معماری
7259 پروژه معماری بیمارستان 100 تختخوابی فنی و مهندسی > معماری
7260 پایان نامه رشته معماری طراحی خانه کودک  فنی و مهندسی > معماری
7261 پاورپوینت معماری و سینما فنی و مهندسی > معماری
7262 دانلود بیست و دو (20) مبحث مقررات ملی ساختمان (امحتحان نظام مهندسی ) فنی و مهندسی > معماری
7263 دانلود پاورپوینت استانداردها و ضوابط مجتمع مسکونی (طراحی معماری 5 مجتمع مسکونی) فنی و مهندسی > معماری
7264 در و پنجره فنی و مهندسی > معماری
7265 پایان نامه معماری و مرمت درباره چوب  فنی و مهندسی > معماری
7266 شهر 3 بعدی اسکچاپی B10 ...... شامل (تنها) فایل 3 بعدی اسکچاپی فنی و مهندسی > معماری
7267 شهر 3 بعدی اسکچاپی B9 ...... شامل (تنها) فایل 3 بعدی اسکچاپی فنی و مهندسی > معماری
7268 شهر 3 بعدی اسکچاپی B8 ...... شامل (تنها) فایل 3 بعدی اسکچاپی فنی و مهندسی > معماری
7269 شهر 3 بعدی اسکچاپی B7 ...... شامل (تنها) فایل 3 بعدی اسکچاپی فنی و مهندسی > معماری
7270 شهر 3 بعدی اسکچاپی B6 ...... شامل (تنها) فایل 3 بعدی اسکچاپی فنی و مهندسی > معماری
7271 شهر 3 بعدی اسکچاپی B5 ...... شامل (تنها) فایل 3 بعدی اسکچاپی فنی و مهندسی > معماری
7272 شهر 3 بعدی اسکچاپی B4 ...... شامل (تنها) فایل 3 بعدی اسکچاپی فنی و مهندسی > معماری
7273 شهر 3 بعدی اسکچاپی B3 ...... شامل (تنها) فایل 3 بعدی اسکچاپی فنی و مهندسی > معماری
7274 شهر 3 بعدی اسکچاپی B2 ...... شامل (تنها) فایل 3 بعدی اسکچاپی فنی و مهندسی > معماری
7275 شهر 3 بعدی اسکچاپی B1 ...... شامل (تنها) فایل 3 بعدی اسکچاپی فنی و مهندسی > معماری
7276 شهر 3 بعدی اسکچاپی A10 ...... شامل (تنها) فایل 3 بعدی اسکچاپی فنی و مهندسی > معماری
7277 شهر 3 بعدی اسکچاپی A9 ...... شامل (تنها) فایل 3 بعدی اسکچاپی فنی و مهندسی > معماری
7278 شهر 3 بعدی اسکچاپی A8 ...... شامل (تنها) فایل 3 بعدی اسکچاپی فنی و مهندسی > معماری
7279 شهر 3 بعدی اسکچاپی A7 ...... شامل (تنها) فایل 3 بعدی اسکچاپی فنی و مهندسی > معماری
7280 شهر 3 بعدی اسکچاپی A6 ...... شامل (تنها) فایل 3 بعدی اسکچاپی فنی و مهندسی > معماری
7281 شهر 3 بعدی اسکچاپی A5 ...... شامل (تنها) فایل 3 بعدی اسکچاپی فنی و مهندسی > معماری
7282 شهر 3 بعدی اسکچاپی A4 ...... شامل (تنها) فایل 3 بعدی اسکچاپی فنی و مهندسی > معماری
7283 شهر 3 بعدی اسکچاپی A3 ...... شامل (تنها) فایل 3 بعدی اسکچاپی فنی و مهندسی > معماری
7284 شهر 3 بعدی اسکچاپی A2 ...... شامل (تنها) فایل 3 بعدی اسکچاپی فنی و مهندسی > معماری
7285 شهر 3 بعدی اسکچاپی A1 ...... شامل (تنها) فایل 3 بعدی اسکچاپی فنی و مهندسی > معماری
7286 دانلودد پروژه پاور پوینت کاروانسرا (برای معماری اسلامی و تحلیل فضای شهری و...) فنی و مهندسی > معماری
7287 پایان نامه رشته معماری خانه سینما فنی و مهندسی > معماری
7288 دانلود پروژه کامل پارک طرح 1 ارشد معماری فنی و مهندسی > معماری
7289 دانلود پروژه طرح 1 ارشد معماری با موضوع پارک فنی و مهندسی > معماری
7290 مقاله : سازه های تعاملی فنی و مهندسی > معماری
7291 پروژه : طراحی سازه فولادی ۵ طبقه فنی و مهندسی > معماری
7292 پایان نامه رشته معماری پژوهشی پیرامون امامزاده های زید و یحیی-علیهمااسلام-واقع در شهر تهران  فنی و مهندسی > معماری
7293 دانلود پاورپوینت نمای دوپوسته و تحلیل ساختمان های دو پوسته(ppt) فنی و مهندسی > معماری
7294 دانلود پاورپوینت سایه‌بان‌ها و نقش آن در گرمایش، سرمایش و روشنایی(ppt) فنی و مهندسی > معماری
7295 تحلیل اقلیمی خانه ی لاری ها(ppt) فنی و مهندسی > معماری
7296 دانلود پاورپیونت انرژی باد و آسمان خراش های هوشمند(مصادیق معماری همساز با اقلیم)(ppt) فنی و مهندسی > معماری
7297 دانلود پروژه کامل معماری خانه ویلایی همراه با (Dimension , Perspectives, Plans, Section) فنی و مهندسی > معماری
7298 دانلود پروژه نقشه کامل خانه ویلایی (Dimension Exterior 3D Plans Section View) فنی و مهندسی > معماری
7299 دانلود پاورپوینت بادگیر,(بادگیرها و راههای بازکارایی و بهبود آن) فنی و مهندسی > معماری
7300 دانلود پاورپوینت باد در معماری(ppt) فنی و مهندسی > معماری
7301 دانلود پاورپوینت آتریوم در معماری(ppt) فنی و مهندسی > معماری
7302 عنوان مقاله : سازه های تعاملی (رشته معماری)  فنی و مهندسی > معماری
7303 عنوان پروژه : طراحی سازه فولادی ۵ طبقه (مهندسی عمران، مهندسی معماری) فنی و مهندسی > معماری
7304 مقاله ی بررسی تاثیر گرافیک محیطی در حفظ قلمرو پارک های شهری فنی و مهندسی > معماری
7305 تحقیق کامل خانه دورقی پاور پونت قابل ویرایش  فنی و مهندسی > معماری
7306 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی معدن کاربرد ابزار دقیق در فضاهای زیر زمینی حفر شده به روش NATM فنی و مهندسی > معماری
7307 خلاصه کتاب مبانی سواد بصری دونیس.ا داندیس فنی و مهندسی > معماری
7308 تراکم ساختمانی و توسعه درون زا (اصفهان) فنی و مهندسی > معماری
7309 ضوابط و اصول طراحی پارکهای شهری فنی و مهندسی > معماری
7310 نورپردازی برای نماها و بناها فنی و مهندسی > معماری
7311 پاورپوینت آشنایی با مراحل ساخت برج داوینچی فنی و مهندسی > معماری
7312 کتاب مبانی نظری معماری تالیف استاد نقره کار فنی و مهندسی > معماری
7313 مصالح ساختمانی ارشد معماری دکتر سعیدی پور فنی و مهندسی > معماری
7314 اقلیم و ابنیه سنتی ایران دکتر قبادیان فنی و مهندسی > معماری
7315 پاورپوینت طراحی المان شهری فنی و مهندسی > معماری
7316 هندسه در معماری ایرانی پیش از اسلام و تجلی آن در معماری معاصر ایران فنی و مهندسی > معماری
7317 دوره آموزشی ایستایی و فن ساختمان (خرپا ) فنی و مهندسی > معماری
7318 جزوه معماری اسلامی 2 دکتر متدین فنی و مهندسی > معماری
7319 تحقیق خانه مستوفی پاورپونت اماده قابل ویرایش 62اسلاید هست  فنی و مهندسی > معماری
7320 تحقیق کامل خانه طلوعی فر پاور پونت قابل ویرایش  فنی و مهندسی > معماری
7321 تحقیق کامل خانه قلمبر پاور پونت قابل ویرایش 67 اسلاید  فنی و مهندسی > معماری
7322 دنلود تحقیق مرمت اماده خانه شیخ دزفولی رایگان پاورپونت قابل ویرایش  فنی و مهندسی > معماری
7323 اطلاعاتی در مورد رادیولوژی برای طراحی بیمارستان فنی و مهندسی > معماری
7324 تصویر لایه باز معماری شماره 18 (منابع نوری شامل 4 تصویر ) فنی و مهندسی > معماری
7325 معماری در دوره رنسانس فنی و مهندسی > معماری
7326 بررسی جامع طرح تفصیلی تهران - با انطباق به یک پروژه ساختمانی فنی و مهندسی > معماری
7327 طرح اولیه کارخانه و مدیریت ماده خام فنی و مهندسی > معماری
7328 پاورپوینت معرفی کامل و ارائه سازه های تنسگریتی فنی و مهندسی > معماری
7329 پاور درباره معماری بیزانس-35 اسلاید  فنی و مهندسی > معماری
7330 پاورپوینت پیتر آینزمن  فنی و مهندسی > معماری
7331 طراحی فنی و اجزای ساختمان فنی و مهندسی > معماری
7332 دوره آموزشی ایستایی و فن ساختمان (ساختمان های بلند) فنی و مهندسی > معماری
7333 سیستم های ساختمانی دکتر گلابچی فنی و مهندسی > معماری
7334 سازه در معماری دکتر گلابچی فنی و مهندسی > معماری
7335 سیستم های ساختمانی پیشرفته دکتر گلابچی فنی و مهندسی > معماری
7336 عناصر و جزئیات ساختمانی (بتن) فنی و مهندسی > معماری
7337 کتاب اصول و روشهای طراحی شهری و فضاهای مسکونی در ایران فنی و مهندسی > معماری
7338 دانلود مقاله روابط مشترک بین معماری و موسیقی فنی و مهندسی > معماری
7339 معمار خانه خود باشید  فنی و مهندسی > معماری
7340 ساختمان سازی، Construction of Buildings، ویرایش هفتم فنی و مهندسی > معماری
7341 دانلود پروژه معماری همساز با اقلیم(بررسی اقلیم تبریز و خانه سنتی بهنام) فنی و مهندسی > معماری
7342 پروپوزال آماده رشته معماری فنی و مهندسی > معماری
7343 پروپوزال آماده رشته شهر سازی فنی و مهندسی > معماری
7344 دانلود مقاله تناسبات در معماری مسکونی ایران فنی و مهندسی > معماری
7345 پاورپوینت مطالعات کلینیک و درمانگاه+ عکس فنی و مهندسی > معماری
7346 پاورپوینت آماده با موضوع انواع پِی فنی و مهندسی > معماری
7347 پاورپوینت آماده با موضوع انواع پِی فنی و مهندسی > معماری
7348 معماری فولدینگ فنی و مهندسی > معماری
7349 مقاله مسجد چهار ایوانی فنی و مهندسی > معماری
7350 مقاله چهارطاقی گنبد دار نقطه عطف معماری ایرانی فنی و مهندسی > معماری
  • ۹۴/۱۱/۰۱
  • علیرضا نامدار

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی