پورتال جامع فایلهای آموزشی تحقیق پروژه کتاب

لطفا دست خالی از وبلاگ ما خارج نشوید. نام وبلاگ " سل فایل 2015 " رو در ذهنتون بسپارید. با بیش از 150 هزار فایل دسته بندی شده

پورتال جامع فایلهای آموزشی تحقیق پروژه کتاب

لطفا دست خالی از وبلاگ ما خارج نشوید. نام وبلاگ " سل فایل 2015 " رو در ذهنتون بسپارید. با بیش از 150 هزار فایل دسته بندی شده

بایگانی

لیست عناوین فایلهای جدید منتشر شده در تاریخ 1/بهمن/1394 در وبلاگ به صورت دسته بندی شده در زیر آمده است.

به راحتی می توانید با کلیک روی هر مطلب وارد صفحه توضیحات آن شوید و فایل را دانلود کنید.

 

8057 دانلود تحقیق شیمی تجزیه  فنی و مهندسی > مهندسی شیمی
8058 دانلود تحقیق روشهای آزمایشگاهی جهت اندازه گیری ضرایب فعالیت منفرد و متوسط یونی الکترولیتها فنی و مهندسی > مهندسی شیمی
8059 کاراموزی در داروخانه فنی و مهندسی > مهندسی شیمی
8060 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر عوامل پخت رزین های اپوکسی فنی و مهندسی > مهندسی شیمی
8061 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر بتن های پلیمری فنی و مهندسی > مهندسی شیمی
8062 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر بررسی تغییر خواص فیزیکی مکانیکی پلی اتیلن تحت باریکه الکترون های 10 MeV فنی و مهندسی > مهندسی شیمی
8063 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر مطالعه ارتباط مور فولوژی و خواص مکانیکی آلیاژ سه تایی فنی و مهندسی > مهندسی شیمی
8064 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر تهیه وبررسی خواص مکانیکی نانو کامپوزیت های بر پایه ی NR-EPDM فنی و مهندسی > مهندسی شیمی
8065 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر اصلاح خواص بتن با استفاده از افزودنی های پلیمری فنی و مهندسی > مهندسی شیمی
8066 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر آلیاژهای پلیمری غیر قابل امتزاج فنی و مهندسی > مهندسی شیمی
8067 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر علم کیمیاگری  فنی و مهندسی > مهندسی شیمی
8068 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر آلیاژهای پلیمری بر پایه PP-EPDM فنی و مهندسی > مهندسی شیمی
8069 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر تعیین توزیع نانو ذرات در مذاب آلیاژهای پلیمری فنی و مهندسی > مهندسی شیمی
8070 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر روش های مختلف اصلاح سطحی الیاف کربن و تاثیر آن بر خواص نانو کامپوزیت ها فنی و مهندسی > مهندسی شیمی
8071 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر نانو مواد فنی و مهندسی > مهندسی شیمی
8072 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر رزین اپوکسی و کاربرد آن در صنعت فنی و مهندسی > مهندسی شیمی
8073 گزارش آزمایشگاه شیمی - Quantitative analysis of group 1 anions - بررسی کیفی آنیون های گروه اول فنی و مهندسی > مهندسی شیمی
8074 گزارش آزمایشگاه شیمی - Qualitative analysis of group 1 cautions - آنالیز کیفی کاتیون های گروه اول فنی و مهندسی > مهندسی شیمی
8075 گزارش آزمایشگاه شیمی - Titration analysis of acid Solution - تیتراسیون محلول های اسیدی فنی و مهندسی > مهندسی شیمی
8076 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر ساخت ترمو پلاستیک الاستومر بر پایه لاستیک بازیافتی و پلی اتیلن فنی و مهندسی > مهندسی شیمی
8077 گزارش آزمایشگاه شیمی - pH Indicators - معرف های pH فنی و مهندسی > مهندسی شیمی
8078 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر ترمو پلاستیک الاستومرها فنی و مهندسی > مهندسی شیمی
8079 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر بررسی اثر افزودن نانو کلی به پلی الفین های اصلاح شده با الاستومر فنی و مهندسی > مهندسی شیمی
8080 گزارش آزمایشگاه شیمی - Water of hydration - توان آب پوشیدگی فنی و مهندسی > مهندسی شیمی
8081 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر اصلاح سطح الیاف کربن و کاربرد آن در کامپوزیت های پیشرفته فنی و مهندسی > مهندسی شیمی
8082 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر مکانیسم های شکست در سیستم های آلیاژی و نانو کامپوزیت ها فنی و مهندسی > مهندسی شیمی
8083 گزارش آزمایشگاه شیمی - Molecular weight of a volatile liquid - جرم مولکولی یک سیال فرار فنی و مهندسی > مهندسی شیمی
8084 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر مطالعه بر روی مکانیزم های چقرمه سازی پلی وینیل کلراید PVC فنی و مهندسی > مهندسی شیمی
8085 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر مطالعه و بررسی غشاهای پلیمری جهت جداسازی گاز فنی و مهندسی > مهندسی شیمی
8086 گزارش آزمایشگاه شیمی - Stoichiometry - استوکیومتری فنی و مهندسی > مهندسی شیمی
8087 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر کامپوزیت های پلیمری برپایه ضایعات پلی پپتدی فنی و مهندسی > مهندسی شیمی
8088 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر بررسی خواص فیزیکی مکانیکی فوم های کامپوزیتی چوب- پلی اتیلن با دانسیته بالا فنی و مهندسی > مهندسی شیمی
8089 گزارش آزمایشگاه شیمی - Factors Influencing Solubility - فاکتورهای موثر در حلالیت فنی و مهندسی > مهندسی شیمی
8090 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر کاربرد روش های طراحی آزمون به همراه شبیه سازی جهت بهبود فرآیند تزریق فنی و مهندسی > مهندسی شیمی
8091 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر پوشش های خود تمیز شونده سطوح فرا ابگریز فنی و مهندسی > مهندسی شیمی
8092 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر پلی اتیلن با جرم مولکولی بالا و کاربرد آن در آمیخته های پلیمری فنی و مهندسی > مهندسی شیمی
8093 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر بررسی مکانیزم های پخت محیطی رزین های فنولی  فنی و مهندسی > مهندسی شیمی
8094 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر کرنش در لوله های GRP فنی و مهندسی > مهندسی شیمی
8095 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر فرآیند نفوذ در خلاء فنی و مهندسی > مهندسی شیمی
8096 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر علوم و تکنولوژی پیش آغشته ها فنی و مهندسی > مهندسی شیمی
8097 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر نانو کامپوزیت های پلی استرهای غیر اشباع فنی و مهندسی > مهندسی شیمی
8098 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر پیش آغشته های فنولی -الیاف شیشه فنی و مهندسی > مهندسی شیمی
8099 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر تاثیر زمانبندی آمیزه سازی رزینهای پلی استر غیر اشباع با جمع شدگی کم فنی و مهندسی > مهندسی شیمی
8100 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر بررسی روش های فرآیندی و آماده سازی نانو کامپوزیت های پلیمری فنی و مهندسی > مهندسی شیمی
8101 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی نانو کامپوزیت های پلیمری فنی و مهندسی > مهندسی شیمی
8102 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر تاثیر زمانبندی حرارتی بر روی خواص رزینهای فنولی فنی و مهندسی > مهندسی شیمی
8103 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر بررسی پخت حرارتی رزین های پلی استر غیر اشباع  فنی و مهندسی > مهندسی شیمی
8104 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر خواص و کاربرد رزین های وینیل استر  فنی و مهندسی > مهندسی شیمی
8105 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر آلیاژ نایلون NBR: مشخصات رئولوژیکی ، مورفولوژی و خواص بازیافت نایلون  فنی و مهندسی > مهندسی شیمی
8106 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر مقایسه روش های سنتی و جدید برای افزایش خواص مکانیکی NR-BR فنی و مهندسی > مهندسی شیمی
8107 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر اصلاح خواص ترمو پلاستیک الاستومر بر پایه لاستیک بازیافتی و پلی اتیلن با سازگارکننده فنی و مهندسی > مهندسی شیمی
8108 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر سنتز و مطالعه خواص نانو کامپوزیت زیست تخریب پذیر پلی یورتانی بر پایه کیتین فنی و مهندسی > مهندسی شیمی
8109 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر پلیمریزاسیون امولسیونی فنی و مهندسی > مهندسی شیمی
8110 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر کاربرد مواد سطح فعال در خوردگی  فنی و مهندسی > مهندسی شیمی
8111 پاورپوینت-ppt- گازهای سمی - محیط غبار آلود - آلودگی صوتی - مواد اشتعال زا - ظرف تحت فشاردر 75 اسلاید-powerpoint  فنی و مهندسی > مهندسی شیمی
8112 پایان نامه مطالعه اثرات تداخلی روی در جذب و انتقال آهن فنی و مهندسی > مهندسی شیمی
8113 پروژه کاربرد سیالات فوق بحرانی فنی و مهندسی > مهندسی شیمی
8114 گزارشکار آزمایشگاه میکروبیولوژی فنی و مهندسی > مهندسی شیمی
8115 گزارشکار آزمایشگاه نفت فنی و مهندسی > مهندسی شیمی
8116 گزارش شناسایی کاتیون های گروه چهار فنی و مهندسی > مهندسی شیمی
8117 گزارش تعیین نقطه جوش پارافین فنی و مهندسی > مهندسی شیمی
8118 پایان نامة رشتة مهندسی شیمی گرایش صنایع پالایش تهیه و کاربرد مواد افزودنی در روغنهای روان کننده فنی و مهندسی > مهندسی شیمی
8119 مطالعه و بررسی تجمع یونی در محلول سیر شده سدیم فلوئورید با نگرش ترمودینامیکی بصورت تحلیلی و تجربی - 60 صفحه فایل ورد و قابل ویرایش فنی و مهندسی > مهندسی شیمی
8120 گزارش شیمی فیزیک  فنی و مهندسی > مهندسی شیمی
8121 شبیه سازی مبدل های حرارتی فنی و مهندسی > مهندسی شیمی
8122 تهیه اسید نیتریک فنی و مهندسی > مهندسی شیمی
8123 بررسی مواد سرامیکی از دیدگاه مهندسی شیمی  فنی و مهندسی > مهندسی شیمی
8124 مقاله کنترل کننده های صنعتی فیلدباس فنی و مهندسی > مهندسی شیمی
8125 نیتروژن زدایی از برش های نفتی‎ فنی و مهندسی > مهندسی شیمی
8126 گزارش کار ازمایشگاه شیمی پلیمر فنی و مهندسی > مهندسی شیمی
8127 پایان نامه سموم سیانوباکتریایی در منابع آب آشامیدنی فنی و مهندسی > مهندسی شیمی
8128 بیوگاز و دستگاههای تولید آن-در 65 اسلاید-powerpoint پاورپوینت-ppt-  فنی و مهندسی > مهندسی شیمی
8129 کتاب های پارسه رشته مهندسی شیمی فنی و مهندسی > مهندسی شیمی
8130 مجموعه فرمول ها و نکات کنکوری فنی و مهندسی > مهندسی شیمی
8131 پایان نامه ی استخراج روغن سویا از طریق فرآیند پیوسته ای لیچینگ فنی و مهندسی > مهندسی شیمی
8132 دانلود پایان نامه نانوکاتالیست فنی و مهندسی > مهندسی شیمی
8133 پاورپوینت-ppt- بیوگاز و راههای تولید آن در 30 اسلاید-powerpoint  فنی و مهندسی > مهندسی شیمی
8134 مطالعه بر بازیافت ضایعات بطری پلی اتیلن ترفتالات از طریق فرایند الیاژسازی با اتیلن پروپیلن عامل دار شده و پلی پروپیلن  فنی و مهندسی > مهندسی شیمی
8135 دانلود پایان نامه سنتز مشتقات کینوکسالین با استفاده از لوئیس اسیدها فنی و مهندسی > مهندسی شیمی
8136 پروژه کارآموزی- شرح مراحل ساخت یک نمونه دستگاه تولید بیوگاز و آزمایش آن با کود حیوانی-word-docx در125 صفحه فنی و مهندسی > مهندسی شیمی
8137 پایان نامه زیست حسگر و کاربرد های آن فنی و مهندسی > مهندسی شیمی
8138 پایان نامه روشهای بیوشیمی مطالعة سلول فنی و مهندسی > مهندسی شیمی
8139 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی عمران آبشکستگی پایه پل ها فنی و مهندسی > مهندسی شیمی
8140 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی شیمی مدلسازی و تحلیل ترمو دینامیکی فرآیند خشک کردن ،اگزرژی بعنوان معیاری از بازدهی خشک کن ها فنی و مهندسی > مهندسی شیمی
8141 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی شیمی تصفیه شیر آبه در پیل های سوختی میکروبی و تولید همزمان الکتریسیته فنی و مهندسی > مهندسی شیمی
8142 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی شیمی روش های بیولوژیکی در حذف سولفور از گاز طبیعی فنی و مهندسی > مهندسی شیمی
8143 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی شیمی بررسی فعالیت کاتالیست های اسید جامد مصرفی در فرآیند الکیلاسیون فنی و مهندسی > مهندسی شیمی
8144 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی شیمی بررسی سینتیکی تولید گاز سنتز به روش اکسیداسیون جزئی متان  فنی و مهندسی > مهندسی شیمی
8145 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی شیمی کاربرد MTBE بعنوان جایگزین تترا اتیل سرب در بنزین :ملاحظات اقتصادی وزیست محیطی فنی و مهندسی > مهندسی شیمی
8146 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی شیمی سیالات فوق بحرانی فنی و مهندسی > مهندسی شیمی
8147 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی شیمی بررسی تجهیزات رکوپراتور برای بازیابی انرژی از گازهای زائد پلایشگاهی فنی و مهندسی > مهندسی شیمی
8148 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی شیمی کاربرد وعملکرد پیل سوختی  فنی و مهندسی > مهندسی شیمی
8149 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی شیمی جداسازی آمونیاک از پساب توسط بیو فیلتر و بررسی انتقال جرم در فیلترهای بیولوژیکی فنی و مهندسی > مهندسی شیمی
8150 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی شیمی بررسی سینتیک انحلال پلی وینیل الکل فنی و مهندسی > مهندسی شیمی
8151 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی شیمی روش ها وتکنیک های آنالیز شیمیایی رنگزاهای نساجی فنی و مهندسی > مهندسی شیمی
8152 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی شیمی به کارگیری ذرات نانونقره روی کالای متشکل از الیاف طبیعی فنی و مهندسی > مهندسی شیمی
8153 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی شیمی بررسی جداسازی LPG از جریانات گازی توسط فرآیند غشایی  فنی و مهندسی > مهندسی شیمی
8154 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی شیمی بررسی فرآیند غشایی تصفیه آب همراه نفت فنی و مهندسی > مهندسی شیمی
8155 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی شیمی کاربردهای زئولیت ها در صنایع فنی و مهندسی > مهندسی شیمی
8156 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی شیمی بهینه سازی تولید اتیلن و پروپیلن در مجتمع پتروشیمی مارون فنی و مهندسی > مهندسی شیمی
8157 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی شیمی کریستالیزاسیون اسید فسفریک به وسیله سرمایش مستقیم فنی و مهندسی > مهندسی شیمی
8158 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی شیمی ارزیابی عملکرد فرآیند ترسیب الکتروشیمیایی در حذف کروم فاضلاب های صنعتی فنی و مهندسی > مهندسی شیمی
8159 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی شیمی بررسی ضریب نفوذ گازها در نفت خام فنی و مهندسی > مهندسی شیمی
8160 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی شیمی تجزیه آمونیاک از پساب و آب به روش فتوکاتالیستی فنی و مهندسی > مهندسی شیمی
8161 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی شیمی بررسی واکنش در شرایط اضطراری در مجتمع های پتروشیمی  فنی و مهندسی > مهندسی شیمی
8162 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی شیمی مطالعه مخاطرات واحدهای اوره وآمونیاک فنی و مهندسی > مهندسی شیمی
8163 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی شیمی بررسی انتشار گاز کلر در حوادث فنی و مهندسی > مهندسی شیمی
8164 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی شیمی ارزیابی پیامد انتشار گاز کلر در جوامع شهری وصنعتی فنی و مهندسی > مهندسی شیمی
8165 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی شیمی مرسریزاسیون و اولتراسونیک در نساجی فنی و مهندسی > مهندسی شیمی
8166 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی شیمی مطالعه فرآیند ISOMAX وبررسی مدلسازی سینتیکی واکنش فنی و مهندسی > مهندسی شیمی
8167 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی شیمی بررسی راکتورهای حبابی و فرآیندهای GTL فنی و مهندسی > مهندسی شیمی
8168 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی شیمی مدل سازی سینتیکی واکنش های فرآیند VISBREAKING جهت ارتقاء برش های سنگین نفت فنی و مهندسی > مهندسی شیمی
8169 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی شیمی فرآیند حذف بیولوژیکی نیتروژن و کربن توسط لجن فعال فنی و مهندسی > مهندسی شیمی
8170 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی شیمی رطوبت زدایی از گاز با استفاده از جاذب های جامد فنی و مهندسی > مهندسی شیمی
8171 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی شیمی بررسی شاخص های مخاطرات برای طراحی مفهومی ذاتا ایمن تر فرآیندهای شیمیایی فنی و مهندسی > مهندسی شیمی
8172 مقاله نانو فناوری  فنی و مهندسی > مهندسی شیمی
8173 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی شیمی بررسی تولید گاز سنتز در راکتورهای پلاسمای مایکروویو فنی و مهندسی > مهندسی شیمی
8174 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی شیمی بررسی انجام واکنش های شیمیایی در راکتورهای پلاسمای همراه پالس فنی و مهندسی > مهندسی شیمی
8175 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی شیمی اصول پوشش دهی به روش A.C.C فنی و مهندسی > مهندسی شیمی
8176 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی شیمی طراحی مفهومی برج های تقطیر فنی و مهندسی > مهندسی شیمی
8177 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی شیمی بررسی فرآیندهای تولید وجداسازی آروماتیک ها فنی و مهندسی > مهندسی شیمی
8178 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی شیمی بررسی و مطالعه فرآیند تولید سوخت های مصنوعی به روش GTL فنی و مهندسی > مهندسی شیمی
8179 مقاله دی اکسید کربن فنی و مهندسی > مهندسی شیمی
8180 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی شیمی بررسی مبدل های کاتالیستی خودرو فنی و مهندسی > مهندسی شیمی
8181 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی شیمی نیترات زدایی از آب آشامیدنی به روش تبادل یونی فنی و مهندسی > مهندسی شیمی
8182 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی شیمی بررسی عوامل موثر بر عمر آجرهای نسوز در کوره های دوار سیمان فنی و مهندسی > مهندسی شیمی
8183 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی شیمی مدل Rate-Based در ستون های تقطیر واکنشی فنی و مهندسی > مهندسی شیمی
8184 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی شیمی نانو تکنولوژی و کاربرد آن در فرآیندهای شیمی و الکتروشیمی فنی و مهندسی > مهندسی شیمی
8185 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی شیمی بررسی کاربردهای نانوتکنولوژی در صنایع بالا دستی نفت فنی و مهندسی > مهندسی شیمی
8186 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی شیمی ارزیابی فن آوری GTL فنی و مهندسی > مهندسی شیمی
8187 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی شیمی بررسی مدل سازیدینامیکی واکنش جفت شدن اکسایشی متان OCM در راکتورهای کاتالیستی بستر ثابت  فنی و مهندسی > مهندسی شیمی
8188 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی شیمی مدل سازی شبکه ای جریان سیال در بسترهای فشرده  فنی و مهندسی > مهندسی شیمی
8189 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی شیمی اصول طراحی خشک کن های پاششی برای خشک کردن فرآورده های بیولوژیک  فنی و مهندسی > مهندسی شیمی
8190 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی شیمی فرآیندهای غشایی کلر آلکالی  فنی و مهندسی > مهندسی شیمی
8191 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی شیمی بررسی پدیده های انتقال در شرایط خلاء فنی و مهندسی > مهندسی شیمی
8192 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی شیمی بررسی پدیده کوالسنس در سیستم های پراکنده مایع- مایع بهم خور فنی و مهندسی > مهندسی شیمی
8193 سمینارکارشناسی ارشد مهندسی شیمی بررسی امکان بکار گیری فرآیندهای جداسازی غشایی به منظور کاهش اسیدیته نفت خام نوروز فنی و مهندسی > مهندسی شیمی
8194 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی شیمی بررسی فرآیندهای خالص سازی گاز طبیعی فنی و مهندسی > مهندسی شیمی
8195 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی شیمی شبیه سازی هیدرو دینامیکی راکتورهای هوایی با استفاده از CFD فنی و مهندسی > مهندسی شیمی
8196 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی شیمی تکنولوژی GTL فنی و مهندسی > مهندسی شیمی
8197 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی شیمی آشنایی با واحد غلظت شکن پالایشگاه نفت بندر عباس فنی و مهندسی > مهندسی شیمی
8198 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی شیمی محاسبات طراحی فلز در صنایع نفت ، گاز وپتروشیمی فنی و مهندسی > مهندسی شیمی
8199 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی شیمی پیگ رانی در صنعت نفت فنی و مهندسی > مهندسی شیمی
8200 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی شیمی تولید انواع روغن های روانکار وکاربردهای آن وروش های نوین تصفیه روغن های سوخته،کار کرده، وتبدیل آن به BASE OIL  فنی و مهندسی > مهندسی شیمی
8201 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی شیمی بررسی روش های بیولوژیکی برای حذف آلاینده ها Bioremediation فنی و مهندسی > مهندسی شیمی
8202 بهینه‌سازی انرژی در فرآیند تولید روی(پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی شیمی) فنی و مهندسی > مهندسی شیمی
8203 تحقیق نانوحسگرهای زیستی فنی و مهندسی > مهندسی شیمی
8204 شیرین سازی گاز با روش بیولوژیکی فنی و مهندسی > مهندسی شیمی
8205 دانلود گزارش کارآموزی آماده رشته شمیی در کارخانه رنگ سازی - word فنی و مهندسی > مهندسی شیمی
8206 دانلود پایان نامه کارشناسی مهندسی نفت با عنوان آنالیز مغزه ها فنی و مهندسی > مهندسی نفت
8207 دانلود پایان نامه کارشناسی با عنوان ذخیره سازی گاز در ساختارهای زیرزمینی فنی و مهندسی > مهندسی نفت
8208 کتاب مصاحبه حضوری شرکت نفت و شرکت های تابعه، شرکت گاز مصاحبه حضوری پتروشیمی پالایشگاه و نیروگاه فنی و مهندسی > مهندسی نفت
8209 پروپوزال آماده رشته مهندسی نفت حضور هیدروکربن های گازی ونفتی فنی و مهندسی > مهندسی نفت
8210 دانلود پایان نامه کارشناسی نفت با عنوان دسته بندی و برآورد ذخایرهیدروکربنی فنی و مهندسی > مهندسی نفت
8211 شرح واحدهای پالایشگاهی و فرایندی پالایشگاههای گازی پارس جنوبی، 216صفحه فنی و مهندسی > مهندسی نفت
8212 دانلود پایان نامه اهمیت اکتشاف سوخت جهت تأمین انرژی مورد نیاز  فنی و مهندسی > مهندسی نفت
8213 دانلود پایان نامه رشته مهندسی مکانیک (حرارت سیالات) با موضوع ایستگاه تقویت فشار گاز فنی و مهندسی > مهندسی نفت
8214 دانلود مقاله اصول مدیریت مخازن نفتی و گازی چالش ها و راهکارهای صیانت بهینه از ذخایر هیدروکربوری در میادین مشترک فنی و مهندسی > مهندسی نفت
8215 دانلود مقاله بررسی وقایع نفت در یک دهه پیش از انقلاب فنی و مهندسی > مهندسی نفت
8216 مقاله نفت در ایران فنی و مهندسی > مهندسی نفت
8217 شناسایی ساختارهای زمین شناسی در مخازن نفت به روش ژئوفیزیکی فنی و مهندسی > مهندسی نفت
8218 دانلود مقاله پالایشگاه فنی و مهندسی > مهندسی نفت
8219 دانلود پایان نامه نقش کیتوزان در رنگرزی کالای پشمی با رنگزای طبیعی فنی و مهندسی > مهندسی هسته ای
8220 دانلود تحقیق چرخه سوخت هسته ای  فنی و مهندسی > مهندسی هسته ای
8221 اشنایی با ماهواره های هواشناسی فنی و مهندسی > مهندسی هسته ای
8222 دانلود بررسی فناوری های بهره گیری از انرژی اتمی فرصت ها و چالش های انرژی اتمی فنی و مهندسی > مهندسی هسته ای
8223 پروژه کارآموزی- نیروگاه‌های اتمی-word-docx در35 صفحه فنی و مهندسی > مهندسی هسته ای
8224 دانلود پایان نامه دوره کارشناسی ارشد فیزیک (گرانش) (کیهانشناسی و تغییر نشانگان متریک) فنی و مهندسی > مهندسی هسته ای
8225 پایان نامه رشته فیزیک انرژی هسته ای  فنی و مهندسی > مهندسی هسته ای
8226 پایان نامه رشته فیزیک انرژی هسته ای حق مسلم ماست جایگاه ایران باید در فناوری هسته ای  فنی و مهندسی > مهندسی هسته ای
8227 دانلود پایان نامه انرژی هسته ای فنی و مهندسی > مهندسی هسته ای
8228 دانلود پایان نامه پایدار سازی نانو نقره در برابر شستشو روی کالاهای نایلون توسط عوامل مختلف فنی و مهندسی > نساجی
8229 دانلود پایان نامه چگونگی ایجاد لایه حاوی نانورس روی پارچه پنبه ای و بررسی ویژگیهای تکمیلی حاصله فنی و مهندسی > نساجی
8230 بررسی رابطه بین خواص مهم کیفی نخ پنبه کارد شده، عیوب نخ و خواص کیی الیاف اندازه گیری شده (HVI) با استفاده از آنالیز کامل رگرسیونی  فنی و مهندسی > نساجی
8231 پروژه تأثیر هر یک از عملیات تکمیل مقدماتی روی چاپ پارچه های پنبه- پلی استر با پیگمنتها فنی و مهندسی > نساجی
8232 پایان نامه رشته نساجی با موضوع صنعت نساجی و مشکلات و بحرانهای مربوط به آن در ایران فنی و مهندسی > نساجی
8233 صمغ گیری ابریشم ایرانی با استفاده از امواج مایکروویو فنی و مهندسی > نساجی
8234 دانلود پایان نامه تکمیل ضدمیکروب پارچه پشمی توسط نانوذرات TIO2 و نیترات نقره فنی و مهندسی > نساجی
8235 دانلود پایان نامه تاثیر سرعت ،درجه حرارت و میزان کششماشین تکسچرایزینگروی خواص نخ نایلون 6 تکسچره و پارچه حلقوی پودی حاصل از آن فنی و مهندسی > نساجی
8236 دانلود پایان نامه تاثیر نمره نخ مونوفیلامنت و میزان کشیدگی نخ در خواص پارچه های فضادار (spacer fabrics) فنی و مهندسی > نساجی
8237 دانلود پایان نامه تاثیر خواص فیزیکی و مکانیکی الیاف پلی استر روی پرزدهی پارچه های فاستونی فنی و مهندسی > نساجی
8238 دانلود پایان نامه تأثیر نوع بافت و تراکم بر پرزدهی پارچه های فاستونی فنی و مهندسی > نساجی
8239 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی نساجی بررسی و تحقیقات انجام شده روی ایزوترم های جذب در دهه گذشته  فنی و مهندسی > نساجی
8240 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی نساجی تاثیرات نوع بافت و خصوصیات نخ بر روی خواص پیچشی ،خمشی و تغییرات پارچه های حلقوی پودی فنی و مهندسی > نساجی
8241 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی نساجی منسوجات مقاوم در برابر آتش فنی و مهندسی > نساجی
8242 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی نساجی کاربرد رنگزاهای طبیعی  فنی و مهندسی > نساجی
8243 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی نساجی توسعه رنگ های راکتیو، ساختار شیمیایی و کاربرد آنها در نساجی فنی و مهندسی > نساجی
8244 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی نساجی بررسی روش های تولید پارچه های فضادار در منسوجات فنی  فنی و مهندسی > نساجی
8245 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی نساجی بررسی تاثیر تجمع رنگ در کالای نساجی  فنی و مهندسی > نساجی
8246 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی نساجی بررسی رفتار فیزیکی و تولید پارجه های حلقوی پودی چند محوری در دهه گذشته فنی و مهندسی > نساجی
8247 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی نساجی روش های نوین آبگریز کردن کالاهای نساجی سوپر هیدروفوب فنی و مهندسی > نساجی
8248 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی نساجی کاربرد ترکیبات نانو نقره روی کالاهای نساجی حاوی الیاف مصنوعی  فنی و مهندسی > نساجی
8249 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی نساجی رنگبری پساب رنگرزی با استفاده از فتوکاتالیستها فنی و مهندسی > نساجی
8250 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی نساجی افزایش رسانایی الیاف با نانو لوله های کربن  فنی و مهندسی > نساجی
8251 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی نساجی روش های جدید تکمیل ضد میکروب کالای پشمی فنی و مهندسی > نساجی
8252 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی نساجی کاربرد سیکلود کسترین در فر آیندهای نساجی  فنی و مهندسی > نساجی
8253 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی نساجی بررسی رفتار حرارتی پشم و ضد آتش کردن آن فنی و مهندسی > نساجی
8254 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی نساجی بررسی روش های مختلف مقاوم سازی الیاف پشم در برابر آتش فنی و مهندسی > نساجی
8255 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی نساجی رنگزدایی با آنزیم  فنی و مهندسی > نساجی
8256 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی نساجی کاربرد آنزیم لاکاز در رنگبری پساب رنگرزی فنی و مهندسی > نساجی
8257 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی نساجی اصلاح نخ پلی استر به منظور بهبود رنگرزی آن فنی و مهندسی > نساجی
8258 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی نساجی بررسی خصوصیات و ویژگی های نخ های بکار رفته در تورهای ماهیگیری  فنی و مهندسی > نساجی
8259 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی نساجی خصوصیات نخ دوخت مورد مصرف در پوشاک  فنی و مهندسی > نساجی
8260 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی نساجی عوامل و خواص کلیدی تاثیر گذار در کیفیت پارجه های فاستونی فنی و مهندسی > نساجی
8261 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی نساجی تاثیر نانو مواد بر دیر سوز کردن کالاهای نساجی فنی و مهندسی > نساجی
8262 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی نساجی ضد چرک کردن کالای نساجی  فنی و مهندسی > نساجی
8263 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی نساجی الیاف نانو کامپوزیتی بر مبنای نانو تیوپ های کربن  فنی و مهندسی > نساجی
8264 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی نساجی بهینه سازی فرآیند تکمیل پارچه های پنبه - پلی استر از طریق بکارگیری روش های آماری فنی و مهندسی > نساجی
8265 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی نساجی کاربرد لیزر در نساجی فنی و مهندسی > نساجی
8266 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی نساجی طبقه بندی انواع پارچه های نساجی  فنی و مهندسی > نساجی
8267 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی نساجی بررسی روش های تولید صنعتی گلیم  فنی و مهندسی > نساجی
8268 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی نساجی بررسی نفوذ پذیری کالای نساجی در مقابل هوا و روش های بر آورد آن  فنی و مهندسی > نساجی
8269 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی نساجی بررسی تاثیر پارامترهای فرآیند تولید الیاف کربن از الیاف PAN فنی و مهندسی > نساجی
8270 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی نساجی کاربرد ترکیبات زیر کنیوم بر تولید الیاف سرامیک فنی و مهندسی > نساجی
8271 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی نساجی کاربرد منسوجات هوشمند در پزشکی و نمایش علائم حیاتی فنی و مهندسی > نساجی
8272 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی نساجی کاربرد نانو ذرات نقره در تولید نانو الیاف فنی و مهندسی > نساجی
8273 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی نساجی بررسی آخرین دستاوردهای مربوط به مقاومت کالا در برابر گرد و غبار فنی و مهندسی > نساجی
8274 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی نساجی آخرین روش بکار رفته در تهیه پارچه های ضد آب فنی و مهندسی > نساجی
8275 دانلود پایان نامه تاثیر استفاده از الیاف پلی پروپیلن و پارچه فضادار در بتن و بررسی خصوصیات بتن فنی و مهندسی > نساجی
8276 دانلود پایان نامه بررسی تاثیر نانو ذرات اکسید روی ZNO بر محافظت پارچه ابریشمی در برابر اشعه ماورای بنفش فنی و مهندسی > نساجی
8277 دانلود پایان نامه طراحی آزمایشات رنگرزی بر روی پارامترهای موثر در رنگ رزی الیاف طبیعی با گیاهان خاص به روش تاگوچی فنی و مهندسی > نساجی
8278 دانلود پایان نامه بررسی تکمیل و رنگرزی کالای پشمی با نانو TiO و رنگزاهای روناس و متال کمپلکس فنی و مهندسی > نساجی
8279 دانلود پایان نامه تکمیل ضد چرک کالای پنبه ای با استفاده از فلوئور کربن  فنی و مهندسی > نساجی
8280 دانلود پایان نامه استفاده از نانو هیدروکسید آلومینیوم در تکمیل ضد آتشکالای پنبه ای فنی و مهندسی > نساجی
8281 دانلود پایان نامه بهینه سازی فرآیند بافندگی حلقوی پودی از طریق به کارگیری روشهای آماری فنی و مهندسی > نساجی
8282 دانلود پایان نامه مقایسه فرایند خواص پارچه های حلقوی تولیدی ازنخ های پنبه ای کاردشده شانه شده و متراکم  فنی و مهندسی > نساجی
8283 دانلود پایان نامه بررسی رنگ همانندی کالای پنبه ای از طریق روش پردازش تصویر فنی و مهندسی > نساجی
8284 دانلود پایان نامه تاثیر فیلتراسیون برروی راندمان خواص فیزیکی نخ های نواری پلی پروپیلن  فنی و مهندسی > نساجی
8285 دانلود پایان نامه دسته بندی کمی پرزدهی پارچه های حلقوی پودی به روش پردازش تصویر فنی و مهندسی > نساجی
8286 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی نساجی بیو پلیمر و کاربرد آنها در منسوجات پزشکی  فنی و مهندسی > نساجی
8287 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی نساجی بررسی روش های هوشمند سازی الیاف فنی و مهندسی > نساجی
8288 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی نساجی بررسی و پیشرفت های حاصله در زمینه تولید الیاف استحکام بالا -مدول بالا فنی و مهندسی > نساجی
8289 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی نساجی بررسی خصوصیات فیزیکی و مکانیکی فرش های ماشینی  فنی و مهندسی > نساجی
8290 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی نساجی تکمیل خودشوندگی منسوجات با نانو ذرات فنی و مهندسی > نساجی
8291 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی نساجی بررسی خصوصیات مکانیکی الیاف فنی و مهندسی > نساجی
8292 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی نساجی پیشرفت های حاصله در زمینه تکمیل ضد میکروب الیاف و منسوجات  فنی و مهندسی > نساجی
8293 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی نساجی چرم سازی و مزیت کاربرد سیلیکون ها در تکمیل چرم  فنی و مهندسی > نساجی
8294 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی نساجی کاربرد ژئو تکستایلها در عمران و کشاورزی فنی و مهندسی > نساجی
8295 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی نساجی کاربرد بیو پلیمرها در پزشکی فنی و مهندسی > نساجی
8296 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی نساجی بررسی پیشرفت های حاصله در صنعت تولید و تکمیل منسوجات بی بافت فنی و مهندسی > نساجی
8297 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی نساجی منسوجات حفاظتی  فنی و مهندسی > نساجی
8298 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی نساجی کاربرد نانو سولها در نساجی فنی و مهندسی > نساجی
8299 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی نساجی کاربرد نانو کامپوزیت ها در صنایع مختلف فنی و مهندسی > نساجی
8300 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی نساجی کاربردهای پزشکی الیاف نانو فنی و مهندسی > نساجی
8301 سمینار کارشناسی ارشد مهندسی نساجی انواع نخ های تولید شده در سیستم ریسندگی چرخانه ای فنی و مهندسی > نساجی
8302 گزارش کارآموزی نساجی خوی فنی و مهندسی > نساجی
8303 گزارش کارآموزی کارخانه ایران بافت کار(قطب صنعتی خمین) فنی و مهندسی > نساجی
8304 دانلود پروژه و پایان نامه صنعت نساجی، صنعت پوشاک فنی و مهندسی > نساجی
8305 اثر تغیرات نسبت طول جاری بر خواص سطحی پارچه های حلقوی تاری فنی و مهندسی > نساجی
8306 تاثیر رنگدانه سبز محتوی پایدار کننده ای از نوع آمینهای بازدارنده  فنی و مهندسی > نساجی
8307 گزارش کارآموزی شرکت آرمین فلز یکتا  فنی و مهندسی > نقشه برداری
8308 آموزش تصویری ساخت پروژه از طریق نرم افزار اتو کد فنی و مهندسی > نقشه برداری
8309 کتاب راهنمای زمین شناسی ساختمانی (مشتمل بر خلاصه ی دروس و حل تمرین های مربوطه)  فنی و مهندسی > نقشه برداری
8310 مقاله دستگاه اندازه گیری مختصات CMM فنی و مهندسی > نقشه برداری
8311 لایه های جی ای اسی کل کشور، استان ها و شهرستان ها به تفکیک فنی و مهندسی > نقشه برداری
8312 آموزش رویت مپ 2015 فنی و مهندسی > نقشه برداری
8313 آموزش نرم افزار ARC-GIS فنی و مهندسی > نقشه برداری
8314 مقاله در مورد کارآفرین و کارآفرینی با قابلیت ویرایش و فرمت wordو معرفی یک کارآفرین کارآفرینی ، طرح توجیهی > برق و الکترونیک
8315 عنوان پروژه: پروژه کار آفرینی تولید و مونتاژ تابلوهای برق فشار قوی و ضعیف  کارآفرینی ، طرح توجیهی > برق و الکترونیک
8316 کسب درآمد با اینستاگرام کارآفرینی ، طرح توجیهی > برق و الکترونیک
8317 پروژه کار آفرینی وطرح توجیهی شرکت کامپیوتری برنامه نویسی کارآفرینی ، طرح توجیهی > برق و الکترونیک
8318 پروژه کار آفرینی وطرح توجیهی تولید نرم افزار پارس کارآفرینی ، طرح توجیهی > برق و الکترونیک
8319 apple id کارآفرینی ، طرح توجیهی > برق و الکترونیک
8320 طرح تجاری و توجیهی احداث واحد کارت شارژ موبایل در بیش از 40 صفحه فارسی  کارآفرینی ، طرح توجیهی > برق و الکترونیک
8321 پروژه کار آفرینی وطرح توجیهی طرح تاسیس شرکت تولید نرم افزار های کاربردی کارآفرینی ، طرح توجیهی > برق و الکترونیک
8322 پروژه کار آفرینی وطرح توجیهی تولید الکترود کارآفرینی ، طرح توجیهی > برق و الکترونیک
8323 پروژه کار آفرینی وطرح توجیهی تولید چراغ های اضطراری کارآفرینی ، طرح توجیهی > برق و الکترونیک
8324 پروژه کار آفرینی وطرح توجیهی راه اندازی شرکت کامپیوتر کارآفرینی ، طرح توجیهی > برق و الکترونیک
8325 پاور پوینت سیستم مدیریت هوشمند ساختمان (BMS) کارآفرینی ، طرح توجیهی > برق و الکترونیک
8326 پروژه کار آفرینی وطرح توجیهی طرح کسب و کار شرکت کامپیوتری  کارآفرینی ، طرح توجیهی > برق و الکترونیک
8327 پروژه کار آفرینی وطرح توجیهی کسب وکار خدمات کامپیوتری کارآفرینی ، طرح توجیهی > برق و الکترونیک
8328 پروژه کار آفرینی وطرح توجیهی ماشین چاپ کارآفرینی ، طرح توجیهی > برق و الکترونیک
8329 کسب درآمد فوری با تعمیر لامپ های کم مصرف( بصورت تصویری) کارآفرینی ، طرح توجیهی > برق و الکترونیک
8330 پروژه کار آفرینی و طرح توجیهی پروژه مالی صنعت برق کارآفرینی ، طرح توجیهی > برق و الکترونیک
8331 پروژه کار آفرینی و طرح توجیهی شرکت مخابرات خراسان رضوی کارآفرینی ، طرح توجیهی > برق و الکترونیک
8332 پروژه کار آفرینی و طرح توجیهی تولید ترانس کارآفرینی ، طرح توجیهی > برق و الکترونیک
8333 طرح توجیهی آبلیمو گیری صنعتی کارآفرینی ، طرح توجیهی > تولیدی
8334 طرح توجیهی کارگاه کابینت سازی:محلی جهت طراحی و ساخت کابینت های آشپزخانه و اداره  کارآفرینی ، طرح توجیهی > تولیدی
8335 طرح تجاری و توجیهی احداث واحد بازیافت پارچه های ضایعاتی در بیش از 50 صفحه فارسی  کارآفرینی ، طرح توجیهی > تولیدی
8336 پروژه کارآفرینی وطرح توجیهی تولیدیخچال خانگی شرکت تولیدی گلسان  کارآفرینی ، طرح توجیهی > تولیدی
8337 پروژه کارآفرینی وطرح توجیهی کارخانه تولیدی صنعتی میثاق تولید قطعات خودرو کارآفرینی ، طرح توجیهی > تولیدی
8338 پروژه کارآفرینی وطرح توجیهی تولید اسکاچ کارآفرینی ، طرح توجیهی > تولیدی
8339 پروژه کارآفرینی وطرح توجیهی تسمه مغناطیسی  کارآفرینی ، طرح توجیهی > تولیدی
8340 پروژه کار آفرینی وطرح توجیهی صنعت مبلمان ، از سنت به مدرن  کارآفرینی ، طرح توجیهی > تولیدی
8341 پروژه کار آفرینی مطالعات توجیه پذیری اقتصادی، فنی و مالی تولید قطعات پلاستیک کارآفرینی ، طرح توجیهی > تولیدی
8342 پروژه طرح کسب و کار کارخانه ماشین لباسشویی  کارآفرینی ، طرح توجیهی > تولیدی
8343 پروژه کار آفرینی وطرح توجیهی بافندگی حلقوی پودی و تاری کارآفرینی ، طرح توجیهی > تولیدی
8344 پروژه کار آفرینی وطرح توجیهی تولید قطعات پلاستیکی کارآفرینی ، طرح توجیهی > تولیدی
8345 پروژه کار آفرینی وطرح توجیهی پروژه مالی چینی مقصود کارآفرینی ، طرح توجیهی > تولیدی
8346 مقاله ارتقاء سطح کیفی و کمی محصولات و تغییرات در نقطه بهینه بهره وری کارآفرینی ، طرح توجیهی > تولیدی
8347 دانلود شماره موبایل های ایلام کارآفرینی ، طرح توجیهی > تولیدی
8348 تبلیغات انبوه تلگرام(یک روزه یک کانال 250هزار نفری بسازید) کارآفرینی ، طرح توجیهی > تولیدی
8349 طرح توجیهی تولید پودر ماهی و انواع ضایعات ماهی کارآفرینی ، طرح توجیهی > تولیدی
8350 بررسی کلی کارخانه تولید شیر کنترل بخاری گازی  کارآفرینی ، طرح توجیهی > تولیدی
8351 طرح توجیهی تولید خودتراش پلاستیکی کارآفرینی ، طرح توجیهی > تولیدی
8352 طرح توجیهی تولید پستانک بچه کارآفرینی ، طرح توجیهی > تولیدی
8353 طرح توجیهی تولید شمع روشنایی کارآفرینی ، طرح توجیهی > تولیدی
8354 طرح توجیهی تولید صابون بهداشتی کارآفرینی ، طرح توجیهی > تولیدی
8355 پروژه کار افرینی وطرح توجیهی تولید گلاب و انواع عرقیات معطر کارآفرینی ، طرح توجیهی > تولیدی
8356 پروژه کار آفرینی وطرح توجیهی تاسیس واحد زود بازده تولیدی پوشاک مردانه کارآفرینی ، طرح توجیهی > تولیدی
8357 پروژه کار آفرینی وطرح توجیهی کارگاه تولیدی پوشاک کارآفرینی ، طرح توجیهی > تولیدی
8358 پروژه کار آفرینی وطرح توجیهی تولیدظروف یکبار مصرف  کارآفرینی ، طرح توجیهی > تولیدی
8359 پروژه کار آفرینی وطرح توجیهی تولیدی رضا نخ مشهد کارآفرینی ، طرح توجیهی > تولیدی
8360 پروژه کار آفرینی وطرح توجیهی تولیدی بافت آزادی کارآفرینی ، طرح توجیهی > تولیدی
8361 پروژه کار آفرینی وطرح توجیهی ساخت و تولید لوازم تفریحی و مسافرتیManufacturing & pro کارآفرینی ، طرح توجیهی > تولیدی
8362 پروژه کار آفرینی و طرح توجیهی کارخانه تولید نقل کارآفرینی ، طرح توجیهی > تولیدی
8363 پروژه کار آفرینی و طرح توجیهی تولیدکیک اسفنجی و کلوچه کارآفرینی ، طرح توجیهی > تولیدی
8364 پروژه کار آفرینی و طرح توجیهی راه اندازی کار گاه خیاطی کارآفرینی ، طرح توجیهی > تولیدی
8365 پروژه کار آفرینی و طرح توجیهی تولید کمربندپژو405 کارآفرینی ، طرح توجیهی > تولیدی
8366 پروژه کار آفرینی و طرح توجیهی کارخانه تولید بخاری کارآفرینی ، طرح توجیهی > تولیدی
8367 مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید نوار تفلون کارآفرینی ، طرح توجیهی > تولیدی
8368 مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید اسانس های گیاهی کارآفرینی ، طرح توجیهی > تولیدی
8369 مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید تویی و توپ لاستیکی کارآفرینی ، طرح توجیهی > تولیدی
8370 پروژه کار آفرینی وطرح توجیهی پروژه مالی شرکت ایرانخودرو کارآفرینی ، طرح توجیهی > تولیدی
8371 پروژه کار آفرینی و طرح توجیهی طرح تولید کفش کارآفرینی ، طرح توجیهی > تولیدی
  • ۹۴/۱۱/۰۱
  • علیرضا نامدار

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی